This is my archive

Import maszyny lub linii technologicznej a leasing – co powinieneś wiedzieć o leasingu maszyn z zagranicy?

Leasing importowanych maszyn lub linii technologicznej

Zastanawiasz się nad importem maszyn? Planujesz sfinansować zakup leasingiem? Ciekawi cię, w jaki sposób odbywa się taki zakup oraz jakie koszty się z tym wiążą? Jeśli tak poniższy wpis jest właśnie dla Ciebie.

Wraz z rozwojem firm coraz szersze grono przedsiębiorców sięga po maszyny i linie produkcyjne z zagranicy.

Najczęstsze 3 powody zakupu zagranicą to:

 • Brak tego typu maszyn na sprzedaż w Polsce (to dotyczy także maszyn używanych).
 • Zdecydowanie niższa cena zakupu niż w Polsce (dotyczy to głównie maszyn sprowadzanych z Azji).
 • Zakup bez VAT (gdy kupujesz maszynę z krajów Unii Europejskiej). W tym przypadku korzystniejsza od leasingu może być pożyczka leasingowa, gdy decydujesz się na finansowanie zewnętrzne.

Leasing importowanej maszyny i linii produkcyjnej a ich zakup

 • Firma leasingowa kupuje w Twoim imieniu bezpośrednio od zagranicznego producenta/sprzedawcy.
 • Kupujesz maszynę z zagranicy z własnych środków, montujesz w Polsce i dopiero wtedy sprzedajesz do leasingodawcy.
 • Leasingujesz zwrotnie własny środek trwały i za uzyskane w ten sposób pieniądze kupujesz maszynę z zagranicy.
 1. Leasingodawca kupuje od zagranicznego sprzedawcy

Sytuacja najbardziej skomplikowana dla leasingodawcy, jednocześnie najlepsza dla kupującego. Producenci często żądają zaliczki na uruchomienie produkcji i dopłaty do 80-90% wartości maszyny przed wysyłką. Firmy leasingowe są ostrożne przy płatnościach tak wysokich transz zagranicę, gdy maszyny nie ma w Polsce i nie ma pewności czy będzie działać prawidłowo. Zakupu dokonują w oparciu o umowę trójstronną na swoim wzorze, którą musi podpisać leasingobiorca (Ty), leasingodawca i sprzedający. Umowa ta przygotowana jest po angielsku. Wymaga zazwyczaj akceptacji przez dział prawny sprzedawcy. Jeśli ten ma zastrzeżenia co do zapisów moment podpisania odsuwa się w czasie.

Leasingodawca może zażądać od ciebie dodatkowego zabezpieczenia np. akredytywy, poręczenia prywatnego za spółkę lub poręczenia innej firmy, zastawu na nieruchomości lub środku trwałym, kaucji i in.

Wniosek o leasing maszyn z zagranicy czy linii technologicznej powinieneś złożyć z dużym wyprzedzeniem czasowym. Proces uzgodnień formalnych i ustanowienia zabezpieczeń będzie trwał długo, prawdopodobnie powyżej miesiąca. Aby zyskać na czasie po zaakceptowaniu wniosku leasingowego przez leasingodawcę możesz wpłacić zaliczkę do producenta, żeby rozpoczął produkcję. Proces produkcji trwa najczęściej od kilku tygodni do kilku miesięcy. W tym czasie możecie ustalić z firmą leasingową i producentem szczegółowe warunki dalszej realizacji zamówienia. Jeśli natomiast producent żąda np. 30% na rozpoczęcie produkcji a ty dysponujesz tylko 10% (czyli resztę ma dopłacić leasingodawca) – będziesz musiał poczekać na zakończenie ustaleń. Tym bardziej nie warto zostawiać załatwiania formalności na ostatnią chwilę.

Płatność za maszyny z zagranicy odbywa się najczęściej w 3 lub 4 transzach. Ostatnia transza wynosi zwykle 10% i jest płatna po montażu i uruchomieniu maszyny w Polsce, w firmie leasingobiorcy.

