Wykup prywatny: Twój leasing dobiega końca i zbliża się czas wykupu? Sprawdź kiedy przedmiot leasingu może wykupić osoba prywatna i jakie są tego skutki.

wykup na osobę prywatną

Wykup prywatny

Najczęściej umowa leasingu dotyczy samochodu osobowego i kończy się symbolicznym wykupem – 1% ceny zakupu auta. Wykup jest fakturą sprzedaży przedmiotu leasingu z firmy leasingowej na nabywcę. Leasingobiorca, a więc spółka lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, może kupić przedmiot leasingu od leasingodawcy po preferencyjnej stawce ustalonego wcześniej wykupu. Co w sytuacji gdy chcesz wykupić przedmiot leasingu na siebie, jako osobę prywatną lub na inną firmę?
Firma leasingowa dokona sprzedaży po aktualnej wartości rynkowej przedmiotu leasingu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy leasingobiorcą była firma prowadzona w formie jednosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, a wykup nastąpi na właściciela firmy lub wspólnika spółki cywilnej jako osoby prywatnej. Wtedy sprzedaż nastąpi po wartości preferencyjnego wykupu.

Co mogą zrobić spółki prawa handlowego gdy chcą wykupić auto na osobe prywatną?

Spółki mogą dokonać cesji pod koniec umowy leasingu na osobę prowadzącą jednoosobową działalność. Taka osoba może potem wykupić na siebie, jako osobę prywatną po ustalonej w umowie wartości wykupu (np. 1%). Wiąże się to z opłatą za cesję, przeciętnie 500-1000 zł netto w zalezności od leasingodawcy. Przed zawarciem umowy leasingu (albo w trakcie) upewnij się, że leasingodawca zgodzi się na cesję pod koniec umowy leasingu. Niektórzy leasingodawcy bowiem nie chcą robić cesji, jeśli do końca umowy zostało mniej niż 6 miesięcy.

Co daje wykup na osobę prywatną?

Zalety:
– od sprzedaży przedmiotu leasingu nie nalicza się podatku VAT, bowiem jest on częścią osobistego majątku przedsiębiorcy. Przy jego sprzedaży nie działa jako podatnik VAT, tylko jako osoba fizyczna,
– sprzedaż przedmiotu leasingu po upływie 6 lat od momentu zakupu jest zwolniona z podatku dochodowego i składki zdrowotnej ZUS.
Wady:
wykupu nie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu ani odliczyć od niego VAT,

-użytkując auto prawatne do celów działalności z wydatków eksploatacyjnych odliczycz 50% VAT oraz zaliczysz w koszty tylko 20% z pozostałej kwoty,
– w trakcie sprzedaży kupujący zapłaci 2% PCC (podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wykup z leasingu na firmę a wykup prywatny – różnice

Sprawdźmy ile można zaoszczędzić przy 3-letnim leasingu samochodu osobowego za 100 000 zł brutto z 1% wykupu, jeśli wykupimy go prywatnie, podarujemy małżonkowi i po pół roku sprzedamy za 60 000 zł. Zakładamy, że firma (JDG) jest płatnikiem VAT na podatku liniowym 19% i płaci 4,9% składki zdrowotnej.

wykup firmowy

Najpierw odliczamy podatki z opłat leasingowych. W wykupie prywatnym nie księgujemy wykupu 1% w koszty, stąd niewielka różnica w odliczeniach na korzyść wykupu firmowego. Ale już po sprzedaży sytuacja zmienia się diametralnie. Różnica wynosi 23 000 zł na korzyść wykupu prywatnego!

