This is my archive

Ciekawe zapytanie o leasing samochodu [case study]

Otrzymaliśmy ciekawe, bardzo szczegółowe zapytanie o leasing samochodu:

 

Witam serdecznie, szukam firmy leasingowej która sprosta tej zapisce w zakresie leasingu operacyjnego:

· waluta: polski złoty

· okres leasingu: 24 miesięce

· opłata wstępna: 16 tys. zł brutto

· wykup: min. 40% wartości przedmiotu brutto

· raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 3M i winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.

· suma wszelkich opłat i kosztów związanych z leasingiem w szczególności z przygotowaniem przedmiotu do użytkowania, z wydaniem stosownych kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych – wchodzą w równych częściach w skład każdej raty.

· Koszt ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance na okres 12 miesięcy wchodzą w skład każdej raty leasingu.

· Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu.

· Wykonawca nie będzie żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla In blanco.

 

Jak widać oczekiwania były dokładnie sprecyzowane. Rozłożymy zapytanie na poszczególne elementy i dodamy komentarz:

 

 waluta: polski złoty

· okres leasingu: 24 miesięce

· opłata wstępna: 16 tys. zł brutto

· wykup: min. 40% wartości przedmiotu brutto

· raty leasingowe powinny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy.

Są to normalne warunki leasingu dla nowego samochodu. Standardowy wykup po 2 latach wynosi 16-20% w zależności od firmy leasingowej. Wykup 40% jest możliwy do uzyskania.

 

Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 3M i winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.

Większość leasingodawców stosuje Wibor 1M (jednomiesięczny), ale jest też kilku opierających się na Wiborze 3M. Marża leasingodawcy jest stała, zmienia się tylko stopa procentowa. Czyli chodzi o zwykły harmonogram w oparciu o zmienną stopę.

 

· suma wszelkich opłat i kosztów związanych z leasingiem w szczególności z przygotowaniem przedmiotu do użytkowania, z wydaniem stosownych kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych – wchodzą w równych częściach w skład każdej raty.

Firmy leasingowe nie pobierają opłat za wydanie karty pojazdu (na koniec umowy leasingu) i dowodu rejestracyjnego (tymczasowego i stałego). Pojawia się natomiast opłata za rejestrację, zwykle ok 350 zł netto. Jeśli leasingodawca zamiast tradycyjnej tabeli opłat stosuje zryczałtowaną opłątę roczną – koszt rejestracji ujęty jest w ramach tej opłaty (145 lub 195 zł netto rocznie). Dodatkowym kosztem jednorazowym może być wycena auta. Dotyczy to tylko aut używanych, gdy rzeczoznawca robi oględziny pojazdu i sporządza wycenę. Koszt 250-350 zł netto. Wszystkie te opłaty są płatne na podstawie osobnych faktur.

 

 Koszt ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance na okres 12 miesięcy wchodzą w skład każdej raty leasingu.

Da się tak zrobić, jeśli skorzystasz z ubezpieczenia leasingodawcy. Jeśli ubezpieczasz we własnym zakresie – pozostaje płatność jednorazowa lub w 2 ratach.

 

 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu zostaną uwzględnione w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu.

Duże firmy leasingowe mają przygotowane szablony umów i ogólnych warunków umowy leasingu. Nie zmienią tych zapisów dla leasingu 1 samochodu. Gdyby w grę wchodził leasing floty o wartości 1 mln zł lub większej – sprawa jest otwarta.

 

Wykonawca nie będzie żądał zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla In blanco.

Weksel in blanco jest standardowym zabezpieczeniem umowy leasingu. Niektórzy leasingodawcy jednak go nie stosują przy leasingu samochodów. Inni rezygnują zabezpieczenia wekslem przy większej wpłacie początkowej do leasingu. Czyli powyższe życzenie można spełnić.

 

Szukasz finansowania na samochód lub maszynę? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodowy

Finansowanie maszyn i urządzeń:

Leasing maszyn do obróbki kamienia

Potrzebujesz maszyny do obróbki kamienia? Nosisz się z zamiarem kupna piły, boczkarki albo łupiarki? W artykule wyjaśnię Ci, dlaczego warto wziąć ją w leasing. Podpowiem także, na jakich zasadach będzie on możliwy.

 

Popularność leasingu maszyn dynamicznie rośnie. Jak pokazują dane, udostępnione przez Związek Polskiego Leasingu, w I kwartale 2017 roku wartość sfinansowanych leasingiem maszyn i urządzeń wyniosła 3670,3 mln zł. W tym samym okresie br. było to już 4343,1 mln zł! To aż 18,3 proc. wzrostu na przestrzeni roku. Przyczyną takiej tendencji jest nie tylko coraz większa popularność leasingu, ale również rosnąca świadomość przedsiębiorców.

 

Leasing maszyn – poradnik dla leasingobiorcy

Leasing pozwoli Ci rozwinąć działalność bez konieczności inwestowania wysokich środków własnych. Podpisując umowę, zaliczysz maszynę w koszty nawet 2 razy szybciej niż w przypadku zakupu za gotówkę. Dzięki temu istotnie obniżysz podstawę opodatkowania i wygenerujesz oszczędności. Taki sposób finansowania wymaga niewielkiej ilości dokumentów (zwłaszcza w porównaniu do kredytu). Nie obniża także zdolności kredytowej i chroni majątek przed komornikiem.

 

Kto może wziąć w leasing maszynę?

Leasingobiorcą może być spółka prawa handlowego, spółka cywilna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

Nowa czy używana maszyna do kamienia?

Przedmiotem umowy leasingowej może być zarówno nowa, jak i używana maszyna do obróbki kamienia. Większość firm finansuje urządzenia, których wiek po zakończeniu umowy leasingu nie przekracza 10 lat. Niektórzy leasingodawcy dopuszczają jednak starsze, nawet kilkunastoletnie modele. Najczęściej finansowane leasingiem są: piły, boczkarki, frezarki, kruszarki, piaskarki, wiertnice, centra obróbcze, łupiarki, cyrkularki i automaty polerskie.

 

Okres trwania umowy leasingowej

Zgodnie z prawem minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi 40 proc. okresu amortyzacji. W przypadku większości maszyn do obróbki kamienia okres amortyzacji wynosi 10 proc. rocznie. Umowę zawiązuje się więc na co najmniej 48 miesięcy. Jeśli wykupisz maszynę po 4 latach, zapłacisz za niego 25 proc. wartości początkowej. Po 5 latach będzie to 15 proc, po 6 latach 4%. Zaznaczam, ze wykup to część kapitału pozostająca do spłaty na koniec. Czasami wykup jest płatny razem z ratami leasingu.

Maszyny ze stawką amortyzacji 14% można leasingować od 3 do 5-6 lat.

W przypadku umowy leasingu finansowego, strony mogą dowolnie ustalić okres jej trwania. Zazwyczaj mieści się w przedziale od 1 do 6 lat.

 

Leasing maszyn a staż firmy

Czy nowa firma może otrzymać leasing? Czy leasingodawcy wymagają określonego stażu działalności? Wiele zależy tutaj od procedur firmy leasingowej, maszyny będącej przedmiotem leasingu oraz sytuacji Twojej firmy. Standardowo, leasingodawcy wymagają co najmniej 6-miesięcznego stażu działalności. Czasem może być to 12, a nawet 24 miesiące. Krótszy staż nie musi przeszkadzać w otrzymaniu finansowania, o ile masz poręczyciela. Jeśli go nie masz – przygotuj się na wysoki wkład własny (min. 20-30%). Do tego warto pokazać, że masz doświadczenie w branży, prywatnie posiadasz jakiś majątek, masz odbiorców (listy intencyjne lub lepiej – kontrakt).

 

Opłata wstępna

Jeśli Twoja firma działa na rynku stosunkowo długo i może pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi, możliwe jest całkowite wyeliminowanie opłaty wstępnej. W przypadku pozostałych podmiotów jej wysokość wyniesie co najmniej 5-10 proc.

