60% maszyny w koszty na koniec roku. Końcówka roku to czas, gdy wielu przedsiębiorców intensywnie rozgląda się za kosztami. W związku z tym część z nich podejmuje decyzję o zakupie np. nowego samochodu czy maszyny do firmy. Jednak co w sytuacji, gdy szukamy kosztu teraz (niezależnie czy jest to koniec roku czy nie) a odbiór zamówionego przedmiotu nastąpi dopiero za kilka miesięcy? Czy mimo to można szybciej zaliczyć część ceny w koszty i jak dużą część?

60% maszyny w koszty na koniec roku

60% maszyny w koszty na koniec roku dzięki leasingowi

Przy zakupie nowych maszyn lub samochodów terminy odbioru wynoszą często od 3 do 9 miesięcy od momentu zamówienia.

Tradycyjnie w trakcie składania zamówienia wpłacamy dilerowi zaliczkę, np. 10-20% i czekamy. Jeśli zdecydowałeś się na leasing to tuż przed odbiorem dopłacasz pozostałą część pierwszej wpłaty do leasingodawcy – o ile trzeba coś dopłacać. Otrzymasz wtedy fakturę na całą wartość pierwszej wpłaty a po miesiącu płacisz pierwszą ratę leasingu. Jest to rozwiązanie dobre dla większości sytuacji, ale niewystarczające gdy intensywnie poszukujesz kosztów w danym momencie.  Bowiem zamawiając maszynę lub samochód pod koniec roku wszelkie koszty leasingowe otrzymasz w kolejnym roku.

Co jeśli potrzebujesz kosztów teraz?

Istnieje rozwiązanie, które pozwala zaliczyć pierwszą wpłatę w koszty w miesiącu jej wpłaty niezależnie od daty odbioru przedmiotu leasingu. Ale po kolei.

Jakie masz opcje finansowania zakupu maszyny lub samochodu?

Gotówka, leasing lub kredyt. Występuje też najem długoterminowy, który również jest formą leasingu operacyjnego.

Co gdy wybierzesz zakup za gotówkę lub w kredycie (faktura będzie wystawiona na twoją firmę)?

Podatek VAT odliczysz jednorazowo. Kwotę netto amortyzujesz zgodnie ze stawką amortyzacji przedmiotu. Dla nowego samochodu czas amortyzacji wynosi 5 lat (1/60 w koszty co miesiąc), dla większości maszyn produkcyjnych 7 lub 10 lat (1/84 lub 1/120 w koszty co miesiąc). Należy pamiętać o ograniczeniach w odliczaniu podatku VAT oraz limicie kosztów 150 000 zł występujących przy samochodach osobowych.

Jeśli jesteś małym podatnikiem masz możliwość jednorazowej amortyzacji (nie dotyczy samochodów osobowych). Małym podatnikiem w 2020 r. jest podatnik, u którego w 2019 r. wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła 5 248 000 zł (równowartość 1 200 000 EUR). Limit sprzedaży dla małego podatnika w podatku dochodowym jest wyższy i wynosi 8 747 000 eur (2 000 000 EUR).

Natomiast limit jednorazowej amortyzacji jest niski i wynosi 50 000 EUR rocznie, w 2020r – 219 000 zł. Tyle maksymalnie zaliczymsz w koszty jednorazowo z tytułu zakupionych maszyn czy urządzeń. Jeśli przedmiot jest droższy nadwyżkę ponad limit amortyzujesz liniowo.

Z kolei większe firmy w ogóle nie mogą skorzystać z opcji jednorazowej amortyzacji.

Co gdy wybierzesz zakup w leasingu operacyjnym?

W leasingu operacyjnym każda opłata leasingowa jest kosztem i odliczamy od niej VAT niezależnie od jej wysokości oraz wartości przedmiotu leasingu. Ograniczenia występują tylko przy leasingu samochodów osobowych.

Wkład własny (opłata wstępna) wynosi od 0 do 45% wartości przedmiotu leasingu. Jeśli szukasz dużego kosztu i zdecydujesz się na maksymalną wpłatę to jednorazowo zaliczysz w koszty 45% ceny zakupu. Dla maszyny za 1 mln zł netto mowa o 450 000 zł jednorazowego kosztu.

Umowa musi trwać co najmniej 40% standardowego czasu amortyzacji, żeby spełniała przesłanki umowy leasingu zapisane w ustawie. Zatem dla samochodu min. 2 lata, dla większości maszyn min. 3 lata. Jak prosto policzyć możemy zaliczyć cały zakup w koszty 2 razy szybciej, niż przy zakupie za gotówkę czy w kredycie.

W którym momencie możesz liczyć na koszt z tytułu pierwszej wpłaty?

Najczęściej tuż przed odbiorem przedmiotu leasingu. Dysponujemy jednak rozwiązaniem, w którym leasingobiorca otrzyma fakturę za opłatę wstępną do leasingu w miesiącu jej dokonania. Czyli wpłacamy zaliczkę dilerowi a różnicę do ustalonej wysokości pierwszej wpłaty (np. 45%) dopłacamy do leasingodawcy. Wtedy leasingodawca wystawi fakturę na 45% ceny w miesiącu wpłaty, nawet jeśli do odbioru zostało kilka miesięcy. Wcześniej poprosi jeszcze dilera o podpisanie kompensaty na wysokość wpłaconej zaliczki.

