This is my archive

Nowość – ubezpieczenie Defend GAP Direct

Ubezpieczenie GAP przyjęło się na rynku. Reagując na potrzebę zawierania polis online firma Defend wprowadziła GAP DIRECT.

Czym jest GAP i jakie są podstawowe warianty opisaliśmy tutaj: Ubezpieczenie gap w leasingu: co to jest i czy warto?

1

Co to jest GAP Direct

DEFEND Gap DIRECT to innowacyjne ubezpieczenie, które chroni przed utratą wartości pojazdu, naliczaną w rezultacie szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu do wysokości ustalonego limitu odszkodowania. DEFEND Gap DIRECT działa jak Gap Fakturowy, jeżeli wykupiłeś polisę AC dla swojego pojazdu. W przypadku jej braku lub braku wznowienia w kolejnych latach, Gap Direct działa dalej, tylko zmienia się zakres ochrony ubezpieczeniowej. DEFEND Gap Direct przypisany do polisy OC, chroni przed szkodą całkowitą z winy osoby trzeciej oraz kradzieżą, do wybranego limitu odszkodowania. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte nawet 10-o letnie pojazdy. Nie wymagamy polisy AC, aby zawrzeć polisę DEFEND Gap DIRECT.

1

Dlaczego warto?

Mając GAP Direct gwarantujesz sobie:

 • Ochronę przed spadkiem wartości pojazdu nawet przez okres 3 lat.
 • Elastyczny zakres ochrony. Wariant DIRECT umożliwia włączenie do programu pojazdów starszych, których właściciele z różnych powodów kupują tylko polisę OC.
 • Swobodny wybór jednego z czterech limitów odszkodowania.
 • Brak ograniczeń w kwestii terminu zawarcia ubezpieczenia. DEFEND Gap DIRECT można zawrzeć w każdym momencie trwania polisy AC/OC.
 • Minimum formalności przy zawieraniu polisy. Brak wymagań w zakresie dokumentów niezbędnych do dostarczenia przed zawarciem ubezpieczenia.
 • Możliwość samodzielnego zawarcia ubezpieczenia za pośrednictwem platformy internetowej.
 • Prostotę zawarcia. Nie pytamy o wartość pojazdu na dzień zawarcia ubezpieczenia. Pojazd będzie wyceniany w procesie likwidacji szkody całkowitej.

1

Co można ubezpieczyć?

Możesz ubezpieczyć pojazdy spełniające poniższe kryteria:

 • osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t
 • motocykle
 • w wieku nie przekraczającym 10 lat na dzień rozpoczęcia ochrony
 • wyszczególnione w katalogu EUROTAX GLASS’S
 • Brak ograniczenia związanego z limitem co do wartości pojazdu.

1

Zakres ochrony

Ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT swoim zakresem obejmuje utratę wartości ubezpieczonego pojazdu w czasie, wyliczaną na moment zdarzenia szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, do wysokości ustalonego limitu odszkodowania.
Szkoda całkowita na ubezpieczonym pojeździe to szkoda uznana za całkowitą przez ubezpieczyciela AC lub OC, za którą zostało wypłacone przez ubezpieczyciela AC lub OC odszkodowanie.

1

Typ ochrony

Ubezpieczenie Gap DIRECT można zawrzeć:
1) posiadając ubezpieczenie AC
2) posiadając jedynie ubezpieczenie OC

Jeżeli posiadasz polisę AC i zawarłeś ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT, w tym przypadku Gap Direct działa dokładnie tak jak znany każdemu Gap Fakturowy. Jest to produkt typu all-risk, działa w przypadku każdej szkody całkowitej niezależnie od tego kto (co) był sprawcą takiej szkody oraz w przypadku kradzieży. Dodatkowo, nie ma ograniczenia co wartości pojazdu a jednocześnie właściciele nawet 10-letnich aut, mogą skorzystać z rozwiązania typu Gap MAX (fakturowy) za przystępną składkę.
Jeżeli posiadasz tylko polisę OC i zawarłeś ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT, wtedy Gap Direct działa w przypadku szkody całkowitej
likwidowanej z polisy OC sprawcy oraz kradzieży, do wybranego limitu odszkodowania.

1

Limity odszkodowania

Do wyborujest jeden z czterech limitów odszkodowania:

 • 10.000 zł,
 • 20.000 zł,
 • 30.000 zł,
 • 40.000 zł.

Maksymalne odszkodowanie z tytułu straty finansowej DEFEND Gap DIRECT nie może przekroczyć maksymalnego limitu odszkodowania wskazanego we właściwej umowie ubezpieczenia oraz nie może być wyższe, niż 50% wartości początkowej pojazdu. Wartość początkowa pojazdu będzie kalkulowana na moment zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli szkody całkowitej.

Zakres obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz krajów Europy, z wyłączeniem Rosji. Brak udziału własnego, franszyzy i amortyzacji. Oznacza to, że DEFEND w imieniu ZU wypłaca nawet najmniejsze szkody. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po opłaceniu składki od daty określonej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

1

Ile to kosztuje?

1

Wyłączenia odpowiedzialności

Defend odpowiada za wszystkie ryzyka z wyłączeniem:

 • spowodowanych po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków.
 • powstałych w pojeździe używanym do któregokolwiek z wymienionych celów: nauki jazdy, wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd, TAXI, a także w pojeździe wynajmowanym krótkoterminowo.

Pełny zakres włączeń znajduje się w OWU / SWU dla wariantu DEFEND Gap DIRECT.

1

W sprawie szczegółów oferty prosimy o wypełnienie formularza na dole strony lub kontakt telefoniczny 885 053 087

Oferta ubezpieczenia GAP

Jak wydłużyć umowę leasingu?

Potrzebujesz wydłużyć umowę leasingu? Firmy leasingowe oferują taką możliwość.

Najczęstszym powodem wydłużenia spłaty leasingu jest obniżenie miesięcznych rat. Powszechną praktyką jest też wydłużanie umowy bliżej jej końca z powodu wysokiego wykupu.

Aby wydłużyć umowę należy skontaktować się z leasingodawcą i złożyć wniosek o wydłużenie. Czynność ta jest płatna a dokładny koszt znajdziesz w tabeli opłat i prowizji swojego leasingodawcy (zwykle około 500 zł netto). Gdy płacisz ryczałtową opłatę prawdopodobnie wydłużysz umowę bezkosztowo.

