W dzisiejszych czasach wiele firm poszukuje środków, dlatego coraz popularniejsze stają się rozwiązania takie jak leasing zwrotny maszyn. Co to takiego? Jak działa leasing zwrotny maszyn? Czy warto z niego korzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Zobacz nasz najnowszy film o leasingu zwrotnym i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

Leasing zwrotny maszyn – poradnik leasingobiorcy

Czym jest leasing zwrotny maszyn?

Leasing zwrotny maszyn jest to forma finansowania, w której przedsiębiorca sprzedaje maszyny firmie leasingowej. W zamian uzyskuje środki finansowe i cały czas może korzystać z maszyn, tak jak dotychczas, chociaz formalnie nie jest już ich właścicielem. Sprzedaż maszyn należy opodatkować.

W umowie leasingowej określa się wysokość opłaty leasingowej oraz okres trwania umowy. Na końcu okresu leasingu przedsiębiorca ma możliwość wykupu maszyn lub zwrotu do firmy leasingowej.

Jak działa leasing zwrotny maszyn?

Po podpisaniu umowy leasingowej firma leasingowa staje się właścicielem maszyny, a przedsiębiorca w dalszym ciągu korzysta z niej, jak do. W ramach umowy przedsiębiorca płaci comiesięczną ratę leasingową. Wysokość raty zależy od wartości maszyny oraz wysokości wkładu własnego i okresu leasingu. Po zakończeniu umowy przedsiębiorca ma kilka opcji – może wykupić maszynę na własność lub zwrócić do firmy leasingowej.

Czy warto skorzystać z leasingu zwrotnego maszyn?

Korzystanie z leasingu zwrotnego maszyn ma wiele zalet:

 • Pozwala uzyskać dodatkowe środki dla firmy.
 • Opłaty leasingowe zaliczasz w koszty działalności.
 • Poprawia płynność ale jest tańszy od kredytu obrotowego czy gotówkowego.
 • Leasing odwrócony maszyn nie obniża zdolności kredytowej.
 • Wymaga okazania mniejszej ilości dokumentów niż przy kredycie.

Minusem leasingu zwrotnego jest konieczność opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT i PIT + ZUS lub CIT, w zależności od formy prowadzonej działalności.

leasing zwrotny maszyn

Jakie maszyny można wyleasingować zwrotnie?

Maszyny muszą być wolne od zastawów w momencie sprzedaży do leasingodawcy. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zastawnikiem jest bank a leasingu udziela firma leasingowa będąca jego spółką córką. Drugim wyjątkiem jest transfer leasing (dotyczy tylko maszyn budowlanych i rolniczych).

Liczy się wiek maszyny, jej wartość rynkowa oraz wielkość rynku wtórnego.

Generalnie wiek maszyn nie powinien przekraczać 10 lat, a w przypadku sprzętu medycznego 5 lat. Niekiedy da się leasingować starsze maszyny. Zwykle realizuje się transakcje leasingu zwrotnego o wartości od 200 tysięcy złotych wzwyż, ale zdarzają się też mniejsze. Im bardziej typowa maszyna w swojej branży, tym lepiej.

Cel leasingu zwrotnego maszyn

Cel leasingu jest istotny, gdy sprzedajesz maszyny będące własnością firmy powyżej 3-6 miesięcy. Jeśli dopiero kończysz spłacać leasing maszyny i po wykupie chcesz ponownie ją wyleasingować – cel transakcji ma mniejsze znaczenie.

Na co przeznaczysz uzyskane z leasingu zwrotnego środki:

Leasing zwrotny maszyn w celach inwestycyjnych

To najbardziej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja. Oddajesz w leasing swoje maszyny po to, aby za uzyskane pieniądze kupić np. kolejną maszynę lub linię produkcyjną, najczęściej sprowadzaną z zagranicy, w tym także spoza terytorium UE. Dzięki temu firma leasingowa nie musi płacić do zagranicznego kontrahenta.

Ryzyko spoczywa na Tobie, często bowiem trzeba zapłacić 80%, 90% a niekiedy nawet 100% ceny maszyny przed transportem do Polski. Nie wszystkie firmy leasingowe godzą się na takie warunki płatności. W tej sytuacji proceduralnie łatwiej i szybciej jest zrobić leasing zwrotny.

Inna sytuacja, która skłania przedsiębiorców ku sięgnięciu po leasing zwrotny to przykładowo rozbudowa systemu informatycznego, który przyspieszy prace firmy czy pozyskanie środków na wyjazd na targi zgraniczne, aby pozyskać nowych odbiorców.

Warto jednak zaznaczyć, że leasingodawcy mogą płacić bezpośrednio zagranicę. Po prostu proceduralnie łatwiej jest zorganizować leasing zwrotny.

