Wykup z leasingu operacyjnego może być wysoki lub niski. Jeden i drugi ma swoje zalety i wady. Wysoki wykup narzucają przepisy lub stosujemy go na wniosek leasingobiorcy. Może być cennym narzędziem optymalizacji podatkowej w firmie. W poniższym wpisie omówimy zagadnienie wykupu ze wskazaniem, kiedy warto sięgnąć po wysoki a kiedy po niski wykup. Omówimy też wykup prywatny.

Minimalny wykup z leasingu

Wykup występuje tylko w leasingu operacyjnym. Umowa leasingu operacyjnego musi trwać min. 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Dla samochodów osobowych minimum 2 lata (bo amortyzacja samochodu trwa 5 lat). Zawsze bierzemy pod uwagę czas amortyzacji nowego środka trwałego. Jak obliczyć minimalny wykup? Wzór jest skomplikowany i podajemy go we wpisie: Stawka amortyzacji a wykup z leasingu. Na potrzeby tego wpisu wystarczy wiedzieć, że minimalny wykup wynosi:

  • dla samochodów osobowych, ciężarowych i większości maszyn budowlanych (stawka amortyzacji 20%) – 19-20% po 2 latach, 0,1-1% po 3, 4 i 5 latach,
  • dla ciągników siodłowych, naczep, pojazdów specjalnych i większości maszyn produkcyjnych (stawka amortyzacji 14%) – 20% po 3 latach, 6% po 4 latach, 0,1-1% po 5 latach,
  • dla chłodnictwa i niektórych maszyn (stawka amortyzacji 10%) – 25% po 4 latach, 15% po 5 latach, 4% po 6 latach,
  • dla łodzi, silosów czy taboru kolejowego (stawka amortyzacji 7%) – 23% po 6 latach.

Maksymalny wykup z leasingu

Wykup może być jednak znacznie wyższy i w uzasadnionych przypadkach oddziaływać na twoją korzyść. Widać to szczególnie w leasingu samochodów osobowych.

Jak wysoki może być wykup?

To zależy od przedmiotu leasingu, w umowach leasingu nowych samochodów potrafi wynieść nawet 50%. W najmie długoterminowym może być jeszcze wyższy i dochodzi do 60-70%. Oczywiście przy założeniu krótkiego okresu finansowania na 2-3 lata, a w przypadku najmu również niedużego przebiegu. Jednak typowy wysoki wykup z leasingu dla nowych samochodów wynosi do 25-40%, dla maszyn zwykle jest niższy. Wysokie wykupy dotyczą przede wszystkim leasingu nowych samochodów osobowych.

Jakie są efekty wysokiego wykupu?

Wysoki wykup sprawia, że maleje rata leasingu. Dzięki temu możesz kupić droższy samochód i płacić ratę mieszczącą się w Twoim budżecie. Równocześnie znaczna część kapitału zostaje do spłaty na koniec umowy i przez cały czas trwania umowy naliczane są od niej odsetki. Dlatego zapłacisz więcej odsetek, niż przy leasingu na ten sam okres czasu z niskim wykupem.

Czy wzrost stóp procentowych wpływa tylko na raty leasingu czy również na wykup?

Zmiany stóp procentowych dotyczą całości kapitału pozostałego do spłaty (a więc również wykupu) a wszystkie odsetki płacisz w ratach leasingu. Zatem jeśli zawarłeś umowę leasingu z wykupem 50 000 zł to wraz ze zmianą stóp procentowych wartość wykupu się nie zmieni, ale przez cały okres leasingu będą od niej naliczane odsetki wyższe, niż przed podwyżką. Zatem wszelkie zmiany (wzrosty lub spadki) odczujesz w ratach leasingu.

Wysoki wykup z leasingu daje również wymierne korzyści podatkowe. Gdy w grę wchodzi leasing samochodu premium, którego cena znacznie przekracza 150 000 zł, możemy ponownie zastosować limit kosztów 150 000 zł dla wykupu. W efekcie najpierw stosujesz limit dla opłat leasingowych, a potem drugi raz dla wykupu. Im wyższy wykup (ale nie większy, niż 150 000 zł), tym więcej zaliczysz w koszty firmy. Po więcej informacji a także przykładowe wyliczenia odsyłam do wpisu Czy da się odliczyć 2×150.000 zł od leasingu samochodu?