Minimalna wartość transakcji dla leasingu z płatnością zagranicę wynosi 300-400 tys. zł netto w zależności od firmy leasingowej. Jeśli maszyna kosztuje mniej – pozostają sposoby opisane w punkcie 2 i 3 (poniżej).

 1. Kupujesz zagranicą z własnych środków, sprowadzasz i refinansujesz

Jeśli dysponujesz gotówką i możesz sobie pozwolić na jej zamrożenie do czasu sprowadzenia do Polski i rozruchu to firma leasingowa zdecydowanie chętniej odkupi maszynę od Ciebie niż zapłaci zagranicę. Proceduralnie jest to o wiele łatwiejsze, bo płaci za maszynę, która jest w Polsce i działa. Całe ryzyko transakcji spada na Ciebie, ale jest to najszybszy sposób.

W takim przypadku zanim kupisz maszynę składasz wniosek leasingowy i czekasz na odpowiedź leasingodawcy, co do możliwości zrefinansowania zakupu maszyny. Jeśli się zgodzi – kupujesz, sprowadzasz do Polski, uruchamiasz i sprzedajesz do leasingodawcy.

 1. Leasingujesz zwrotnie, żeby mieć środki na zakup z zagranicy

Sytuacja zbliżona do punktu 2. Tym razem nie wykładasz gotówki na zakup, ale masz maszyny będące
Twoją własnością. Ich wartość zostanie potwierdzona wyceną rzeczoznawcy. Robisz leasing zwrotny na tych maszynach i za uzyskane w ten sposób środki kupujesz maszynę z  zagranicy. Ryzyko transakcji jest po Twojej stronie – firma leasingowa jest właścicielem maszyn będących w Polsce. Jeśli coś pójdzie nie tak i zagraniczny kontrahent nie wywiąże się z kontraktu nie zwalnia Cię to z płatności rat leasingu.

Tą strategię finansowania możesz wykorzystać również, gdy kupujesz maszynę w Polsce ale jest ona wiekowa (np. 30-letnia). Większość firm leasingowych ma bowiem restrykcyjne ograniczenia co do możliwości finansowania maszyn starszych niż 5-10 letnie.

Rozwiązaniem uzupełniającym do opisanych powyżej może być sprowadzenie maszyny do Polski z pomocą innej firmy zarejestrowanej w Polsce, która następnie sprzeda maszynę do leasingodawcy.

Jakie są koszty leasingu importowanych maszyn?

Na koszty leasingu importowanych maszyn produkcyjnych i linii technologicznej składają się:

 • Odsetki leasingowe. W sprawie oszacowania kosztu prosimy o kontakt indywidualny.
 • Ubezpieczenie majątkowe (koszty 0,25%-1% rocznie w zależności od leasingodawcy)
 • Oplata za import – kształtuje się różnie w zależności od firmy leasingowej, np. 1000 zł netto, 1500 zł netto lub 0,5%-1% od ceny netto i nie mniej niż ….. zł
 • Koszty prefinansowania (odsetki za transze zapłacone przez leasingodawcę do sprzedawcy do czasu uruchomienia umowy)
 • Nie ponosisz opłat za przygotowanie kontraktu (umowy trójstronnej)
 • Ewentualne koszty przewalutowania z EUR/USD na PLN
 • Ewentualne koszty tłumaczeń dokumentów jeśli leżą po stronie leasingodawcy
 • Ewentualne koszty wyceny jeśli finansowana maszyna jest używana

Pomijam tu koszty transportu maszyny oraz szkolenia, które zazwyczaj ujęte są w cenie maszyny. Jeśli nie są – leasingodawca ich nie sfinansuje.

Jeśli szukasz leasingu maszyn z zagranicy to skontaktuj się z nami. Dobierzemy leasingodawcę odpowiedniego do tego zadania.

