Udzielając leasingu firmy leasingowe stosują różne metody na zabezpieczenie umowy leasingu. Przede wszystkim przedmiot leasingu pozostaje własnością firmy leasingowej do końca leasingu. Standardowym zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową. Zdarzają sie także zabezpieczenia dodatkowe. W tym wpisie opowiemy szerzej o zabezpieczeniach umowy leasingu i sytuacjach, w których są stosowane.

Zabezpieczenie leasingu

.

Standardowe zabezpieczenie umowy leasingu

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje zabezpieczeń umowy leasingu:

 • Przedmiot leasingu należy do firmy leasingowej
 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową

Przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej

W ramach umowy leasingu operacyjnego firma leasingowa kupuje przedmiot wskazany przez leasingobiorcę. Następnie oddaje go leasingobiorcy w użytkowanie w zamian za miesięczne opłaty leasingowe. Na koniec leasingobiorca ma prawo do wykupu z leasingu po preferencyjnej cenie określonej w umowie, znacznie poniżej wartości rynkowej przedmiotu leasingu. Leasing operacyjny jest więc korzystną podatkowo formą wynajmu z możliwością wykupu na własność.

Z kolei w leasingu finansowym firma leasingowa wystawia fakturę sprzedaży na leasingobiorcę zaraz po uruchomieniu umowy (co jest podstawą do amortyzacji przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę). Przeniesienie własności na leasingobiorcę nastąpi dopiero po zapłacie ostatniej raty leasingowej. Najczęściej po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości od 100 zł netto do 1% wartości przedmiotu leasingu, w zależności od leasingodawcy.

W obu leasingach, operacyjnym i finansowym, firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu do końca trwania umowy. I to właśnie przedmiot leasingu stanowi główne zabezpieczenie umowy. Dla samochodów osobowych wielu leasingodawców nie stosuje innych zabezpieczeń. A jeśli stosują, to zwykle weksel in blanco. Dla pozostałych przedmiotów mogą odstąpić od weksla do określonej kwoty, albo po wpłacie odpowiednio wysokiego wkładu własnego.

Bardzo często zamiast stosować dodatkowe zabezpieczenie umowy leasingu firmy leasingowe proszą o wyższy wkład własny, dzięki czemu więcej kapitału spłacasz od razu. I nawet w razie windykacji i sprzedaży przedmiotu leasingu na aukcji nie powinni stracić na takiej operacji. Odpowiednio wysoki wkład własny odgrywa ważną rolę w finansowaniu maszyn i urządzeń, a także nowych firm.

Weksel in blanco z deklaracją wekslową

Kolejnym zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel in blanco. Leasingobiorca podpisuje weksel bez wypełniania pól. Maksymalną kwotę zobowiązania określa deklaracja wekslowa będąca nieodłącznym elementem weksla w leasingu. Po spłaceniu leasingu firma leasingowa niszczy weksel, ale na życzenie leasingobiorcy może go także zwrócić.

Weksel podpisujemy zgodnie z reprezentacją firmy.

Podpis małżonka

W zależności od formy prowadzonej działalności na wekslu mogą być potrzebne również podpisy małżonków. Dotyczy to właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, wspólników spółek cywilnych i jawnych, którzy mają małżeńską wspólnotę majątkową. Rozdzielność majątkowa zwalnia małżonka z konieczności podpisu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy została ustanowiona krótko przed wzięciem leasingu (do 3 miesięcy).

Małżonkowie piszą na odwrocie weksla „Poręczam za wystawcę” i składają czytelny podpis imieniem i nazwiskiem. Podpisują również deklarację wekslową.