 

Procedury

Jeśli weźmiesz w leasing nową maszynę, możesz otrzymać finansowanie w trybie uproszczonym. W tym celu niezbędne będzie dostarczenie leasingodawcy jedynie:

 • danych z dowodów osobistych reprezentantów firmy,
 • wypełnionego wniosku leasingowego,
 • oferty zakupu maszyny,
 • dokumentów finansowych (czasami).

 

Jeśli przedmiotem leasingu będzie urządzenie używane, będziesz musiał dopełnić standardowych formalności. Oprócz dokumentów rejestrowych firmy konieczne będzie przedstawienie także dokumentów finansowych.

 

Ile trwa procedura uzyskania leasingu?

W większości przypadków leasing można uzyskać zdecydowanie szybciej niż kredyt. Wszystkie formalności zazwyczaj załatwisz w ciągu tygodnia lub dwóch, a niekiedy nawet szybciej.

 

Szukasz leasingu na maszynę do kamienia? Sprawdź naszą ofertę leasingu maszyn, albo:

Leasing sprzętu medycznego dla lekarzy

Lekarze to jedni z najlepszych klientów firm leasingowych. Finansują m.in. urządzenia medyczne, samochody oraz wyposażenie gabinetów. Zazwyczaj bardzo rzetelnie spłacają comiesięczne raty, dlatego mogą liczyć na preferencyjne traktowanie. Czego możesz się spodziewać ze strony firm leasingowych będąc lekarzem?

 

Leasing sprzętu medycznego dla lekarzy – procedura uproszczona?

Zdecydowanie tak! Większość zakupów finansowanych dla lekarzy mieści się w ramach procedur uproszczonych.  W zależności od leasingodawcy, limity oceny wynoszą od 200 000 zł do nawet 1 mln zł bez dokumentów finansowych. Prostota tych procedur wynika z małej ilości dokumentów oraz szybkiego czasu oceny wniosku. Zwykle w procesie leasingu dla lekarzy zostaniesz poproszony o przedstawienie informacji o maszynie (pro forma + opis techniczny) oraz wypełnionego wniosku leasingowego i prawa wykonywania zawodu. Wyniki finansowe najczęściej oświadczasz na wniosku lub nie podajesz ich wcale. Co więcej w ramach procedury uproszczonej możesz także wyposażyć swój gabinet w meble. Najczęściej bez wkładu własnego lub z niewielkim wkładem własnym. Także, gdy działalność prowadzisz od niedawna.

Jest to wyjątkowe podejście ze strony leasingodawców. Poza lekarzami nowe firmy nie mają szans na finansowanie mebli a urządzenia mogą leasingować z wysokim wkładem własnym.

 

Leasing dla lekarza – co możesz finansować?

Leasing sprzęty medycznego: skanery, aparaty USG, unity stomatologiczne, rentgeny, lasery, analizatory, aparaty pomiarowe, spirometry, echokardiografy i wiele innych. Do tego dochodzą także samochody nowe i używane, motocykle, rowery.

Poza sprzętem medycznym czy samochodem mogą to być także:

 • meble (medyczne i zwykłe),
 • sprzęt IT,
 • oprogramowanie,
 • instrumenty zabiegowe.

Generalnie leasing dla lekarza obejmuje wszystkie ruchome środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności.

 

Wiek urządzeń medycznych

Jeśli chodzi o sprzęt medyczny, w leasingu przeważają urządzenia nowe. Sporadycznie zdarza się finansowanie używanego, kilkuletniego sprzętu medycznego – wtedy dodatkowo leasingodawca po ocenie wniosku poprosi o wycenę do leasingu.

 

Leasing czy pożyczka leasingowa?

 • Dla lekarzy do finansowania urządzeń medycznych oraz wszelkich przedmiotów ze stawką VAT 8% korzystniejsza podatkowo jest pożyczka leasingowa. Finansowanie to zostało stworzone w wyniku analizy potrzeb lekarzy  przez połączenie leasingu finansowego z kredytem bankowym. Cechą zaczerpniętą z kredytu jest VAT naliczany tylko od wartości sprzętu i wliczony w ratę miesięczną (w przeciwieństwie do leasingu finansowego, gdzie VAT płatny jest z góry). Z kolei cechą zaczerpniętą z leasingu jest wyjątkowo prosta procedura jej udzielenia oraz rozwiązania amortyzacji i zaliczania w koszty. Dlaczego leasing pożyczka jest dla lekarzy korzystniejsza od leasingu? Sprawdź w moim wcześniejszym wpisie.
 • Gdy przedmiotem leasingu jest nowy samochód z salonu – ze względów podatkowych korzystniejszy jest leasing operacyjny.
 • Gdy przedmiotem zakupu jest sprzęt o niedużej wartości (1000 zł – 20000 zł) polecam leasing online, w którym możesz skorzystać i z leasingu i z pożyczki leasingowej w 15 minut przez internet.

W skrócie:

1) Leasing operacyjny – opłacalny, gdy firma jest Vatowcem oraz VAT na sprzęcie wynosi 23%
2) Leasing finansowy – warto, gdy firma jest VATowcem a VAT na sprzęcie wynosi 8%
3) Pożyczka leasingowa – najlepsza gdy firma nie jest Vatowcem a VAT na sprzęcie wynosi 8%.

Szerzej wyjaśniam to we wpisie o VAT od odsetek w leasingu i pożyczce.

 

Na ile lat leasing sprzętu medycznego lub pożyczka leasingowa?

 • Dla sprzętu medycznego czas spłaty wynosi od 2 do 6 lat, w pożyczce leasingowej może być to również krótszy okres.
 • Dla samochodów czas spłaty wynosi od 2 do nawet 7 lat.

 

Jeśli szukasz finansowania na wyposażenie gabinetu bądź samochód:

Pełna oferta leasingu samochodów >>

Oferta pożyczki leasingowej >>

Import maszyny lub linii technologicznej a leasing – co powinieneś wiedzieć o leasingu maszyn z zagranicy?

Leasing importowanych maszyn lub linii technologicznej

Zastanawiasz się nad importem maszyn? Planujesz sfinansować zakup leasingiem? Ciekawi cię, w jaki sposób odbywa się taki zakup oraz jakie koszty się z tym wiążą? Jeśli tak poniższy wpis jest właśnie dla Ciebie.

Wraz z rozwojem firm coraz szersze grono przedsiębiorców sięga po maszyny i linie produkcyjne z zagranicy.

Najczęstsze 3 powody zakupu zagranicą to:

 • Brak tego typu maszyn na sprzedaż w Polsce (to dotyczy także maszyn używanych).
 • Zdecydowanie niższa cena zakupu niż w Polsce (dotyczy to głównie maszyn sprowadzanych z Azji).
 • Zakup bez VAT (gdy kupujesz maszynę z krajów Unii Europejskiej). W tym przypadku korzystniejsza od leasingu może być pożyczka leasingowa, gdy decydujesz się na finansowanie zewnętrzne.

Leasing importowanej maszyny i linii produkcyjnej a ich zakup

 • Firma leasingowa kupuje w Twoim imieniu bezpośrednio od zagranicznego producenta/sprzedawcy.
 • Kupujesz maszynę z zagranicy z własnych środków, montujesz w Polsce i dopiero wtedy sprzedajesz do leasingodawcy.
 • Leasingujesz zwrotnie własny środek trwały i za uzyskane w ten sposób pieniądze kupujesz maszynę z zagranicy.
 1. Leasingodawca kupuje od zagranicznego sprzedawcy

Sytuacja najbardziej skomplikowana dla leasingodawcy, jednocześnie najlepsza dla kupującego. Producenci często żądają zaliczki na uruchomienie produkcji i dopłaty do 80-90% wartości maszyny przed wysyłką. Firmy leasingowe są ostrożne przy płatnościach tak wysokich transz zagranicę, gdy maszyny nie ma w Polsce i nie ma pewności czy będzie działać prawidłowo. Zakupu dokonują w oparciu o umowę trójstronną na swoim wzorze, którą musi podpisać leasingobiorca (Ty), leasingodawca i sprzedający. Umowa ta przygotowana jest po angielsku. Wymaga zazwyczaj akceptacji przez dział prawny sprzedawcy. Jeśli ten ma zastrzeżenia co do zapisów moment podpisania odsuwa się w czasie.