Jeśli dotychczas płaciłeś raty terminowo powinno być to proste. Natomiast są sytuacje, w których firma leasingowa z dużym prawdopodobieństwem odmówi. Są to:

 • duże opóźnienia w płatności dotychczasowych rat
 • stary przedmiot leasingu
 • umowa leasingu zawarta na maksymalny dopuszczalny przez leasingodawcę okres

Dlatego ważne jest, żeby działać z wyprzedzeniem i skontaktować się w sprawie wydłużenia zanim zepsujesz sobie historię płatniczą.

W trakcie trwającej epidemii koronawirusa leaisngodawcy wprowadzili uproszczone scieżki restrukturyzacji umów. Odraczają płatności kapitału od 3 do 6 miesięcy, bezkosztowo lub przy obniżonych opłatach manipulacyjnych. O szczegóły należy pytać swoich leaisngodawców.

Należy pamiętać, że wystepując o restrukturyzację w krótkim terminie zamykasz sobie drogę do kolejnego leasingu u tego leasingodawcy.

Leasing w czasach koronowirusa

Koronowirus utrudnił robienie biznesu. Dla wielu biznesów jest tragiczny w skutkach. Co z leasingiem w tych czasach? Co jeśli nie możesz regulować rat w terminie?

Firmy leasingowe nie chcą wypowiadać umów klientom, którzy przez koronowirusa nie będą mogli płacić rat w terminie. Zamiast tego wprowadzają uproszczone ścieżki restrukturyzacyjne i obniżają koszty z tym związane, aby nie pogarszać sytuacji klientów i swojej. Mowa o znacznym obniżeniu rat, nawet o 90% na 3-6 mcy. W uproszczonej ścieżce proceduralnej i z obniżonymi kosztami manipulacyjnymi lub bezkosztowo.

W sprawie szczegółów najlepiej kontaktować się ze swoim leasingodawcą.

Update 20.03.2020 – Część firm leasingowych wprowadziła restrykcje w finansowaniu. Większe pierwsze wpłaty, wymagany dłuższy min. czas działalności etc. Jest również problem z rejestracjami – niektóre wydziały komunikacji są zamknięte, inne rejestrują mniej samochodów.

1

1

Nasza oferta:

W jakim terminie można kupić GAP?

Ubezpieczenie GAP przyjęło się na rynku. Można je kupić zarówno dla aut w leasingu, jak i kupionych za gotówkę czy w kredycie. W jakim czasie od zakupu można je nabyć?

Czym jest GAP i jakie są podstawowe warianty opisaliśmy tutaj: Ubezpieczenie gap w leasingu: co to jest i czy warto?

GAP Fakturowy

Oferujemy GAP fakturowy (RTI) do 120 dni od daty z faktury zakupu. Forma zakupu jest dowolna (leasing, kredyt, gotówka).

Jeśli bierzesz auto w leasing niektórzy leasingodawcy zaoferują tańszy leasing, jeśli skorzystasz z ich GAPa (oferta wiązana). Wtedy musisz podjąć decyzję przed podpisaniem umowy leasingu. Do mistrzostwa opanowały to leasingi fabryczne dilerów – oferują bardzo tani leasing z bardzo drogim GAPem. Ale nie trzeba się na to zgadzać.

U nas otrzymasz leasing na tym samym poziomie co u dilera albo minimalnie droższy. Natomiast na GAPie znacznie zaoszczędzisz i możesz go wykupic po uruchomieniu leasingu. Bardzo często nasz GAP jest 2x tańszy od dilerskiego, ponadto może trwać 4 czy 5 lat (dilerski zwykle do 3 lat).

GAP Casco

GAP Casco pokrywa różnicę między wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (dla szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia z polisy AC ważnej na moment zawarcia ubezpieczenia.

Możesz go zakupić do 30 dni od zawarcia polisy AC.

GAP Mini – możesz go wykupić w dowolnym momencie.

Oferta ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie na 2 rok leasingu

Sprawdzanie ubezpieczenia na kolejny rok leasingu dotyczy głównie samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników siodłowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu na drugi i kolejne lata leasingu?

Kluczowe informacje:

 • warto porównywać oferty z miesięcznym wyprzedzeniem
 • swoją ofertę ubezpieczenia powinieneś przesłać leasingodawcy nie później niż na 2 tyg. przed końcem obecnej polisy
 • za ubezpieczenie poza leasingodawcą zapłacisz opłatę manipulacyjną 200-300 zł netto w zależności od firmy leasingowej

Leasingodawca przedstawi Ci przed końcem polisy ofertę ubezpieczenia na kolejny rok leasingu (o ile nie zawarłeś wieloletniej umowy ubezpieczenia). Będzie to standardowa kwota wynikająca z umowy zawartej z danym ubezpieczycielem /-ami. Jeśli nie masz zniżek ubezpieczeniowych, albo masz niewielkie zniżki to będzie to korzystna oferta. Mając wysokie zniżki prawdopodobnie znajdziesz ciekawszą ofertę na rynku. Ile standardowo kosztuje ubezpieczenie? – szczegóły tutaj.

Porównanie ofert ubezpieczenia

Warto poprosić swojego agenta o ofertę/-y. Poinformuj, że chodzi o ubezpieczenie do leasingu, gdzie zakres ubezpieczenia powinien być pełny (tego wymagają leasingodawcy). Różnice w cenie ubezpieczenia na średniej klasy samochodzie potrafią sięgać nawet 2-3 tys. zł, dlatego dobrze jest porównać. Bezpiecznie dokonać takiego porównania na 1-2 miesiące przed końcem polisy. Najpóźniej – 2 tygodnie przed końcem dotychczasowej polisy.

Co jeśli przegapisz ten termin? Uzgodnij z leasingodawcą, czy pójdzie Ci na rękę i przyjmie jeszcze Twoją ofertę. Mieliśmy klientów, którym się udało pomimo przekroczenia terminu o kilka dni.

Swoją ofertę przesyłasz do leasingodawcy. Jeśli będzie droższa – nie zgodzi się na zawarcie polisy zewnętrznej. Jeżeli będzie tańsza to mamy 2 scenariusze:

 1. Leasingodawca zaakceptuje twoją ofertę i ubezpieczysz pojazd we własnym zakresie.
 2. Leasingodawca przebije albo wyrówna Twoją ofertę.

