Leasing w działalności jednoosobowej. W tym wpisie sprawdzimy, jaką tarczę podatkową uzyskamy poprzez leasing samochodu osobowego i leasing maszyny w JDG. W kilku różnych wariantach opodatkowania działalności.

leasing na jdg

.

Leasing w działalności jednoosobowej – założenia

Kalkulacje przedstawimy dla 2 samochodów osobowych oraz dla maszyny. Dla ujednolicenia wyników przyjmiemy, że:

 • Pierwszy samochód osobowy jest nowy i kosztuje 100.000 zł brutto, FV VAT 23%.
 • Leasing trwa 3 lata, kończy się 1% wykupem i odsetki wynoszą 10% – 10.000 zł brutto. Koszt zakupu samochodu w leasingu wynosi więc okrągłe 110.000 zł brutto.
 • W kalkulacjach nie uwzględniamy kosztów ubezpieczenia zakładając, że nowy pojazd i tak byłby ubezpieczony pakietem OC AC NNW niezależnie od formy zakupu (leasing, gotówka, kredyt).
 • Drugi samochód jest droższy i kosztuje 300.000 zł brutto. Leasing na 3 lata z 40% wykupu kosztuje 10%. Koszt zakupu samochodu w leasingu wynosi równe 330.000 zł brutto.
 • Maszyna kosztuje 100.000 zł bruttoLeasing trwa 5 lat, kończy się 1% wykupem, odsetki wynoszą 15% – 15.000 zł brutto. Koszt zakupu maszyny w leasingu wynosi więc 115.000 zł brutto.
 • Po wykupie samochód / maszynę zatrzymujemy w firmie.

.

Leasing samochodu osobowego za 100.000 zł w działalności jednoosobwej

Samochód używany w JDG do celów mieszanych, odliczenie 50% VAT (od kapitału i odsetek). Odliczenia PIT i ZUS zdrowotny naliczane są od kapitału i odsetek.

Odliczenia od leasingu samochodu osobowego w JDG. 100.000 zł brutto kapitał + 10.000 zł brutto odsetki leasingowe.

leason

Płatnik VAT

Odliczenie 50% VAT Odliczenie PIT + ZUS Suma odliczeń podatkowych

Koszt zakupu auta po odliczeniach

Skala podatkowa

12%

32%

TAK 10 285 20 94040 883 31 22551 168 78 77558 832

Skala podatkowa

12%

32%

NIE 0 23 10045 100 23 10045 100  86 90064 900
Podatek liniowy: 19%23% TAK 10 285 23 83227 821 34 11738 106

75 883

71 894

Podatek liniowy: 19%

23%

NIE 0 26 29030 690 26 29030 690 83 71079 310
Ryczałt / Karta podatkowa TAK 10 285 0 10 285

99 715

Ryczałt / Karta podatkowa NIE 0 0 0

110 000

Źródło: Leason.pl

W JDG z leasingu odliczysz najwięcej, gdy jesteś płatnikiem VAT na podatku liniowym (19% albo 23%, gdy płacisz daninę solidarnościową 4%) lub na skali podatkowej (szczególnie gdy uzyskiwany dochód mieści się w drugim progu podatkowym 32%).

Wysokich odliczeń dokonają także firmy na skali podatkowej niebędące płatnikami VAT, ale opodatkowane 32% + 9% składki zdrowotnej. Żadnych korzyści podatkowych nie odniesie firma na ryczałcie niebędąca płatnikiem VAT, która kupuje po prostu auto na raty. Podobnie w przypadku leasingu dla firm opodatkowanych kartą podatkową.

.

Leasing samochodu w JDG a koszty uzyskania przychodu i odliczenie VAT

Ile wydatków na samochód w leasingu można zaliczyć w koszty w JDG?