Leasingodawca może zażądać od ciebie dodatkowego zabezpieczenia np. akredytywy, poręczenia prywatnego za spółkę lub poręczenia innej firmy, zastawu na nieruchomości lub środku trwałym, kaucji i in.

Wniosek o leasing maszyn z zagranicy czy linii technologicznej powinieneś złożyć z dużym wyprzedzeniem czasowym. Proces uzgodnień formalnych i ustanowienia zabezpieczeń będzie trwał długo, prawdopodobnie powyżej miesiąca. Aby zyskać na czasie po zaakceptowaniu wniosku leasingowego przez leasingodawcę możesz wpłacić zaliczkę do producenta, żeby rozpoczął produkcję. Proces produkcji trwa najczęściej od kilku tygodni do kilku miesięcy. W tym czasie możecie ustalić z firmą leasingową i producentem szczegółowe warunki dalszej realizacji zamówienia. Jeśli natomiast producent żąda np. 30% na rozpoczęcie produkcji a ty dysponujesz tylko 10% (czyli resztę ma dopłacić leasingodawca) – będziesz musiał poczekać na zakończenie ustaleń. Tym bardziej nie warto zostawiać załatwiania formalności na ostatnią chwilę.

Płatność za maszyny z zagranicy odbywa się najczęściej w 3 lub 4 transzach. Ostatnia transza wynosi zwykle 10% i jest płatna po montażu i uruchomieniu maszyny w Polsce, w firmie leasingobiorcy.

Minimalna wartość transakcji dla leasingu z płatnością zagranicę wynosi 300-400 tys. zł netto w zależności od firmy leasingowej. Jeśli maszyna kosztuje mniej – pozostają sposoby opisane w punkcie 2 i 3 (poniżej).

 1. Kupujesz zagranicą z własnych środków, sprowadzasz i refinansujesz

Jeśli dysponujesz gotówką i możesz sobie pozwolić na jej zamrożenie do czasu sprowadzenia do Polski i rozruchu to firma leasingowa zdecydowanie chętniej odkupi maszynę od Ciebie niż zapłaci zagranicę. Proceduralnie jest to o wiele łatwiejsze, bo płaci za maszynę, która jest w Polsce i działa. Całe ryzyko transakcji spada na Ciebie, ale jest to najszybszy sposób.

W takim przypadku zanim kupisz maszynę składasz wniosek leasingowy i czekasz na odpowiedź leasingodawcy, co do możliwości zrefinansowania zakupu maszyny. Jeśli się zgodzi – kupujesz, sprowadzasz do Polski, uruchamiasz i sprzedajesz do leasingodawcy.

 1. Leasingujesz zwrotnie, żeby mieć środki na zakup z zagranicy

Sytuacja zbliżona do punktu 2. Tym razem nie wykładasz gotówki na zakup, ale masz maszyny będące
Twoją własnością. Ich wartość zostanie potwierdzona wyceną rzeczoznawcy. Robisz leasing zwrotny na tych maszynach i za uzyskane w ten sposób środki kupujesz maszynę z  zagranicy. Ryzyko transakcji jest po Twojej stronie – firma leasingowa jest właścicielem maszyn będących w Polsce. Jeśli coś pójdzie nie tak i zagraniczny kontrahent nie wywiąże się z kontraktu nie zwalnia Cię to z płatności rat leasingu.

Tą strategię finansowania możesz wykorzystać również, gdy kupujesz maszynę w Polsce ale jest ona wiekowa (np. 30-letnia). Większość firm leasingowych ma bowiem restrykcyjne ograniczenia co do możliwości finansowania maszyn starszych niż 5-10 letnie.

Rozwiązaniem uzupełniającym do opisanych powyżej może być sprowadzenie maszyny do Polski z pomocą innej firmy zarejestrowanej w Polsce, która następnie sprzeda maszynę do leasingodawcy.

Jakie są koszty leasingu importowanych maszyn?

Na koszty leasingu importowanych maszyn produkcyjnych i linii technologicznej składają się:

 • Odsetki leasingowe. W sprawie oszacowania kosztu prosimy o kontakt indywidualny.
 • Ubezpieczenie majątkowe (koszty 0,25%-1% rocznie w zależności od leasingodawcy)
 • Oplata za import – kształtuje się różnie w zależności od firmy leasingowej, np. 1000 zł netto, 1500 zł netto lub 0,5%-1% od ceny netto i nie mniej niż ….. zł
 • Koszty prefinansowania (odsetki za transze zapłacone przez leasingodawcę do sprzedawcy do czasu uruchomienia umowy)
 • Nie ponosisz opłat za przygotowanie kontraktu (umowy trójstronnej)
 • Ewentualne koszty przewalutowania z EUR/USD na PLN
 • Ewentualne koszty tłumaczeń dokumentów jeśli leżą po stronie leasingodawcy
 • Ewentualne koszty wyceny jeśli finansowana maszyna jest używana

Pomijam tu koszty transportu maszyny oraz szkolenia, które zazwyczaj ujęte są w cenie maszyny. Jeśli nie są – leasingodawca ich nie sfinansuje.

Jeśli szukasz leasingu maszyn z zagranicy to skontaktuj się z nami. Dobierzemy leasingodawcę odpowiedniego do tego zadania.

Pełna oferta leasingu maszyn >>

:

Leasing wtryskarek i maszyn do obróbki tworzyw sztucznych

Produkujesz elementy z tworzyw sztucznych? Firmy leasingowe chętnie finansują maszyny niezbędne do produkcji. Jest ku temu wiele powodów – są długowieczne i dobrze trzymają wartość, cechuje je duży rynek wtórny. Czego możesz się zatem spodziewać ze strony leasingodawców, jeśli zależy ci na przykład na leasingu wtryskarki lub maszyn do obróbki tworzyw sztucznych?

 

Leasing wtryskarki a jej wiek

Najprościej wyleasingujesz nowe maszyny, ale w leasing możesz wziąć też maszyny używane. Ilu letnie? To zależy od firmy leasingowej. Na rynku zazwyczaj do 10 lat z okresem leasingu. U nas – również starsze maszyny.

Problem pojawia się z leasingiem form wtryskowych. Kupując nową wtryskarkę wraz z formą zwykle otrzymasz leasing na oba elementy. Jeśli chcesz wyleasingować samą nową formę wtryskową – jest to trudne ale nadal masz szanse, gdy Twoja firma prezentuje dobre wyniki finansowe i działa w branży tworzyw sztucznych od dłuższego czasu. Leasing używanej formy graniczy już z cudem.

 

Procedura uproszczona leasingu maszyn do tworzyw sztucznych?

Tak, choć prostota tej procedury wynika najczęściej z szybkiego czasu oceny wniosku. Zwykle zostaniesz poproszony o dostarczenie dokumentów finansowych, informacji o maszynie oraz wypełnionego wniosku leasingowego. W zależności od ceny oraz roku produkcji mogą być potrzebne dokumenty dodatkowe.

Różne firmy leasingowe mają różne pułapy oceny wniosku w procedurze uproszczonej. Zakup przeciętnej wtryskarki mieści się w limicie. Jeśli jest to wtryskarka z wyższej półki cenowej ocena jest w procedurze zwykłej – na decyzję poczekasz więc około tygodnia od złożenia wniosku lub dłużej.

Procedura uproszczona zarezerwowana jest dla nowych maszyn od autoryzowanych sprzedawców.

 

Na ile lat leasing wtryskarki bądź innych maszyn?

Zwykle między 3 a 5 lat. U nas zakres jest szerszy. Nowe maszyny leasingujemy nawet na 7 lat. Przy dużych inwestycjach możliwe są także dłuższe leasingi. Jeśli leasing maszyn do obróbki tworzyw sztucznych interesuje Cię tylko ze względu szybkość zaliczenia zakupu w koszty – mam dla ciebie ciekawe rozwiązanie we wcześniejszym artykule – jak leasing pozwala legalnie płacić dużo mniejsze podatki.

 

Ile trwa załatwienie leasingu na maszyny do tworzyw sztucznych?

