This is my archive

Nowość – ubezpieczenie Defend GAP Direct

Ubezpieczenie GAP przyjęło się na rynku. Reagując na potrzebę zawierania polis online firma Defend wprowadziła GAP DIRECT.

Czym jest GAP i jakie są podstawowe warianty opisaliśmy tutaj: Ubezpieczenie gap w leasingu: co to jest i czy warto?

1

Co to jest GAP Direct

DEFEND Gap DIRECT to innowacyjne ubezpieczenie, które chroni przed utratą wartości pojazdu, naliczaną w rezultacie szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu do wysokości ustalonego limitu odszkodowania. DEFEND Gap DIRECT działa jak Gap Fakturowy, jeżeli wykupiłeś polisę AC dla swojego pojazdu. W przypadku jej braku lub braku wznowienia w kolejnych latach, Gap Direct działa dalej, tylko zmienia się zakres ochrony ubezpieczeniowej. DEFEND Gap Direct przypisany do polisy OC, chroni przed szkodą całkowitą z winy osoby trzeciej oraz kradzieżą, do wybranego limitu odszkodowania. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte nawet 10-o letnie pojazdy. Nie wymagamy polisy AC, aby zawrzeć polisę DEFEND Gap DIRECT.

1

Dlaczego warto?

Mając GAP Direct gwarantujesz sobie:

 • Ochronę przed spadkiem wartości pojazdu nawet przez okres 3 lat.
 • Elastyczny zakres ochrony. Wariant DIRECT umożliwia włączenie do programu pojazdów starszych, których właściciele z różnych powodów kupują tylko polisę OC.
 • Swobodny wybór jednego z czterech limitów odszkodowania.
 • Brak ograniczeń w kwestii terminu zawarcia ubezpieczenia. DEFEND Gap DIRECT można zawrzeć w każdym momencie trwania polisy AC/OC.
 • Minimum formalności przy zawieraniu polisy. Brak wymagań w zakresie dokumentów niezbędnych do dostarczenia przed zawarciem ubezpieczenia.
 • Możliwość samodzielnego zawarcia ubezpieczenia za pośrednictwem platformy internetowej.
 • Prostotę zawarcia. Nie pytamy o wartość pojazdu na dzień zawarcia ubezpieczenia. Pojazd będzie wyceniany w procesie likwidacji szkody całkowitej.

1

Co można ubezpieczyć?

Możesz ubezpieczyć pojazdy spełniające poniższe kryteria:

 • osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t
 • motocykle
 • w wieku nie przekraczającym 10 lat na dzień rozpoczęcia ochrony
 • wyszczególnione w katalogu EUROTAX GLASS’S
 • Brak ograniczenia związanego z limitem co do wartości pojazdu.

1

Zakres ochrony

Ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT swoim zakresem obejmuje utratę wartości ubezpieczonego pojazdu w czasie, wyliczaną na moment zdarzenia szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, do wysokości ustalonego limitu odszkodowania.
Szkoda całkowita na ubezpieczonym pojeździe to szkoda uznana za całkowitą przez ubezpieczyciela AC lub OC, za którą zostało wypłacone przez ubezpieczyciela AC lub OC odszkodowanie.

1

Typ ochrony

Ubezpieczenie Gap DIRECT można zawrzeć:
1) posiadając ubezpieczenie AC
2) posiadając jedynie ubezpieczenie OC

Jeżeli posiadasz polisę AC i zawarłeś ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT, w tym przypadku Gap Direct działa dokładnie tak jak znany każdemu Gap Fakturowy. Jest to produkt typu all-risk, działa w przypadku każdej szkody całkowitej niezależnie od tego kto (co) był sprawcą takiej szkody oraz w przypadku kradzieży. Dodatkowo, nie ma ograniczenia co wartości pojazdu a jednocześnie właściciele nawet 10-letnich aut, mogą skorzystać z rozwiązania typu Gap MAX (fakturowy) za przystępną składkę.
Jeżeli posiadasz tylko polisę OC i zawarłeś ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT, wtedy Gap Direct działa w przypadku szkody całkowitej
likwidowanej z polisy OC sprawcy oraz kradzieży, do wybranego limitu odszkodowania.