 • Samochody do 150.000 zł (spalinowe, hybrydowe) lub do 225.000 zł (elektryczne) zaliczysz w koszty JDG w całości. Samochody droższe – zgodnie z proporcją: 150.000 zł lub 225.000 zł / cena samochodu.
 • Dla samochodów mieszczących się w limicie kosztów 100% opłat leasingowych zaliczysz w KUP. Dla droższych aut – kapitał: tylko część wynikającą z proporcji, odsetki: całość niezależnie od ceny auta. Proporcję stosujemy dla opłaty wstępnej i rat leasingowych. Wykup stanowi osobną transakcję.
 • Niezależnie od ceny pojazdu z opłat leasingowych możesz odliczać 50% VAT (użytkowanie prywatne i firmowe) lub 100% VAT (użytkowanie tylko do celów firmowych).

150.000 / 225.000 zł to kwota:

 • netto, gdy odliczasz 100% VAT, (cena brutto 184.500 / 276.750 zł)
 • netto + 1/2 VAT, gdy odliczasz 50% VAT, (cena brutto 167.250 / 250.875 zł)
 • brutto, gdy nie odliczasz VAT.

.

Wydatki eksploatacyjne a odliczenia w JDG

W trakcie leasingu w działalności odliczysz 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych na paliwo, części, serwis, parking, myjnię itd. Z pozostałej kwoty 75% zaliczysz w koszty działalności. Nievatowcy zaliczają w koszty 75% kwoty brutto.

Odliczenia podatkowe dla płatników VAT będą wyższe jeśli samochód będzie wykorzystywany tylko do celów działalności gospodarczej  – odliczysz 100% VAT z opłat leasingowych oraz wydatków eksploatacyjnych.

.

Wykup samochodu z leasingu w działalności jednoosobowej

Podobnie odliczenia podatkowe wzrosną, jeśli dla pojazdu użytkowanego do celów mieszanych zastosujemy wysoki wykup z leasingu i pojazd wykupimy jako towar handlowy, co pozwoli na odliczenie 100% VAT od wykupu. Naturalnie taki pojazd powinien zostać sprzedany krótko po wykupie, a w PKD działalności powinieneś wpisać wcześniej odpowiedni kod.

Zobacz nasz najnowszy film o wykupie z leasingu i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

Alternatywnym rozwiązaniem może być wykup prywatny. Od 2022r sprzedaż bez podatku nastąpi dopiero po upływie 6 lat od wykupu prywatnego. Jeśli podarujesz samochód komuś z najbliższej rodziny (zerowa grupa podatkowa) – osoba obdarowana może sprzedać samochód po 6 miesiącach bez podatków.

Wykup prywatny jest bardzo opłacalny dla samochodów do 150.000 zł, szczególnie przy niskim wykupie 1%.

Ograniczenia w odliczaniu VAT, a także limit kosztów 150.000 / 225.000 zł dotyczą:

Wyższy limit kosztów obowiązuje dla samochodów elektrycznych – 225.000 zł.

.

Szybsza amortyzacja samochodu w leasingu

Porównując leasing do zakupu samochodu w kredycie lub za gotówkę należy pamiętać o okresie amortyzacji.

Nowe samochody osobowe amortyzujemy przez 5 lat, 1/60 zaliczasz w koszty co miesiąc. Dotyczy to zakupu za gotówkę i w kredycie.

W leasingu samochód osobowy ujmiesz w kosztach prawie 2 razy szybciej, przeciętnie w 3 lata (gdy leasing trwa 3 lata). To daje większą tarczę podatkową w skali roku. Ponadto dzięki wysokiej opłacie wstępnej lub racie balonowej w trakcie leasingu możesz wygenerować jednorazowy wysoki koszt wtedy, gdy jest on potrzebny.

Jeśli dodać do tego wykup prywatny, darowiznę na osobę z najbliższej rodziny i możliwość bezpodatkowej sprzedaży po 6 miesiącach wzięcie samochodu w leasing jest bardzo opłacalne.

.