Opłata manipulacyjna

Leasingodawcy zarabiają na swoich ubezpieczeniach. A jeśli ubezpieczasz samochód we własnym zakresie, pobierają opłatę za administrowanie polisą zewnętrzną – zazwyczaj 200-300 zł netto za każdy rok leasingu. Ryczałt zamiast tradycyjnej tabeli opłat i prowizji nie zwalnia z tej opłaty.

Jeśli masz zgodę na ubezpieczenie we własnym zakresie – pojawi się ww. opłata. Gdy leasingodawca wyrówna twoją ofertę – warto skorzystać z jego propozycji. Unikniesz dodatkowej opłaty.

Samochód osobowy – ubezpieczenie od wartości netto, brutto czy netto + 1/2 VAT?

Od jakiej wartości ubezpieczyć pojazd – netto, brutto czy netto + 1/2 VAT? To zależy czy jesteś płatnikiem VAT i ile VAT odliczasz od samochodu. Ubezpiecz od wartości:

 • Brutto – gdy nie odliczasz VAT.
 • Netto + 1/2 VAT – gdy leasingujesz samochód osobowy i odliczasz od niego 50% VAT.
 • Netto – gdy odliczasz 100% VAT od samochodu.

Najczęściej otrzymasz ofertę ubezpieczenia od wartości netto (tańszą od pozostałych wariantów). Załóżmy, że ubezpieczyłeś pojazd osobowy od wartości netto. Likwidując szkodę ubezpieczyciel również wypłaci kwotę netto odszkodowania. VAT płacisz z własnej kieszeni. Jeśli odliczasz 100% VAT to nie ma problemu. Jeśli odliczasz tylko 50% VAT – pozostałych 50% nie odliczysz, czyli poniesiesz dodatkowy koszt. Wg mnie warto zapłacić kilkaset złotych więcej i ubezpieczyć należycie.

Jeśli chcesz płacić ubezpieczenie w ratach

Decydując się na ubezpieczenie leasingodawcy możesz wybrać wariant płacenia go w 2, 4 ratach lub razem z ratami leasingu. Oczywiście pojawi się z tego tytułu lekka zwyżka (kilka-kilkanaście %).  Gdy ubezpieczasz auto we własnym zakresie to najczęściej możesz opłacić polisę tylko jednorazowo.

Ubezpieczenie maszyn w leasingu

Dla maszyn koszty ubezpieczenia są znacznie niższe, niż dla samochodów. Prawie wszyscy leasingobiorcy wybierają więc ubezpieczenie leasingodawcy (często w wariancie płatnym w ratach leasingu). Jeśli jednak chcesz ubezpieczać maszyny we własnym zakresie obowiązują to potrzebujesz tańszej oferty ubezpieczenia oraz zapłacisz opłatę manipulacyjną.

Szukasz dobrego leasingu z tanim ubezpieczeniem? Wypełnij poniższy formularz.

Jeśli szukasz osoby od ubezpieczeń komunikacyjnych możemy Ci polecić sprawdzonego brokera.

:

Koniec najmu – co zrobić z autem?

Gdy umowa najmu samochodu dobiega końca stajesz przed dylematem co dalej? Oddać, wykupić, a może wydłużyć umowę?

1

Sprawa z pozoru wydaje się prosta. Gdy bierzesz auto w najem robisz to z myślą, że na koniec oddasz samochód leasingodawcy i weźmiesz nowy w najem. A wybierasz najem, zamiast leasingu, żeby rata miesięczna była jak najmniejsza. W zamyśle płacisz tylko za utratę wartości samochodu przez okres najmu.

Przychodzi jednak moment, gdy umowa najmu dobiega końca. W międzyczasie polubiłeś samochód i masz do niego sentyment. Decyzja staje się trudniejsza. Dostajesz 3 opcje do wyboru:

1) Oddać auto leasingodawcy

2) Wydłużyć umowę najmu

3) Wykupić za wartość odkupu z umowy

1

Omówię krótko każdą z opcji.

Oddajesz auto leasingodawcy

Wybierając pierwszą możliwość możesz narazić się na dodatkowe koszty, niemożliwe do przewidzenia w momencie podpisywania umowy. Leasingodawca przeprowadzi szczegółowe oględziny pojazdu. Jeśli uzna, że auto jest ponadnormatywnie zużyte, lub znajdzie zarysowania/wgniecenia na karoserii (na które sam nawet nie zwróciłbyś uwagi) – będziesz musiał dopłacić. Często kilka tysięcy złotych. Podobnie, jeśli przekroczyłeś ustalony w umowie limit kilometrów – dopłacisz do nadprzebiegu. Stawki różnią się w zależności od modelu auta i wyposażenia, najczęściej wahają się od 30 do 70 groszy za 1 km.

Jeśli nie było nadprzebiegu i utrzymałeś pojazd w dobrym stanie technicznym – nie będzie dodatkowych opłat. Gdy wartość odkupu odpowiada aktualnej wartości rynkowej auta jest to rozsądna opcja.

1

Wydłużasz umowę najmu

Jeśli chciałbyś dłużej użytkować samochód leasingodawca daje taką możliwość. Zazwyczaj wariant ten jest powiązany z obowiązkiem odkupu samochodu po z góry ustalonej wartości. Można spodziewać się różnych rzeczy.

Spotkałem się z sytuacją, że klient wynajął BMW u dilera na bardzo korzystnych warunkach – 0% wpłaty, 2 lata, odkup ponad 80% (duży upust od ceny katalogowej). Mimo to po 2 latach rynkowo auto było mniej warte od wartości odkupu. Klient dogadał się z leasingodawcą, że przedłuży umowę jeszcze o rok na dotychczasowych warunkach, bez konieczności wykupu. Leasingodawca początkowo zażądał opłaty 1500 zł netto za wydłużenie. Klient zagroził, że nici z kontynuacji umowy i ostatecznie kontynuował umowę bez tej opłaty.

