Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT – co i ile odliczysz w leasingu w 2024r? Jak odliczyć leasing od podatku dochodowego i VAT? Przepisy podatkowe dotyczące leasingu ulegają częstym zmianom. W tym wpisie zebraliśmy najważniejsze informacje o aktualnych odliczeniach podatkowych w leasingu.

leasing odliczenie

.

Leasing odliczenie VAT 2024

Zacznijmy od stwierdzenia faktu: płatnicy VAT odliczają VAT w leasingu. Nievatowcy nie odliczają.

Od większości przedmiotów w leasingu, w tym maszyn przemysłowych, urządzeń, transportu ciężkiego czy samochodów ciężarowych można odliczyć 100% VAT, bez ograniczeń kwotowych.

Wyjątek stanowią samochody osobowe, motocykle i kampery (o ile spełnione są przesłanki aby uznać kamper za samochód osobowy) – standardowo można od nich odliczyć 50% VAT, gdy wykorzystujesz je zarówno do działalności, jak i prywatnie.

Jest też wyjątek od wyjątku, gdy da się odliczyć 100% VAT od leasingu samochodu.

.

Leasing odliczenie 100% VAT od samochodu osobowego

Istnieje możliwość odliczenia 100% VAT w leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego tylko do celów prowadzonej działalności. W tym celu należy:

 • Zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26.
 • Prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu.
 • Posiadać regulamin użytkowania pojazdu w firmie. Jeśli nie wiesz jak go stworzyć – odezwij się do nas.

W trakcie leasingu można w dowolnym momencie zmieniać sposób użytkowania z mieszanego na firmowy i odwrotnie, co ma duże znaczenie w leasingu operacyjnym.

Jeśli decydujemy się na 100% odliczenie VAT, bezpiecznie jest wykorzystywać samochód tylko firmowo przez okres co najmniej kilku miesięcy (min. 3), aby urząd skarbowy nie dopatrywał się działania pozornego. Pamiętajmy też, że decydując się na 100% odliczenie VAT wzrasta prawdopodobieństwo kontroli skarbowej, szczególnie gdy podlegasz pod urząd skarbowy w mieście powiatowym.

.

Wynajem zarobkowy pozwoli odliczyć 100% VAT w leasingu

Innym sposobem na pełne odliczenie VAT jest zarobkowy wynajem pojazdu w leasingu. W trakcie, gdy auto jest przeznaczone na wynajem, leasingobiorca może odliczyć 100% VAT od opłat leasingowych.

Wcześniej warto poszerzyć PKD firmy o wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z. Powinny się również pojawić faktury przychodowe z tego tytułu. Jeśli po pewnym czasie zdecydujesz się zakończyć wynajem – wracasz do odliczania 1/2 VAT, chyba że wykorzystujesz pojazd tylko do celów firmowych.

Do rozpoczęcia wynajmu powinieneś uzyskać zgodę leasingodawcy. Jeśli wynajmującym jest jeden, stały kontrahent to zgłaszasz jego dane leasingodawcy. Gdy świadczysz usługi wynajmu krótkoterminowego dla różnych podmiotów – nie zgłaszasz ich danych leasingodawcy, ale wykupujesz droższą polisę ubezpieczeniową.

leasing samochód osobowy

.

Odliczenie VAT w leasingu operacyjnym samochodu osobowego

Leasing operacyjny podlega zawsze opodatkowaniu stawką VAT 23%. Odliczasz VAT (w 50% lub 100%) od każdej opłaty leasingowej, czyli:

Gdy użytkujesz pojazd tylko do celów firmowych – w tym czasie odliczasz 100% VAT od wszystkich opłat leasingowych, bez względu na ich wysokość.

Przyjmijmy, że wziąłeś w leasing samochód za 200.000 zł brutto. Wpłacasz 20% opłaty wstępnej i od początku, przez pierwsze 6 miesięcy, stosujesz 100% odliczenie VAT. Raty leasingu wynoszą 3000 zł brutto.

W tym czasie z tytułu VAT odliczysz 7 480 + 6*561 = 10.846 zł.

Co odliczyłeś przez pierwsze 6 miesięcy, to Twoje. Im wyższe opłaty leasingowe w tym czasie, tym więcej odliczysz. Potem przechodzisz na mieszane użytkowanie samochodu i z kolejnych rat odliczasz 50% VAT, czyli 280 zł miesięcznie. W leasingu operacyjnym zmiana na użytkowanie mieszane nie wpływa na wcześniejsze odliczenia VAT dokonane w 100% (w tym od opłaty wstępnej).