Zwykle od 1 do 2 tygodni, jeśli maszyna np. wtryskarka, prasa, ekstruder czy zgrzewarka jest dostępna od ręki. Jeśli nie – dochodzi czas oczekiwania na maszynę. Formalności leasingowe trwają dłużej dla maszyn używanych, bo w ich przypadku niezbędna jest także wycena (Chcesz poznać więcej informacji? Sprawdź nasz wcześniejszy artykuł o tym, kiedy potrzebna jest wycena do leasingu).

 

Leasing wtryskarki i maszyn do obróbki tworzyw sztucznych – dlaczego warto?

Oto kilka powodów:

 • Możesz zaliczyć zakup w koszty nawet dwa i pół razy szybciej niż przy zakupie za gotówkę.
 • Angażujesz tylko niewielką część kapitału w zakup (pierwsza wpłata), resztę finansuje leasingodawca.
 • Leasing nie obniża zdolności kredytowej!
 • Jest to szybkie finansowanie, ponieważ możliwe jest zorganizowanie wszystkiego w ciągu tygodnia a niekiedy szybciej.
 • Jest to jedno z najtańszych źródeł finansowania na rynku.
 • Wymaga niewielkiej ilości dokumentów w porównaniu do kredytu.
 • Pomaga zoptymalizować wysokość płaconych podatków.
 • Pozwala ustawić różną wysokość rat w sezonie i poza nim – czyli dopasować pod Ciebie harmonogram spłat leasingowych.
 • Chroni majątek przed komornikiem.

 

 

Szukasz dobrego leasingu na zakup maszyn?

Oferta leasingu maszyn >>

 

telefonicznie, mailowo lub z pomocą poniższego formularza.

:

Leasing samochodu sprzedawanego przez osobę prywatną

Zgłosił się do nas przedsiębiorca zainteresowany leasingiem samochodu kupowanego od osoby prywatnej. Co jakiś czas otrzymujemy tego typu zapytania dlatego w tym wpisie omówię jak można wyleasingować samochód będący własnością osoby prywatnej, jak wygląda procedura i na co należy zwrócić uwagę.

 

Leasing samochodu od osoby prywatnej

Na wstępie chcę zaznaczyć, że na rynku tylko kilka firm leasingowych może kupić samochód bezpośrednio od osoby prywatnej. Pozostałe będą wymagać sprzedaży na podstawie faktury. Auto w leasing od osoby prywatnej?– sprawdź niżej najważniejsze informacje.

 

Auta sprowadzone z zagranicy

Na umowę kupna-sprzedaży leasingodawca może kupić wyłącznie pojazd zarejestrowany w Polsce i większość zapytań o leasingi od osób prywatnych dotyczy samochodów krajowych. Jeśli sprzedawcą jest osoba prywatna z zagranicy (a tym samym płatność leasingodawcy miałaby trafić zagranicę) leasingodawca odmówi udzielenia finansowania. W takim wypadku możesz rozważyć zakup auta za własne środki i zrefinansowanie go pożyczką leasingową (Sprawdź więcej tutaj: leasing zwrotny samochodu).

Jeśli auto jest zarejestrowane w Polsce od niedawna (np. od 1-3 miesięcy) upewnij się, że sprzedawca spełnił wszelkie wymogi formalne związane ze sprowadzeniem auta do Polski. Przykładowo jeśli kupił nowy pojazd w jednym z krajów UE i sprowadził do Polski w celu odsprzedaży to czy rozliczył VAT z tego tytułu? Powinien bowiem złożyć deklarację VAT-10 w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli od daty otrzymania pojazdu lub od daty wystawienia faktury w zależności, która z dat będzie wcześniejsza). Jest bowiem prawdopodobne, że leasingodawca poprosi o skan takiej deklaracji.

Ponadto leasingodawca może sprawdzić, czy auto nie miało szkody całkowitej przed sprowadzeniem do Polski (szczególnie gdy chodzi o samochody sprowadzone z USA lub Kanady). Jeśli tak – z dużym prawdopodobieństwem odmówi udzielenia leasingu.

Jeśli samochód jest już zarejestrowany około roku lub dłużej na sprzedawcę – leasingodawca nie będzie weryfikować powyższych informacji.

PCC

Jeśli sprzedawcą auta jest osoba prywatna to kupujący (firma leasingowa) płaci 2% podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC). Dlatego na umowie leasingu cena samochodu zostanie powiększona o owe 2% PCC i dopiero od tej kwoty naliczane są odsetki.

Dokumenty do leasingu

Przy leasingu od osoby prywatnej dokumenty są takie same, jak przy zakupie używanego samochodu od firmy. Wypełniasz wniosek leasingowy, przedstawiasz dokumenty finansowe firmy za ostatni zamknięty rok obrachunkowy oraz rok bieżący. Do tego informacje o samochodzie (oferta zakupu/link do ogłoszenia w internecie, cena zakupu, dowód rejestracyjny). Po uzyskaniu zgody na leasing leasingodawca zleca jeszcze wycenę leasingu, za którą płaci leasingobiorca.

Umowa leasingu i jej uruchomienie

Integralną częścią umowy leasingu jest trójstronna umowa kupna-sprzedaży przygotowana przez leasingodawcę. Po podpisaniu dokumentów oraz zapłaceniu pierwszej wpłaty firma leasingowa zamawia u sprzedawcy dokumenty do rejestracji samochodu. Rejestruje samochód i dopiero po rejestracji płaci sprzedawcy. Warto o tym poinformować sprzedawcę – osoba fizyczna zwykle sprzedaje samochody sporadycznie i może obawiać się udostępnienia dokumentów do rejestracji pojazdu przed otrzymaniem zapłaty.

Jaki leasing wybrać przy zakupie od osoby prywatnej?

Operacyjny czy finansowy? Osoba prywatna sprzedaje samochód bez VATu. Leasing operacyjny traktowany jest jako usługa. W związku z tym każda rata leasingu powiększana jest o 23% podatku VAT. Mimo że samochód jest sprzedawany bez VAT to leasingodawca musi go doliczyć do opłat leasingowych. Jeśli samochód będzie wykorzystywany zarówno do celów działalności, jak i prywatnych to możesz odliczyć tylko 50% VAT. To tak, jakbyś zapłacił za samochód o 11,5% więcej (50% VAT) (więcej przeczytasz tutaj: odliczenie vat od samochodu).

Z tego powodu większość leasingobiorców decyduje się na leasing finansowy. W tym leasingu VAT doliczany jest tylko do odsetek, nie do kapitału. Istotnym jest, że w leasingu finansowym samochód amortyzuje leasingobiorca. od 2019 r. limit amortyzacji wynosi 150 000 zł.

Ile kosztuje leasing finansowy używanego auta od osoby prywatnej?

Cena samochodu (uwzględnia już 2% PCC) 75 000 zł.

W chwili pisania niniejszego tekstu stawka Wibor 1M wynosi 1,65%.

3 lata

20% opłaty wstępnej (15 000 zł), 35 rat x 1901,50 zł, opłata końcowa  750 zł,

suma opłat 109,74%

Podatek VAT od odsetek 1593,33 zł. Podatek ten płatny jest z góry, razem z opłatą wstępną.

5 lat

20% opłaty wstępnej (15 000 zł), 59 rat x 1168,05 zł, opłata końcowa 75 zł

suma opłat 111,99%

Podatek VAT od odsetek 2068,28 zł.

 

Jeśli cena auta jest wyższa/niższa warunki leasingu (procentowo) będą zbliżone do podanych powyżej.

Min. wkład własny wynosi zazwyczaj 10%, maksymalny 45%.

 

Ile trwa zorganizowanie leasingu od osoby prywatnej?

Ocena wniosku w procedurze zwykłej 1 – 2,5 tyg.

Wycena – 2-5 dni

Formalności związane z podpisaniem dokumentów i rejestracją samochodu – zwykle do tygodnia.

Razem ok. 3-4 tyg.

Nie jest to więc szybki leasing.

