Typowy harmonogram spłat leasingu składa się z równych rat opartych o zmienny Wibor 1M/3M lub Euribor 1M/3M – dla umów zawartych w Euro. Tymczasem dostępne są również inne warunki spłat leasingu. Jakie? W niniejszym wpisie przyjrzymy się pozostałym możliwościom.

harmonogram spłat leasingowych

Standardowy harmonogram spłat leasingu

W Polsce standardem jest leasing oparty o zmienną stopę procentową (Wibor lub Euribor) z równymi ratami, płatnymi co miesiąc. Jeśli w trakcie trwania leasingu wysokość stóp procentowych ulegnie zmianie – zmieni się także wysokość płaconych rat leasingu. Wzrost stóp oznacza większe raty leasingu, spadek – mniejsze.

W przeszłości kilku leasingodawców nie zmieniało rat pomimo obniżki stóp procentowych. Podnosili  tym samym swoje marże. Dopiero po interwencji klienta dostosowywali wysokość rat do aktualnego poziomu stóp procentowych. W chwili pisania tego tekstu (marzec 2018) stopy procentowe od kilku lat utrzymują się na rekordowo niskim poziomie. Leasingodawcy już dawno zmienili swoje podejście i obecnie zareagują na każda zmianę stopy procentowej. Bardziej prawdopodobna wydaje się bowiem podwyżka stóp procentowych, niż obniżka.

Zawierając umowę na standardowych warunkach leasingu – podejmujesz zakład o to, czy w przyszłości stopy się zmienią, czy nie. Zabezpieczeniem przed tym może być leasing na stałej stopie procentowej (o czym nieco później). A na jakie niestandardowe warunki spłat możesz liczyć? Sprawdź niżej!

Niestandardowe warunki spłat leasingu

Sezonowy harmonogram spłat leasingu

Jedną z możliwości jest sezonowy harmonogram spłat leasingu. Dedykowany jest tym firmom, których działalność cechuje sezonowość przychodów. Przykładowo lodziarnia największą sprzedaż ma w miesiącach ciepłych a zimą sprzedaje niewiele, w sklepie narciarskim sezon przypada na jesień i zimę. Firma budowlana świadcząca usługi na zewnątrz w miesiącach zimowych często ma przestoje spowodowane mrozami bądź opadami śniegu.

Firmy w podobnej sytuacji mogą skorzystać z leasingu, gdzie wysokość rat będzie dostosowana do ich sezonowości. Oznacza to, że firma budowlana leasingująca koparkę może np. płacić wyższe raty w sezonie – od wiosny do jesieni, a znacznie niższe zimą, gdy nie zarabia.

Raty malejące

W harmonogramie degresywnym z każdym kolejnym miesiącem rata leasingu jest nieco niższa. Porównując miesiąc do miesiąca różnica jest mało zauważalna. W skali kilku lat – spora. Harmonogram ten korzystnie przekłada się na koszty leasingu. Szybciej spłacasz kapitał, niż w równych ratach, dzięki czemu cały leasing jest tańszy.

Raty balonowe

Kolejną możliwością jest harmonogram, gdzie jedna z rat leasingu (niekiedy kilka rat leasingu) jest znacznie wyższa od pozostałych. Nazywamy ją ratą balonową. Rozwiązanie to jest dobre jeśli w przyszłości będziesz potrzebował większego kosztu w określonym miesiącu.

Przykładowo Piotr bierze samochód w leasing. Ma podpisany kontrakt i wie, że za 5 miesięcy zafakturuje dużą kwotę i zapłaci duży podatek. Chce zmniejszyć podstawę opodatkowania. Przed podpisaniem umowy leasingu poprosił o harmonogram, w którym w 5 miesiącu umowy leasingodawca wystawi mu fakturę na 20% wartości auta. Dzięki temu osiągnie zamierzony cel, dodatkowo pozostałe raty leasingu będą niskie.