.

Co z odliczeniem VAT, gdy odbiór samochodu nastąpi za kilka miesięcy?

Czy da się odliczyć 100% VAT od opłaty wstępnej, gdy umowę leasingu i fakturę z tytułu opłaty wstępnej otrzymujesz w bieżącym miesiącu, a odbiór auta nastąpi dopiero za kilka miesięcy? Tak, również wtedy można odliczyć 100% VAT.

Odliczenie VAT od wykupu stanowi osobne, obszerne zagadnienie. Szczegółowo omawiamy je w tekście Wykup z leasingu.

Zobacz nasz najnowszy film o wykupie z leasingu i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

.

Leasing odliczenie VAT w leasingu finansowym samochodu osobowego

W leasingu finansowym cały VAT (VAT od przedmiotu leasingu i VAT od odsetek) wpłacasz do leasingodawcy z góry, razem z opłatą wstępną i jednorazowo odliczasz. Ponieważ jest to duża kwota – za zgodą leasingodawcy można odroczyć jej zapłatę do 3 miesięcy. W tym czasie otrzymasz zwrot VAT z urzędu skarbowego.

Również w leasingu finansowym można okresowo lub stale odliczać 100% VAT:

 • Okresowe użytkowanie samochodu tylko do celów działalności spowoduje korektę deklaracji VAT i konieczność obliczenia proporcji (czas użytkowania firmowego w relacji do czasu amortyzacji pojazdu w firmie), z której obliczymy odliczenie VAT.
 • W stałym użytkowaniu tylko do celów firmowych – odliczamy jednorazowo 100% VAT i przez cały okres leasingu prowadzimy ewidencję przebiegu pojazdu.

Czyli podobnie, jak przy zakupie za gotówkę lub w kredycie.

.

Stawka VAT w leasingu finansowym

Stawka VAT na przedmiocie leasingu odpowiada stawce VAT w leasingu finansowym. Jeśli zaś chodzi o VAT od odsetek wynosi on:

 • 23% VAT – dla przedmiotów z 23% VAT w cenie,
 • 8% VAT – dla przedmiotów z 8% VAT w cenie (sprzęt medyczny),
 • 23% VAT – dla przedmiotów ze stawką VAT zw. W tym przypadku odsetki leasingowe traktowane są jako cena usługi leasingu i muszą być opodatkowane. Natomiast nie zostanie doliczony VAT do samego przedmiotu leasingu. Dlatego samochody sprzedawane na podstawie FV VAT marża lub przez osoby prywatne najczęściej finansujemy leasingiem finansowym bądź pożyczką leasingową, o której piszemy poniżej.

.

Odliczenie VAT w pożyczce leasingowej na samochód osobowy

W pożyczce leasingowej odliczenie VAT następuje jednorazowo, czyli podobnie, jak w leasingu finansowym.

Występują jednak 2 ważne różnice:

 1. W pożyczce, tak jak w kredycie samochodowym, nie występuje VAT od odsetek. Dla płatników VAT oznacza to niższe odliczenia podatkowe. Szczegółowo wyjaśniamy to zagadnienie we wpisie Leasing finansowy czy pożyczka – co jest tańsze?
 2. Istnieje możliwość sfinansowania VAT i jego spłaty w ratach pożyczki. Najczęściej z tej opcji korzystają nievatowcy, a w szczególności firmy z branży medycznej. I to właśnie do tej grupy dedykowane jest to konkretne rozwiązanie. Jednakże pytają o nie również płatnicy VAT chcący tymczasowo poprawić płynność firmy.

.

Leasing odliczenie PIT i ZUS oraz CIT 2024

ZUS zdrowotny w aktualnej formie obowiązuje od 2022r, wprowadzono go w Polskim Ładzie. Wynosi 4,9% dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym lub 9% dla podatników na skali podatkowej. Podatnicy opodatkowani ryczałtem płacą ZUS zdrowotny w 3 progach, w zależności od wysokości rocznego przychodu. ZUS zdrowotny płacą:

 • właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG),
 • wspólnicy spółek cywilnych,
 • wspólnicy spółek jawnych,
 • wspólnicy spółek komandytowych (komandytariusz i komplementariusz),
 • właściciele jednoosobowych spółek zoo,
 • akcjonariusze prostej spółki akcyjnej.