 

Jeśli chcesz skorzystać z takiego leasingu prześlij do nas mailowo:

 • Dokumenty finansowe za zamknięty rok obrachunkowy, oraz za bieżący rok (PIT 36 i B z potwierdzeniem nadania lub Bilans i rachunek zysków i strat w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności)
 • Fakturę pro forma wystawioną na twoją firmę, skan dowodu rejestracyjnego, informacje o wyposażeniu auta

W odpowiedzi wyślemy Ci wniosek leasingowy do uzupełnienia.

 

Pożyczka leasingowa jako wygodna alternatywa dla leasingu finansowego

Rozwiązaniem nieco droższym od leasingu finansowego, ale znacznie prostszym do uzyskania jest pożyczka leasingowa. Podatkowo rozliczysz ją identycznie, jak leasing finansowy. W pożyczce leasingowej nie doliczamy VAT od odsetek, a w leasingu finansowym tak.

Cena zakupu 4-letniego auta 75 000 zł:

 • Wkład własny – 15 000 zł.
 • Kwota pożyczki – 60 000 zł.
 • 36 rat x 1 915,28 zł
 • 60 rat x 1222,59 zł
 • Oprocentowanie 6,49%

W ratach zawarte są wszystkie koszty związane z pożyczką, w tym koszty prowizji.

 

Do oceny wniosku przedstawiasz dane z dowodu osobistego, informacje o samochodzie, oświadczenie o dochodzie za ostatnie 3-6 miesięcy. Ocena trwa 1-3 dni. Brak wyceny dla większości samochodów – leasingodawca dokona jej we własnym zakresie w oparciu o tabele Eurotax. Zabezpieczeniem pożyczki jest najczęściej cesja z ubezpieczenia i częściowe przewłaszczenie. W pożyczce od początku jesteś właścicielem pojazdu i dokonujesz amortyzacji. Rejestracja i ubezpieczenie oraz zapłata 2% PCC leżą po Twojej stronie. Jeśli cenisz sobie wygodę albo potrzebujesz załatwić sprawę szybko pożyczka leasingowa będzie właściwym rozwiązaniem.

Sprawdź też bardziej szczegółowe porównanie pożyczki leasingowej i leasingu finansowego -> refinansowanie samochodu.

 

Oferta leasingu aut>>

Ubezpieczenia GAP >>

Leasing maszyn CNC

Obok maszyn budowlanych maszyny CNC, czyli sterowane numerycznie, są jednymi z najczęściej leasingowanych. Firmy leasingowe chętnie je finansują. Jest ku temu wiele powodów – są długowieczne i dobrze trzymają wartość, cechuje je duży rynek wtórny. Czego możesz się zatem spodziewać ze strony leasingodawców, jeśli zależy ci na leasingu maszyny CNC?

 

Wiek maszyn CNC

Najprościej wyleasingujesz nowe maszyny CNC, ale w leasing możesz wziąć też maszyny używane. Ilu letnie? To zależy od firmy leasingowej. U nas możesz wyleasingować nawet 20-letnie maszyny. Możesz przeczytać więcej o leasingu używanych maszyn do obróbki metalu np. na temat używanej tokarki.

 

Procedura uproszczona?

Tak, choć prostota tej procedury wynika najczęściej z szybkiego czasu oceny wniosku. Zwykle zostaniesz poproszony o dostarczenie dokumentów finansowych, informacji o maszynie oraz wypełnionego wniosku leasingowego. W zależności od ceny obrabiarki CNC oraz roku produkcji mogą być potrzebne dokumenty dodatkowe.

Różne firmy leasingowe mają różne pułapy oceny wniosku w procedurze uproszczonej. Leasing jednej maszyny CNC najczęściej mieści się w limicie, dwóch – często go przekracza.

 

Na ile lat leasing CNC?

Zwykle między 3 a 5 lat. U nas zakres jest szerszy. Nowe maszyny CNC leasingujemy nawet na 7 lat. Przy dużych inwestycjach możliwe są także dłuższe leasingi. Jeśli z kolei chcesz leasingować obrabiarkę CNC tylko ze względu na koszty – mam dla ciebie ciekawe rozwiązanie leasing i mniejsze podatki.

 

Ile trwa załatwienie leasingu CNC?

Zwykle od 1 do 2 tygodni, jeśli maszyna CNCtokarka, centrum obróbkowe, frezarka – jest dostępna od ręki. Jeśli nie – dochodzi czas oczekiwania na maszynę. Formalności leasingowe trwają dłużej dla maszyn używanych, najczęściej kiedy niezbędna jest wycena.

 

Dlaczego warto leasingować maszyny CNC?

Oto kilka powodów:

 • Możesz zaliczyć zakup w koszty nawet dwa i pół razy szybciej niż przy zakupie za gotówkę.
 • Leasing nie obniża zdolności kredytowej!
 • Jest to szybkie finansowanie, ponieważ możliwe jest zorganizowanie wszystkiego w ciągu tygodnia a niekiedy szybciej.
 • Jest to jedno z najtańszych źródeł finansowania na rynku.
 • Wymaga niewielkiej ilości dokumentów w porównaniu do kredytu.
 • Pomaga zoptymalizować wysokość płaconych podatków.
 • Pozwala ustawić różną wysokość rat w sezonie i poza nim.
 • Chroni majątek przed komornikiem.

Zobacz także co jest tańsze – leasing finansowy czy pożyczka/kredyt na przykładzie zakupu nowej frezarki.

 

Zainteresowany leasingiem maszyn CNC?

Sprawdź naszą ofertę leasingu maszyn >>

 

Jeśli dopiero zamierzasz założyć firmę i chcesz wyleasingować tokarkę lub frezarkę przeczytaj wpis o leasingu dla nowych firm.

Jeśli cena zakupu nie przekracza 50 000 zł netto możesz również skorzystać z leasingu online już od 1 dnia działalności.

:

Leasing maszyn stolarskich – na jakie trudności możesz się natknąć?

Stolarze i producenci mebli coraz chętniej sięgają po leasing przy zakupie używanych maszyn do obróbki drewna. Cechuje je długa żywotność oraz w porównaniu z nowymi maszynami stolarskimi atrakcyjna cena. W niniejszym wpisie skupię się na najczęściej pojawiających się trudnościach przy leasingu obrabiarek do drewna i opiszę jak sobie z nimi radzić.

Specyfika branży stolarskiej sprawia, że większość używanych maszyn stolarskich kupuje się za gotówkę.  Jednakże część przedsiębiorców sięga po leasing. Większość leasingowanych używanych maszyn stolarskich ma od 3 do 10-12 lat i kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Można wskazać kilka często występujących trudności z uzyskaniem leasingu na maszyny stolarskie.

 

Brak zdolności leasingowej

W tej branży brak zdolności wnika najczęściej z niskich przychodów wykazanych w dokumentach finansowych. Mając świadomość niskich dochodów na papierze i chcąc uwiarygodnić zakup maszyny przed Urzędem Skarbowym przedsiębiorca chce skorzystać z leasingu. Jest tylko jeden problem – jeśli cena obrabiarki jest większa lub równa rocznej sprzedaży firmy to nie ma zdolności leasingowej.  Co więcej zdecydowana większość leasingodawców nie ma procedur uproszczonych dla używanych maszyn co wiąże się z koniecznością okazania PITów i podsumowania książki przychodów.

Mamy rozwiązanie na takie okoliczności – możemy udzielić leasingu maszyn stolarskich do 200 000 zł netto bez okazywania dokumentów finansowych. Dla większych kwot dysponujemy uproszczoną ścieżką oceny wniosku, na oświadczenie o dochodzie za bieżący rok obrachunkowy. Wkład własny zaczyna się zwykle od 10%, bardzo często jednak klienci decydują się wpłacić 30% lub więcej. Maszyny do 50 000 zł netto możemy finansować w leasingu online bez okazywania jakichkolwiek dokumentów finansowych.

 

Za stare maszyny

Wielu dużych leasingodawców chce leasingować tylko młode maszyny, nie starsze niż 4-5 letnie. U nas możesz liczyć na leasing starszych maszyn stolarskich – często leasingujemy maszyny 10-12 letnie, niekiedy nawet starsze. Dzięki temu rok produkcji maszyny rzadko staje na przeszkodzie do zorganizowania leasingu obrabiarki do drewna.