Innym wariantem jest sytuacja, gdy szukasz kosztów na już. Istnieje opcja, żeby w ciągu pierwszych 2 miesięcy zaliczyć nawet 70% wartości przedmiotu leasingu w koszty.

Kwartany harmonogram spłat leasingu

Generalnie raty leasingu płatne są co miesiąc i większość firm leasingowych nie zgadza się na fakturowanie w innym trybie. Zdarzają się jednak wyjątki. Jeden z leasingodawców, wyspecjalizowany w leasingach na małe kwoty, wprowadził nawet płatność kwartalną jako standard i oczekuje dopłaty, jeśli płatności mają nastąpić co miesiąc (podnosi to koszty windykacji a kwoty są często bardzo nieduże). Jest to jednak wyjątek potwierdzający regułę.

O harmonogram z płatnościami kwartalnymi pytają najczęściej rolnicy. Niekiedy oczekują też płatności półrocznych lub nawet rocznych. W przeszłości zdarzały się takie harmonogramy, jednakże bolesne doświadczenia przekonały leasingodawców  do wycofania się z takich harmonogramów. W skrajnych przypadkach czekali bowiem rok na zapłatę raty. Jeżeli ktoś nie płacił – przekonywali się o tym z dużym opóźnieniem a tymczasem sprzęt tracił na wartości i ciągle był użytkowany przez rolnika. Wypowiedzenie umowy następowało po 2 niezapłaconych ratach…

Dlatego na dzień dzisiejszy w grę wchodzi co najwyżej płatność kwartalna i tylko u niektórych leasingodawców.

Harmonogram z wykupem płatnym z ratami leasingu

Decydując się na najkrótszy możliwy czas leasingu operacyjnego często spotkasz się z wysokim wykupem, wynikającym ze stawki amortyzacji. Przykładowo leasingując wózek widłowy na 3 lata wykup wyniesie od 19,6% do 21% w zależności od leasingodawcy. Podobnie rzecz wygląda z tokarkami, frezarkami, centrami obróbczymi czy liniami technologicznymi. Ceny zakupu idą czasami w miliony. Wtedy 20% płatne na końcu umowy jest dużą kwotą i może nastręczać trudności.

Możesz rozłożyć wykup na raty, co wiąże się z dodatkowo płatnym aneksem oraz najczęściej wyższą marżą leasingodawcy. Możesz też wybrać wykup pokryty depozytem. Wtedy z każdą ratą leasingu spłacisz 1/35 wykupu (przy leasingu 3-letnim). Zaletą tego rozwiązania jest mniejszy koszt leasingu (bo szybciej spłacasz kapitał). No i nie martwisz się skąd weźmiesz pieniądze na wykup po 3 latach.  W comiesięcznych płatnościach wykup obciąża w mniejszym stopniu.

Minusem jest brak możliwości zaliczenia w koszty miesięcznej opłaty za wykup  w miesiącu płatności. Fakturę za cały wykup dostaniesz dopiero na końcu umowy leasingu i wtedy księgujesz. Wykup pokryty depozytem dostępny jest tylko u niektórych leasingodawców.

Leasing na stałej stopie

Stała stopa daje pewność, że raty nie zmienią się w trakcie trwania umowy. Jeśli na rynku pieniężnym mamy stagnację lub niewielkie zmiany stóp procentowych – oferta na stałej stopie będzie minimalnie droższa od oferty na stopie zmiennej. Im krótszy czas leasingu tym oferta na stałej stopie będzie lepsza. Stała stopa jest kontraktem zawartym przez bank finansujący, zabezpieczony instrumentem pochodnym, co kosztuje. W dłuższym terminie trudno oszacować  poziomy stóp procentowych, dlatego koszt zabezpieczenia rośnie a w ślad za tym oferta leasingodawcy. Różnica w oprocentowaniu leasingu na 3 lata a leasingu na 5 lat przy stałej stopie będzie widoczna.

Stała stopa może mieć ogromne znaczenie przy dużych inwestycjach. Jeśli różnica w cenie oferty jest nieznaczna a stopy procentowe są na niskim poziomie to warto ją poważnie rozważyć.