Leasing bez podpisu małżonka oznacza zwykle, że szukasz leasingu bez zabezpieczenia wekslem.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Być może ciężko rozpatrywać ubezpieczenie komunikacyjne lub majątkowe w kontekście zabezpieczeń, ale leasingodawcy wymagają, aby przedmiot leasingu był ubezpieczony. W przypadku pojazdów chodzi o polisę OC AC NNW (wymagana nawet wtedy, gdy chcesz leasingować starszy pojazd i najchętniej wykupiłbyś tylko OC). Dla maszyn i urządzeń chodzi o ubezpieczenie majątkowe. To, że posiadasz już ubezpieczenie majątkowe hali i ulokowanych w niej maszyn niczego nie zmienia. Więcej informacji o ubezpieczeniu i kosztach znajdziesz w tekście Ubezpieczenie w leasingu.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest obowiązkowe. Jedynym wyjątkiem na polskim rynku leasingu jest leasing online, który pomaga leasingować drobne przedmioty.

.

Dodatkowe zabezpieczenie umowy leasingu

Z dodatkowymi zabezpieczeniami umowy leasingu mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy leasingobiorca nie ma zdolności leasingowej, albo transakcja jest ryzykowna z punktu widzenia firmy leasingowej. Przyczyny są różne i omówimy te najpowszechniejsze.

Poręczenie umowy leasingu

Są 2 rodzaje poręczeń: przez inną firmę lub osobę mającą zdolność leasingową, lub przez udziałowca spółki. Z tym pierwszym mamy do czynienia, gdy:

Jeśli leasingobiorca przestanie spłacać raty, poręczyciel przejmuje to zobowiązanie.

Z poręczeniem prywatnym przez udziałowca spółki mamy do czynienia zwykle wtedy, gdy transakcja jest ryzykowna, może to być np. duża inwestycja dla firmy. Poręczenie prywatne udziałowca pokazuje, że wierzy on w powodzenie projektu. W przeciwnym razie nie chciałby odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązanie firmy. Będzie też zmotywowany, żeby spłata leasingu przebiegała terminowo i bez problemów. Więcej na temat poręczenia piszemy w tekście Kiedy do uzyskania leasingu potrzebny jest poręczyciel?

Gwarancja BGK lub poręczenie funduszu poręczeniowego

Stosowana najczęściej wtedy, gdy leasingobiorca nie ma pełnej zdolności leasingowej do wzięcia leasingu, albo chce wyleasingować kosztowną i rzadko spotykaną maszynę. Zamiast proponować wygórowaną opłatę wstępną do leasingu, na którą przedsiębiorca może nie mieć wystarczających środków, łatwo i niedrogo można uzyskać gwarancję lub poręczenie. W ostatnim czasie leasing z gwarancją BGK jest na topie.

Zabezpieczenie umowy leasingu: Kaucja

Z kaucją mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy przedmiotem leasingu operacyjnego jest maszyna lub urządzenie o niskiej stawce amortyzacji, przykładowo urządzenia chłodnicze (10%) lub łodzie (7%). Leasing urządzeń chłodniczych kończy się 25% wykupem po 4 latach i 15% po 5 latach. Dlaczego tak jest opisujemy we wpisie Stawka amortyzacji przedmiotu leasingu a wykup. Znaczna część kapitału zostaje do spłaty na koniec, co przy przedmiotach trudnozbywalnych podnosi ryzyko transakcji.

W tej sytuacji leasingodawca może zażądać kaucji gwarancyjnej, czyli wykupu płatnego z ratami leasingu. Wtedy z każdą ratą leasingu spłacasz też część wykupu. W efekcie leasingodawca jest zabezpieczony a ty otrzymujesz tańszy leasing – płacisz mniej odsetek ponieważ szybciej spłacasz kapitał.

Zdarzają się też kaucje zwrotne. W jakich sytuacjach? Przykładowo leasingodawca ma zapłacić w transzach do sprzedawcy maszyny, ale sprzedawca nie jest zbyt wiarygodną firmą. Wtedy poza wkładem własnym do leasingu wpłacasz kaucję na rachunek leasingodawcy. Po dostarczeniu kompletnej i działającej maszyny firma leasingowa zwróci ci kaucję. Kiedyś mieliśmy taką sytuację w leasingu maszyny do produkcji listw przypodłogowych. Producentem i sprzedawcą była mała austriacka firma. Klient dostał leasing z 20% wkładu własnego, a leasingodawca zażądał dodatkowo 30% kaucji do czasu uruchomienia maszyny w hali klienta.