Leasing na spłatę innych zobowiązań

Jest to trudniejsza sytuacja, ale akceptowalna. Za uzyskane z leasingu środki spłacasz inne swoje zobowiązania, np. kredyt bankowy, co poprawia strukturę bilansową firmy. Warunkiem udzielenia leasingu jest tutaj dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

Leasing odwrócony maszyn w celu poprawy płynności finansowej

To najmniej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja, zwykle skutkująca odmową leasingodawcy. Możliwa do procesowania, gdy Twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej. Jeśli są problemy z zachowaniem płynności firma leasingowa prawie na pewno nie zgodzi się na udzielenie finansowania.

Pomocna może być sytuacja, w której poczyniłeś wcześniej inwestycje w firmie, finansując je z własnych środków i dlatego chcesz skorzystać z leasingu zwrotnego. Albo czeka cię przeprowadzka i dodatkowo trzeba przystosować nową halę pod działalność, co wymaga poniesienia sporych dodatkowych kosztów.

Refinansowanie leasingiem zwrotnym krótko po zakupie maszyn

To najbardziej typowa sytuacja z leasingiem zwrotnym. Kupiłeś maszyny zagranicą z własnych środków, sprowadziłeś do firmy. Chcesz je odsprzedać do firmy leasingowej, żeby odzyskać zainwestowane pieniądze i jednocześnie dalej z nich korzystać.

Wtedy dobrze jest złożyć wniosek leasingowy jeszcze przed dokonaniem zakupu, aby upewnić się, że dostaniesz leasing, zanim wyłożysz pieniądze na zakup. Firmie leasingowej łatwiej jest zapłacić polskiemu przedsiębiorcy, niż dokonać płatności zagranicę, więc zgadza się na taką transakcję.

Inny przykład, spotykany często na rynku krajowym: kupiłeś maszynę za gotówkę, bo była to okazyjna cena (albo dostępny był ostatni egzemplarz maszyny). Musiałeś działać błyskawicznie, żeby ktoś inny jej nie kupił przed załatwieniem formalności leasingowych. Po zakupie maszyny chcesz wziąć leasing zwrotny.

Jeśli od chwili zakupu nie minęło więcej, niż 3 miesiące (niektóre firmy leasingowe dopuszczają okres 6 miesięcy) to w obu opisanych wyżej przypadkach mamy do czynienia z leasingiem zwrotnym technicznym maszyn. Co ważne leasingodawcy oceniają takie wnioski, jak jażdy zwykły wniosek leasingowy.

leasing zwrotny maszyny

Jaką wartość przyjąć do leasingu zwrotnego maszyn?

W przypadku refinansowania krótko po zakupie przyjmujemy zwykle cenę zakupu. Jeśli maszyna była sprwadzana z zagranicy – można doliczyć do leasingu koszty cła, transportu etc.

Sprawa trochę się komplikuje, gdy kupiłeś maszynę po cenie znacznie poniżej wartości rynkowej (np. na aukcji komorniczej). Firmy leasngowe mają obowiązek kupować po wartości rynkowej (lub niewiele odbiegającej do rynkowej), ale moga mieć obiekcje gdy nagle masz zarobić kilkadziesiąt procent na operacji sprzedaży maszyny.

Jeśli przedmiotem leasingu jest maszyna renomowanego producenta, w akceptowalnym roczniku – prawdopodobnie zorganizujemy leasing od wartości rynkowej maszyny. Nie dotyczy to jednak używanych maszyn z Chin, tzn. produkcji chińskiej.

W klasycznym leasingu zwrotnym maszyn przyjmujemy wartość rynkową (albo zbliżoną do niej). Po ocenie wniosku leasingodawca zleci wycenę, żeby potwierdzić, czy wnioskowana wartość rzeczywiście odpowiada cenie rynkowej. Gdy wycena potwierdza wartość transakcyjną – można podpisać umowe leasingu.

Jeśli cena maszyny odbiega w dół – można obniżyć wartość transakcyjną lub podwyższyć wkład własny (uzyskać mniej pieniędzy poprzez leasing zwrotny).

Gdy nie doszacowałeś ceny do wartości rynowej – można podnieść wartość transakcyjną ale leasingodawca ponownie dokona oceny wniosku leasingowego i policzy zdolność dla większej kwoty.

Wykup z leasingu a leasing zwrotny maszyny

W czasach wysokiej inflacji i rosnących kosztów prowadzenia firmy bardzo wzrosło zainteresowanie leasingiem zwrotnym maszyn zaraz po wykupie z leasingu. Jednocześnie jest to jedyna sytuacja, w której leasingodawcy nie kwestionują dużego zysku ze sprzedaży maszyny po wartości rynkowej (wykup z leasingu zwykle stanowi ułamek wartości rynkowej).

Przykładowo po 5 latach leasingu wykupiłeś maszynę za 5 tys. zł (1% wartości początkowej). Aktualna wartość rynkowa maszyny wynosi 300.000 zł. Korzystając z leasingu zwrotnego krótko po wykupie wystawisz fakturę na 300.000 zł. Oczywiście wcześniej wycena musi jeszcze potwierdzić, że 300.000 zł stanowi faktyczną wartość rynkową dla tej maszyny.