Więcej informacji o leasingu na stałej stopie.

Jak widzisz możesz w znacznym stopniu dostosować harmonogram spłat leasingowych do swoich potrzeb.

Odroczony harmonogram spłat

Odroczony harmonogram spłat stosujemy wtedy, gdy odbiór przedmiotu leasingu nastąpi za jakiś czas (np. za kilka miesięcy) a Ty chcesz podpisać umowę leasingu już teraz. Celem może być przykładowo uzyskanie koszty z tytułu opłaty wstępnej jeszcze w tym miesiący czy roku, co jest możliwe gdy w ślad za podpisaną umową leasingu pójdzie przelew. Po wpłacie czekamy na odbiór przedmiotu (choćby miało to trwać długo), a pierwszą ratę leasingu płacisz miesiąc po odbiorze. Więcej informacji na temat odroczonego harmonogramu spłat w leasingu.

Płatność w transzach do producenta maszyny

W leasingu nowych maszyn często mamy do czynienia z płatnościami w transzach. Najczęściej występują 3 transze: zaliczka potrzebna do rozpoczęcia produkcji maszyny, dopłata do 90% po wyprodukowaniu a przed transportem do leasingobiorcy oraz końcowe 10% płatne po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny w hali leasingobiorcy.

Większość leasingobiorców wpłaca zaliczkę do producenta maszyny i oczekuje sfinansowania pozostałych transz przez firmę leasingową. Zaliczkę można wpłacić do firmy leasingowej. Możliwa jest też sytuacja, w której np. bierzesz leasing z wpłatą 10% a producent wymaga 20-30% zaliczki. Wtedy różnicę dopłaci leasingodawca. Wcześniej jednak musisz podpisać umowę leasingu oraz trójstronny kontrakt zakupu maszyny (Ty, leasingodawca, sprzedawca maszyny) przygotowany na druku firmy leasingowej. W kontrakcie określone są terminy i warunki wypłaty kolejnych transz, a także kary umowne za niedotrzymanie terminów.

Uzgodnienie treści kontraktu między firmą leasingową a sprzedawcą maszyny czasami trwa dłużej, niż sama ocena wniosku leasingowego. W szczególności gdy działy prawne mają uwagi i chcą zmieniać zapisy.

Umowę leasingu można podpisać przed wpłatą zaliczki do sprzedawcy lub później, bliżej terminu odbioru maszyny. Do czasu uruchomienia umowy leasingu i odbioru maszyny płacisz tylko odsetki od wypłaconych przez leasingodawcę transz (tak zwane koszty prefinansowania).

A na jakie warunki leasingu trudno będzie uzyskać zgodę leasingodawcy?

 • Karencja rat leasingu w początkowym okresie umowy,
 • Ustalenie istotnie niższych rat leasingu w pierwszym roku czy dwóch umowy a wysokich w późniejszym etapie umowy,
 • Ustalenie wysokiego odkupu gdy przedmiotem jest maszyna.

Powyższe istotnie podnoszą ryzyko leasingodawcy na transakcji. Przy czym mając dobrą historię spłat u leasingodawcy lub bardzo dobry standing finansowy masz szansę na powyższe rozwiązania. W przypadku maszyn często potrzebna jest gwarancja odkupu sprzedawcy maszyny. Dla samochodów wysokie odkupy są możliwe.

Szukasz dobrych warunków leasingu na swoje inwestycje?

1

Oferta leasingu Leason

Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Odroczony harmonogram spłat leasingu

Leasing w euro czy w złotówkach?

3 sposoby na tani leasing

Zobacz nasz najnowszy film o sposobach na tani leasing i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

Wykup z leasingu – jak to zrobić dobrze?

telefonicznie, mailowo lub z pomocą poniższego formularza.

  5/5 - (10 votes)

  Poprzedni post

  Jak inwestować w fundusze akcyjne?

  Następny post

  Jak skutecznie pozbyć się długów?