1

Limity odszkodowania

Do wyborujest jeden z czterech limitów odszkodowania:

 • 10.000 zł,
 • 20.000 zł,
 • 30.000 zł,
 • 40.000 zł.

Maksymalne odszkodowanie z tytułu straty finansowej DEFEND Gap DIRECT nie może przekroczyć maksymalnego limitu odszkodowania wskazanego we właściwej umowie ubezpieczenia oraz nie może być wyższe, niż 50% wartości początkowej pojazdu. Wartość początkowa pojazdu będzie kalkulowana na moment zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli szkody całkowitej.

Zakres obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz krajów Europy, z wyłączeniem Rosji. Brak udziału własnego, franszyzy i amortyzacji. Oznacza to, że DEFEND w imieniu ZU wypłaca nawet najmniejsze szkody. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po opłaceniu składki od daty określonej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

1

Ile to kosztuje?

1

Wyłączenia odpowiedzialności

Defend odpowiada za wszystkie ryzyka z wyłączeniem:

 • spowodowanych po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków.
 • powstałych w pojeździe używanym do któregokolwiek z wymienionych celów: nauki jazdy, wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd, TAXI, a także w pojeździe wynajmowanym krótkoterminowo.

Pełny zakres włączeń znajduje się w OWU / SWU dla wariantu DEFEND Gap DIRECT.

1

W sprawie szczegółów oferty prosimy o wypełnienie formularza na dole strony lub kontakt telefoniczny 885 053 087

Oferta ubezpieczenia GAP

Leasing jachtów i łodzi

Miłośnicy żeglarstwa mogą leasingować jachty i łodzie. Dzięki leasingowi obniżysz koszty początkowe zakupu bo trzeba dysponować jedynie kwotą na wkład własny. Dodatkowo osiągniesz korzyści podatkowe. W tym tekście opiszę jak wygląda leasing jachtów i łodzi.

1

W ostatnich kilku latach łodzie i jachty cieszyły się sporym zainteresowaniem klientów. W 2017r firmy leasingowe sfinansowały łodzie o wartości 217 mln zł, w 2018r 206 mln zł, a w 2019r 210 mln zł.  Klienci mają w czym wybierać. W Polsce działa wielu producentów jachtów i łodzi motorowych a ich produkty są cenione również zagranicą.

Analizując dane z 2018r dotyczące leasingu jachtów i łodzi wyraźnie widać, że kilka firm leasingowych wyspecjalizowało się w finansowaniu mniejszych jednostek (cena zakupu 100-300 tys. zł netto), a kilka finansuje raczej droższe jednostki (średnia wartość transakcji  1-1,2 mln zł netto). Łącznie zawarto 359 umów, a średnia wartość transakcji wyniosła 571 tys. zł netto.

1

Leasing operacyjny czy finansowy?

Większość przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny, gdzie każda rata jest kosztem i odlicza się od niej VAT. Przy leasingu jachtów i łodzi problemem jest ich niska, 7% stawka amortyzacji. Powoduje, że leasing operacyjny trwa minimum 6 lat i kończy sie wysokim wykupem. Dlaczego tak jest opisuję w tym wpisie. Nie zawsze odpowiada to leasingobiorcy lub leasingodawcy, bo leasing długo się spłaca i sporo zostaje do zapłaty na koniec umowy.

Alternatywą jest leasing finansowy. W tym leasingu czas trwania umowy jest dowolny (czyli może być krótszy). Kapitał amortyzujesz, odsetki są kosztem. Cały VAT rozliczasz jednorazowo na początku umowy. Jednocześnie leasingodawca oczekuje, że VAT wpłacisz również na początku umowy. Ewentualnie może wydłużyć termin zapłaty VAT do 3 miesięcy (bo tyle czeka się na zwrot VAT z urzędu skarbowego). Więcej o różnicach między leasingiem operacyjnym a finansowym piszemy tutaj.

Można też skorzystać z finansowania pożyczką leasingową. Przypomina leasing finansowy z tą różnicą, że nie trzeba wpłacać całego VAT z góry. Więcej o pożyczce leasingowej możesz przeczytać tutaj.

