Leasing operacyjny a finansowy. Leasing to szybka i tania forma finansowania, zarezerwowana głównie dla przedsiębiorców. Większą popularnością cieszy się leasing operacyjny. Leasing finansowy stosujemy sporadycznie. Niniejszy wpis wyjaśnia podstawowe różnice pomiędzy nimi. Podpowiadamy też kiedy zastosować który leasing.

Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje leasingu:

1) Leasing operacyjny – częściej stosowany, ok. 90% umów leasingu to umowy leasingu operacyjnego.
2) Leasing finansowy – stosowany sporadycznie.

Leasing operacyjny a finansowy – podstawowe różnice

1. Leasing operacyjny i finansowy: Czas trwania umowy

Pierwszą różnicą jest okres, na który podpisujesz umowę. W leasingu operacyjnym ze względów podatkowych okres ten jest zazwyczaj krótszy, niż czas amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Jednocześnie nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego bądź 10 lat – w przypadku nieruchomości. Normatywny czas amortyzacji to czas podany w latach potrzebny do zamortyzowania środka trwałego.

W leasingu finansowym nie ma ograniczeń w zakresie długości trwania umowy. Teoretycznie może więc trwać od miesiąca do nieskończoności. W praktyce jednak firmy leasingowe rzadko godzą się na leasing dłuższy, niż 5-6 lat.

Każdy środek trwały ma przypisaną stawkę amortyzacji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych. Przykładowo dla nowego samochodu jest to 20% rocznie. Na zaliczenie nowego samochodu w koszty działalności potrzeba aż 5 lat, ponieważ rocznie amortyzujesz jedynie 20% jego ceny zakupu netto.

2. Strona dokonująca amortyzacji

Drugą różnicą jest strona amortyzująca przedmiot leasingu.
W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje firma leasingowa. Z kolei pierwsza wpłata, raty miesięczne, wykup i wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu są kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy.

W leasingu finansowym przedmiot jest amortyzowany przez korzystającego (leasingobiorcę). Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są tylko odsetki od każdej raty leasingowej.

3. Cel umowy leasingu operacyjnego i finansowego

Kolejna różnica dotyczy celowości umowy leasingu.
W leasingu operacyjnym możesz:

  1. używać środka trwałego przez czas leasingu, albo
  2. używać go w trakcie trwania umowy oraz wykupić po jej zakończeniu za wartość wykupu.

Wartość wykupu zależy od okresu leasingu i stawki amortyzacji przedmiotu leasingu.

W leasingu finansowym celem umowy jest używanie i zakup środka trwałego. Ponieważ w umowie tej nie ma wartości wykupu stajesz się właścicielem przedmiotu leasingu po zapłacie ostatniej raty. Dlatego też patrząc na sumę inwestycji leasing finansowy jest nieco tańszy od leasingu operacyjnego, bo wykup to cześć kapitału, która do samego końca generuje odsetki. W praktyce leasingodawcy pobierają opłatę za przeniesienie własności na korzystającego – waha się od 100 zł netto do 1% ceny przedmiotu leasingu.

4. Leasing operacyjny a finansowy – czyj środek trwały

Następna różnica: czyim środkiem trwałym jest przedmiot leasingu w świetle rachunkowości?

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest środkiem trwałym firmy leasingowej (finansującego). W leasingu finansowym odwrotnie – przedmiot leasingu zalicza się do środków trwałych korzystającego (leasingobiorcy), mimo iż formalnie firma leasingowa pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu aż do zakończenia umowy.

5. Podatek VAT

Ostatnia różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym tkwi w podatku VAT.
Leasing operacyjny traktowany jest jako usługa. W związku z tym każda rata leasingu powiększana jest o 23% podatku VAT, który podlega odliczeniu. Ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą jedynie samochodów osobowych i motocykli.
Inaczej sprawa wygląda w leasingu finansowym, traktowanym jako dostawa towaru. Tutaj razem z wkładem własnym zapłacisz cały VAT z góry (razem z VATem od odsetek). Stawka VAT do zapłaty jest tu zgodna ze stawką VAT leasingowanego przedmiotu. Przykładowo przy leasingu aparatu mammograficznego (urządzenie medyczne z 8% VAT w cenie) leasingobiorca zapłaci aktualnie 8% VAT.