Zatem podnosząc kwotę wykupu możemy w leasingu zaliczyć w koszty firmy znacznie więcej, niż tylko 150 000 zł. A przecież cena wielu samochodów premium znacząco przekracza ustawowy limit kosztów. Jest więc o co powalczyć. Z kolei dla samochodów elektrycznych limit kosztów wynosi 225 000 zł. Również i tu wysoki wykup pozwala go przekroczyć.

Załóżmy więc, że zdecydowałeś się na leasing samochodu osobowego z wysokim wykupem.

Wysoki wykup z leasingu daje różne możliwości. Można:

  • Wykupić samochód i zostawić w firmie. Wtedy odliczasz 1/2 VAT od wykupu a pozostałą kwotę amortyzujesz przez 30 lub 60 miesięcy. Chyba, że kwota po odliczeniu VAT nie przekroczy 10 000 zł – wtedy jednorazowo zaksięgujesz w koszty wykup. 30 miesięcy amortyzacji dotyczy samochodów, które w momencie zakupu przez firmę leasingową były używane (przebieg 6+ tys. km lub od dopuszczenia pojazdu do użytku minęło 6+ miesięcy). Pojazdy leasingowane jako nowe po wykupie amortyzujemy przez 60 miesięcy. Gdy po pewnym czasie sprzedasz pojazd – kwotę niezamortyzowaną odejmiesz od kwoty sprzedaży i do opodatkowania pozostanie tylko różnica. Zatem wysoki wykup pozwala nie tylko wygenerować wyższe koszty, ale też daje tarczę podatkową przy sprzedaży. Działając w formie JDG dochód ze sprzedaży pojazdu trzeba również opodatkować składką zdrowotną. To efekt niekorzystnych zmian podatkowych wprowadzonych od 2022r Polskim Ładem. Jeśli z kolei zdecydujesz się przenieść amortyzowany pojazd do majątku prywatnego to trzeba będzie zapłacić VAT od wartości rynkowej pojazdu (a nie wartości z wykupu). To również efekt Polskiego Ładu.
  • Wykupić pojazd i od razu sprzedać. W tym wariancie lepiej wykupić pojazd jako towar handlowy, zamiast na środki trwałe. To pozwoli odliczyć 100% VAT od wysokiego wykupu! Dodatkowo zaliczasz w koszty całą kwotę netto, nawet gdy przekracza 150 000 zł. Im wyższy wykup tym większa korzyść z tego tytułu. Po wykupie nie powinieneś już użytkować samochodu w firmie. Samochód sprzedajesz na rynku wtórnym lub do kolejnego leasingodawcy (leasing zwrotny).  Pamiętaj też o wpisaniu przed sprzedażą odpowiedniego kodu związanego ze handlem samochodami w PKD firmy. Ten sposób pozwala sporo zaoszczędzić, przykładowo dla wykupu 100.000 zł brutto odliczysz dodatkowe 9350 zł z tytułu VAT. Ponadto wysoki wykup pomniejszy dochód ze sprzedaży do opodatkowania. Dochód ten można całkiem zniwelować biorąc w leasing kolejny samochód z wkładem własnym, porównywalnym do kwoty dochodu.
  • Nie wykupić pojazdu. Ta opcja przysługuje w najmie długoterminowym, rzadziej w leasingu. W kontekście najmu polecamy lekturę wpisu Koniec najmu – co zrobić z autem?
  • Rozłożyć wykup na raty, gdy kwota jest za wysoka. Leasingodawca może wydłużyć umowę o rok, 2 lub dłużej. Decydując się na ten ruch tracisz jednak korzyści podatkowe wynikające z wysokiego wykupu, bowiem obniżasz finalną wartość wykupu. Jeśli przed podpisaniem umowy leasingowej przewidujesz problemy ze zorganizowaniem pieniędzy na wysoki wykup, ale nie chcesz pozbawiać się korzyści podatkowych z tego tytułu możesz skorzystać z kaucji gwarancyjnej (wykup płatny z ratami leasingu). Opłaty miesięczne wzrosną ale na koniec wykup netto jest już spłacony. Kaucja gwarancyjn to także świetny sposób na obniżenie kosztów leasingu. Inną możliwością jest poszukanie kupca na samochód, który wyłoży sumę potrzebną do wykupu pojazdu z leasingu tytułem zaliczki na późniejszy zakup.
  • Wykupić samochód pieniędzmi nowego leasingodawcy. W chwili pisania niniejszego tekstu (lipiec 2022) na rynku jest jeden leasingodawca, który może wykupić pojazd od dotychczasowego leasingodawcy po wartości wykupu i udzielić nowego leasingu na aktualną wartość rynkową. Formalnie dotychczasowy leasingodawca wystawia fakturę wykupu na twoją firmę, a nowy leasingodawca ją opłaca. Równocześnie wystawiasz fakturę sprzedaży pojazdu na nowego leasingodawcę po aktualnej wartości rynkowej.  Nadwyżka trafia na twój rachunek.

