Stawka amortyzacji a wykup. Decydując się na leasing przyszły leasingobiorca zazwyczaj wie jakim wkładem własnym dysponuje oraz na ile lat chce rozłożyć spłatę ale rzadko zastanawia się nad wysokością wykupu. Zakłada, że wynosi on 1% ceny przedmiotu leasingu.

Tymczasem w leasingu ciągników siodłowych, maszyn czy urządzeń minimalny wykup będzie często znacznie wyższy. Jak obliczyć wykup?

ile wynosi minimalny wykup

Stawka amortyzacji a wykup

Wykup występuje tylko w leasingu operacyjnym. Zgodnie z polskim prawem umowa leasingu operacyjnego musi trwać min. 40% normatywnego (standardowego) czasu amortyzacji. W przypadku aut osobowych min. 2 lata (bo amortyzacja samochodu trwa 5 lat). Zawsze bierzemy pod uwagę amortyzację nowego środka trwałego.

Wartość minimalnego wykupu można policzyć ręcznie:

Jak obliczyć wykup? Wartość wykupu określa się na podstawie art. 17a ust. 6 pkt. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23a ust. 6 pkt. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość wykupu nie może być mniejsza niż wartość hipotetyczna.

Hipotetyczna wartość netto to wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 3.

Poprzednie zdanie prawdopodobnie niewiele wyjaśnia, dlatego omówimy je na przykładzie. Pamiętamy, że min. czas trwania umowy to 40% stawki amortyzacji przedmiotu leasingu.

Przykład:
Czas trwania umowy leasingu operacyjnego wynosił trzy lata.

Liniowa stawka amortyzacji przedmiotu leasingu wynosi 20 proc.

Hipotetyczną wartość liczymy następująco:
1 rok: 100 – (3* liniowa stawka amortyzacji <20%>) = 40
2 rok:  40 – [60%(3*20%) z 40 czyli 24] = 16
3 rok: 16 – ponieważ 16 jest niższe niż liniowa stawka amortyzacji przechodzi się na liniową i wykup może teoretycznie wynieść 0%. Ponieważ w l. operacyjnym musi wystąpić wykup, większość firm leasingowych zostawia 1% lub 0,1%.

Powyższe jest ważne szczególnie wtedy, gdy chcesz zakończyć leasing przed czasem.

przedterminowe zakończenie leasingu

Przykład przedsiębiorcy z wcześniejszym wykupem

Pokazuje to przykład przedsiębiorcy, który mając leasing na 3 lata chciał zakończyć umowę po 25 miesiącu w związku z planowanym zamknięciem prowadzonej działalności.

  • wartość początkowa leasingowanego samochodu – 101 121,95 zł,
  • podstawowy okres umowy leasingu – 3 lata,
  • stawka amortyzacyjna dla samochodów osobowych z wykazu stawek – 20%,
  • normatywny okres amortyzacji – 5 lat.

Suma hipotetycznych odpisów amortyzacyjnych liczonych metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 3

Odpis w pierwszym roku amortyzacji

(3 * 20% )* 101 121,95 zł = 60 673,17 zł

Odpis w drugim roku amortyzacji

(3 * 20%) * (101 121,95 zł – 60 673,17 zł) = 24 269,27 zł

Odpis w trzecim roku amortyzacji dla 25 miesiąca

((3 *20%) * (101 121,95 zł – 60 673,17 zł – 24 269,27 zł)) / 12= 808,98 zł

Łączny odpis: 60 673,17 zł + 24 269,27 zł + 808,98 zł = 85 751,41 zł

Hipotetyczna wartość netto samochodu wynosi, zatem 15 370,54 zł, czyli w 25 miesiącu wartość wykupu nie może być mniejsza niż 15% ceny zakupu.

Był to problem, ponieważ przedsiębiorca chciał wykupić auto na osobę prywatną. Tutaj znaczna wartość uciekała mu z kosztów firmy. Podpowiedzieliśmy mu, jak można rozwiązać ten problem, co pozwoliło odliczyć kilka tysięcy więcej w podatkach.

Poniższe stawki amortyzacji występują najczęściej:

Stawka amortyzacji i minimalny wykup z leasingu operacyjnego

Czas trwania leasingu / Stawka amortyzacji2 lata3 lata4 lata5 lat
20%19% po 23 ratach

16% po 24 ratach

1%1%1%
14%20-21%5-6%1%
10%24-25%14-15%

Dlatego często zanim otrzymasz ofertę leasingu doradca poprosi cię o przesłanie specyfikacji technicznej przedmiotu leasingu. Na jej podstawie dokona sprawdzenia stawki amortyzacji w oparciu o klasyfikację środków trwałych, określi parametry wykupu i dopiero wtedy przedstawi symulację.

Co z zaliczeniem w koszty wysokiego wykupu?

Wysoki wykup podlega potem amortyzacji. O szczegółach piszemy w tekście Amortyzacja samochodu po wykupie z leasingu.

Wysoki wykup można również wykorzystać, jako tarczę podatkową. Szczegóły w tekście jak mądrze wykupić przedmiot z leasingu.

Zobacz nasz najnowszy film o wykupie z leasingu i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

.

Oferta Leason

Szukasz dobrego leasingu? Sprawdź naszą ofertę:

Jeśli masz wątpliwości co do wysokości wykupu przy twojej inwestycji skontaktuj się z nami.

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Kaucja gwarancyjna, czyli wykup płatny z ratami leasingu

Leasing a polski ład – jakie zmiany w leasingu od 2022r?

Poprzedni post

Ponowny leasing po wykupie przedmiotu z leasingu

Następny post

Wysoki wykup z leasingu – jakie są korzyści?