Negocjowanie zmiany zapisów umowy leasingu jest możliwe, choć nie zawsze i nie dla każdego. Ogólna zasada brzmi duży może więcej. Oto jak wygląda proces zmiany zapisów umowy leasingu.

zmiana zapisów umowy leasingu

.

Negocjowanie zmiany zapisów umowy leasingu

Leasingodawcy zawierają tysiące umów leasingowych rocznie, stosując wzory umów przygotowane i zatwierdzone przez działy prawne. Zwykle korzystują z kilku podstawowych wzorów, przykładowo umowa leasingu w złotych, umowa leasingu w euro, umowa leasingu zwrotnego, umowa leasingu z odroczonym harmonogramem spłat etc.

Dodatkowo posiadają wzory trójstronnych umów zakupu-sprzedaży wykorzystywanych do płatności w transzach. Umowy te zabezpieczają interes firmy leasingowej, leasingobiorcy oraz dostawcy (sprzedawcy), choć najmocniej chronią leasingodawcę.

W tej sytuacji zdarza się, że leasingobiorca chce negocjować zmiany zapisów umowy leasingu. Z kolei dostawcy mogą mieć zastrzeżenia co do zapisów trójstronnej umowy zakupu. Jak przebiega proces negocjacji? Ile trwa?

.

Zmiany zapisów umowy leasingu – jak to się odbywa?

W przeważającej większości przypadków rozmowy o zmianie zapisów umowy leasingu zaczynają się po pozytywnej ocenie wniosku leasingowego przez leasingodawcę. W końcu po co negocjować zapisy umowy, jeśli leasingobiorca może nie mieć zdolności leasingowej i nie dostać leasingu?

Negocjacje jeszcze przed złożeniem wniosku dotyczą najczęściej leasingu dla korporacji i dużych firm, gdzie ryzyko odmowy udzielenia leasingu jest marginalne.

Leasingobiorca lub jego kancelaria wysyła mailowo do przedstawiciela leasingodawcy wykaz punktów, co do których są zastrzeżenia i propozycje zmian. Następnie wiadomość trafia do działu prawnego leasingodawcy, który opiniuje możliwość wprowadzenia zmian.

W sprawach kluczowych zabezpieczających interes leasingodawcy może on nie zgodzić się na zmiany ale z większością zapisów można dojść do porozumienia. Pomaga w tym dobra argumentacja uzasadniająca chęć zmiany.

Proces zmiany zapisów umowy jest raczej powolny i może trwać od kilku dni do kilku tygodni w zależności od zakresu i stopnia skomplikowania. Najlepiej więc nie zostawiać organizowania leasingu na ostatnią chwilę.

Negocjować można zarówno zapisy umowy leasingu, jak i ogólnych warunków umowy leasingu.

1

Kto i kiedy może negocjować zmiany zapisów umowy leasingu?

Negocjować może zarówno duża firma, jak i właściciel jednoosobowej działalności działającej w niedużej skali. Oczywiście dużej firmie łatwiej będzie uzyskać pożadane zmiany, nawet jeśli naruszają nieco interes leasingodawcy.

Zmiany zapisów umowy nie zawsze będą możliwe. Im większa inwestycja, tym większa szansa na zmiany.

Jeśli chcesz wyleasingować samochód osobowy za 100k pln lub sprzęt IT za kilka-kilkanaście tysięcy złotych to szanse na zmiany zapisów umowy są niewielkie. Natomiast przychodząc po leasing samochodu premium za 400k pln albo leasing linii technologicznej za 1+ mln zł można już sporo zmienić w zapisach umowy.

.

Dostawca również może negocjować zapisy umowy sprzedaży

Chodzi w szczególności o sytuacje, w których zapłata za zamówiony przedmiot następuje w transzach płatnych przez leasingodawcę.

Umowa precyzuje kiedy nastąpi wypłata kolejnych transz (po spełnieniu jakich warunków lub upływie jakiego czasu) i zawiera też zapisy o karach umownych za niedotrzymanie terminów. Dostawcy wnoszą najczęściej zastrzeżenia do tych ostatnich. A jeśli dostawcą jest zagraniczna firma – działy prawne muszą poczynić ustalenia w języku angielskim, co dodatkowo komplikuje i wydłuże proces.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrego leasingu? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing urządzeń

Leasing maszyn

Leasing auta

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing w działalności jednoosobowej

Sposoby na tani leasing

10 błędów w leasingu maszyn i samochodów

    5/5 - (8 votes)

    Poprzedni post

    Leasing regałów magazynowych i systemów WMS

    Następny post

    Dlaczego pożyczka leasingowa jest dla lekarzy korzystniejsza niż leasing?