1

Warunki leasingu łodzi

 • Jachty, łodzie, katamarany nowe lub kilkuletnie
 • Wkład własny 10-45% (choć często wymagane jest min. 20% wpłaty)
 • Umowa w leasingu operacyjnym trwa zazwyczaj 69 miesięcy lub 6 lat.
 • Umowa w leasingu finansowym do 5 lat.
 • Umowa w pożyczce leasingowej wtrwa do 6 lat.
 • Waluta PLN lub EUR

Część leasingodawców finansuje wyłącznie jednostki pływające w kraju, pozostali również łodzie stacjonujące zagranicą. W większości przypadków leasingodawca wymaga, żeby jego przedstawiciel był obecny przy odbiorze jachtu. Dla jachtów stacjonujących zagranicą pojawia się wymóg krótkiej obecności jachtu w Polsce . Nie jest to problem, gdy kupujesz w Polsce. Jest, gdy kupujesz zagranicą i jacht czy łódź również ma stacjonować zagranicą, bo generuje wysokie koszty transportu.

Jeśli zakup łodzi czy jachtu nie jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością to leasingodawca oczekuje dobrych wyników finansowych oraz często większej opłaty wstępnej.

1

Co trzeba przygotować do leasingu jachtu lub łodzi?

Najczęściej są to:

 • Wyniki finansowe za ostatni zamknięty rok i rok bieżący
 • Wypełniony wniosek leasingowy
 • FV pro forma + specyfikacja techniczna
 • Informacje o prowadzonej działalności oraz celu zakupu

Ocena wniosku trwa zwykle 1-2 tygodnie. Dla używanych przedmiotów leasingodawca zleci również wycenę.

1

Szukasz dobrego leasingu na zakup jachtu lub łodzi? Wypełnij formularz na dole strony lub zadzwoń 508 747 525.

Leasing maszyn

Leasing auta

:

Leasing samochodu ciężarowego powyżej 3,5t

Samochody ciężarowe powyżej 3,5t są powszechnie brane w leasing. Leasing jest tanim finansowaniem. Pozwala także pozyskać środki szybko i bez zbędnej „papierologii”. W artykule wyjaśnię, dlaczego warto wziąć w leasing samochód ciężarowy. Podpowiem również, jak załatwić niezbędne formalności.

Leasing na samochód ciężarowy – najważniejsze informacje

Samochody ciężarowe są jednym z głównych filarów branży leasingowej. Najczęściej leasingujemy plandeki, furgony, skrzynie, firanki, wywrotki i chłodnie. Ciągniki siodłowe zaliczamy do osobnej kategorii. Polscy przedsiębiorcy są świadomi korzyści wynikających z leasingu.

Najważniejsze korzyści leasingu

Wśród najważniejszych zalet leasingu należy wymienić:

 • możliwość szybkiego zaliczenia leasingowanego auta w koszty. W leasingu operacyjnym wrzucisz go w koszty nawet w ciągu 2 lat. Co więcej, do 70% wartości pojazdu możesz wrzucić w koszty już w ciągu 1 lub 2 miesięcy. Zastanawiasz się jak to zrobić? Sprawdź jak wrzucić samochód w koszty na koniec roku;
 • z każdej raty odliczysz VAT, kwotę netto zaliczysz w koszty firmy.
 • nie obniża zdolności kredytowej. Leasing traktowany jest jako koszt i w ten sposób ujmuje się go kosztach firmy. Jeśli w najbliższym czasie planujesz inwestycje z użyciem kredytów bankowych, leasing nie wpłynie na Twoje plany;
 • możliwość załatwienia formalności w ciągu 3-5 dni.
 • możliwość obniżenia wysokości płaconych podatków.
 • możliwość regulowania rat o różnej wysokości w sezonie i poza nim. Ma to szczególne znaczenie dla firm, prowadzących działalność sezonową;

Okres trwania umowy leasingowej

Zgodnie z prawem minimalny okres trwania leasingu operacyjnego wynosi 40 proc. okresu amortyzacji auta ciężarowego. Umowę podpisujesz na okres od min. 2  do  maks. 7 lat.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby otrzymać leasing na nowy samochód ciężarowy w procedurze uproszczonej, będziesz musiał dostarczyć leasingodawcy jedynie:

 • wypełniony wniosek,
 • fakturę pro forma lub ofertę na samochód

Czasami potrzebne sa również dokumenty finansowe.