Pełna oferta leasingu maszyn >>

:

Leasing zwrotny – jak go uzyskać i co można finansować? – cz.1

Co można wziąć w leasing zwrotny? Jakie są wymagania? Jak wygląda procedura zorganizowania finansowania? Czy mam szansę dostać leasing zwrotny? Jeśli jesteś właścicielem środka trwałego, zastanawiasz się nad możliwością jego zrefinansowania to leasing zwrotny może być właściwym rozwiązaniem.

 

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to transakcja, w której będąc właścicielem środków trwałych sprzedajesz je do firmy leasingowej i uzyskujesz w ten sposób gotówkę. Będąc leasingobiorcą korzystasz z nich tak, jak dotychczas. Oczywiście sprzedaż środków trwałych do firmy leasingowej jest przychodem firmy i pociąga za sobą konieczność odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego. Leasing zwrotny klasycznie służy do poprawy płynności finansowej firmy. Jednocześnie w czasach kryzysu firmy leasingowe zaostrzyły swoją politykę co do leasingu zwrotnego i obecnie trudniej go uzyskać.

 

Co można wyleasingować zwrotnie?

 • Samochody (osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy)
 • Maszyny (produkcyjne, budowlane, rolnicze i inne)
 • Nieruchomości komercyjne

Leasing zwrotny najczęściej stosowany jest do leasingu maszyn.

W momencie sprzedaży środki trwałe muszą być wolne od zastawów. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zastawnikiem jest bank a leasingu udziela firma leasingowa będąca jego własnością. Liczy się wiek przedmiotu, jego wartość oraz wielkość rynku wtórnego. Generalnie samochody powinny być nie starsze niż 6-7-letnie, maszyny 10-letnie. Zwykle realizuje się transakcje o wartości od kilkuset tysięcy złotych wzwyż, ale zdarzają się też mniejsze. Im bardziej typowy przedmiot dla swojej branży, tym lepiej.

 

Cel leasingu zwrotnego

Na co przeznaczysz uzyskane z leasingu zwrotnego środki:

 • Na inwestycje – jest to najbardziej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja. Oddajesz w leasing swoje środki trwałe po to, aby za uzyskane pieniądze kupić np. kolejną maszynę lub linię produkcyjną, najczęściej sprowadzaną z zagranicy, często spoza terytorium UE. Dzięki temu firma leasingowa nie musi płacić do zagranicznego kontrahenta. Ryzyko spoczywa na Tobie, często bowiem trzeba zapłacić 80%, 90% a niekiedy nawet 100% ceny maszyny przed transportem do Polski. Nie wszystkie firmy leasingowe godzą się na takie warunki płatności. W tej sytuacji proceduralnie łatwiej i szybciej jest zrobić leasing zwrotny.
 • Na spłatę innych zobowiązań – jest to mniej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja, niż w I przypadku, ale akceptowalna. Za uzyskane z leasingu środki spłacasz inne swoje zobowiązania, np. kredyt bankowy, co poprawia strukturę bilansową firmy. Warunkiem jest tutaj dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa.
 • Na poprawę płynności finansowej – to najmniej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja. Możliwa do procesowania, gdy Twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej. Jeśli są problemy z zachowaniem płynności firma leasingowa raczej nie zgodzi się na udzielenie finansowania. Pomocna może być sytuacja, w której poczyniłeś wcześniej inwestycje w firmie finansując je z własnych środków i dlatego chcesz skorzystać z leasingu zwrotnego.
 • Do celów podatkowych – przykład takiej sytuacji znajdziesz tutaj.
 • Na refinansowanie kosztów poniesionych niedawno na zakup środka trwałego. Chodzi o sytuację, w której kupiłeś środek trwały zagranicą z własnych środków, sprowadziłeś do firmy i chcesz go odsprzedać do firmy leasingowej, żeby odzyskać zainwestowane pieniądze i jednocześnie dalej z niego korzystać. Wtedy dobrze jest złożyć wniosek leasingowy jeszcze przed dokonaniem zakupu, aby upewnić się, że dostaniesz leasing. Firmie leasingowej łatwiej jest zapłacić polskiemu przedsiębiorcy, niż dokonać płatności zagranicę, więc zgadza się na taką transakcję. Inny przykład, spotykany często na rynku krajowym: kupiłeś środek trwały za gotówkę, bo była to okazyjna cena (albo dostępny był ostatni egzemplarz). Musiałeś działać błyskawicznie, żeby ktoś inny go nie kupił przed załatwieniem formalności leasingowych. Po zakupie chcesz go odsprzedać do firmy leasingowej. Jeśli od chwili zakupu nie minęło więcej, niż 3 miesiące (niektóre firmy leasingowe dopuszczają okres 6 miesięcy) to w obu opisanych wyżej przypadkach mamy do czynienia z leasingiem zwrotnym technicznym.