Istnieje tez możliwość, aby zamiast do leasingodawcy pieniądze wpłacić na rachunek sprzedawcy maszyny, jako kolejną transzę. Wtedy firma leasingowa dopłaci sprzedawcy jedynie różnicę, a po dostawie działającej maszyny zrobi przelew na twój rachunek. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w leasingu linii do zwijania blachy.

Gwarancja odkupu

Gwarancję odkupu wystawia sprzedawca maszyny. W ramach gwarancji zobowiązuje się do odkupienia maszyny od leasingodawcy za określoną kwotę, jeśli leasingobiorca przestanie spłacać leasing. Aby leasingodawca honorował gwarancję odkupu sprzedawca przedstawia zwykle te same dokumenty, co leasingobiorca i sprawdzana jest jego zdolność leasingowa.

W Polsce gwarancje odkupu są rzadko stosowane. Gdy sprzedawcy zależy na sprzedaży, a kupujący ma niską zdolność leasingową oraz nie ma środków na zakup, jednocześnie dysponuje kwotą na wkład własny do leasingu, może to być dobry sposób na sfinalizowanie transakcji.

Zastaw na samochodzie, maszynie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie

Zastaw na innym środku trwałym stosujemy wtedy, gdy przedmiot leasingu jest słabym zabezpieczeniem transakcji. Chodzi na przykład o leasing starych maszyn albo maszyn na indywidualne zamówienie, przykładowo linii do filtracji i odpylania w twojej hali. Co prawda leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu, ale w praktyce jest on bezwartościowy na rynku wtórnym, bo przedstawia wartość tylko dla leasingobiorcy (prawdopodobnie nikt inny nie zechce go kupić w razie zaprzestania spłaty rat). Wtedy leasingodawca chce się zabezpieczyć na bardziej płynnym aktywie o porównywalnej wartości.

Zastaw na nieruchomości

Stosowany w podobnych okolicznościach, jak zastaw na ruchomościach ale przy większych kwotach leasingu. Przykład transakcji z zastawem na nieruchomości opisujemy we wpisie Zmiana leasingodawcy i warunków w trakcie leasingu maszyny drukarskiej. Obecnie zastaw na nieruchomości jest często stosowany wymiennie z opisaną powyżej gwarancją BGK. Dotyczy także większych transakcji, gdzie nie wychodzi pełna zdolność do leasingu.

Montaż GPS

Montaż GPS stosuje się czasami w leasingu maszyn budowlanych z niskim wkładem własnym. Niektórzy leasingodawcy upodobali sobie taką formę zabezpieczenia i dodatkowo zarabiają na sprzedaży GPSów. Ponadto czasami montaż GPS może być wymogiem do zawarcia ubezpieczenia drogich samochodów premium, gdy ubezpieczyciel żąda trzech zabezpieczeń antykradzieżowych, zamiast standardowych dwóch.

Automatyczne pobieranie rat leasingu z konta

Taki wymóg może się pojawić, gdy firma leasingowa zna leasingobiorcę i wie, że płaci raty po terminie. Wtedy warunkiem udzielenia kolejnego leasingu może być zgoda na automatyczne pobranie wymaganej kwoty w dniu płatności z rachunku leasingobiorcy.

Zabezpieczenie umowy leasingu: Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie to jest opcjonalne i działa w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu. Dla maszyn obejmuje także awarie powodujące dłuższy przestój. Jest dobrowolne. Ubezpieczenie GAP zabezpiecza leasingobiorcę. Czasami wybór GAPa leasingodawcy pozwala na uzyskanie niższej marży na umowie leasingu. Więcej informacji na temat ubezpieczenia GAP znajdziesz w tekście Co to jest ubezpieczenie GAP i czy warto?

Ubezpieczenie life

Ubezpieczeniu podlega życie i zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie to działa w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu (to ostatnie nie w każdym ubezpieczeniu) oraz śmierci leasingobiorcy. Wypłaca odszkodowanie na kwotę pozostałą do spłaty leasingu.