Leasing używanego samochodu ciężarowego

Możesz leasingować również używane auta ciężarowe. Umowa leasingu trwa zazwyczaj do 5 lat. Na koniec umowy wiek auta nie powinien przekraczać 10 lat, a dla samochodów specjalistycznych (np. HDS-ów) 15 lat. Można leasingować również starsze ciężarówki, ale koszty leasingu rosną.

Ile kosztuje leasing nowej ciężarówki?

U nas otrzymasz tani leasing samochodu ciężarowego.

W zależności od wysokości pierwszej wpłaty koszty wynoszą 2-3% za każdy rok leasingu.

Dlatego jeśli szukasz dobrej oferty leasingu na samochód ciężarowy wypełnij formularz na dole strony.

Oferta leasing auta >>

ubezpieczenie GAP >>

leasing przyczep i naczep >>

Jak wybrać dobry leasing?

Czym kierować sie przy wyborze oferty leasingowej? Na co zwrócić szczególną uwagę? Czy całkowity koszt leasingu jest jedynym ważnym parametrem?

Wybierając leasing dla siebie w porównaniach warto uwzględnić kilka podstawowych czynników.

.

Całkowity koszt leasingu

Podstawowy parametr informujący o kosztach leasingu. Jak obliczyć całkowity koszt leasingu? Wystarczy zsumować wkład własny + liczbę rat leasingu x wartość raty + wykup. Jeśli otrzymaną wartość podzielisz przez cenę zakupu, a następnie pomnożysz przez 100 otrzymasz wartość podaną w procentach, przykładowo:

Cena samochodu 100 000 zł.

Wkład własny 30 000 zł + 48 rat x 1500 zł + wykup 8000 zł = 110 000 zł.

110 000 zł / 100 000 zł = 1,10

1,10 x 100 = 110, czyli suma opłat wynosi 110%.

Poza samym podsumowaniem kosztów zwróć uwagę na 3 rzeczy:

 1. Czy do sumy opłat wliczono wykup? Jeśli nie – dolicz go i uwzględnij to w porównaniu.
 2. Ile jest rat leasingu? – 35 czy 36, 47 czy 48 itd. Jedna rata więcej nieznacznie podnosi koszt, ale miesięczna opłata jest niższa. Jest też druga strona medalu – leasing trwa wtedy 37, 49 mcy itd. A to oznacza konieczność ubezpieczenia na końcu leasingu na 1 miesiąc dodatkowo (i ewentualne koszty z tym związane). Przy maszynach można z tym żyć, przy samochodach to kiepska opcja.
 3. Jaka jest stopa procentowa przyjęta na ofercie? – Zwykle są to oferty na stopie zmiennej, Wibor 1M lub Wibor 3M (dla leasingu w euro Euribor). Wibor 1M jest niższy i szybciej odczujesz ewentualną zmianę stopy procentowej na kolejnych ratach leasingu. Możesz także poprosić o ofertę na stałej stopie procentowej, gdzie rata leasingu będzie niezmienna.

.

Koszty ubezpieczenia komunikacyjnego lub majątkowego

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest obowiązkowe. Koszt ubezpieczenia komunikacyjnego dla samochodów lub majątkowego dla maszyn i urządzeń zazwyczaj nie jest wyszczególniony na ofercie. Poproś więc o ofertę leasingodawcy i porównaj (szczególnie przy samochodach) z ofertą z rynku. Jeśli twoja oferta będzie tańsza możesz z niej skorzystać. Są tylko 2 haczyki:

 1. Spodziewaj się opłaty manipulacyjnej 200-300 zł netto w każdym roku leasingu, gdy ubezpieczysz we własnym zakresie. Ewentualne różnice w cenie ubezpieczenia powinny więc być większe, żeby zrekompensować tą opłatę.
 2. U niektórych leasingodawców (na szczęście nie u wszystkich) marża umowy leasingu zależy od tego czy skorzystasz z ich ubezpieczenia komunikacyjnego i/lub ubezpieczenia GAP. Upewnij się, czy ubezpieczenie pojazdu we własnym zakresie na pierwszy rok leasingu nie spowoduje podwyżki kosztu leasingu. Leasingodawcy zarabiają na swoich ubezpieczeniach. Na szczęście większość z nich oferuje dobre warunki ubezpieczenia na I rok leasingu. A w kolejnym roku ubezpieczenie poza leasingodawcą nie powoduje wzrostu marży na umowie.