Leasing w działalności jednoosobowej – samochody powyżej 150.000 zł

Dla pojazdów powyżej 150.000 / 225.000 zł (cena po odliczeniu 50/100% VAT) koszty w JDG będziemy wyliczać z proporcji:

150.000/Cena samochodu po odliczeniu VAT.

Szczegółowo wyjaśniamy to we wpisie Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT – aktualne zasady.

Niezależnie od ceny samochodu 100% odsetek od leasingu zaliczysz w koszty firmy. Ubezpieczenie stanowi KUP w całości do 150 000 zł. Powyżej tej kwoty w proporcji.

Im droższy pojazd, tym bardziej opłaca się wysoki wykup. Dzięki niemu leasing umożliwia zaliczenie w koszty więcej, niż 150 000 zł.

Odliczenia od leasingu spalinowego samochodu osobowego w JDG. 300.000 zł brutto kapitał + 30.000 zł brutto odsetki leasingowe.

leason

Płatnik VAT

Odliczenie 50% VAT Odliczenie PIT + ZUS Suma odliczeń podatkowych

Koszt zakupu auta po odliczeniach

Skala podatkowa

17% / 32%

TAK 30 854 47 45592 650 78 309123 504 251 691206 496

Skala podatkowa

17% / 32%

NIE 0 50 40098 400 50 40098 400  279 600231 600
Podatek liniowy19% / 23% TAK 30 854 54 00863 047 84 86293 901

245 138

236 099

Podatek liniowy

19% / 23%

NIE 0  57 36066 960 57 36066 960 272 640263 040
Ryczałt / Karta podatkowa TAK 30 854 0 30 854

299 146

Ryczałt / Karta podatkowa NIE 0 0 0

330 000

Źródło: Leason.pl

Odliczamy 50% VAT od samochodu i od odsetek. Pozostałe 50% VAT + 100% odsetek netto księgujesz w koszty działalności.

Od wykupu odliczamy 50% VAT. Pozostałą kwotę amortyzujemy, chyba że wartość wykupu (po odliczeniu VAT) nie przekracza 10.000 zł. Wtedy wykup zaliczamy w KUP firmy jednorazowo.

Opłaty leasingowe zaliczamy w koszty w proporcji 55,16% dla płatników VAT oraz 50% dla firm niebędących płatnikami VAT. Wynika to z ceny tego przykładowego samochodu.

W leasingu samochodów premium korzyści podatkowe w JDG będą wysokie, jeśli wykup z leasingu będzie wysoki i zakwalifikujemy samochód jako towar handlowy, a nie do środków trwałych, jak założono w powyższych wyliczeniach. Ponadto można zastosować inne rozwiązania, które sprawią, że korzyści podatkowe z leasingu wzrosną.

Jednym z nich może być na przykład płatność wykupu z ratami leasingu, co obniży koszty odsetek leasingowych. Więcej informacji o sposobach na zwiększenie korzyści podatkowych dzięki wykupowi przedstawiamy w tekście:

Wykup z leasingu – jak to zrobić dobrze?

.

FV VAT marża lub umowa kupna-sprzedaży w JDG a leasing

Samochody używane, sprzedawane na fakturę VAT marża lub na umowę kupna-sprzedaży, możemy finansować leasingiem finansowym lub pożyczką leasingową. W pożyczce leasingowej nie ma VATu, w leasingu finansowym VAT naliczany jest tylko dla odsetek i można go odliczyć w 50%.

Dlatego korzyści podatkowe sprowadzają się do odliczeń z tytułu PIT i ZUS. Kapitał amortyzujesz, odsetki idą w koszty działalności co miesiąc.

.

Leasing maszyny w działalności jednoosobowej

Od leasingu maszyn w działalności odliczamy 100% VAT (od kapitału i odsetek). Odliczenie PIT i ZUS naliczane jest od calości: kapitału z odsetkami leasingowymi. Dla przypomnienia koszt zakupu maszyny w leasingu, z odsetkami, wynosi 115.000 zł brutto.