Przeczytaj kolejną część tekstu: Leasing zwrotny – jak go uzyskać i co można finansować cz. 2

lub sprawdź naszą ofertę leasingu zwrotnego >>

7 najczęściej zadawanych pytań o leasing maszyn i urządzeń Myślisz o zakupie maszyny do firmy i chcesz skorzystać z leasingu? W niniejszym tekście odpowiadam na najczęstsze pytania związane z leasingiem maszyn.

 

Czy mogę wyleasingować taką maszynę lub urządzenie?

Jakie maszyny możesz leasingować?  Najłatwiej nowe, typowe dla branży. Mają rynek wtórny i można je zidentyfikować poprzez numer seryjny. Niewiele tracą na wartości w trakcie trwania umowy leasingu.

Ale możliwości są znacznie szersze. Możesz dostać leasing na maszyny i urządzenia nie spełniających powyższych kryteriów. Przykładowo maszyny do druku cyfrowego cechują się dużą utratą wartości w krótkim okresie czasu, szalunki – nie mają numerów seryjnych.

Ogólnie – wyleasingować można wszystko, co ma zastosowanie w biznesie. Nawet meble czy oprogramowanie. Tylko im bardziej nietypowa maszyna lub urządzenie, tym trudniej o leasing. Oceny wniosku leasingowego dokonuje się wtedy w oparciu o wiarygodność leasingobiorcy. Ponadto firmy leasingowe często specjalizują się w określonych segmentach rynku i łatwiej dostaniesz finansowanie, jeśli trafisz do leasingodawcy znającego twoją branżę i rynek wtórny maszyn.

Dlatego zachęcam do sprawdzenia oferty leasingu maszyn lub  innych przedmiotów.

Min. kwota leasingu wynosi 500 zł netto. Kwoty do 30 000 zł netto finansujemy w leasingu online.

 

Czy dostanę leasing na maszyny używane?

Tak, leasing maszyn używanych jest możliwy. Wiele zależy od wieku maszyny. Większość firm leasingowych finansuje maszyny, których wiek po zakończeniu umowy leasingu nie przekracza 8-10 lat. Czyli maszynę 5-letnią możesz leasingować na okres 3-5 lat w zależności od leasingodawcy.

Niektóre firmy leasingowe dopuszczają starsze roczniki – finansują 10-12-letnie maszyny. Garstka firm leasingowych finansuje jeszcze starsze maszyny, bardziej opierając się na ich wartości, niż roku produkcji. Istotnym argumentem jest tutaj udokumentowany remont generalny maszyny. Najstarsze maszyny, jakie finansowaliśmy, miały ponad 40 lat.  U nas masz do dyspozycji pełen wachlarz leasingów dla maszyn używanych. Zawsze możesz złożyć indywidualne zapytanie.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać leasing na maszynę używaną?

Standardowo:

 • Wypełniony wniosek leasingowy
 • Dokumenty finansowe za 1-2 lata
 • Faktura pro forma na maszynę oraz jej specyfikacja techniczna

Poza tym firma leasingowa zleci rzeczoznawcy wycenę maszyny. Wartość z wyceny powinna mniej więcej odpowiadać cenie maszyny.