Składka ZUS powiązana z dochodem w aktualnej postaci jest kolejnym podatkiem dla przedsiębiorcy. W tej sytuacji atrakcyjność leasingu wzrasta – bowiem poprzez leasing można szybko wygenerować wysokie koszty obniżające dochód do opodatkowania.

.

Leasing odliczenie PIT i ZUS lub CIT w zależności od formy prowadzonej działalności:

 • JDG na podatku liniowym odliczają 19%/23% PIT i 4,9% ZUS (podobnie wspólnicy spółek cywilnych i jawnych),
 • JDG na skali podatkowej odliczają 12%/32% PIT i 9% ZUS (podobnie wspólnicy spółek cywilnych i jawnych),
 • JDG na ryczałcie nie dokonują odliczeń (podobnie wspólnicy spółek cywilnych i jawnych),
 • Spółki ZOO, spółki ZOO S.K. na podatku liniowym odliczają 9%/19% CIT,
 • Spółki ZOO, komandytowe, akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne na CIT estońskim „odliczają” 20%/25% CIT. Tutaj zasady odliczeń są inne, a szerzej piszemy o nich w tekście Leasing w CIT estońskim.
 • Spółki akcyjne odliczają 19% CIT.

.

Rata leasingu w kosztach – odliczenie PIT i ZUS lub CIT w leasingu operacyjnym

Dla maszyn budowlanych, ciągników siodłowych i naczep lub samochodów dostawczych opłaty leasingowe netto zaliczamy w podatkowe koszty uzyskania przychodu firmy, bez limitu kwotowego. Jeśli firma nie jest płatnikiem VAT – w koszty zaliczamy opłaty brutto.

Wyjątek stanowią samochody osobowe, motocykle i kampery (o ile spełnione są przesłanki aby uznać kamper za samochód osobowy) dla których obowiązuje limit kosztów 150.000 zł. Dla samochodów elektrycznych – 225.000 zł.

150.000 / 225.000 zł to kwota:

 • netto, gdy odliczasz 100% VAT, (cena brutto 184.500 / 276.750 zł)
 • netto + 1/2 VAT, gdy odliczasz 50% VAT, (cena brutto 167.250 / 250.875 zł)
 • brutto, gdy nie odliczasz VAT.

.

Jak odliczyć leasing od podatku w leasingu operacyjnym samochodów osobowych

Ile można odliczyć z leasingu samochodu osobowego?

 • Dla samochodów do kwoty 150.000 zł opłaty leasingowe zaliczamy w koszty firmy w całości.
 • Powyżej 150.000 zł w proporcji obliczanej ze wzoru: (150.000 zł : [cena auta po odliczeniu VAT]) * 100%

Przykład

Leasing BMW za 223.000 zł brutto. Odliczenie 50% VAT (23.000 zł).

(150.000 : 200.000)*100% = 75%.

W powyższym przykładzie z każdej opłaty leasingowej 75% kapitału zaliczymy w koszty uzyskania przychodu firmy.

Jeśli rata leasingu wynosi 3309,42 zł brutto, po odliczeniu 50% VAT zostaje równe 3000 zł. W tym odsetki wynoszą 300 zł. Wówczas w koszty zaliczymy 75% z 2700 zł (czyli 2025 zł)+ 300 zł odsetek. Razem 2325 zł.

.

Proporcję stosujemy dla kapitału (ceny zakupu). Odsetki leasingowe w 100% zaliczamy w koszty (wcześniej odliczamy 50% lub 100% VAT od odsetek), bez względu na cenę samochodu. Jesteśmy zobowiązani stosować proporcję dla każdej opłaty leasingowej.

Przykładowo nie można na początku leasingu traktować całości opłat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodu (KUP), aż do osiągnięcia kwoty 150.000 zł, a z kolejnych rat leasingu już nie zaliczać nic w KUP (z wyjątkiem odsetek leasingowych).

Z kolei zmiana użytkowania pojazdu z mieszanego na firmowy, skutkująca wyższymi odliczeniami VAT, powoduje ponowne przeliczenie proporcji i zaliczanie kolejnych opłat leasingowych w KUP według nowego, korzystniejszego współczynnika.

odliczenie 2x 150000zł

.

