Wycena do leasingu. Wycena ma na celu określenie wartości rynkowej przedmiotu leasingu. Firmy leasingowe często jej wymagają. W jakich wypadkach? Ile kosztuje wycena? Kto jej dokonuje? Jakie korzyści może Ci przynieść? Jakie niesie ze sobą konsekwencje?

wycena w leasingu

Wycena rzeczoznawcy do leasingu

Firmy leasingowe oczekują wyceny gdy mają finansować używany samochód lub używaną maszynę. Udzielając leasingu określają ryzyko związane z leasingobiorcą oraz przedmiotem leasingu. Przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej. Jeśli zostanie zwindykowany trafia na aukcję. Dlatego leasingodawcy nie chcą przepłacać za używane przedmioty leasingu. W przeciwnym wypadku mogą dużo stracić w trakcie odsprzedaży na rynku wtórnym.

W leasingu występują 2 rodzaje wyceny:

  1. Wycena własna firmy leasingowej.
  2. Wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie firmy leasingowej, której efektem jest operat szacunkowy.

Wycena własna leasingodawcy

Wycena własna leasingodawcy jest stosowana gdy przedmiotem leasingu jest używany samochód lub używana maszyna kupowana od autoryzowanego sprzedawcy. Firma leasingowa określa wartość przedmiotu leasingu we własnym zakresie (zwykle zatrudnia osobę od weryfikacji cen samochodów i maszyn). Przy samochodach wycena własna może być wykonana na podstawie katalogów cen np. Eurotax. Przy maszynach można bazować na informacjach uzyskanych od sprzedawcy maszyny.

Zaletą wyceny własnej jest szybki czas jej wykonania oraz brak kosztów. Wadą nieprecyzyjne oszacowanie faktycznej wartości przedmiotu leasingu – wśród klientów często pojawiają się głosy, że np. Eurotax zaniża wartość samochodów (a w przypadku samochodów z górnej półki cenowej – zawyża).

Przy dużych rozbieżnościach między ceną transakcyjną przedmiotu leasingu a wartością z wyceny własnej leasingodawca możne zlecić wykonanie operatu szacunkowego.

Wycena do leasingu dokonywana przez rzeczoznawcę majątkowego

Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego jest stosowana dla używanych maszyn i pojazdów kupowanych od nieautoryzowanych dostawców. Firma leasingowa zleca wycenę, zwykle do jednego z głównych stowarzyszeń rzeczoznawców, jak np. Dekra, PZ MOT czy SIMP. Następnie kontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, podaje kwotę za wycenę i czeka na przelew. Umawia się na oględziny pojazdu/maszyny, potem sporządza operat szacunkowy i wysyła go do leasingodawcy. Cały proces trwa zwykle od 2 do 5 dni w zależności od dyspozycyjności rzeczoznawcy i tempa sporządzenia operatu. Niektóre firmy leasingowe same pokrywają koszty wyceny, a następnie refakturują na leasingobiorcę.

Zaletą wyceny przez rzeczoznawcę jest dość precyzyjne oszacowanie faktycznej wartości przedmiotu leasingu. Pozawala też ustrzec się przed przepłaceniem. Jeden z naszych klientów kupował używane Audi A6 za ponad 100 tys. zł netto. Leasingodawca sporządził wycenę własną w oparciu o tabele Eurotax i stwierdził, że cena jest za wysoka. Za zgodą klienta sporządzono operat szacunkowy. W trakcie oględzin rzeczoznawca zauważył, że samochód został złożony z połówek 2 różnych samochodów. Klient nadal był zainteresowany zakupem i pozwoliło mu to znacznie obniżyć cenę samochodu urealniając ją. Koszt wyceny zwrócił sie wielokrotnie.

Wadą wyceny przez rzeczoznawcę jest dłuższy czas oczekiwania – zwykle 2-3 dni, niekiedy nawet do tygodnia czasu. Ponadto zawsze wiąże się z kosztami. Przy samochodach koszt wynosi najczęściej 250-400 zł netto + koszty dojazdu. Dla maszyn zwykle od 500 do 1000 zł netto + koszty dojazdu. Przy czym koszt w znacznej mierze zależy od ceny ofertowej maszyny a przy drogich maszynach lub liniach technologicznych może być wyższy.

Jakie można napotkać problemy z wyceną w leasingu?

Głównym problemem są rozbieżności cenowe między ceną transakcyjną a wartością z wyceny. Jeśli rozbieżności są nieduże, rzędu 10-15%, zwykle nie ma przeciwwskazań do zawarcia umowy leasingu. Przy wyższych leasingodawca może zażądać podniesienia wysokości pierwszej wpłaty o różnicę z wyceny. Przy dużych rozbieżnościach prawdopodobnie odmówi finansowania.