We wspomnianym wcześniej leasingu online nie mamy limitu wiekowego.

 

Wycena nie wychodzi

Leasing używanych maszyn do obróbki drewna wiąże się z koniecznością ich wyceny przez rzeczoznawcę. Twój wniosek o przyznanie leasingu może zostać zaopiniowany pozytywnie przez leasingodawcę, ale jeśli maszyny kosztują 100 000 zł a rzeczoznawca wyceni je na 80 000 zł to firma leasingowa odmówi udzielenia leasingu lub zażąda wpłacenia różnicy z wyceny jako dodatkowego wkładu własnego. Jest to sytuacja, z którą trudno sobie poradzić jeśli nie dysponujesz gotówką do zwiększenia wkładu własnego.

Pewnym rozwiązaniem może być zakup maszyny stolarskiej od dilera mającego autoryzację leasingodawcy – wtedy możemy bazować na wycenie własnej przedstawionej przez dilera (zweryfikowanej dodatkowo przez leasingodawcę). Współpracujemy z takimi dilerami i możemy was ze sobą skontaktować.

Jeśli zakup jest z innego źródła – pozostaje dobra argumentacja sprzedawcy (lub kogoś związanego z rynkiem maszyn stolarskich) dlaczego wartość zakupu jest faktycznie wartością rynkową tych maszyn. Leasingodawcy korzystają zwykle z dużych stowarzyszeń rzeczoznawców, np Dekra. Rzeczoznawcy ci najczęściej nie znają się na maszynach, które mają wycenić a swoją wiedzę opierają na wyszukaniu cen podobnych maszyn w internecie. Maszyna maszynie nierówna, dlatego rzeczowa argumentacja (zwłaszcza w trakcie samych oględzin maszyny) może istotnie wpłynąć na końcową wartość z wyceny.

Z drugiej jednak strony duże rozbieżności ceny transakcyjnej i wartości z wyceny powinny zapalić lampkę w Twojej głowie – być może przepłacasz za maszyny.

Ponownie w leasingu online nie wymagamy wyceny maszyny. Ogranicza nas tylko kwota maszyny inwestycji, maks. 50 000 zł netto.

 

Brak certyfikatu CE

Jeśli przedmiotem leasingu jest maszyna pochodząca spoza Unii Europejskiej wielu leasingodawców zażąda certyfikatu CE. W przypadku nowych maszyn dostarcza je producent, ale przy sprzedaży przez kolejnych właścicieli certyfikat może „zaginąć”. Mamy możliwość zorganizowania leasingu i w takiej sytuacji, pamiętaj jednak że to Ty ponosisz ryzyko. Jeśli w trakcie pracy na maszynie pracownik ulegnie wypadkowi poniesiesz konsekwencje.

 

Negatywna historia w bazach

Słaby BIK, wpisy w KRD itp. bardzo skutecznie utrudniają uzyskanie leasingu maszyn stolarskich. Jednocześnie na większość tego typu przypadków znajdziemy rozwiązanie – kluczowe jest określenie w których dokładnie bazach figurujesz. Istotnym jest także okazanie dokumentów finansowych firmy – nie muszą być rewelacyjne, ale warto wykazać obroty co najmniej dwukrotnie wyższe, niż planowana cena zakupu obrabiarki do drewna.

 

Potencjalnych trudności przy leasingu używanych maszyn stolarskich może być więcej, powyżej opisałem tylko te najpowszechniej występujące. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, dlatego jeśli masz zamiar wziąć w leasing maszyny stolarskie skontaktuj się z nami.

 

Sprawdź także naszą ofertę leasingu maszyn >>

Leasing używanej piły panelowej [case study]

Czy można dostać leasing na używaną, 10-letnią piłę panelową? Z Leason można 🙂

Dostaliśmy zapytanie od producenta mebli szkolnych i przedszkolnych o leasing 10-letniej piły panelowej Biesse. Piła kosztowała 65 000 zł netto. Przedsiębiorcy zależało na jak najmniejszej pierwszej wpłacie i leasingu na 5 lat.

Sprzedawał meble od dobrych 10 lat ale dotychczas oferował przede wszystkim meble innych producentów a własną produkcję uruchomił rok wcześniej. Chciał możliwie niskim kosztem doposażyć park maszynowy dlatego wybrał 10-letnią piłę.

Informacja o własnej produkcji miała być tajemnicą ale jakoś dotarła do uszu innych producentów mebli, których produkty klient sprzedawał od lat. Wielu z nich wypowiedziało umowy o współpracę – w efekcie rok do roku (patrząc na zamknięte lata) obroty spadły z 3 mln zł do 1,5 mln zł. Firma nie miała czego sprzedawać. Był to impuls do przyspieszenia startu własnej produkcji.

Dzięki dobrej znajomości rynku i branżowym kontaktom szybko nawiązano współpracę z dystrybutorami mebli szkolnych. Gwarantowali roczny odbiór na poziomie 4 mln zł. W roku bieżącym widać było już lekki wzrost obrotów – choć pierwsze półrocze było w tej branży tradycyjnie słabe.

Po zapoznaniu się z sytuacją klienta wybraliśmy firmę leasingową, dla której leasing 10-letniej piły nie był przeszkodą i dało się wytłumaczyć spadek sprzedaży (nie patrzyli wyłącznie na wskaźniki). W efekcie klient dostał leasing na 5 lat przy 5% pierwszej wpłaty co było mu bardzo na rękę. Wycena potwierdziła wartość piły, podpisaliśmy umowę i kilka dni później przedsiębiorca odebrał maszynę. W trakcie tego samego roku powierzył nam zorganizowanie jeszcze 2 leasingów.

Oferta leasingu maszyn >>

Interesuje cię leasing maszyny stolarskiej?

Leasing linii do zwijania blachy [case study]

Chodziło o zorganizowanie pożyczki leasingowej na linię produkcyjną do zwijania blachy. Linię produkowała firma z Polski. Czas pokazał, że była to jedna z najtrudniejszych transakcji w historii naszej firmy. Poniżej wyjaśniam dlaczego.

 

O założeniach transakcji

W skład linii produkcyjnej wchodziła zwijarka, hamulec naciągowy zwijanej blachy oraz linia do rozładunku i pakowania pociętych taśm.  Sposób finansowania: pożyczka leasingowa.

Cena zakupu linii 980.000 zł netto (1.205.400 zł brutto). Cena bardzo atrakcyjna, u renomowanego zachodniego producenta koszt zakupu był 4 razy wyższy.

Dofinansowanie unijne: 60% kosztów zakupu linii na zasadzie refundacji (czyli zwrotu po dokonaniu zakupu). Dotacja była przeznaczona na spłatę pożyczki w 3 racie.

Warunki płatności do sprzedawcy linii produkcyjnej:

30% wartości brutto po podpisaniu umowy, 30% wartości brutto po 3 miesiącach w trakcie realizacji, 40% po montażu i rozruchu w hali klienta. Czas produkcji linii 6 miesięcy.

Wkład własny klienta 30% kwoty brutto.

Czas spłaty 4 lata.

Kwota do sfinansowania 843 780 zł – klient oczekiwał sfinansowania 2 i 3 transzy płatności do sprzedawcy.

 

O kliencie i jego sytuacji

Firma jednoosobowa o profilu produkcyjnym istniejąca 16 lat. Zakup miał znacznie podnieść moce produkcyjne. Linia była zgodna z dotychczasową działalnością klienta.

Sprzedaż za ostatni zamknięty rok wynosiła 4 mln zł, dochód 80 tys zł.

Sprzedaż za bieżący rok  za 3 miesiące wynosiła 520 tys zł, dochód 17 tys. Działalność klienta cechowała sezonowość (niższa sprzedaż w miesiącach zimowych).

W skład majątku firmy wchodził budynek produkcyjny o wartości ok 2 mln zł (potwierdzony operatem sprzed 2 lat, wartość na dzień składania wniosku wynosiła ok 2,5 mln zł) z hipoteką na 1,5 mln zł, ruchomości o wartości ok 1,5 mln zł (część zastawiona). Właściciel prywatnie posiadał dom z działką o wartości ok 1,2 mln zł i obciążeniem hipoteki na 100 tys zł.