Dla firm leasing zwrotny zaraz po wykupie jest świetnym sposobem na pozyskanie taniego pieniądza, tańszego niż poprzez kredyt obrotowy. Dodatkowo korzystnego podatkowo.

Oczywiście to samo można zastosować dla samochodów, tylko tutaj trzeba pogłowkować, żeby nie stracić na podatkach. Zagadnienie leasingu zwrotnego pojazdów opisujemy szczegółowo we wpisie Ponowny leasing po wykupie.

Kolejny leasing zawierasz raczej w innej firmie leasingowej, niż dotychczas.

Wcześniejszy wykup z leasingu w celu leasingu zwrotnego maszyn

Dla części przedsiębiorców leasing zwrotny zaraz po wykupie jest na tyle atrakcyjny, że decydują się wcześniej spłacić swój dotychczasowy leasing. Po wykupie dokonują leasingu zwrotnego zwiększając kwotę leasingu do spłaty i uzyskując środki obrotowe. Rozwiązanie to ma ekonomiczny sens, gdy:

 • spłacasz leasing operacyjny (bo tylko w tym leasingu występuje wykup),
 • spłacasz leasing powyżej 40% czasu amortyzacji maszyny (czyli min. 2 lata dla maszyn budowlanych, 3 lub 4 lata dla większości pozostałych maszyn),
 • wartość rynkowa maszyny jest wyższa od kwoty leasingu pozostałej jeszcze do spłaty.

Przykładowo spłacasz leasing frezarki za 400.000 zł netto, umowa trwa już 4 lata i do końca został jeszcze rok, 80.000 zł netto razem z wykupem. Aktualna wartość rynkowa frezarki wynosi 250.000 zł netto. Jeśli nadpłacisz leasing i zakończysz umowę przed czasem, wykupisz obrabiarkę a następnie wyleasingujesz zwrotnie to uzyskasz 170.000 zł netto +23% VAT do dyspozycji (bo 250.000 – 80.000 = 170.000).

Żeby leasing zwrotny doszedł do skutku musisz wcześniej wykupić maszynę z dotychczasowego leasingu. Inny leasingodawca nie zapłaci za wykup w twoim imieniu. Wyjątkiem jest wspomniany wcześniej transfer leasing, dotyczy jednak wyłącznie maszyn budowlanych kołowych i niektórych maszyn rolniczych.

Oczywiście wniosek o leasing zwrotny możesz złożyć jeszcze przed wykupem, żeby mieć pewność otrzymania finansowania. A gdy dowiesz się, że dostaniesz leasing – wtedy wykupisz maszynę i prześlesz fakturę wykupu z potwierdzeniem zapłaty do kolejnego leasingodawcy.

Warunki leasingu zwrotnego maszyn

 • Wkład własny do leasingu: refinansowanie krótko po zakupie: 0-45%, klasyczny leasing zwrotny 20-45%
 • Czas spłaty – 3-8 lat (leasing operacyjny, w leasingu finansowym możliwy krótszy okres spłaty)
 • Wykup z leasingu – 0,1-20%+
 • Maszyny nowe i używane, zwykle do 10 lat
 • Waluta umowy: PLN lub EUR
 • Stopa procentowa stała lub zmienna
 • Harmonogram spłat: raty równe, malejące, sezonowe, rata balonowa

Dokumenty do leasingu zwrotnego maszyn

Dokumenty do leasingu zwrotnego maszyn są podobne, jak w zwykłym leasingu. Jeśli wnioskujesz o leasing zwrotny krótko po zakupie i można zastosować procedurę uproszczoną okazujesz:

 • Fakturę pro forma (wystawioną na leasingodawcę lub twoją firmę) + specyfikację techniczną maszyn
 • Wypełniony wniosek leasingowy
 • Dokumenty finansowe, o ile są potrzebne
 • Dodatkowo załączasz fakturę zakupu z potwierdzeniem zapłaty.

To ostatnie można często uzupełnić przed płatnością, albo przygotowaniem umowy leasingowej.

Gdy ubiegasz się o leasing zwrotny maszyn w procedurze zwykłej (zwanej też standardową lub pełną) przestawiasz dodatkowo:

 • Dokumenty finansowe firmy
 • Ewidencję środków trwałych
 • Dodatkowe dokumenty wymagane przez leasingodawcę, albo istotne w twojej sytuacji, np. umowę spółki, umowę najmu lokalu, zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US, wykaz realizowanych kontraktów, raport z badania biegłego rewidenta itp.

Leasing zwrotny maszyn – pomocne linki

Ogólne informacje:

Leasing wrotny na maszyny a podatki:

Procedury leasingu i koszty dodatkowe:

Oferta leasingu Leason

Szukasz leasingu?

Sprawdź naszą ofertę:

.

Wpisy powiązane tematycznie:

5/5 - (11 votes)

Poprzedni post

Leasing lokomotywy i wagonów – zasady i możliwości

Następny post

Leasing na maszyny do lodów