Inny klient wynajął Mercedesa. Wniósł wysoki wkład własny, najem trwał 3 lata i kończył się odkupem ok 55% ceny zakupu. W trakcie najmu płacił bardzo niskie raty – ok. 750 zł brutto z ubezpieczeniem. Leasingodawca zaproponował potem wydłużenie umowy o 2 lub 3 lata z obowiązkowym wykupem 25% po 2 latach i 10% po 3 latach. Tyle, że rata podskoczyła do ok. 2100 zł brutto bez ubezpieczenia. Klient wybrał jeden z tych wariantów z 3 powodów: auto było warte rynkowo ok. 20 tys. więcej, niż wynosił wykup na umowie, przywiązał się do samochodu i chciał nim nadal jeździć. Ponadto nie dysponował wolną kwotą na jednorazowy wykup. Trzeba jednak zaznaczyć, że taka forma zakupu samochodu (początkowo nieplanowana) wyszła całościowo zdecydowanie drożej od zwykłego leasingu.

1

Wykup po wartości odkupu z umowy najmu

Zasadny wtedy, gdy rynkowo auto jest warte istotnie więcej, niż cena wykupu. Również w sytuacji, gdy przy oddaniu samochodu musiałbyś dopłacić znacznie za nadprzebieg i/lub nadmierne zużycie auta. Tyle, że klasyczna konfiguracja najmu długoterminowego 0% wkładu (lub niewielki wkład własny), 2-3 lata umowa i wysoki odkup na koniec wychodzi całościowo znacznie drożej, niż zwykły leasing z mniejszym wykupem. Bowiem odsetki od wykupu naliczane są przez cały czas trwania umowy.

Istotny jest także czynnik podatkowy. Jeśli zdecydujesz się użytkować samochód po wykupie to będziesz amortyzował wykup przez 30 miesięcy, zamiast jednorazowo zaliczyć w koszty działalności.

1

Cesja umowy

Istnieje jeszcze jedna opcja – możesz pod koniec najmu poszukac chętnego na cesję umowy. Jeśli kwota pozostała do spłaty jest mniejsza od wartości rynkowej pojazdu możesz liczyć na odstępne.

1

Oczywiście warto zastanowić się na spokojnie przed podjęciem decyzji i sprawdzić, na ile wykup pokrywa się z obecną wartością rynkową auta. A jeśli kierujesz się sentymentem (przywiązanie do samochodu lub szkoda ci tego, co już zapłaciłeś przez okres najmu) – w przyszłości sięgnij raczej po zwykły leasing.

1

Poznaj naszą ofertę – leasing auta.

Kto może używać samochód w leasingu?

Jeśli chcesz wziąć masz auto w leasingu możesz zastanawiać się kto może nim jeździć oprócz ciebie.

1

Użytkowanie auta w leasingu przez osoby trzecie

Zasady użytkowania pojazdu przez osoby trzecie są najczęściej opisane w ogólnych warunkach umowy leasingu, choć nie u każdego leasingodawcy. Generalnie bez zgody leasingodawcy auto mogą używać członkowie najbliższej rodziny (a więc żona/mąż, dzieci) oraz pracownicy. Zwykle też niezarobkowe użyczenie auta nie jest problemem.

W pozostałych przypadkach (w szczególności przy podnajmie czy wynajmie krótkoterminowym) należy wystąpić o zgodę do leasingodawcy. Jej wydanie kosztuje każdorazowo 200-300 zł, chyba, że zamiast tradycyjnej tabeli opłat i prowizji Twój leasingodawca stosuje zryczałtowaną opłatę roczną.

1

Szukasz dobrego leasingu na samochód? Sprawdź:

Wykup auta z leasingu przed czasem za 1% ceny [case study]

Pytanie czytenika o możliwość wykupu samochodu po 29 racie za 1% wykupu:

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o radę dot. leasingu auta zakupionego w maju 2017 (w październiku 2019r wypada 29. rata). Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, którą planuję zlikwidować możliwie najszybciej. Tzn. spłacić wcześniej leasing (miał się zakończyć po 35 mcu) i wykupić na osobę fizyczną tak, aby auto nie stało się środkiem trwałym w firmie.
XXXXXX Leasing [nazwa firmy leasingowej do wiadomości autora] stworzył symulację zmiany harmonogramu spłacania rat i jedyne co mogą mi zaproponować to na obecną chwilę wyższą ratę w październiku (6300 zł), natomiast wykup o wartości 8,67% pierwotnej ceny przedmiotu leasingu (7600 zł). Przy dodatkowej racie w listopadzie mogą zaproponować wykup o wartości 7% itd. Po 35 m-cu byłby to 1% (900 zł), ale dostałem odpowiedź, że „Wykup w wysokości 1% możliwy jedynie przy umowie na 35 miesięcy. Nie możemy, więc przy skróceniu umowy na okres, o który Pan prosi zastosować innej niż na harmonogramie wartości końcowej. „.

Jestem zaskoczony taką odpowiedzią, gdyż nie udało mi się znaleźć takiego ograniczenia w przepisach ogólnych dot. leasingu. Jedynie tyle, że umowa leasingu nie może trwać krócej niż 40% normatywnego czasu amortyzacji, czyli w tym przypadku 2 lata (ten warunek został spełniony).

Bardzo proszę o radę czy wg. Pana jest jakakolwiek możliwość, aby skrócić czas trwania umowy tak, aby maksymalnie zwiększyć ratę październikową lub/i listopadową przy jednoczesnej minimalnej wartości wykupu?

 

Nasza odpowiedź:

XXXXXX Leasing prawidłowo określił aktualną wartość wykupu. Jak ją obliczyć opisujemy na naszym blogu:

https://www.leason.pl/stawka-amortyzacji-przedmiotu-leasingu-a-wykup-czyli-jak-obliczyc-minimalna-wartosc-wykupu/

Po 30 miesiącach spłąty min. wykup kształtuje się na poziomie 7%.

 

Sądzę, że zamiast skracać umowę może pozostać przy 35 miesiącach z wykupem 1%, tylko zmienić harmonogram spłat:

-listopad – rata balonowa spłacająca w zasadzie cały kapitał z wyjątkiem wykupu oraz symbolicznej wartosci kapitału na kolejne raty,

-kolejne raty np. w wysokości np. 1 zł + VAT,

-na koniec wykup 1%.

