Leasing zwrotny – poradnik. Co można wziąć w leasing zwrotny? Jakie są wymagania? Jak wygląda procedura zorganizowania finansowania? Czy mam szansę dostać leasing zwrotny? Jeśli jesteś właścicielem środka trwałego, zastanawiasz się nad możliwością jego zrefinansowania to leasing zwrotny może być właściwym rozwiązaniem.

leasing zwrotny na samochody

Leasing zwrotny – poradnik leasingobiorcy

Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to transakcja, w której będąc właścicielem środków trwałych sprzedajesz je do firmy leasingowej i uzyskujesz w ten sposób gotówkę. Będąc leasingobiorcą korzystasz z nich tak, jak dotychczas. Oczywiście sprzedaż środków trwałych do firmy leasingowej jest przychodem firmy i pociąga za sobą konieczność odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego. Leasing zwrotny klasycznie służy do poprawy płynności finansowej firmy. Jednocześnie w czasach kryzysu firmy leasingowe zaostrzyły swoją politykę co do leasingu zwrotnego i obecnie trudniej go uzyskać.

Co można wyleasingować zwrotnie?

  • Samochody (osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy)
  • Maszyny (produkcyjne, budowlane, rolnicze i inne)
  • Nieruchomości komercyjne

Leasing zwrotny najczęściej stosowany jest do leasingu maszyn.

W momencie sprzedaży środki trwałe muszą być wolne od zastawów. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zastawnikiem jest bank a leasingu udziela firma leasingowa będąca jego własnością. Liczy się wiek przedmiotu, jego wartość oraz wielkość rynku wtórnego. Generalnie samochody powinny być nie starsze niż 6-7-letnie, maszyny 10-letnie. Zwykle realizuje się transakcje o wartości od kilkuset tysięcy złotych wzwyż, ale zdarzają się też mniejsze. Im bardziej typowy przedmiot dla swojej branży, tym lepiej.

Cel leasingu zwrotnego

Na co przeznaczysz uzyskane z leasingu zwrotnego środki:

  • Na inwestycje – jest to najbardziej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja. Oddajesz w leasing swoje środki trwałe po to, aby za uzyskane pieniądze kupić np. kolejną maszynę lub linię produkcyjną, najczęściej sprowadzaną z zagranicy, często spoza terytorium UE. Dzięki temu firma leasingowa nie musi płacić do zagranicznego kontrahenta. Ryzyko spoczywa na Tobie, często bowiem trzeba zapłacić 80%, 90% a niekiedy nawet 100% ceny maszyny przed transportem do Polski. Nie wszystkie firmy leasingowe godzą się na takie warunki płatności. W tej sytuacji proceduralnie łatwiej i szybciej jest zrobić leasing zwrotny.
  • Na spłatę innych zobowiązań – jest to mniej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja, niż w I przypadku, ale akceptowalna. Za uzyskane z leasingu środki spłacasz inne swoje zobowiązania, np. kredyt bankowy, co poprawia strukturę bilansową firmy. Warunkiem jest tutaj dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa.
  • Na poprawę płynności finansowej – to najmniej pożądana przez firmy leasingowe sytuacja. Możliwa do procesowania, gdy Twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej. Jeśli są problemy z zachowaniem płynności firma leasingowa raczej nie zgodzi się na udzielenie finansowania. Pomocna może być sytuacja, w której poczyniłeś wcześniej inwestycje w firmie finansując je z własnych środków i dlatego chcesz skorzystać z leasingu zwrotnego.
  • Do celów podatkowych – przykład takiej sytuacji: Leasing zwrotny auta osoby prywatnej za 400 000 zł
  • Na refinansowanie kosztów poniesionych niedawno na zakup środka trwałego. Chodzi o sytuację, w której kupiłeś środek trwały zagranicą z własnych środków, sprowadziłeś do firmy i chcesz go odsprzedać do firmy leasingowej, żeby odzyskać zainwestowane pieniądze i jednocześnie dalej z niego korzystać. Wtedy dobrze jest złożyć wniosek leasingowy jeszcze przed dokonaniem zakupu, aby upewnić się, że dostaniesz leasing. Firmie leasingowej łatwiej jest zapłacić polskiemu przedsiębiorcy, niż dokonać płatności zagranicę, więc zgadza się na taką transakcję. Inny przykład, spotykany często na rynku krajowym: kupiłeś środek trwały za gotówkę, bo była to okazyjna cena (albo dostępny był ostatni egzemplarz). Musiałeś działać błyskawicznie, żeby ktoś inny go nie kupił przed załatwieniem formalności leasingowych. Po zakupie chcesz go odsprzedać do firmy leasingowej. Jeśli od chwili zakupu nie minęło więcej, niż 3 miesiące (niektóre firmy leasingowe dopuszczają okres 6 miesięcy) to w obu opisanych wyżej przypadkach mamy do czynienia z leasingiem zwrotnym technicznym.

Przeczytaj kolejną część tekstu: Leasing zwrotny – poradnik jak go uzyskać i co można finansować cz. 2

.

Oferta leasingu Leason

Szukasz leasingu?

Sprawdź naszą ofertę:

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Zobacz nasz najnowszy film o leasingu zwrotnym i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

5/5 - (11 votes)

Poprzedni post

Leasing floty samochodowej

Następny post

VAT od odsetek w leasingu finansowym, operacyjnym i pożyczce leasingowej