Odliczenia od leasingu maszyny w działalności. 

leason

Płatnik VAT Odliczenie 100% VAT Odliczenie PIT + ZUS Suma odliczeń podatkowych

Koszt zakupu maszyny po odliczeniach

Skala podatkowa

12% / 32%

TAK 21 504 19 63438 333 41 13859 837 73 86255 163

Skala podatkowa 12% / 32%

NIE 0 24 15047 150 24 15047 150

90 850

67 850

Podatek liniowy

19% / 23%

TAK 21 504 22 34526 085 43 84947 589

71 151

67 411

Podatek liniowy

19% / 23%

NIE 0 27 48532 085 27 48532 085

87 515

82 915

Ryczałt / Karta podatkowa

TAK 21 504 0 21 504

93 496

Ryczałt / Karta podatkowa NIE 0 0 0

115 000

Źródło: Leason.pl

Największe korzyści podatkowe z leasingu maszyny osiągnie płatnik VAT na skali podatkowej lub na podatku liniowym. Najmniejsze – firma na ryczałcie niebędąca płatnikiem VAT.

Poza maszynami 100% VAT odliczysz także od:

.

Leasing w działalności jednoosobowej – praktyka lekarska

Ciekawą kategorię stanowi sprzęt medyczny. Zawiera w cenie 8% VAT, natomiast lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie nie są płatnikami VAT. W tej sytuacji leasing operacyjny jest niekorzystny. Jako usługa opodatkowany jest bowiem 23% VAT, którego lekarz nie może odliczyć. W leasingu operacyjnym cena zakupu sprzętu medycznego wzrasta o 15% z powodu różnicy w VAT.

Dlatego lekarze finansują sprzęt medyczny pożyczką leasingową, która jest dla nich najkorzystniejszą metodą finansowania.

Z kolei kupując nowe samochody osobowe korzystają z leasingu operacyjnego. Dlaczego? Bo w cenie samochodu jest już zawarty 23% VAT. Wszystkie opłaty leasingowe brutto księgują w koszty działalności (w całości lub w proporcji dla samochodów powyżej 150.000 zł). Sięgają po leasing operacyjny także przy zakupie innych przedmiotów z 23% VAT w cenie, np. mebli czy sprzętu kosmetycznego.

.

Zarząd sukcesyjny w JDG ciągle mało popularny

Prowadząc JDG warto pamiętać o ryzykach tej formy działalności. Właściciel odpowiada całym majątkiem za zabowiązania firmy. A wraz ze śmiercią właściciela umiera też firma – przestaje istnieć. Wygasają umowy, w tym: kredytowe, leasingowe, z pracownikami i kontrahentami. Wygasają licencje, pozwolenia i koncesje – co rodzi liczne problemy dla spadkobierców.

Można się przed tym zabezpieczyć ustanawiając zawczasu zarządcę sukcesyjnego. Rozwiązanie to fukcjonuje od 2018r, jest bezpłatne i można ustanowić zarząd sukcesyjny przez internet w CEIDG.

Kim jest zarządca sukcesyjny? To osoba, która na okres do 2 lat przejmuje obowiązki właściciela firmy po jego śmierci, a przed zakończeniem postępowania spadkowego. Dzięki zarządcy firma może działać, jak dotychczas, bez przestojów i zachowując ciągłość działalności.

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Transportu na dzień 25 listopada 2022r (a więc w 4 rocznicę obowiązywania zarządu sukcesyjnego) w CEIDG zarejestrowano 40,5 tys. zarządców sukcesyjnych, z tego 3,4 tys. prowadzi obecnie przedsiębiorstwa. Zatem dotychczas zarządcę sukcesyjnego ustanowiło niewiele ponad 1% firm jednoosobowych. Naszym zdaniem warto zabezpieczyć firmę i swoich bliskich i ustanowić zarządcę.

.

Pytania o leasing w działalności jednoosobowej od czytelników bloga

Jaki leasing jest najkorzystniejszy dla firmy zwolnionej z podatku VAT (niewatowca)?

