Wycena ma na celu określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny. Firmy leasingowe często jej wymagają. W jakich wypadkach? Ile kosztuje wycena? Kto jej dokonuje? Jakie korzyści może Ci przynieść? Jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Firmy leasingowe oczekują wyceny gdy mają finansować używany samochód lub używaną maszynę. Udzielając leasingu określają ryzyko związane z leasingobiorcą oraz przedmiotem leasingu. Przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej. Jeśli zostanie zwindykowany trafia na aukcję. Dlatego leasingodawcy nie chcą przepłacać za używane przedmioty leasingu. W przeciwnym wypadku mogą dużo stracić w trakcie odsprzedaży na rynku.

W leasingu występują 2 rodzaje wyceny:

  1. Wycena własna firmy leasingowej.
  2. Wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie firmy leasingowej, której efektem jest operat szacunkowy.

Wycena własna leasingodawcy jest stosowana gdy przedmiotem leasingu jest używany samochód lub używana maszyna kupowana od autoryzowanego sprzedawcy. Firma leasingowa określa wartość przedmiotu leasingu we własnym zakresie (zwykle zatrudnia osobę od weryfikacji cen samochodów i maszyn). Przy samochodach wycena własna może być wykonana na podstawie katalogów cen np. Eurotax. Przy maszynach można bazować na informacjach uzyskanych od sprzedawcy maszyny.

Zaletą wyceny własnej jest szybki czas jej wykonania oraz brak kosztów. Wadą nieprecyzyjne oszacowanie faktycznej wartości przedmiotu leasingu – wśród klientów często pojawiają się głosy, że np. Eurotax zaniża wartość samochodów (a w przypadku samochodów z górnej półki cenowej – zawyża).

Przy dużych rozbieżnościach między ceną transakcyjną przedmiotu leasingu a wartością z wyceny własnej leasingodawca możne zlecić wykonanie operatu szacunkowego.

Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego jest stosowana dla używanych maszyn i pojazdów kupowanych od nieautoryzowanych dostawców. Firma leasingowa zleca wycenę, zwykle do jednego z głównych stowarzyszeń rzeczoznawców, jak np. Dekra czy SIMP. Następnie kontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, podaje kwotę za wycenę i czeka na przelew. Umawia się na oględziny pojazdu/maszyny, potem sporządza operat szacunkowy i wysyła go do leasingodawcy. Cały proces trwa zwykle od 2 do 5 dni w zależności od dyspozycyjności rzeczoznawcy i tempa sporządzenia operatu.

Zaletą wyceny przez rzeczoznawcę jest dość precyzyjne oszacowanie faktycznej wartości przedmiotu leasingu. Pozawala też ustrzec się przed przepłaceniem. Jeden z moich klientów kupował używane Audi A6 za ponad 100 tys zł netto. Leasingodawca sporządził wycenę własną w oparciu o tabele Eurotax i stwierdził, że cena jest za wysoka. Za zgodą klienta sporządzono operat szacunkowy. W trakcie oględzin rzeczoznawca zauważył, że samochód został złożony z połówek 2 różnych samochodów. Klient nadal był zainteresowany zakupem i pozwoliło mu to znacznie obniżyć cenę samochodu urealniając ją. Koszt wyceny zwrócił sie wielokrotnie.

Wadą wyceny przez rzeczoznawcę jest dłuższy czas oczekiwania – zwykle 2-3 dni, niekiedy nawet do tygodnia czasu. Ponadto zawsze wiąże się z kosztami. Przy samochodach koszt wynosi najczęściej 250-400 zł netto + koszty dojazdu. Dla maszyn zwykle od 500 do 1000 zł netto + koszty dojazdu. Przy czym koszt w znacznej mierze zależy od ceny ofertowej maszyny a przy drogich maszynach lub liniach technologicznych może być wyższy.

Jakie można napotkać problemy z wyceną?

Głównym problemem są rozbieżności cenowe między ceną transakcyjną a wartością z wyceny. Jeśli rozbieżności są nieduże, rzędu 10-15%, zwykle nie ma przeciwwskazań do zawarcia umowy leasingu. Przy wyższych leasingodawca może zażądać podniesienia wysokości pierwszej wpłaty o różnicę z wyceny. Przy dużych rozbieżnościach prawdopodobnie odmówi finansowania.

Jeśli pomimo rozbieżności cenowych jesteś przekonany, że kupujesz w rynkowej cenie, możesz wskazać argumenty za podniesieniem wartości na operacie (może je także wskazać sprzedawca). Przykładowo kupujesz koparkę, która jest po generalnym remoncie. Wymieniono na nowe różne podzespoły oraz komplet opon. Jej wartość powinna być wyższa, niż koparki o tych samych parametrach z tego samego rocznika z podobnym przebiegiem motogodzin, ale działającej na starych częściach. Informacje te przekaż rzeczoznawcy przed sporządzeniem operatu.

Mieliśmy sytuację, gdy wycena wyszła znacznie poniżej ceny transakcyjnej i dostawca zakwestionował wycenę maszyny. Napisał konkretnie do rzeczoznawcy: „Nie zgadzamy się z wyceną z dnia DD-MM-RRRR r., gdyż maszyna jest pięcioletnia, z małym przebiegiem. Stan maszyny jest idealny. Jest to maszyna z dwoma kasetami niski i wysoki profil, wartość nowej maszyny wynosi ok. 50 000 euro netto. Zaproponowana przez Państwa wycena jest zaniżona o 40%. W związku z powyższym nie zgadzamy się na wartość rynkową maszyny czyli XXX XXX
PLN netto. Nadmieniamy iż maszyny są w ciągłej produkcji i nie tracą na wartości, gdyż są to maszyny kompaktowe.” Ta krótka wiadomość była wystarczająca i rzeczoznawca skorygował wycenę o kilkanaście tysięcy złotych w górę.

Innym problemem jest przedstawienie operatu sporządzonego na zlecenie innego podmiotu, niż leasingodawca. Jeśli był sporządzony w Dekrze jest szansa, że leasingodawca ją zaakceptuje (wielu leasingodawców honoruje tylko ich wyceny). W przeciwnym wypadku trzeba będzie zlecić wycenę ponownie.

W większości przypadków wycena jest formalnością i stanowi dodatkowy koszt oraz wydłuża proces uzyskania leasingu. Jednak w niektórych przypadkach pozwala ustrzec się przed przepłaceniem, chroni też leasingodawcę przed wyłudzeniami. Przy leasingu używanych maszyn i pojazdów jest stałym elementem.

Szukasz leasingu?

Poznaj naszą ofertę:

  1. Leasing maszyn
  2. Leasing aut

Poprzedni post

Jak dostać leasing gdy firma ma małe obroty?

Następny post

Czy firma zarejestrowana zagranicą może dostać leasing w Polsce?