 

W ten sposób prowadząc jeszcze działalnośc zaksięguje Pan w koszty w listopadzie prawie całą warotość pozostałą do spłaty. Następnie zawiesi/zlikwiduje działalność. Potem przez kilka miesięcy płaci Pan bardzo niskie raty, nie księgujac ich w koszty.

Na koniec wykupi Pan auto na siebie, jako osobę prywatną za ustalony 1% ceny początkowej.

 

Jeśli szukasz dobrego leasingu sprawdź naszą ofertę:

Oferta leasing maszyn

Oferta leasing auta:

Co z leasingiem po śmierci leasingobiorcy?

Czy po śmierci dotychczasowego leasingobiorcy spadkobiercy mogą kontynuować leasing? Jak rozliczyć umowę? Jakie opcje mają spadkobiercy?

 

Śmierć bliskiej osoby jest bolesna. Sytuację komplikuje konieczność zajęcia się sprawami związanymi z prowadzoną wcześniej firmą. Zawarta umowa leasingu jest jedną z takich spraw. Co się dzieje z umową leasingu po śmierci leasingobiorcy?

 

Wygaszenie umowy i zwrot przedmiotu leasingu

Ogólne warunki umowy leasingu (OWUL) większości dużych firm leasingowych mówią o wygaszeniu umowy z dniem śmierci leasingobiorcy. Wtedy spadkobiercy zwracają przedmiot leasingu do leasingodawcy (na własny koszt i zazwyczaj na plac ze sprzętem poleasingowym). Ten wystawia przedmiot na aukcję. Za uzyskane środki rozlicza umowę a nadwyżkę przekazuje spadkobiercom. Jeśli kwota ze sprzedaży jest mniejsza, niż kwota pozostała do spłaty – zwróci się z roszczeniem do spadkobierców. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniki wypadku i przedmiot leasingu miał szkodę całkowitą leasingodawca pokryje swoje roszczenia z ubezpieczenia a nadwyżkę przekaże spadkobiercom.

 

Kontynuacja umowy przez spadkobierców po śmierci leasingobiorcy

Aby kontynuować umowę leasingu spadkobierca musi zarejestrować działalność i zgłosić chęć kontynuacji. Może to być dowolny ze spadkobierców, choć najczęściej jest to mąż/żona. Spadkobierca musi udokumentować swoje prawa do spadku oraz fakt kontynuacji działalności. Kontynuacja wymaga podpisania aneksu do umowy (i uiszczenia stosownej opłaty za aneks, najczęściej kilkaset złotych). Umowa jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach. Niektórzy leasingodawcy narzucają czas, w którym można aneksować umowę. Przykładowo Mleasing daje 60 dni na zawarcie aneksu licząc od daty śmierci dotychczasowego leasingobiorcy.

 

Wykup przez spadkobierców

Jeśli spadkobiercy nie chcą kontynuować umowy (bo np. nie zamierzają przejąć działalności po zmarłej osobie) ale chcą wykupić przedmiot leasingu mogą to zrobić po cenie rynkowej. To rozwiązanie może być nieopłacalne. Przykładowo jeśli do spłaty leasingu pozostało 20 000 zł a wartość rynkowa pojazdu wynosi 30 000 zł to sprzedaż nastąpi za 30 000 zł. Wyjściem z tej sytuacji jest aneksowanie umowy na spadkobiercę i dopiero później zakończenie umowy przed czasem. Wtedy poniesiesz koszty aneksu i koszty przedwczesnego zakończenia umowy leasingu. Jeśli umowa leasingu operacyjnego nie trwa jeszcze co najmniej 40% zwykłego czasu amortyzacji przedmiotu (a więc co najmniej 2 lat dla samochodów, 3 lat dla ciągników siodłowych oraz większości maszyn) to wykup nastąpi albo po wartości rynkowej, albo po wartości do spłaty, w zależności która z nich jest wyższa. Gdy umowa trwa powyżej 40% zwykłego czasu amortyzacji – wykupujesz po wartości pozostałej do spłaty.

 

Śmierć leasingobiorcy a forma prawna prowadzonej działalności

Powyższe informacje mają zastosowanie gdy zmarł właściciel działalności jednoosobowej, bądź wspólnik spółki cywilnej składającej się tylko z dwóch wspólników. Wtedy bowiem wraz ze śmiercią właściciela/wspólnika umiera również firma.

W pozostałych formach prowadzonej działalności (w tym w ramach spółki cywilnej mającej min. 3 wspólników) śmierć wspólnika nie skutkuje zakończeniem działalności firmy. Zatem umowa leasingu jest kontynuowana na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowych informacji o sposobie postępowania po śmierci leasingobiorcy udzieli Ci firma leasingowa, która udzieliła leasingu.

 

Kolejne leasingi po przejęciu firmy przez spadkobiercę

Gdy spadkobierca zdecyduje się przejąć i kontynuować działalność po zmarłej osobie początkowo może mieć trudność z uzyskaniem leasingu (nie dotyczy samochodów). Jeśli okaże dokumenty potwierdzające kontynuację a firma działa w oparciu o kontrakty i będą one dalej w mocy – szanse rosną. Jedna z naszych klientek przejęła firmę po zmarłym mężu. Mimo, że pracownicy zostali w firmie i działalność opierała się na stałych umowach to w rok po śmierci firma zanotowała blisko 50% spadek sprzedaży. Sprzedaż bowiem opierała się na właścicielu, a kontrahenci nie byli przekonani, czy firma w terminie wykona zlecenia bez jego osoby. Potrzeba było 2 lat, aby sprzedaż wróciła do wcześniejszej skali. I dopiero wtedy można było pomyśleć o leasingu maszyn na większe kwoty.

 

Leasing samochodowy >>

Finansowanie maszyn i urządzeń >>:

Koszty dodatkowe w leasingu — jakie pojawiają się najczęściej?

Czy myśląc o leasingu skupiasz się na wysokości comiesięcznych rat? Oprócz nich poniesiesz także dodatkowe koszty. Jakie? W artykule dokładnie omówię tę kwestię.

Analizując opłacalność leasingu, przedsiębiorcy biorą pod uwagę przede wszystkim wysokość miesięcznych rat. Choć jest to najważniejszy koszt, warto zwrócić uwagę także na dodatkowe opłaty.

Dodatkowe koszty leasingu, czyli jakie?