Nie jest to rozwiązanie standardowe, gdyż wiele firm leasingowych wystawia faktury za pierwszą wpłatę dopiero w miesiącu odbioru przedmiotu leasingu lub dopuszcza możliwość wcześniejszego zafakturowania tylko części pierwszej wpłaty.

Szczególnie duże zainteresowanie tym rozwiązaniem widzieliśmy pod koniec 2018r, kiedy wielu przedsiębiorców przyspieszyło decyzje o zakupie drogich samochodów osobowych, żeby załapać się jeszcze na przepisy obowiązujące w 2018r – korzystniejsze podatkowo od obecnie obowiązujących. Odbiór następował zwykle kilka miesięcy później.

Co jeśli 45% to nadal zbyt mało? 60% maszyny w koszty na koniec roku

W takiej sytuacji można jeszcze podnieść pierwszą ratę leasingu do np. 10-15%. Wyższe wartości aktualnie nie wchodzą w grę. Dodatkowo spodziewając się dostawy np. na koniec roku możliwe jest przyspieszenie fakturowania pierwszej raty leasingu na miesiąc odbioru (zamiast miesiąc po odbiorze). Dzięki temu można mieć koszty jeszcze w bieżącym roku. Należy mieć na uwadze, że jest to rozwiązanie niestandardowe i nie wszyscy leasingodawcy zgodzą się przyspieszyć datę wystawienia faktury za pierwszą ratę leasingu.

Zobrazuję to na przykładzie.

Firma Kowalski Sp. z o.o. chce kupić nową frezarkę za 170 000 EUR. W sierpniu 2020 zamówili maszynę i wpłacili 10% zaliczki do sprzedawcy. Spodziewają się dostawy w grudniu 2020. Zdecydowali się na leasing i chcą jak największą część maszyny zaliczyć w koszty jeszcze w 2020r.

Interesuje ich następujący leasing operacyjny:

Pierwsza wpłata 45%.

Pierwsza rata leasingu podwyższona do 15%, pozostałe raty równe.

Leasing na 3 lata (najkrótszy możliwy dla frezarki).

Wykup 20% (najniższy możliwy po 3 latach dla frezarki).

W październiku 2020 firma dopłaca 35% do leasingodawcy. Leasingodawca wystawia w październiku fakturę na 45% wartości maszyny. Kowalski Sp. z o.o. zalicza ją w koszty w październiku. Odbiór frezarki nastąpi w grudniu i pierwsza rata fakturowana jest także w grudniu (wyraził na to zgodę leasingodawca).

60% maszyny w koszty na koniec roku – jakie są korzyści powyższego rozwiązania?

  • Firma zaliczy w koszty 60% ceny maszyny jeszcze w 2020r, dzięki czemu istotnie zmniejszy wysokość VAT należnego oraz podatku dochodowego za ten rok.
  • Dzięki rozbiciu 60% na 3 transze (10% sierpień, 35% październik, 15% grudzień) nie zostanie zachwiana płynność finansowa firmy.
  • Z uwagi na bardzo dużą spłatę kapitału na początku leasingu kolejne raty są bardzo niskie, podobnie całkowity koszt leasingu.
  • Pod koniec leasingu Kowalski Sp. z o.o. może wykupić frezarkę jednorazowo za 20% ceny początkowej i zamortyzować jednorazowo (o ile jest małym podatnikiem) lub liniowo. Może też wystąpić do leasingodawcy z wnioskiem o rozłożenie wykupu na kilka rat, dzięki czemu szybciej zaliczy go w koszty działalności.

Jak widzisz leasing jest elastyczną formą finansowania. Pozwala dostosować harmonogram spłat do Twoich potrzeb co ma przełożenie na korzyści podatkowe.

Dla obecnych leasingobiorców

Przedsiębiorcy spłacający leasing mogą wygenerować jednorazowo większy koszt bez konieczności kupowania kolejnych maszyn czy samochodów. W tym celu należy skontaktować się ze sowim leasingodawcą i poprosić o zmianę harmonogramu spłat. Można podwyższyć najbliższą ratę leasingu do potrzebnego poziomu. W efekcie w kolejnym miesiącu płacimy wysoką ratę i zaliczamy jednorazowo w koszty. Kolejne raty będą niższe niż dotychczas. Należy pamiętać, że zmiana harmonogramu jest płatna (koszt 200-500 zł netto w zależności od leasingodawcy). Bezpłatna, gdy umowa leasingu jest obsługiwana w ramach zryczałtowanej opłaty rocznej (dotyczy samochodów).

Powyższy tekst został opublikowany w miesięczniku „Świat Druku” nr 11/2020. Obszerne fragmenty ukazały się również w kwartalniku „Utrzymanie Ruchu” nr 4/2020.

1

Chciałbyś skorzystać z podobnego rozwiązania?

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Ile najwięcej można spłacić w pierwszym roku leasingu?

Nadpłata leasingu

Leasing maszyn do obróbki metalu

Wykup z leasingu od 2022r – jak to zrobić dobrze?

5/5 - (11 votes)

Poprzedni post

Leasing linii do pasteryzacji i filtracji koncentratu soku jabłkowego za 1,2 mln zł[case study]

Następny post

Jak dostać leasing z trudnym PKD?