Odpowiedź: Leasing operacyjny gdy stawka VAT na przedmiocie wynosi 23%. Pożyczka leasingowa / leasing finansowy, gdy sprzedaż na FV vat marża, umowę kupna-sprzedaży lub stawka VAT na przedmiocie wynosi 8%.

.

Prowadzę JDG (zwolnienie z VAT, podatek liniowy). Chcę kupić (a w zasadzie “wyleasingować”) samochód używany, do 2-3 lat, kosztujący w okolicach 90 – 120 tys. zł. Jaka opcja będzie dla mnie najkorzystniejsza:

 1. Poszukiwanie samochodu na FV23% + leasing operacyjny
 2. Poszukiwanie samochodu na fakturę vat-marża + leasing finansowy
 3. Poszukiwanie samochodu na fakturę vat-marża + pożyczka leasingowa
 4. Sprowadzenie samochodu z zagranicy i któraś z form leasingu/pożyczki leasingowej?

Odpowiedź: Najpierw powinniśmy znaleźć właściwy pojazd, który spełnia kryteria a formę finansowania dobrać do tego pojazdu, nie odwrotnie. Jeśli auto będzie miało 23% VAT w cenie – wybierz leasing operacyjny. FV VAT marża – wybierz pożyczkę leasingową (bo nie jesteś płatnikiem VAT). Auto z zagranicy – kup z własnych środków i dokonaj refinansowania pożyczką leasingową.

.

Czy nowa działalność może dostać leasing?

Odpowiedź: Tak, również nowe firmy mogą dostać leasing, choć często wiąże się to z min. 20% wkładem własnym. Tematyce leasingu dla nowych firm poświęciliśmy cały osobny artykuł: Leasing dla nowych firm.

.

Jaki leasing jest najtańszy?

Odpowiedź: Patrząc na sumę opłat leasingowych najtańszy będzie leasing z wysokim wkładem własnym (do 45%), krótkim okresem spłaty (dla samochodu 2-3 lata) i niskim wykupem. Natomiast najtańszy nominalnie leasing nie zawsze daje najwyższe odliczenia podatkowe, co widać w droższych samochodach, np. leasing Mercedesa. Tu może przydać się doradztwo leasingowe. Szczegółowo o tym, jak dostać tani leasing piszemy w tekście Sposoby na tani leasing.

.

Czy w trakcie leasingu można zawiesić działaność?

Odpowiedź: Zawieszenie działalności pozwala kontynuować spłatę leasingu na dotychczasowych zasadach, jednocześnie nie zwalnia z konieczności płatności rat. Po wznowieniu działalności możesz zaliczyć w koszty raty leasingu opłacone w trakcie zawieszenia, odliczysz też od nich VAT. Możesz także uwzględnić koszty rat leasingu w PIT rocznym, jeśli działalność nadal pozostaje zawieszona. Minimalny czas zawieszenia działalności wynosi 30 dni. Więcej informacji znajdziesz w tekści Zawieszenie działalności a leasing.

.

Oferta leasingu w JDG w Leason

Szukasz leasingu? Sprawdź naszą ofertę >>

Leasing samochodu

Leasing maszyn

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing a Polski Ład – jakie zmiany w leasingu od 2022r?

Leasing dla firm na ryczałcie

  4.8/5 - (22 votes)

  Poprzedni post

  Leasing w procedurze uproszczonej – jak to działa?

  Następny post

  Leasing w spółce zoo – ile można odliczyć? Jakie są zasady?

  Wyszukaj:

  O autorze

  Mikołaj Łagowski

  Mikołaj Łagowski

  Właściciel firmy Leason. Z branżą leasingową związany od 2008r. Wyleasingował 1000+ maszyn oraz linii technologicznych i 700+ samochodów dla klientów z całej Polski.

  mikolaj.lagowski@leason.pl Tel. +48 508 747 525

  Pon. - Pt. 9:00 - 16:00, Działamy online.