Przy ubezpieczeniach komunikacyjnych warto każdego roku porównywać ofertę ubezpieczenia. Dlaczego i jak to zrobić? Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

.

Ubezpieczenie GAP

Przy leasingu nowych samochodów GAP jest już standardem i wiele osób chce go wykupić. Jakie są rodzaje GAPów, ile kosztują – opisuję tutaj. Najpowszechniejszy jest GAP fakturowy (zwany też RTI). Także tu warto porównać cenę tego ubezpieczenia, np. u nas – oferta ubezpieczenia GAP. Kilka przydatnych informacji:

 • część leasingodawców może zaoferować tańszy leasing, jeśli skorzystasz z ich GAPa
 • część leasingodawców (w szczególności leasingi fabryczne niektórych marek) mocno przesadza i daje tani leasing powiązany z bardzo drogim GAPem z dużą ilością wyłączeń, albo GAPem na maksymalnie 3 lata, zamiast do końca leasingu. Nie należy się na to zgadzać.

.

Tabela opłat i prowizji

Znajdziesz tu informacje o kosztach dodatkowych występujących w leasingu. Warto porównać przynajmniej koszty najpowszechniejszych opłat. Ich wykaz możesz znaleźć tutaj.

Obecnie tabele opłat występują w wariantach tradycyjnym oraz zryczałtowanym – w zamian za niewielką roczną opłatę znika większość opłat z tabeli, m. in. za zmianę harmonogramu spłat czy fotoradary. Większość ryczałtów nie obejmuje cesji leasingu, niektóre obejmują koszty rejestracji pojazdu.

.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Polecam upewnić się, że nie popełniasz jednego z 10 najczęściej popełnianych błędów przy leasingu samochodów i maszyn.

.

Jeśli szukasz leasingu wypełnij formularz na dole strony albo poznaj wcześniej naszą ofertę:

Oferta leasingu samochodów >>

Oferta leasingu maszyn >>

Leasing w czasach koronowirusa

Koronowirus utrudnił robienie biznesu. Dla wielu biznesów jest tragiczny w skutkach. Co z leasingiem w tych czasach? Co jeśli nie możesz regulować rat w terminie?

Firmy leasingowe nie chcą wypowiadać umów klientom, którzy przez koronowirusa nie będą mogli płacić rat w terminie. Zamiast tego wprowadzają uproszczone ścieżki restrukturyzacyjne i obniżają koszty z tym związane, aby nie pogarszać sytuacji klientów i swojej. Mowa o znacznym obniżeniu rat, nawet o 90% na 3-6 mcy. W uproszczonej ścieżce proceduralnej i z obniżonymi kosztami manipulacyjnymi lub bezkosztowo.

W sprawie szczegółów najlepiej kontaktować się ze swoim leasingodawcą.

Update 20.03.2020 – Część firm leasingowych wprowadziła restrykcje w finansowaniu. Większe pierwsze wpłaty, wymagany dłuższy min. czas działalności etc. Jest również problem z rejestracjami – niektóre wydziały komunikacji są zamknięte, inne rejestrują mniej samochodów.

1

1

Nasza oferta:

W jakim terminie można kupić GAP?

Ubezpieczenie GAP przyjęło się na rynku. Można je kupić zarówno dla aut w leasingu, jak i kupionych za gotówkę czy w kredycie. W jakim czasie od zakupu można je nabyć?

Czym jest GAP i jakie są podstawowe warianty opisaliśmy tutaj: Ubezpieczenie gap w leasingu: co to jest i czy warto?

GAP Fakturowy

Oferujemy GAP fakturowy (RTI) do 120 dni od daty z faktury zakupu. Forma zakupu jest dowolna (leasing, kredyt, gotówka).

Jeśli bierzesz auto w leasing niektórzy leasingodawcy zaoferują tańszy leasing, jeśli skorzystasz z ich GAPa (oferta wiązana). Wtedy musisz podjąć decyzję przed podpisaniem umowy leasingu. Do mistrzostwa opanowały to leasingi fabryczne dilerów – oferują bardzo tani leasing z bardzo drogim GAPem. Ale nie trzeba się na to zgadzać.