Przykładowo wykup wynosi 50 000 zł brutto. Wartość rynkowa pojazdu 100 000 zł brutto a wkład własny do nowego leasingu 30 000 zł brutto. W tej sytuacji 20 000 zł trafi na twój rachunek. Jest to nieco droższa oferta leasingu od rynkowej. Ponadto gdy wartość wykupu przekracza 50-60 tys. zł to do czasu rejestracji pojazd pozostaje na placu poleasingowym nowego leasingodawcy. Ewentualnie stosuje on inne formy zabezpieczenia.

Jest to rozwiązanie niszowe, ale znajdziesz je w naszej ofercie. Rynek stosuje powszechnie inne rozwiązanie – czeka aż wykupisz samodzielnie pojazd z leasingu. Dopiero wtedy otrzymasz leasing zwrotny. Szerzej opisujemy to we wpisie: Ponowny leasing po wykupie.

wykup samochodu z leasingu

Niski wykup z leasingu

Wiele leasingów kończy się niskim wykupem 1%. Jest to naturalna kolej rzeczy przy maszynach i urządzeniach leasingowanych na 5 lat – zwykle po wykupie jeszcze przez wiele lat pracują w firmie, szczególnie gdy biorą udział w procesie produkcji. Leasing z 1% wykupem daje niski koszt finansowania. Nie zaburza cashflow w firmie bo wykup 1% jest mniejszy od raty leasingu. Minus niskiego wykupu uwidacznia się przy sprzedaży przedmiotu. Trzeba bowiem opodatkować całą kwotę sprzedaży (w przypadku JDG również naliczyć podatek zwany składką zdrowotną).

Wykup 1% jest powszechny również w leasingu samochodów, w szczególności gdy ich cena nie przekracza 150 000 zł. Wystarczą 3 lata leasingu, żeby uzyskać 1% wykupu. I rzeczywiście wiele firm wybiera taki okres spłaty, aby zaliczyć zakup samochodu w kosztach firmy szybciej, niż przy zakupie za gotówkę (3 lata leasingu vs. 5 lat amortyzacji). Nastepnie wykupują pojazd za 1% do majątku prywatnego. Możliwe, że Polski Ład zmieni ten trend.

Wykup prywatny

Stosowany od wielu lat dla samochodów osobowych i motocykli. Korzystają z niego właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólnicy spólek cywilnych. Inne formy działalności mogą skorzystać z wykupu prywatnego tylko wtedy, gdy przed końcem umowy leasingu zrobią cesję na JDG, następnie właściciel działalności dokona wykupu. Obecnie faktura za wykup wystawiana jest na firmę (w przeszłości leasingodawcy wystawiali faktury wykupowe na prywatne dane właściciela firmy, jeśli o to poprosił). Faktury tej nie ewidencjonujemy w kosztach działalności (dlatego im jest niższa, tym lepiej).

Dla pojazdów wykupionych do końca 2021r właściciel pojazdu może go sprzedać bez podatków, jeśli od wykupu prywatnego upłynęło 6 miesięcy (liczone od końca miesiąca wykupu). Dla samochodów wykupionych prywatnie od 2022r trzeba odczekać aż 6 lat, aby sprzedać bez podatku. To kolejna zmiana wprowadzona przez Polski Ład. Czy da się sprzedać samochód bez podatków szybciej? Tak, wystarczy podarować samochód osobie z najbliższej rodziny (zerowa grupa podatkowa), co będzie zwolnione z podatku. Osoba obdarowana może sprzedać samochód bez podatku PIT i składki ZUS po upływie 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca darowizny). Co istotne osobą obdarowaną może być małżonek, o ile w małżeństwie występuje rozdzielność majątkowa. A przynajmniej tak podaje większość źródeł.