Opłaty dodatkowe to wszystkie opłaty nieuwzględnione w harmonogramie, czyli inne niż miesięczne raty, czynsz inicjalny i kwota wykupu. Części z nich, np. kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego nie unikniesz. Przed innymi, np. opłatami za fotoradary czy opóźnienie w spłacie rat — z powodzeniem możesz się ustrzec.

Najczęściej naliczane dodatkowe koszty leasingu to:

 • opłaty za ubezpieczenie komunikacyjne. Wszyscy leasingodawcy wymagają zawarcia nie tylko obowiązkowej polisy OC, ale również AC i NNW. W zależności od warunków umowy, możesz skorzystać z polisy ich lub zewnętrznej. Wybór polisy zewnętrznej zazwyczaj skutkuje naliczeniem opłaty za administrowanie polisą zewnętrzną. W zależności od leasingodawcy wynosi ona od 100 do 300 zł netto rocznie;
 • opłaty za ubezpieczenie majątkowe (w przypadku leasingu maszyn i urządzeń). Taka polisa chroni przedmiot przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, przepięciami, pożarem itd. Im dłuższy leasing, tym większy koszt ubezpieczenia. Wyszczególnienie kosztów – ubezpieczenie leasingu.
 • opłaty za opcjonalne ubezpieczenia dodatkoweubezpieczenie GAP do leasingu i ubezpieczenie na życie. Koszt każdej z polis liczony jest od wartości przedmiotu leasingu i opłacany co miesiąc z ratami leasingu;
 • opłata za rejestrację (w przypadku leasingu aut i ciągników rolniczych). Leasingodawca, który rejestruje pojazd w urzędzie, ponosi z tego tytułu opłatę. Wynosi ona 180,50 zł w przypadku rejestracji nowego auta z Polski i 256 zł w przypadku auta sprowadzanego zza granicy. Zazwyczaj dolicza do niej także swoją marżę. W zależności od firmy pełna opłata za taką czynność wynosi od 315 do 450 zł netto;
 • koszt wyceny, która ma na celu określenie wartości rynkowej używanego przedmiotu leasingu. W zależności od przedmiotu leasingu wykonuje ją pracownik leasingodawcy lub zewnętrzny rzeczoznawca majątkowy. Koszt wyceny wynosi przeciętnie od 250 zł do 1000 zł netto (w zależności od rodzaju i wartości przedmiotu leasingu). Dla aut wynosi najczęściej od 250 do 350 zł netto, dla maszyn więcej. Za wycenę płacisz tylko wtedy, gdy dokonuje jej zewnętrzny rzeczoznawca dokonujący oględzin przedmiotu. Zobacz kiedy potrzebna jest wycena do leasingu.
 • opłaty za opóźnienia w spłacie leasingu (odsetki + koszty wezwań/upomnień). Jeśli spóźnisz się ze spłatą raty, leasingodawca może rozpocząć procedurę windykacyjną i obciążyć Cię dodatkowymi kosztami. W zależności od firmy koszt pojedynczego monitu wynosi od 50 do 79 zł. Wysokość odsetek jest określona zapisami umowy i nie może przekroczyć 14% w skali roku (maksymalne odsetki za opóźnienie);
 • koszty zmiany harmonogramu spłat (aneks do umowy). Przedsiębiorca, który zechce zmienić harmonogram spłat, słono za to zapłaci. Koszty takiej czynności wahają się bowiem od 200 do 1250 zł netto;
 • opłaty za fotoradary. Właścicielem leasingowanego pojazdu jest leasingodawca. Do niego trafi więc informacja o przekroczeniu prędkości, którą zarejestrował fotoradar. Za wskazanie danych leasingobiorcy, firma leasingowa naliczy opłatę w wysokości od 49 do 85 zł netto;
 • koszty cesji. Chcesz dokonać cesji umowy na inny podmiot? Taka operacja będzie kosztować Cię od 499 aż do 1500 zł netto;
 • opłata za możliwość używania auta przez inną osobę. Nie wszyscy wiedzą, że zgodnie z umową leasingową jedynym kierowcą leasingowanego auta może być leasingobiorca, jego rodzina oraz pracownicy firmy.. Jeśli chcesz, aby pojazd mógł prowadzić ktoś inny, musisz dodatkowo zapłacić. Od 200 do 325 zł netto;
 • opłata za możliwość wyjazdu za granicę. Niektórzy leasingodawcy pobierają opłatę także za możliwość używania pojazdu poza granicami kraju. Jeśli opłata występuje – wynosi zwykle 50 zł netto.
 • opłata za wcześniejsze zakończenie umowy. Jeśli chcesz lub musisz (np. z powodu kradzieży auta), zakończyć umowę przed terminem, leasingodawca obciąży Cię opłatą w kwocie od 500 do 1250 zł netto.

Dodatkowym kosztem może być także wzrost raty, wynikający ze zmiany stóp procentowych. Przy niewielkich zmianach różnica nie wynosi jednak więcej niż kilka — kilkanaście złotych miesięcznie. Wyjątkiem są umowy leasingu na stałej stopie. W ich przypadku kwota raty pozostanie taka sama, pomimo wahań stóp procentowych.

Zanim podpiszesz umowę leasingową

Zanim podpiszesz umowę leasingową, koniecznie zajrzyj do Tabeli Opłat i Prowizji. Taki dokument zawiera informacje na temat wszystkich dodatkowych opłat — kwot oraz warunków naliczania.

Mając świadomość dodatkowych kosztów, podejmiesz decyzję świadomie. Unikniesz również frustracji, związanej z naliczeniem kosztów, z których zwyczajnie nie zdawałeś sobie sprawy.

Ryczałt zamiast Tabeli opłat i prowizji

Niektórzy leasingodawcy stosują zryczałtowaną roczną opłatę zamiast tradycyjnej Tabeli opłat i prowizji. Płacąc od 95 zł do 195 zł netto rocznie, leasingodawca nie naliczy już typowych opłat z tabeli, m.in. za rejestrację pojazdu, za zmianę harmonogramu spłat, fotoradary i inne.

Szukasz oferty finansowania sprzętu lub samochodu?

Leasing maszyn

Leasing na nowe auto

Ile kosztuje leasing?

:

Czy leasing jest bezpieczny? Zagrożenia związane z leasingiem. Jak im zapobiec na etapie zawarcia umowy?

