Nadpłata leasingu? Ostatnie podwyżki stóp procentowych przekładają się na wzrost rat leasingowych. W tej sytuacji część leasingobiorców chce przeznaczyć wolne środki na nadpłatę leasingu. Warto zrobić to mądrze.

Nadpłata leasingu – koszty

Przede wszystkim należy pamiętać, że wszelkich zmian w umowie leasingu (w tym w harmonogramie spłat) dokonuje się aneksem do umowy. Każdy taki aneks jest płatny i kosztuje kilkaset złotych (często 300-600 zł netto) za zmianę jednej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące tego kosztu znajdziesz w tabeli opłat i prowizji swojego leasingodawcy. Może się okazać, że oszczędności na odsetkach wynikające z nadpłaty zostaną zniwelowane przez koszty aneksu, szczególnie gdy wartość umowy leasingu jest niewielka.

Jeśli zawarłeś umowę leasingu ze zryczałtowaną opłatą roczną to zmian w umowie dokonasz bezkosztowo. Bowiem płacąc co roku ryczałt w wysokości (w zależności od leasingodawcy) od 100 do 200 zł netto zmiany w zakresie czasu trwania umowy, wysokości rat etc. ujęte są w ryczałcie. Zryczałtowana tabela opłat dostępna jest w kilku firmach leasingowych i zazwyczaj dotyczy umów leasingu samochodów.

Nadpłata leasingu bez aneksowania umowy nie przyniesie oszczędności

Możesz zapłacić z góry np. 3 raty leasingu. Kwota ta przeleży na rachunku leasingodawcy i w dniu wymagalności raty zostanie pobrana z konta. Jeśli jednak w międzyczasie ponownie wzrosną stopy procentowe to może się okazać, że na ostatniej z rat będziesz miał niedopłatę a potem leasingodawca zacznie wysyłać płatne monity. Na taki rodzaj nadpłaty można się zdecydować, gdy teraz dysponujesz gotówką i spodziewasz się jej braku  w najbliższym miesiącu czy dwóch. Po prostu chcesz mieć pewność, że leasing będzie opłacony w terminie. Należy pamiętać o monitorowaniu nadpłaconej kwoty, szczególnie w czasie rosnących stóp procentowych.

Jeśli więc dokonywać nadpłaty to najlepiej raz a dobrze i z głową. Przykładowo jeśli wiesz, że możesz już dziś nadpłacić 3 raty leasingu oraz za pół roku ponownie możesz nadpłacić kilka rat to zmień harmonogram jednym aneksem do umowy, zamiast aneksować umowę teraz i ponownie za 6 miesięcy.

Jakie są ograniczenia w nadpłacie leasingu operacyjnego?

Chcąc nadpłacić umowę leasingu napotkasz ograniczenia. Jednym z nich jest maksymalny procent kapitału, który można spłacić w trakcie jednego roku. Leasingodawcy akceptują spłatę 60% – 70% kapitału w trakcie pierwszego roku leasingu. Oznacza to, że biorąc leasing na 2 lub 3 lata z pierwszą wpłatą 40-45% i minimalnym wykupem nie ma wiele miejsca na nadpłatę kapitału w pierszym roku leasingu. Być może leasingodawca zaakceptuje jednorazową nadpłatę rzędu 5-10% kapitału, ale nie zgodzi się na 20% czy więcej. Jeśli wziąłeś leasing z małym wkładem własnym możliwa jest duża nadpłata kapitału.

Można pomyśleć o skróceniu umowy leasingu operacyjnego. Tutaj ogranicznikiem jest minimalny czas trwania umowy leasingu – musi trwać co najmniej 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Dla samochodów to min. 2 lata. Leasing po 2 latach kończy się wykupem na poziomie 16-20%. Taki wykup jest dobry, gdy chcesz wykupić pojazd na firmę. Jeśli planujesz wykup za 1% wartości (np. z myślą o wykupie prywatnym) to leasing musi trwać min. 3 lata. Skrócenie umowy z np. 5 do 3 lat da wyraźne oszczędności na odsetkach. Raty pozostałe do spłaty wzrosną, ewentualnie można dokonać jednorazowej większej nadpłaty i utrzymać raty na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.

W leasingu finansowym oraz w pożyczce leasingowej nie ma ograniczenia czasowego trwania umowy. Te umowy można zamknąć w dowolnym momencie.

Zmiana leasingodawcy w trakcie leasingu? – Nie

A co jeśli chcesz zmienić leasingodawcę w trakcie trwania umowy (bo np. nie zgadza się na zmiany w umowie)? Zmiana leasingodawcy to bardzo rzadka sytuacja na polskim rynku leasingu. Dotychczas w Leason przeprowadziliśmy jedną taką transakcję, dotyczyła leasingu maszyny drukarskiej za 1,9 mln zł netto i wiązała się też ze zmianą dotychczasowego leasingobiorcy. Zwykle nowy leasingodawca nie zechce zapłacić do innego leasingodawcy. Zaproponuje raczej refinansowanie po tym, jak samodzielnie wykupisz przedmiot leasingu. Biorąc pod uwagę dodatkowe koszty zamknięcia dotychczasowej umowy taka operacja może okazać sie droższa od kontynuowania spłaty, nawet z rosnącymi ratami leasingu.

Jeśli chcesz się pozbyć leasingu możesz też poszukać chętnego na jego przejęcie (cesja leasingu).

Czy da się uciec od kosztów rosnących stóp procentowych w leasingu?

Tak, w tym celu trzeba zamknąć umowę leasingu przed czasem. Wtedy spłacisz kapitał + zdyskontowane odsetki. Zdyskontowane odsetki oznaczają, że leasingodawca zachowa odsetki wynikające z marży na umowie, ale anuluje odsetki wynikające ze stopy procentowej. A przynajmniej większość dużych firm leasingowych na polskim rynku tak właśnie uczyni. Im wyższe stopy procentowe, tym większa oszczędność.

Aby zamknąć umowę bezpiecznie powinna trwać co najmniej 40% zwykłego czasu amortyzacji przedmiotu leasingu, czyli 2 lata dla samochodów i maszyn budowlanych, 3 lata dla większości maszyn czy ciągników siodłowych.

Co jeśli umowa jeszcze tyle nie trwa? Wtedy nie spełnia przesłanek do uznania jej za umowę leasingu i przedmiot leasingu możesz wykupić po bieżącej wartości rynkowej (ewentualnie po wartości pozostałej do spłaty, jeżeli przewyższa wartość rynkową). Niewiele osób decyduje się na tą opcję.

Aby dokonać zmian w umowie leasingu powinieneś kontaktować się z działem obsługi umów swojego leasingodawcy.

.

Oferta leasingowa Leason

Szukasz leasingu na samochód lub maszynę? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodowy

Finansowanie maszyn i urządzeń

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Poprzedni post

Leasing zwrotny mieszalnika przy dużym spadku sprzedaży r/r [case study]

Następny post

Leasing stała stopa procentowa – ile kosztuje? Czy się opłaca?