Podobnie, jak w leasingu operacyjnym, VAT podlega odliczeniu gdy leasingoborca jest płatnikiem VAT.

Dlaczego stosujemy leasing operacyjny?

Leasing operacyjny jest domyślnym wyborem przedsiębiorców, gdy mówimy o leasingu. Zazwyczaj stosujemy go ze względów podatkowych. Każda opłata jest kosztem przedsiębiorcy. Jeśli zamierzasz kupić samochód lub maszynę i szukasz dużego kosztu możesz zrobić duży wkład własny do leasingu, np. 40% i jednorazowo zaliczyć go w koszty firmy oraz odliczyć VAT. Ponadto zaliczysz w koszty zakup całego przedmiotu 2 razy szybciej, niż przy zakupie za gotówkę, jeśli tarcza podatkowa jest twoim celem. Niektórzy traktują też leasing operacyjny jako formę taniego zakupu przedmiotu na raty i wybierają długi czas leasingu. Bliski, równy lub nawet dłuższy niż czas amortyzacji przedmiotu leasingu, np. 5-7 lat dla samochodu. Preferują przy tym niewielki wkład własny w okolicach 10%.

Leasing operacyjny daje też duże korzyści podatkowe przy zakupie samochodu premium. Przykładowo pozwala zaliczyć w koszty powyżej 150 000 zł.

Kiedy stosujemy leasing finansowy?

Najczęściej wtedy, gdy nieopłacalne jest zastosowanie leasingu operacyjnego, np.:

  • Przedmiot sprzedawany jest bez VAT, np. zakup auta na podstawie faktury VAT marża.
  • Przedmiot sprzedawany jest ze stawką VAT mniejszą, niż 23% (np. leasing sprzętu medycznego z VAT 8%).
  • Przedsiębiorca planuje jednorazowo odliczyć cały VAT od zakupu i/lub jednorazowo zamortyzować przedmiot leasingu. Może amortyzować jednorazowo do 50.000 EUR rocznie gdy firma jest małym podatnikiem a przedmiot leasingu nie jest samochodem osobowym lub motocyklem.
  • Gdy stawka amortyzacji przedmiotu leasingu jest niska, np 10% dla nagłośnienia, 7% dla jachtów, 2,5% dla silosów zewnętrznych i ze względu na minimalny czas trwania umowy niemożliwe lub nieopłacalne jest zastosowanie leasingu operacyjnego. Przykładowo telewizor amortyzuje się 10% rocznie. Minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi 4 lata i kończy się wykupem 25%. Po 4 latach wartość telewizora jest często mniejsza, niż wartość odkupu i leasingodawca niechętnie zgodzi się na wysoki wykup. A leasingobiorca nie musi przecież przepłacać za odsetki naliczane przez 4 lata, jeśli spokojnie może pozwolić sobie na spłatę leasingu w np. 1-2 lata.
  • Gdy chcesz umowę na krótki czas, np. 6-24 miesiące a w leasingu operacyjnym umowa musiałaby trwać znacznie dłużej.
  • Zdarza się, że firmy z przyznaną dotacją unijną mogą finansować projekt leasingiem, ale wyłącznie leasingiem finansowym. Najczęściej jednak wybierają w tej sytuacji finansowanie pożyczką leasingową.

.

Oferta leasingu Leason

Myślisz o leasingu? Sprawdź naszą ofertę!

Leasing samochodów

Leasing maszyn

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT – aktualne zasady

VAT od odsetek w leasingu operacyjnym, finansowym i pożyczce

Leasing czy kredyt – co się bardziej opłaca?

Porównaniu leasingu finansowego i kredytu/pożyczki leasingowej

Wykup z leasingu od 2022r – jak to zrobić dobrze?

4.8/5 - (80 votes)

Poprzedni post

Co to jest leasing?

Następny post

Leasing samochodu osobowego – co i ile można odliczyć?