Czy leasing samochodu jest bezpieczny? To ważne pytanie gdy bierzesz auto w leasing. Dziś wyjaśnię, jakie zagrożenia niesie za sobą leasing samochodu. Podpowiem również jak zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć się już na etapie zawarcia umowy.

 

Leasing a zagrożenia – co może nas spotkać?

Leasing pojazdu niesie ze sobą ryzyka, np. kradzieży, uszkodzenia czy spadku wartości pojazdu. Dzięki odpowiedniej konstrukcji umowy leasingowej oraz zastosowaniu właściwych narzędzi możesz wyeliminować zagrożenia.

 

Spadek wartości przedmiotu leasingu a saldo do spłaty

Czasem saldo spłaty przewyższa wartość przedmiotu. Gdy dojdzie do kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej, leasingobiorca może mieć problemy z „zamknięciem” umowy.

Rozwiązanie: bezpieczna struktura oferty

Aby wyeliminować takie ryzyko, warto zadbać o bezpieczną strukturę spłaty. Taką zapewni Ci np. wyższa kwota wkładu własnego i niewielka kwota wykupu. Kolejnym zabezpieczeniem jest GAP (o którym więcej poniżej). Najmniej bezpieczną opcją jest leasing bez wkładu własnego, z wysoką kwotą wykupu.

 

Kolizja i uszkodzenie pojazdu

Stłuczki i wypadki. Choć większość z nas stara się jeździć bezpiecznie, nie sposób całkowicie wyeliminować takich zdarzeń. I po to właśnie są polisy ubezpieczeniowe. W leasingu są zawsze obowiązkowe.

 

 

Kradzież lub szkoda całkowita

Gdy pojazd zostanie skradziony lub ulegnie wypadkowi (szkoda całkowita) otrzymasz odszkodowanie z polisy AC. Jeśli kwota świadczenia będzie zbyt niska aby spłacić raty leasingu i koszty wcześniejszego zakończenia umowy, różnicę będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

 

Rozwiązanie: polisa GAP

Jeśli chcesz uniknąć takiego scenariusza, kup polisę GAP. Jest to ubezpieczenie od utraty wartości samochodu działające w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Posiadając GAP, ubezpieczyciel wypłaci różnicę między wartością rynkową pojazdu a jego wartością z faktury zakupu. GAP oferowany jest w wariantach fakturowym, finansowym lub indeksowym. O różnicach pomiędzy nimi przeczytasz tutaj: https://www.leason.pl/ubezpieczenie-gap-w-leasingu-co-to-jest-i-czy-warto/.

 

Śmierć lub trwała niezdolność do pracy leasingobiorcy

Przy śmierci leasingobiorcy umowa wygasa z dnia na dzień. Jeśli rodzina zmarłego nie będzie chciała(lub mogła) jej kontynuować, leasingowane dobra wrócą do leasingodawcy. Ten je spienięży, pokryje zaległe raty, a pozostałą uzyskaną ze sprzedaży kwotę przekaże spadkobiercom. Zdarza się także, że kwota pozostała do spłaty jest większa, niż cena uzyskana na aukcji.

 

Rozwiązanie: ubezpieczenie na życie do umowy leasingu

Aby zminimalizować finansowe konsekwencje śmierci leasingobiorcy, można wraz z umową leasingu zawrzeć polisę na życie. Większość polis przewiduje:

 • w przypadku śmierci leasingobiorcy — spłatę wszystkich rat do końca trwania umowy;
 • w przypadku śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego — wypłatę dodatkowego świadczenia;
 • w przypadku niezdolności do pracy — spłatę kilku lub kilkunastu rat leasingowych.

 

Dzięki takiemu ubezpieczeniu ochronisz swoich bliskich i zapewnisz im finansowe bezpieczeństwo — bardzo ważne w tak trudnym czasie.

 

Szukasz oferty dla siebie?

Leasing samochodów i maszyn >> Nowe auto leasingfinansowanie maszyn i urządzeń, Leasing na samochód używany:

Dlaczego dywersyfikacja leasingodawców jest dobra i wskazana?

Spłacasz kilka lub kilkanaście umów leasingowych? Masz zamiar podpisać kolejną? Pomyśl o dywersyfikacji leasingodawców. W artykule wyjaśnię Ci, dlaczego warto to zrobić.
Dywersyfikacja to różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu wyeliminowania ryzyka. W odniesieniu do leasingu dywersyfikację należy rozumieć jako zawarcie kilku umów leasingowych z różnymi leasingodawcami.

Przykład. Jeśli posiadasz już kilka albo kilkanaście umów leasingowych i chcesz podpisać kolejną, skorzystaj z usług nowego leasingodawcy.

 

Dlaczego warto postawić na dywersyfikację leasingodawców?

 

Wśród najważniejszych korzyści należy wymienić:

 • Zmniejszenie ryzyka nagłej utraty płynności finansowej. Wyobraź sobie, że zawarłeś kilkanaście lub kilkadziesiąt umów z jedną firmą leasingową. Jeśli z jakiekolwiek przyczyny leasingodawca wypowie je w jednym momencie. Stabilność Twojego biznesu stanie pod ogromnym znakiem zapytania. Dywersyfikacja będzie więc skutecznym sposobem na eliminację takiego scenariusza;
 • Ograniczenie konsekwencji przejściowych problemów finansowych. Jeśli z powodu przejściowych problemów finansowych, przestaniesz spłacać jedną umowę, leasingodawca może wypowiedzieć wszystkie. A to może skutkować wspomnianą wyżej utratą płynności finansowej. Jeśli „kłopotliwa” umowa jest jedyną, jaką posiadasz w danej firmie, nie musisz się obawiać. W najgorszym przypadku leasingodawca wypowie wyłącznie ją;
 • Możliwość otrzymywania leasingu w uproszczonej formule. Przy dużym zaangażowaniu w jednej firmie leasingowej, każdy kolejny leasing wymaga okazania dokumentów do pełnej procedury. A to oznacza dłuższy czas oceny zdolności do spłaty oraz konieczność dostarczania coraz większej liczby zaświadczeń;
 • Możliwość otrzymywania leasingu na korzystniejszych warunkach. Duże zaangażowanie często kusi leasingodawcę do stawiania coraz bardziej restrykcyjnych warunków Kolejny leasing? Tak, ale wyłącznie z większą wpłatą początkową lub poręczeniem prywatnym. Jako nowy klient konkurencyjnej firmy możesz otrzymać zdecydowanie lepszą propozycję.
 • Oferty poszczególnych leasingodawców zmieniają się w czasie. To, że rok temu dostałeś najlepszą ofertę w firmie X, wcale nie musi oznaczać, że wciąż oferuje ona najlepsze warunki. Dywersyfikacja pozwoli Ci więc wybierać najlepsze oferty, dostosowane do aktualnych potrzeb Twojej firmy.