Zerowa grupa podatkowa obejmuje: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, macochę, ojczyma. Jeśli kwota darowizny przekroczy 9637 zł osoba obdarowana musi to zgłosić w ciągu 6 miesięcy do Urzędu Skarbowego na formularzu SD-Z2. Niezgłoszenie nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje opodatkowaniem darowizny na zasadach ogólnych. Sposób z darowizną był już wykorzystywany w czasach kwestionowania wykupów prywatnych przez fiskusa. Później odszedł w zapomnienie na kilka lat, teraz wraca ponownie do łask. Czas pokaże czy na stałe.

Wykup z leasingu na firmę a wykup prywatny – różnice

Na początku sprawdźmy ile można zaoszczędzić przy 3-letnim leasingu samochodu osobowego za 100 000 zł brutto z 1% wykupu, jeśli wykupimy go prywatnie i po pół roku sprzedamy za 60 000 zł. Zakładamy, że firma (JDG) jest płatnikiem VAT na podatku liniowym 19% i płaci 4,9% składki zdrowotnej.

wykup firmowy

Najpierw odliczamy podatki z opłat leasingowych. W wykupie prywatnym nie księgujemy wykupu 1% w koszty, stąd niewielka różnica w odliczeniach na korzyść wykupu firmowego. Ale już po sprzedaży sytuacja zmienia się diametralnie. Różnica wynosi 23 000 zł na korzyść wykupu prywatnego! W tabeli jest kilka uproszczeń. Nie uwzględniliśmy kosztów leasingu (odsetki, ubezpieczenia), ale będą takie same w obu przypadkach. Trzeba też pamiętać, że na rynku używane samochody sprzedawane na fakturę VAT 23% osiągają wyższe ceny, niż te same samochody sprzedawane przez osoby prywatne (różnica bierze się z VAT, który można odliczyć, zwykle w 50%). Ponadto firma może wygenerować koszty (np. przeznaczając środki ze sprzedaży na poczet opłaty wstępnej do kolejnego leasingu), które pozwolą obniżyć lub wyzerować dochód ze sprzedaży.

Różnice w wydatkach eksploatacyjnych i 2% PCC

Są też różnice w kosztach eksploatacji samochodu po wykupie. Jeśli samochód jest środkiem trwałym w firmie użytkowanym do celów prywatnych oraz firmowych z faktur za paliwo, serwis, części czy myjnie możesz odliczać 50% VAT. Z pozostałej kwoty 75% zaliczasz w koszty uzyskania przychodu.

Po wykupie prywatnym i darowiźnie na bliską osobę użytkowanie auta w firmie wymaga umowy użyczenia. Wtedy również odliczysz 50% VAT z faktur eksploatacyjnych, ale z pozostałej kwoty tylko 20% zaliczysz w koszty firmy. Innymi słowy wydatki na samochód prawie nie znajdują odzwierciedlenia w generowaniu kosztów w firmie.

Należy też pamiętać, że przy zakupie samochodu od osoby prywatnej kupujący musi zapłacić 2% PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), co może rodzić presję na obniżenie ceny sprzedaży.

Przeniesienie samochodu z firmy na majątek prywatny?

Co się stanie, jeśli wykupisz pojazd za 1% na firmę (na środki trwałe) a potem zechcesz przenieść do majątku prywatnego? Trzeba będzie zapłacić 23% VAT od aktualnej wartości rynkowej pojazdu. Do końca 2021r był to VAT od wartości wykupu. Zmiany weszły wraz z Polskim Ładem.

Podsumowując – warto rozważyć wysoki wykup z leasingu w celu zastosowania wyższych odliczeń i zapłaty mniejszych podatków po sprzedaży gdy wiesz, że będziesz sprzedawał samochód (w szczególności drogi samochód) zaraz po zakończeniu leasingu.  Rzecz jasna można to odnieść także do maszyn. Dla pojazdów do 150 000 zł wykup prywatny nadal może być bardzo opłacalny.

.

Oferta leasingu Leason

Potrzebujesz oferty leasingu dobranej do Twojej sytuacji? Nasza oferta:

Leasing samochodów

Ubezpieczenie GAP

Leasing maszyn

Leasing urządzeń i sprzętu

Doradztwo leasingowe

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing na samochód osobowy

Odliczenia od leasingu samochodu – aktualne zasady

Leasing w działalności jednoosobowej – ile odliczysz?

Leasing w spółce zoo – ile odliczysz?

10 najczęściej popełnianych błędów przy leasingu samochodów i maszyn

Poprzedni post

Leasing pompy ciepła

Następny post

Leasing linii do czyszczenia folii za 700 tys. zł[case study]