W skład zobowiązań wchodziły 150 tys zł limitu w rachunku bieżącym (wykorzystany), 280 tys zł kredytu inwestycyjnego (zabezpieczenie na maszynach), 40 tys zł pożyczki na suwnicę (zabezpieczenie na suwnicy) i 2 tys zł z tyt. leasingu. Prywatnie 80 tys kredytu hipotecznego. Wysokość miesięcznych obciążeń wynosiła ok 10 tys zł.

Klient miał bardzo dobrą historię kredytową.

W perspektywie kolejnych 6 miesięcy zamierzał sfinalizować zakup działki i wybudować na niej nową halę ze środków uzyskanych z kredytu. Zabezpieczeniem miał być prywatny dom.

 

O sprzedawcy

Sp. z o.o. istniejąca od roku. Przez pierwszy rok zajmowała się usługami informatycznymi, 2 miesiące przed podpisaniem umowy sprzedaży linii kupił ją obecny właściciel.

Siedziba firmy była zlokalizowana w biurze coworkingowym – gdzie zarejestrowanych było dziesiątki firm usługowych mających jedno biurko. Brak hali produkcyjnej. Linia była prototypem przygotowanym pod klienta. Jednocześnie była to pierwsza maszyna sprzedana przez tą firmę. Nie było pewności, czy będzie zgodna z projektem i czy będzie działać.

 

Jak to było?

Transakcja z pozoru prosta – zakup linii zgodnej z dotychczasową działalnością klienta, klient miał zdolność do spłaty rat, wysoki wkład własny oraz przyznaną dotację 60%, którą chciał przeznaczyć na spłatę pożyczki. Jednakże dostawca był zupełnie niewiarygodny dla leasingodawców i to rodziło duże trudności.

Klientowi odmówiły najpierw 2 firmy leasingowe, w których miał dobrą historię spłat. W jednej z nich kończył spłacać kilkuletnią pożyczkę na suwnicę za 800 tys zł (aktywo trudne do finansowania), mimo to odmówiły. Następnie dostał odmowy w kolejnych dwóch firmach leasignowych, które wyszukał przez internet.

Wtedy zwrócił się do nas. Po spotkaniu i zapoznaniu się z sytuacją klienta wytypowaliśmy 2 firmy leasingowe, które w naszej opinii mogły sprostać zadaniu i do obu złożyliśmy wniosek. Ostatecznie jedna z nich zdecydowała się udzielić finansowania.

Klient oczekiwał sfinansowania 2 i 3 transzy płatności za maszynę. Ze względu na dostawcę leasingodawca zażądał dodatkowego zabezpieczenia do czasu uruchomienia linii. Klient zaproponował hipotekę nieruchomości firmowej. Leasingodawca mógł się zabezpieczyć na 1 mln zł jako drugi wierzyciel. Leasingodawca zażądał aktualnej wyceny nieruchomości – wyszła na 2,5 mln zł. Mimo to rzeczoznawca pracujący w banku powiązanym z leasingodawcą (spółka matka) zakwestionował wycenę. Twierdził, że w tej miejscowości i tej okolicy nieruchomość klienta jest warta co najwyżej 1,8 mln zł i to za mało na zabezpieczenie transakcji. Mimo odwołań zdania nie zmienił.

Klient nie mógł przedstawić innego zabezpieczenia na równowartość kwoty pożyczki. Prywatnego domu zastawiać nie chciał w związku z planami budowy hali. W tej sytuacji uzgodniliśmy, że zorganizuje środki na wpłatę drugiej transzy do sprzedawcy linii.  A gdy linia będzie już u klienta i zostanie uruchomiona, leasingodawca sfinansuje mu trzecią transzę oraz zrefinansuje drugą. Klient przystał na te warunki. Dostawca wywiązał się z zamówienia i dostarczył działającą linię a leasingodawca zrefinansował drugą transzę. Dodatkowo zgodził się, żeby klient zatrzymał połowę dotacji do obrotu w firmie. Było to na rękę klientowi, który zamierzał przeznaczyć te środki na wkład własny na budowę hali.

Cała transakcja zakończyła się pomyślnie a klient zrealizował swoje zamierzenia biznesowe. 2 lata później zorganizowaliśmy mu leasing na kolejną linię do zwijania blachy.

 

Oferta leasingu maszyn>>

Szukasz finansowania linii produkcyjnej?

Leasing używanej tokarki [case study]

Firma (nazwijmy ją Nowak) zajmująca się obróbką skrawaniem metalu potrzebowała leasingu. Interesował ich leasing nowej tokarki a wcześniej zamierzali sprzedać dotychczasową, 12-letnią tokarkę. Znaleźli kupca, małą firmę (nazwijmy ją Jan Kowalski ) mającą zdolność leasingową, działającą od 3 lat na rynku. Mimo to już 2 firmy leasingowe odmówiły Janowi leasingu tokarki. Stara tokarka wstrzymywała Nowaka z zakupem nowej. Wcześniej leasingowałem dla nich maszyny, postanowili więc wspomóc Jana Kowalskiego kontaktując go ze mną.

Leasing maszyny  – używana tokarka

Krok pierwszy

Zacząłem od zapoznania się z sytuacją Jana Kowalskiego. Wypytałem go o główne czynniki decydujące o posiadaniu zdolności leasingowej oraz nazwy firm leasingowych, do których wcześniej złożył wniosek o leasing. W jednej z nich (Firma A) leasingował już od roku pionowe centrum frezarskie i terminowo płacił raty leasingu, drugą (Firma B) polecił mu kolega. Obie firmy odmówiły udzielenia leasingu bez podania przyczyny.

Krok drugi

Po skończonym wywiadzie wiedziałem już, że Firma A odmówiła ze względu na sprzedawcę tokarki – Nowaka. W przeszłości leasingowali 2 maszyny dla Nowaka. Firma miała spore opóźnienia w spłatach rat leasingu wynikające z problemów z płynnością finansową. Wiedziałem o tym, bo w tym trudnym dla firmy czasie rozpocząłem z nimi współpracę pomagając w leasingu kolejnych maszyn. To pozwoliło wykonać kontrakty w terminie i z czasem zażegnać problemy z płynnością. Jednakże Firma A nie chciała więcej finansować Nowaka, nawet gdy chodziło o odkupienie od nich maszyny dla innego leasingobiorcy.

Drugi leasingodawca, Firma B, odmówiła bo 12-letnia tokarka była zbyt stara na ich procedury – akceptowali do 8 lat z czasem trwania leasingu.

Krok trzeci

Poinformowałem Jana Kowalskiego o przyczynach odmowy i znalazłem firmę leasingową, która mogła kupić maszynę od Nowaka oraz akceptowała starszy rocznik tokarki. Przeszliśmy przez kolejne kroki przyznania leasingu i wkrótce Jan mógł odebrać tokarkę. Docenił rzetelne podejście naszej firmy do sprawy i w przyszłości zamierza ponownie skorzystać z naszych usług.

Nowak poprosił mnie o zorganizowanie leasingu na nową tokarkę.

Szukasz leasingu na maszynę CNC?

Sprawdź naszą ofertę >>

Masz trudność z uzyskaniem leasingu?

Leasing używanej wiertnicy z zagranicy [case study]

Ostatnio trafił do nas przedsiębiorca zamierzający wyleasingować używaną wiertnicę z oprzyrządowaniem za 300 000 euro netto. Wiertnica została wyprodukowana w 2007r. a sprzedawała ją firma holenderska.

Zakup miał nastąpić w związku z wygranym kontraktem na odwierty. Przedsiębiorca dysponował wkładem własnym 10% i zamierzał zacząć odwierty w ciągu 3 tygodni. Interesował go leasing na 5 lat. Miesiąc wcześniej złożył wniosek o przyznanie leasingu u swojego dotychczasowego leasingowadcy. Spłacał tam kilka leasingów i miał dobrą historię spłat.  Pomimo dobrej kondycji finansowej i długiego czasu oceny nie otrzymywał odpowiedzi od firmy leasingowej. To skłoniło go do poszukania alternatywy.