 

Jeden z naszych pierwszych klientów przez kilkanaście lat był stałym klientem dużego leasingodawcy. Co prawda załatwiał leasing szybko, ale na każdej umowie sporo przepłacał. Dopiero po kontakcie z nami uświadomił sobie, jak bardzo. A w jednym czasie ma aktywnych od 10 do 15 leasingów . W 2008 roku powierzył nam zorganizowanie pierwszego leasingu, potem kolejnego i kolejnego, i kolejnego… Współpraca trwa do dziś. W tym czasie wziął leasing w kilku firmach leasingowych, dobieranych każdorazowo do zadania. Dało to oszczędności idące w dziesiątki tysięcy złotych.

 

Chcesz uniknąć konieczności samodzielnego analizowania warunków i porównywania poszczególnych ofert? Skorzystaj z usług profesjonalisty. Dobry broker może pomóc w doborze odpowiednich leasingodawców i jest na bieżąco z ofertą rynkową.

Leasing maszyn

Leasing auta:

Co warto wiedzieć o podpisywaniu protokołu odbioru do leasingu? Protokół zdawczo — odbiorczy to dokument, który szczegółowo określa stan techniczny, parametry oraz ewentualne wady przedmiotu leasingu. Stanowi on integralną część umowy leasingowej i musi zostać podpisany zarówno przez leasingodawcę, jak i leasingobiorcę. W którym momencie należy go podpisać i na co zwrócić szczególną uwagę?

 

Czym jest protokół zdawczo – odbiorczy?

Mówiąc w sporym uproszczeniu, podpisując protokół zdawczo — odbiorczy leasingobiorca potwierdza, że odebrał przedmiot o określonych parametrach i właściwościach. Wskazuje również, że nie ma w stosunku do niego żadnych zastrzeżeń. Leasingodawca deklaruje natomiast, że takowy przekazał. Czasem zdarza się, że doradcy leasingowi proszą klientów o podpisanie protokołu w momencie zawarcia umowy. Po faktycznym odbiorze przedmiotu nanosi się jedynie właściwe daty, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć konieczności ponownego spotkania obu stron. Po odbiorze doradca nanosi datę i wysyła protokół do centrali, celem podpisania go przez leasingodawcę. Czasem zdarza się jednak, że nie wszystko idzie gładko…

 

Co może pójść nie tak?

Wyobraź sobie, że doradca lesingowy poprosił klienta o podpisanie protokołu podczas podpisywania umowy. Nieświadomy konsekwencji takiego ruchu leasingobiorca przystał na tę propozycję i złożył na dokumencie swój podpis. Jeśli na skutek zwykłego niedopatrzenia lub świadomego działania (np. po to, aby wykonać założony plan) doradca wyśle dokumenty do centrali jeszcze przed faktycznym odbiorem przedmiotu, a dostawca dostarczy fakturę, to na ich podstawie leasingodawca zapłaci dostawcy. A to może być źródłem sporych problemów. Zarówno dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, a dokładniej moment, w którym się to dzieje jest więc bardzo istotny dla obu stron.

 

Jeśli obie strony podpiszą dokument przed fizycznym przekazaniem przedmiotu, może się okazać, że:

 • jego parametry różnią się od tych, zawartych w protokole. Leasingobiorca odbierze więc inny przedmiot, niż wynika to z podpisanego wcześniej dokumentu. Ma to szczególne znaczenie, jeśli decydujemy się wziąć leasing na maszyny. Bardzo często są to zaawansowane technicznie sprzęty, dostarczane na indywidualne zamówienie. Sprawdzenie, „czy wszystko się zgadza” oraz porównanie stanu faktycznego z danymi zawartymi w protokole jest więc w tym przypadku absolutnym priorytetem;
 • maszyna nie działa lub jej sposób działania pozostawia wiele do życzenia. Wyegzekwowanie naprawy od dostawcy już po podpisaniu przez klienta protokołu może okazać się trudne, a czasem wręcz niemożliwe;
 • w przypadku wypowiedzenia umowy i konieczności odebrania przedmiotu leasingobiorcy, leasingodawca nie będzie mógł odzyskać kwoty, jaka została za niego zapłacona. Może mieć również kłopoty, aby odzyskać sam przedmiot leasingu;
 • leasingodawca poniesie straty z tytułu niezaspokojonego zadłużenia wynikającego z rozliczenia umowy leasingu. Przedmiotem transakcji — zgodnie z jej zapisami — był przecież zupełnie inny przedmiot.

 

Kiedy należy podpisać protokół zdawczo — odbiorczy?

Protokół zdawczo — odbiorczy należy podpisać po faktycznym odbiorze przedmiotu. Zanim tego dokonasz, koniecznie przeprowadź dokładne oględziny, sprawdź stan techniczny i parametry przedmiotu (w tym numer seryjny). Upewnij się również, że „wszystko działa tak, jak powinno” i żadna kwestia nie budzi Twoich zastrzeżeń.

Przy maszynach często płatności do sprzedawcy przelewane są w 3-4 transzach. Powszechną praktyką jest płatność ostatniej transzy (zwykle 10%) po podpisaniu protokołu odbioru. Dzięki temu łatwiej wpłynąć na sprzedawcę, żeby usunął ewentualne usterki czy braki. Dopóki tego nie zrobi, leasingobiorca nie podpisze protokołu, a dostawca nie dostanie ostatniej transzy. W interesie sprzedawcy leży więc jak najszybsza reakcja, żeby otrzymać ostatnią transzę.

 

Szukasz korzystnej oferty dla siebie? Sprawdź nasze propozycje na finansowanie maszyn i urządzeń!