Leasing odliczenie 2x 150.000 zł w leasingu operacyjnym

W leasingu operacyjnym limit kosztów 150.000 zł / 225.000 zł stosujemy 2 razy:

 • Dla opłaty wstępnej i rat leasingu.
 • Dla wykupu, stanowiącego odrębną od leasingu transakcję. Im wyższy wykup, tym więcej zaliczysz w KUP.

Czy to oznacza, że biorąc w leasing samochód premium za 334.500 zł brutto (300.000 zł po odliczeniu 50% VAT) z wykupem 50% (150.000 zł po odliczeniu 50% VAT) zaliczysz w KUP 300.000 zł?

Odpowiedź brzmi: nie. W KUP zaliczysz 225.000 zł, czyli o 75.000 zł więcej, niż ustawowy limit kosztów 150.000 zł.

Dlaczego nie 300.000 zł?

Ponieważ w trakcie leasingu w opłacie wstępnej i ratach leasingu spłacasz 50% kapitału (resztę w wykupie). Dla opłat leasingowych stosujemy współczynnik kosztów 50%. Innymi słowy ze 150.000 zł kapitału spłaconego w opłacie wstępnej i ratach leasingu tylko 75.000 zł stanowi KUP.

Więcej przykładów i obszerniejsze wytłumaczenie znajdziesz w tekście Czy da się odliczyć 2×150000 zł od leasingu samochodu?

.

Co zrobić z wysokim wykupem z leasingu?

Najczęściej po wykupie pojazd trafia na środki trwałe i rozpoczynamy jego amortyzację.

Jeśli leasingowałeś nowy pojazd (chodzi o stan samochodu w momencie zakupu przez firmę leasingową) – amortyzacja trwa 60 miesięcy. Używany – 30 miesięcy.

Gdy sprzedasz samochód przed końcem amortyzacji – wtedy rozliczysz niezamortyzowaną kwotę (maksymalnie 150.000 zł).

Przykładowo leasingowałeś nowy pojazd. Wykup wynosił 111.500 zł brutto (100.000 zł po odliczeniu 50% VAT).

Przez rok zmortyzowałeś 20.000 zł, a następnie sprzedałeś pojazd za 150.000 zł netto (184.500 zł brutto).

Przychód ze sprzedaży 150.000 zł zostanie pomniejszony o niezamortyzowana kwotę 80.000 zł. Podatek dochodowy (i ewentualnie ZUS zdrowotny w zależności od formy prowadzonej działalności) zapłacisz tylko od dochodu wynikającego z różnicy, czyli od 70.000 zł.

Warto wiedzieć, że wysoki wykup można wykorzystać na inne sposoby, niż amortyzacja. Po szczegóły ponownie odsyłamy do tekstu Wykup z leasingu.

.

Doradztwo leasingowe w leasingu samochodów premium

A jeśli chcesz odliczyć jak najwięcej z leasingu samochodu premium – zachęcamy do skorzystania z płatnej usługi doradczej w naszej firmie. W zależności od ceny pojazdu oszczędności podatkowe mogą wynieść od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Nasz dotychczasowy rekordzista zaoszczędził 61.000 zł na leasingu Porsche Cayman GTS dzięki wyższym odliczeniom podatkowym.

Im wyższa stopa opodatkowania, tym więcej można zaoszczędzić. Przykładowo właściciel JDG na podatku liniowym odliczy więcej, niż spółka zoo opodatkowana stawką CIT 9%.

Oszczędności mogą być znaczne nawet dla samochodów ze średniej półki cenowej.

Przykładowo kończysz leasing na Forda, którego wartość rynkowa wynosi 70 tys. zł. Chcesz go sprzedać i pieniądze przeznaczyć na wkład własny do leasingu kolejnego samochodu, tym razem Mazdy za 170 tys. zł. W zależności od podjętych kroków na takiej operacji podatkowo możesz zyskać lub stracić ponad 20 tys. zł.

.

Odliczenia w leasingu finansowym i pożyczce leasingowej na samochody osobowe

W leasingu finansowym i w pożyczce leasingowej generujemy koszty podatkowe poprzez amortyzację pojazdu. Obowiązuje limit amortyzacji 150.000 zł (225.000 zł dla elektryków).

Samochody nowe amortyzujemy 60 miesięcy – 1/60 co miesiąc stanowi KUP.

Samochody używane amortyzujemy 30 miesięcy – 1/30 co miesiąc stanowi KUP.

100% odsetek zaliczamy w KUP firmy.