Ubezpieczenie to nie jest wymogiem leasingodawcy, lecz opcją. Podobnie, jak ubezpieczenie GAP, zabezpiecza leasingobiorcę i jego bliskich.

.

Zabezpieczenie umowy pożyczki leasingowej

Poza leasingiem firmy leasingowe udzielają również finansowania pożyczką leasingową.

Także i tu standardowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Ale to nie jedyne zabezpieczenie. W pożyczce leasingowej właścicielem przedmiotu jest pożyczkobiorca. Żeby zrekompensować sobie brak własności finansowanego aktywa firma leasingowa zastosuje

Zastaw rejestrowy

Jeśli przedmiotem umowy pożyczki jest maszyna to zwykle leasingodawca zabezpiecza się zastawem rejestrowym. W przypadku pojazdów zabezpieczenie to nie musi się pojawiać, choć może. Więcej na temat tego zabezpieczenia piszemy w tekście Leasing a rejestr zastawów.

Cesja z ubezpieczenia na rzecz leasingodawcy

Cesja polisy to przeniesienie prawa do odszkodowania na firmę leasingową. Ty pokrywasz koszty polisy. W ten sposób firma leasingowa zabezpiecza umowę pożyczki. W razie szkody to czy otrzymasz odszkodowanie zależy od wielkości szkody i kwoty pozostałej do spłaty.

Cesja dotacji

Z cesją dotacji mamy do czynienia w finansowaniu projektów objętych dofinansowaniem unijnym. Jeśli dotacja jest wypłacana na zasadzie refundacji (czyli najpierw musisz zapłacić za środki trwałe, a potem urząd wypłaca dotację na konto) to te pieniądze idą na spłatę dużej części pożyczki. Istnieje też możliwość, żeby część lub całość dotacji zachować w firmie. Wiele zależy od kwoty projektu, rodzaju finansowanego aktywa oraz kondycji finansowej twojej firmy.

Więcej na temat finansowania projektów objętych dotacją piszemy we wpisie Pożyczka pod dotacje unijne.

1

Szukasz dobrego leasingu bez zbędnych zabezpieczeń dodatkowych?

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

W ofercie mamy także ubezpiecze komunikacyjne OC AC NNW i ubezpieczenie GAP.

1

Wpisy powiązane tematycznie:

10 najczęstszych przyczyn odmowy leasingu i jak im zaradzić

  5/5 - (4 votes)

  Poprzedni post

  Leasing wyciągów narciarskich, ratraków i armatek śnieżnych

  Następny post

  Kredyt na samochód – korzyści

  Wyszukaj:

  O autorze

  Mikołaj Łagowski

  Mikołaj Łagowski

  Właściciel firmy Leason. Z branżą leasingową związany od 2008r. Wyleasingował 1000+ maszyn oraz linii technologicznych i 700+ samochodów dla klientów z całej Polski.

  mikolaj.lagowski@leason.pl Tel. +48 508 747 525

  Pon. - Pt. 9:00 - 16:00, Działamy online.

  Tagi

  cesja dotacji, cesja ubezpieczenia, deklaracja wekslowa, dodatkowe zabezpieczenie leasingu, finansowanie maszyn, gwarancja bgk, gwarancja odkupu, kaucja gwarancyjna, kaucja zwrotna, leasing a rejestr zastawów, leasing bez weksla, leasing dla nowych firm, leasing koszt ubezpieczenia, leasing mała sprzedaż, leasing małe obroty, leasing maszyn, leasing montaż GPS, leasing z ubezpieczeniem, leasing zabezpieczenia, OC AC NNW leasing, podpis małżonka, poręczenie w leasingu, poręczyciel, ubezpieczenie do leasingu, ubezpieczenie gap, ubezpieczenie life, ubezpieczenie majątkowe leasing, ubezpieczenie na życie w leasingu, weksel in blanco, wiek leasingobiorcy a leasing, własność firmy leasingowej, wpis na hipotekę leasing, wykup z ratami leasingu, zabezpieczenie umowy leasingu, zastaw na nieruchomości, zastaw na samochodzie leasing,