Co na to fiskus?
Stoi na stanowisku, że prywatny wykup z leasingu powoduje uznanie przedmiotu leasingu za majątek firmy, ponieważ w trakcie leasingu przedsiębiorca zaliczał raty leasingu i koszty eksploatacji w koszty działalności. Co więcej preferencyjny wykup przysługuje wyłącznie stronie umowy leasingu, czyli przedsiębiorcy a nie osobie prywatnej. Zatem sprzedaż przedmiotu leasingu będzie przychodem z działalności.
Co na to WSA?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się z powyższym stanowiskiem. Wyrokiem z 11 grudnia 2013r. (sygn. akt I SA/PO 574/13) „warunkiem przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, jest konieczność uznania danego składnika za środek trwały i ujęcia go w ewidencji środków trwałych”.
” Sąd zaznaczył, iż w art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyraźnie określił rodzaj rzeczy zaliczanych do składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, które podatnik może sprzedać. Wśród nich wymieniono:
• środki trwałe,
• składniki majątku określone w art. 22d ust. 1, wyłączając przy tym składniki, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 1.500 zł,
• wartości niematerialne i prawne
– ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, składników majątku wymienionych w lit. b spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.” (źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl)
Podatnik po wykupie nie używał przedmiotu leasingu do celów działalności więc nie miał prawa zaliczyć go do środków trwałych firmy i prowadzić ewidencję. WSA zaznaczył, że zaliczenie w koszty rat leasingu i kosztów eksploatacji przedmiotu leasingu nie jest warunkiem jego zaliczenia do majątku firmy.

Zmiany w wykupie prywatnym od 2022 roku

Polski Ład wprowadził zmiany dla osób wykupujących pojazd prywatnie.

Od 2022r auto wykupione na osobę prywatną możemy sprzedać bez podatku dopiero po upływie 6 lat od wykupu. Wcześniejsza sprzedaż skutkuje naliczeniem PIT i składki zdrowotnej ZUS (4,9% na podatku liniowym lub 9% na skali podatkowej). Od sprzedaży nie nalicza się podatku VAT. Polski Ład nie wprowadził bowiem zmian dotyczących leasingowanych samochodów w ustawie o VAT.

Jednakże jeśli najpierw wykupimy pojazd na środki trwałe firmy, to przy przeniesieniu do majątku prywatnego trzeba się też liczyć z koniecznością zapłaty VAT od wartości rynkowej pojazdu. Do końca 2021r VAT odprowadzany był od ceny zakupu (wykupu).

Osoby, które wykupiły samochód do końca 2021r nadal mogą sprzedać pojazd bez podatku po upływie 6 mcy.

Darowizna

Gdy po wykupie prywatnym przekażesz pojazd darowizną osobie z najbliższej rodziny (tzw. zerowa grupa podatkowa) to osoba obdarowana może go sprzedać bez składki zdrowotnej ZUS i bez podatku dochodowego PIT już po upływie 6 miesięcy (liczone od końca miesiąca, w którym nastąpiła darowizna). Jeśli sprzeda wcześniej – zapłaci tylko PIT. Darowizny do 9637 zł nie trzeba zgłaszać fiskusowi. Powyżej tej kwoty mamy 6 miesięcy na jej zgłoszenie na formularzu SD-Z2.

Często pada pytanie o możliwość podrowania samochodu małżonkowi, gdy mamy z nim wspólnotę majątkową. I generalnie jest to możliwe. Uchwała Sądy Najwyższego (sygn. III CZP 76/90) potwierdza, że mając wspólność majątkową małżonek może rozporządzać przedmiotem z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego żony/męża.

Wykup prywatny a koszty eksploatacji pojazdu

Po wykupie prywatnym i darowiźnie na bliską osobę użytkowanie auta w firmie wymaga umowy użyczenia. Z faktur za paliwo, części, naprawy, myjnie itd. możesz odliczyć 50% VAT i zaliczyć w koszty 20% pozostałej kwoty. Jeśli prywatny pojazd będzie wykorzystywany tylko do celów działalności to można odliczyć 100% VAT i 100% kwoty netto ująć w kosztach firmy.

Należy też pamiętać, że przy zakupie samochodu od osoby prywatnej kupujący musi zapłacić 2% PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), co może rodzić presję na obniżenie ceny sprzedaży.

1

Im niższy wykup tym bardziej opłaca się osobie prywatnej.

Jest też wiele sytuacji, gdy bardziej opłaca się wysoki wykup na firmę. Szczegółowo piszemy o tym w tekście Wykup z leasingu od 2022r – jak to zrobić dobrze?

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Jak wybrać dobry leasing?

Leasing w działalności jednoosobowej

Leasing a Polski Ład  – jakie zmiany w leasingu od 2022r?

Poprzedni post

Leasing stała stopa procentowa – ile kosztuje? Czy się opłaca?

Następny post

Leasing na samochód elektryczny w programie Mój Elektryk