Nie ma wykupu. W pożyczce od początku jesteś właścicielem pojazdu, w leasingu finansowym przeniesienie własności następuje po zapłacie ostatniej raty. Nie da się zatem wykorzystać dwa razy limitu kosztów 150.000 zł, jak ma to miejsce w leasingu operacyjnym.

.

Rozliczenie ubezpieczenia w leasingu samochodu osobowego

Ubezpieczenie OC AC NNW i ubezpieczenie GAP.

 • Dla samochodów osobowych do 150.000 zł zaliczysz całą opłatę za ubezpieczenie w KUP.
 • Dla samochodów osobowych powyżej 150.000 zł dla ubezpieczenia AC (AutoCasco) zastosujesz proporcję, podobnie jak w leasingu, i w takiej części zaliczysz opłatę ubezpieczeniową w KUP. Proporcji nie stosujemy dla ubezpieczenia OC (zaliczysz je w KUP w całości bez względu na cenę pojazdu).

Dla przedmiotów innych, niż samochody osobowe, zawsze zaliczysz całą składkę ubezpieczeniową w KUP.

Ubezpieczenia OC AC NNW i ubezpieczenia GAP nie traktujemy jako wydatku eksploatacyjnego. Nie ma ograniczenia zaliczania w KUP 75% w przypadku aut osobowych użytkowanych w celach mieszanych, jak ma to miejsce przy wydatkach na paliwo, części, naprawy etc.

.

Od jakiej wartości wykupić ubezpieczenie samochodu w leasingu: netto, netto + 50% VAT czy brutto?

Wartość do ubezpieczenia w leasingu zależy od tego czy jesteś płatnikiem VAT i ile VAT odliczasz. Ubezpieczasz od wartości:

 • netto, gdy odliczasz 100% VAT,
 • netto + 1/2 VAT, gdy odliczasz 50% VAT,
 • brutto, gdy nie odliczasz VAT.

.

Ubezpieczenie w leasingu a VAT

Jeśli opłacisz składkę jednorazowo – ubezpieczenie jest zwolnione z VAT. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie opłacisz polisy w terminie, leasingodawca uczyni to za ciebie a następnie refakturuje poniesiony koszt. Wtedy doliczy na fakturze 23% VAT.

Jeśli w trakcie leasingu odliczasz tylko 50% VAT – nieodliczony VAT podnosi koszt ubezpieczenia.

Również opłacając składkę z ratami leasingu zostanie ona powiększona o 23% VAT. Ponadto zapłacisz więcej za polisę – zwyżka za rozłożenie płatności na raty.

VAT odliczysz w 50% lub w 100%, o ile jesteś płatnikiem VAT. Dla nievatowców opłacanie polisy w ratach jest niekorzystne podatkowo. Nie dość, że płacą więcej za składkę (bo ubezpieczają od wartości brutto – wyższa suma ubezpieczenia) to jeszcze dochodzi zwyżka za rozłożenie płatności na raty (dodatkowe 8-10%) i 23% VAT.

Więcej informacji na temat ubezpieczeń w leasingu znajdziesz w tekście: Ubezpieczenie w leasingu

Najczęściej ubezpieczenia komunikacyjne opłacane są jednorazowo. Z kolei popularne ubezpieczenie GAP w leasingu w większości przypadków doliczane jest do rat. Również tutaj ponosimy niepotrzebnie koszty VAT i da się tego uniknąć opłacając GAP jednorazowo z góry za cały okres leasingu.

Dla czytelników bloga przygotowaliśmy ofertę ubezpieczenia GAP z rabatem 5%. Aby skorzystać kliknij:

kupuje gap

.

Leasing odliczenie VAT, PIT i ZUS lub CIT od wydatków eksploatacyjnych

Dla maszyn, taboru kolejowego i samochodów ciężarowych od wszelkich wydatków eksploatacyjnych odliczysz 100% VAT i całą kwotę netto zaliczysz w KUP. Nievatowcy zaliczą do KUP kwotę brutto.

leasing odliczenia wydatki eksploatacyjne

Ograniczenia w odliczeniach podatkowych, jak zwykle, występują dla samochodów osobowych, motocykli i kamperów (o ile można je uznać za samochód osobowy).

.

Ile odliczysz VAT i PIT/CIT od paliwa na samochód osobowy?