 

Jaka jest minimalna pierwsza wpłata?

W przypadku nowych i typowych maszyn możliwy jest leasing bez wkładu własnego. Jednak w większości przypadków powinieneś liczyć się z min. 5-10% pierwszej wpłaty. Dla pozostałych maszyn minimalna pierwsza wpłata wynosi zwykle od 10% wzwyż.

Dla maszyn używanych możesz oczekiwać wkładu własnego od 10%. W rzadkich sytuacjach – poniżej 10%.

Jeśli Twoja firma działa jeszcze krótko na rynku (poniżej 2 lat) min. wpłata wynosi często 20%.

 

Czy firma leasingowa sfinansuje maszynę z zagranicy?

Zwykle tak, jeśli sprzedawcą jest producent lub diler. W innym wypadku pozostaje ściągnąć maszynę do Polski przy pomocy pośrednika zajmującego się sprzedażą podobnych maszyn. Możesz także kupić maszynę za własne środki, przetransportować do firmy i wtedy odsprzedać do firmy leasingowej. Zwykle najpierw składasz wniosek leasingowy i dopiero po otrzymaniu zgody na leasing sprowadzasz maszynę do Polski.

O możliwościach leasingu maszyn z zagranicy przeczytasz tutaj. Może Cię zainteresować także case study leasingu używanej wiertnicy sprowadzanej z Holandii.

 

Jak wygląda leasing maszyn dla nowych firm? Po jakim czasie od założenia firmy mogę leasingować maszynę?

Zagadnienie to jest skomplikowane. Czasami możesz dostać leasing na maszyny od samego początku działalności firmy, przy wysokiej pierwszej wpłacie. Na rynkowych warunkach po min. 6 lub 12 miesiącach prowadzenia działalności. A niekiedy dopiero po 24 miesiącach. Wiele zależy od procedur firmy leasingowej, maszyny będącej przedmiotem leasingu oraz sytuacji Twojej firmy.

Przykładowo gdy:

 • przepracowałeś kilka lat jako operator maszyn cnc,
 • pozyskałeś kontrakt gwarantujący ci stałe zlecenia,
 • możesz już udokumentować pierwsze obroty,
 • posiadasz też pewien majątek prywatny
 • masz pieniądze na wysoki wkład własny

to masz spore szanse na uzyskanie leasingu.

Jeśli masz poręczyciela (żyranta) posiadającego zdolność leasingową możesz liczyć na przyznanie leasingu od początku prowadzenia działalności.

Więcej o leasingu dla nowych dowiesz się z tego wpisu.

 

Czy mogę zakończyć umowę leasingu operacyjnego przed czasem?

Odpowiedź brzmi: Tak, w dowolnym momencie jej trwania.

Jeśli umowa trwa krócej, niż 40% czasu amortyzacji maszyny, firma leasingowa sprzeda Ci maszynę po wyższej z cen: rynkowej lub po cenie niespłaconego kapitału ze zdyskontowanymi odsetkami. Sytuacja taka naraża Cię na możliwe negatywne konsekwencje podatkowe przed fiskusem. Jeśli umowa nie trwa min. 40% czasu amortyzacji maszyny to nie jest umową leasingu. Urzędnik może wtedy zakwestionować zasadność zaksięgowania w koszty dotychczas zapłaconych rat leasingu.

Jeśli umowa trwa dłużej, niż 40% czasu amortyzacji maszyny możesz zakończyć umowę i wykupić maszynę po wartości niespłaconego kapitału ze zdyskontowanymi odsetkami. Bez negatywnych konsekwencji w trakcie kontroli skarbowej.

Więcej informacji o możliwościach wcześniejszego zakończenia umowy znajdziesz TUTAJ.

 

Szukasz leasingu maszyn i urządzeń?

Sprawdź naszą ofertę:

 1. Leasing maszyn 
 2. Leasing urządzeń

Szukasz leasingu na maszynę?