Poznawszy jego sytuację i oczekiwania wybraliśmy firmę leasingową, która akceptowała rok produkcji wiertnicy, wiertnicę jako przedmiot leasingu oraz mogła dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Szybko złożyliśmy wniosek leasingowy do oceny i 4 dni później wróciliśmy z odpowiedzią, że leasing będzie przyznany jeśli wycena potwierdzi wartość wiertnicy. Warto dodać, że przy leasingu używanych maszyn wycena rzeczoznawcy jest standardowym wymogiem i wcześniej uprzedziliśmy o tym klienta.

 

Koszt wyceny był wysoki (ok. 4500 zł) ale klient go zaakceptował i pokrył koszty. Leasingodawca wysłał więc polskiego rzeczoznawcę, który pojechał do Holandii dokonać wyceny. Kilka dni później, przy aktywnym wsparciu polskiego przedstawiciela holenderskiego sprzedawcy, operat szacunkowy potwierdził wartość wiertnicy.

 

Warunki płatności

Holendrzy oczekiwali przedpłaty 100 000 eur przed wysyłką wiertnicy do Polski. Dodatkowo poza wiertnicą klient zamówił jeszcze narzędzia i oprzyrządowanie o wartości 60 000 eur. Zamierzał sfinansować je nieco później z własnych środków. Przy zamówieniu wiertnicy klient wpłacił Holendrom 30 000 eur. Ze względu na presję czasową zdecydował się dopłacić 60 000 eur, które miał przeznaczyć na zakup wspomnianych narzędzi i oprzyrządowania. Pieniądze zostały przelane na poczet zakupu wiertnicy. Sprzedawca poszedł mu na rękę i mając na koncie 90 000 eur oraz zamówienie od firmy leasingowej dostarczył wiertnicę do Polski. Następnie leasingodawca przelał 270 000 eur do dostawcy. Tym samym Holendrzy otrzymali 100% zapłaty za wiertnicę i dodatkowe oprzyrządowanie.

Wcześniejszy leasingodawca klienta do samego końca nie dał mu odpowiedzi co do decyzji leasingowej, a po drodze prosił o mnóstwo dokumentów i informacji. Przykład ten uczy, że mając duże zaangażowanie (zadłużenie) w jednej firmie leasingowej warto zdywersyfikować dostawcę leasingu.

 

Hipotetyczna sytuacja

Co by było gdyby to leasingodawca miał zapłacić do Holandii do 100 000 eur przed dostawą do Polski? Wtedy firma leasingowa zażądałaby dodatkowego zabezpieczenia od klienta. Mógłby to być zastaw rejestrowy na ruchomości lub nieruchomości o wartości płaconej transzy lub większej. Mogłaby to być również kaucja zwrotna po odbiorze wiertnicy. Leasingodawca zażądałby także podpisania umowy trójstronnej, która wymagałaby konsultacji z prawnikami sprzedawcy. Wszystko to istotnie wydłuża czas realizacji transakcji. Ze względu na presję szybkiego zakończenia transakcji w powyższym przypadku takie rozwiązania nie wchodziły w grę. Dlatego klient zorganizował środki na dopłatę do 90 000 euro.

Zamierzasz leasingować używaną maszynę z zagranicy?

Sprawdź naszą ofertę leasingu maszyn >>

Jak zorganizować leasing krok po kroku?

Polscy przedsiębiorcy od wielu lat mogą korzystać z leasingu. Z roku na rok zainteresowanie tą formą finansowania jest coraz większe. Mimo to wiele firm jeszcze nie korzystało z leasingu. Chcesz skorzystać z leasingu po raz pierwszy ale nie wiesz co trzeba zrobić? Z tego wpisu dowiesz się jak wygląda proces uzyskania leasingu.

 

Proces zorganizowania leasingu możemy podzielić na 3 główne etapy:

 1. Złożenie i ocena wniosku o przyznanie leasingu.
 2. Podpisanie umowy.
 3. Uruchomienie umowy.

 

Złożenie wniosku o przyznanie leasingu

Żeby złożyć wniosek o przyznanie leasingu powinieneś:

 • wybrać przedmiot leasingu i uzgodnić cenę zakupu wraz z warunkami płatności, dostawy etc.,
 • określić o jakie parametry leasingu się ubiegasz, tzn. jakim wkładem własnym dysponujesz (od 0% do 45% ceny), na ile lat chcesz rozłożyć spłatę, jaka wysokość wykupu cię interesuje,
 • przygotować komplet dokumentów i informacji do oceny wniosku.

Twój doradca leasingowy może (a nawet powinien) pomóc w 2 ostatnich punktach ale wybór przedmiotu leasingu leży po Twojej stronie.

leasingu online możesz otrzymać leasing bez okazywania jakichkolwiek dokumentów. Oferta dotyczy jednak tylko maszyn i urządzeń do 50 000 zł netto.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zwykłego leasingu?

Najczęściej są to:

 • Dokumenty założycielskie firmy – CEIDG/KRS, Regon, umowa spółki.
 • Dokumenty finansowe za 1-2 zamknięte lata (pity lub bilans i rachunek zysków i strat) oraz za rok bieżący (podsumowanie książki przychodów lub bilans i rachunek zysków i strat).
 • Dane z dowodu osobistego właściciela, wspólników lub reprezentantów (w zależności od formy prawnej). Mogą być też potrzebne dane dowodu małżonka/-i.
 • Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie leasingu (na formularzu firmy leasingowej).
 • Faktura pro forma oraz specyfikacja techniczna przedmiotu leasingu.

Powyższy wykaz jest standardem do większości transakcji leasingu. W procedurach uproszczonych przyznania leasingu często nie pokazujesz wyników finansowych wcale lub oświadczasz je na wniosku.

Opcjonalnie (w procedurach zwykłych/pełnych) leasingodawca może poprosić o:

 • Wykaz środków trwałych.
 • Wykaz realizowanych kontraktów.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US.
 • Inne, mające znaczenie dokumenty i informacje przy ocenie danego wniosku, przykładowo opinie bankowe, faktury sprzedaży, umowa najmu lokalu i in.

Jeżeli przedmiot leasingu jest używany potrzebna będzie także wycena przy czym dopiero po uzyskaniu decyzji leasingowej.

W trakcie oceny wniosku mogą pojawić się dodatkowe pytania ze strony analityka do przesłanych dokumentów i informacji.

 

Podpisanie umowy

Leasingodawca pozytywnie zaopiniował Twój wniosek i ustaliliście szczegóły transakcji? Wtedy kolejnym krokiem jest podpisanie umowy leasingu z doradcą. Umowę możesz podpisać z dużym wyprzedzeniem czasowym w stosunku do odbioru przedmiotu leasingu (umowa z odroczonym harmonogramem) lub tuż przed odbiorem. Do czasu uiszczenia pierwszej wpłaty umowa nie zostanie uruchomiona.

 

Uruchomienie umowy

Ostatni etap zaczyna się gdy wpłacisz pierwszą wpłatę. Możesz ją przelać do dilera tytułem zaliczki lub do leasingodawcy tytułem opłaty wstępnej. Gdy jest wpłacona w całości leasingodawca wyśle zamówienie na fakturę do dilera. Diler wystawia fakturę a leasingodawca płaci. Przy samochodach dodatkowo leasingodawca poprosi dilera o dokumenty do rejestracji samochodu, zarejestruje samochód i tego samego dnia ubezpieczy.

Gdy diler zaksięguje wpłatę na koncie możesz odebrać przedmiot leasingu. Niekiedy zdarza się, że dilerzy maszyn dostarczą Ci maszynę na podstawie samej zaliczki przed otrzymaniem zapłaty z firmy leasingowej. Przy samochodach najczęściej czekają najpierw na przelew.

W miesiącu pierwszej wpłaty otrzymujesz fakturę na pełną jej wysokość a miesiąc później płacisz pierwszą ratę leasingu.

 

Chcesz wziąć leasing po raz pierwszy? Bezpiecznie przeprowadzimy cię przez cały proces zorganizowania finansowania. Sprawdź naszą ofertę.[boc_divider divider_color=”#eeeeee”]