Jeśli pomimo rozbieżności cenowych jesteś przekonany, że kupujesz w rynkowej cenie, możesz wskazać argumenty za podniesieniem wartości na operacie szacunkowym (może je także wskazać sprzedawca). Przykładowo kupujesz koparkę, która jest po generalnym remoncie. Wymieniono różne podzespoły na nowe oraz komplet opon. Jej wartość powinna być wyższa, niż koparki o tych samych parametrach z tego samego rocznika z podobnym przebiegiem motogodzin, ale działającej na starych częściach. Informacje te przekaż rzeczoznawcy przed sporządzeniem operatu.

Mieliśmy sytuację, gdy wycena wyszła znacznie poniżej ceny transakcyjnej i dostawca zakwestionował wycenę maszyny. Napisał konkretnie do rzeczoznawcy: „Nie zgadzamy się z wyceną z dnia DD-MM-RRRR r., gdyż maszyna jest pięcioletnia, z małym przebiegiem. Stan maszyny jest idealny. Jest to maszyna z dwoma kasetami niski i wysoki profil, wartość nowej maszyny wynosi ok. 50 000 euro netto. Zaproponowana przez Państwa wycena jest zaniżona o 40%. W związku z powyższym nie zgadzamy się na wartość rynkową maszyny czyli XXX XXX
PLN netto. Nadmieniamy iż maszyny są w ciągłej produkcji i nie tracą na wartości, gdyż są to maszyny kompaktowe.” Ta krótka wiadomość była wystarczająca i rzeczoznawca skorygował wycenę o kilkanaście tysięcy złotych w górę.

Innym problemem jest przedstawienie operatu sporządzonego na zlecenie innego podmiotu, niż leasingodawca. Jeśli był sporządzony w Dekrze, albo został dokonany niedawno (do 3 miesięcy) jest szansa, że leasingodawca ją zaakceptuje (wielu leasingodawców honoruje tylko wyceny Dekry). W przeciwnym wypadku trzeba będzie zlecić wycenę ponownie.

W którym momencie jest potrzebna wycena do leasingu?

W większości przypadków wyceny do leasingu dokonuje się przed podpisaniem umowy leasingowej. Jeśli rzeczoznawca ma sporządzić płatny oparat szacunkowy najpierw czekasz na wynik oceny wniosku a po otrzymaniu decyzji o przyznaniu leasingu leasingodawca zleca wycenę. Zajmuje to więcej czasu (bo trzeba potem poczekać na wynik wyceny), ale chroni cię przed poniesieniem kosztów wyceny niepotrzebnie, gdybyś nie dostał leasingu. Są też odstępstwa od tej zasady. Jeśli zależy ci na czasie i przewidujesz, że otrzymasz leasing możesz poprosić o zlecenie wyceny wcześniej, równolegle z oceną wniosku.

Wycena do leasingu maszyn z zagranicy

Jeszcze inaczej jest przy zakupach używanych maszyn z zagranicy. Zwykle leasingodawca najpierw samodzielnie zweryfikuje cenę rynkową maszyny (bezkosztowo) w oparciu o specyfikację maszyny, jej przebieg, rok produkcji i zdjęcia. Następnie podpiszecie umowę, sprowadzicie maszynę do Polski. Płatna wycena rzeczoznawcy zostanie zlecona po uruchomieniu maszyny w twojej firmie. Gdyby wyszła za niska – podpiszecie aneks do umowy i pokryjesz różnicę wyższą opłatą wstępną, albo dopłacisz w najbliższej racie leasingu.

Istnieje też możliwość, żeby rzeczoznawca pojechał zagranicę i tam wycenił maszynę jeszcze przed podpisaniem umowy, jest to jednak kosztowne (dochodzą koszty przelotów, zakwaterowania i diety rzeczoznawcy).

Wycena po zakończeniu leasingu

Wycena może być potrzebna po zakończeniu leasingu. Zwykle wtedy, gdy nie chcesz wykupić przedmiotu leasingu albo został zwindykowany i ma trafić na aukcję. Ponadto również wtedy, gdy chcesz zakończyć umowę przed terminem, przed upływem 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Wtedy wykup z leasingu możliwy jest po wyższej z wartości: pozostałej do spłaty albo po wartości rynkowej. Żeby określić tą drugą należy sporządzić wycenę.

Najczęściej wycena jest formalnością i stanowi dodatkowy koszt oraz wydłuża proces uzyskania leasingu. Jednak w niektórych przypadkach pozwala ustrzec się przed przepłaceniem, chroni też leasingodawcę przed wyłudzeniami. Przy leasingu używanych maszyn i pojazdów jest stałym elementem.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing używanej maszyny z zagranicy

10 najczęstszych przyczyn odmowy leasingu i jak im zaradzić

4.7/5 - (12 votes)

Poprzedni post

Czy w leasingu można odebrać auto teraz i mieć koszty dopiero w kolejnym miesiącu?

Następny post

Czy firma zarejestrowana zagranicą może dostać leasing w Polsce?