Na wydatki eksploatacyjne składają się m. in. koszty paliwa, części, napraw, przeglądów, myjni, parkingów czy opłaty za przejazd płatnymi drogami. Odliczenia od wydatków eksploatacyjnych na auta w leasingu przedstawiają się następująco:

 • Gdy odliczasz 50% VAT od samochodu – odliczysz 50% VAT z FV za paliwo, a z pozostałej kwoty (netto + 50% VAT) 75% zaliczysz w KUP.
 • Gdy odliczasz 100% VAT od samochodu – odliczysz 100% VAT i całą kwotę netto zaliczysz w KUP.
 • Nievatowcy zaliczą 75% kwoty brutto w KUP.
 • Ryczałtowcy, jeśli są VATowcami, odliczą 50% lub 100% VAT. A nievatowcy nic nie mogą odliczyć.
 • Spółki na CIT estońskim – odliczą 50% lub 100% VAT i z pozostałej kwoty 50% lub 100% pomniejszy zysk spółki.

Przykład: JDG na podatku liniowym 19%, odliczenie 50% VAT. Miesięczne wydatki na paliwo a odliczenia podatkowe:

 • 500 zł brutto – 46,75 zł odliczenie VAT, 81,25 zł odliczenie PIT + ZUS, razem odliczenia 127,99 zł/mc (1536 zł rocznie).
 • 1000 zł brutto – 93,50 zł VAT,    162,49 zł PIT + ZUS, razem 255,99 zł/mc (3072 zł rocznie).
 • 1500 zł brutto – 140,24 zł VAT,  243,74 zł PIT + ZUS, razem 383,98 zł/mc (4608 zł rocznie).
 • 2000 zł brutto – 186,99 zł VAT,  324,98 zł PIT + ZUS, razem 511,97 zł/mc (6144 zł rocznie).
 • 2500 zł brutto – 233,74 zł VAT,  406,23 zł PIT + ZUS, razem 639,97 zł/mc (7680 zł rocznie).
 • 3000 zł brutto – 280,49 zł VAT,  487,47 zł PIT + ZUS, razem 767,96 zł/mc (9216 zł rocznie).

.

Oferta leasingu Leason

Szukasz korzystnej podatkowo oferty leasingu dobranej do Twojej sytuacji? Nasza oferta:

Leasing samochodów

Leasing maszyn

Leasing urządzeń i sprzętu

Ubezpieczenie GAP, oferta z rabatem 5%:

kupuje gap

Tanie ubezpieczenie OC AC NNW

Doradztwo leasingowe – żeby zmaksymalizować odliczenia podatkowe z leasingu.

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing na samochód osobowy

Leasing w działalności jednoosobowej – ile odliczysz?

Leasing w spółce zoo – ile odliczysz?

10 najczęściej popełnianych błędów przy leasingu samochodów i maszyn

  4.9/5 - (66 votes)

  Poprzedni post

  Duży leasing – jak go dostać?

  Następny post

  Leasing fotowoltaiki i paneli słonecznych, leasing farm fotowoltaicznych

  Wyszukaj:

  O autorze

  Mikołaj Łagowski

  Mikołaj Łagowski

  Właściciel firmy Leason. Z branżą leasingową związany od 2008r. Wyleasingował 1000+ maszyn oraz linii technologicznych i 700+ samochodów dla klientów z całej Polski.

  mikolaj.lagowski@leason.pl Tel. +48 508 747 525

  Pon. - Pt. 9:00 - 16:00, Działamy online.

  Tagi

  amortyzacja samochodu wykupionego z leasingu, amortyzacja wykupu, ile można odliczyć od leasingu, leasing a podatki, leasing auta, leasing auto, leasing ile odliczysz, leasing maszyn, leasing odliczenia auto, leasing odliczenia jdg, leasing odliczenia spółka zoo, leasing odliczenie, leasing odliczenie 2023, leasing odliczenie 2024, leasing odliczenie nievatowiec, leasing odliczenie ryczałt, leasing odliczenie samochód, leasing operacyjny, lizing odliczenia, lizing odliczenie, odliczenia od leasingu, odliczenia podatkowe leasing, odliczenie 100% VAT, odliczenie 2x 150000zl, odliczenie 50% VAT, odliczenie pit leasing, odliczenie VAT, odliczenie VAT w leasingu, odliczenie zus leasing, odsetki, podatki a leasing, samochody, wykup 2023, wykup auta, wykup prywatny, wykup samochodu, wykup z leasingu, wykup z leasingu 2023, wykup z lizingu, wysoki wykup,