U nas otrzymasz leasing na tym samym poziomie co u dilera albo minimalnie droższy. Natomiast na GAPie znacznie zaoszczędzisz i możesz go wykupic po uruchomieniu leasingu. Bardzo często nasz GAP jest 2x tańszy od dilerskiego, ponadto może trwać 4 czy 5 lat (dilerski zwykle do 3 lat).

GAP Casco

GAP Casco pokrywa różnicę między wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (dla szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia z polisy AC ważnej na moment zawarcia ubezpieczenia.

Możesz go zakupić do 30 dni od zawarcia polisy AC.

GAP Mini – możesz go wykupić w dowolnym momencie.

Oferta ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie na 2 rok leasingu

Sprawdzanie ubezpieczenia na kolejny rok leasingu dotyczy głównie samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników siodłowych. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu na drugi i kolejne lata leasingu?

Kluczowe informacje:

 • warto porównywać oferty z miesięcznym wyprzedzeniem
 • swoją ofertę ubezpieczenia powinieneś przesłać leasingodawcy nie później niż na 2 tyg. przed końcem obecnej polisy
 • za ubezpieczenie poza leasingodawcą zapłacisz opłatę manipulacyjną 200-300 zł netto w zależności od firmy leasingowej

Leasingodawca przedstawi Ci przed końcem polisy ofertę ubezpieczenia na kolejny rok leasingu (o ile nie zawarłeś wieloletniej umowy ubezpieczenia). Będzie to standardowa kwota wynikająca z umowy zawartej z danym ubezpieczycielem /-ami. Jeśli nie masz zniżek ubezpieczeniowych, albo masz niewielkie zniżki to będzie to korzystna oferta. Mając wysokie zniżki prawdopodobnie znajdziesz ciekawszą ofertę na rynku. Ile standardowo kosztuje ubezpieczenie? – szczegóły tutaj.

Porównanie ofert ubezpieczenia

Warto poprosić swojego agenta o ofertę/-y. Poinformuj, że chodzi o ubezpieczenie do leasingu, gdzie zakres ubezpieczenia powinien być pełny (tego wymagają leasingodawcy). Różnice w cenie ubezpieczenia na średniej klasy samochodzie potrafią sięgać nawet 2-3 tys. zł, dlatego dobrze jest porównać. Bezpiecznie dokonać takiego porównania na 1-2 miesiące przed końcem polisy. Najpóźniej – 2 tygodnie przed końcem dotychczasowej polisy.

Co jeśli przegapisz ten termin? Uzgodnij z leasingodawcą, czy pójdzie Ci na rękę i przyjmie jeszcze Twoją ofertę. Mieliśmy klientów, którym się udało pomimo przekroczenia terminu o kilka dni.

Swoją ofertę przesyłasz do leasingodawcy. Jeśli będzie droższa – nie zgodzi się na zawarcie polisy zewnętrznej. Jeżeli będzie tańsza to mamy 2 scenariusze:

 1. Leasingodawca zaakceptuje twoją ofertę i ubezpieczysz pojazd we własnym zakresie.
 2. Leasingodawca przebije albo wyrówna Twoją ofertę.

Opłata manipulacyjna

Leasingodawcy zarabiają na swoich ubezpieczeniach. A jeśli ubezpieczasz samochód we własnym zakresie, pobierają opłatę za administrowanie polisą zewnętrzną – zazwyczaj 200-300 zł netto za każdy rok leasingu. Ryczałt zamiast tradycyjnej tabeli opłat i prowizji nie zwalnia z tej opłaty.

Jeśli masz zgodę na ubezpieczenie we własnym zakresie – pojawi się ww. opłata. Gdy leasingodawca wyrówna twoją ofertę – warto skorzystać z jego propozycji. Unikniesz dodatkowej opłaty.

Samochód osobowy – ubezpieczenie od wartości netto, brutto czy netto + 1/2 VAT?

Od jakiej wartości ubezpieczyć pojazd – netto, brutto czy netto + 1/2 VAT? To zależy czy jesteś płatnikiem VAT i ile VAT odliczasz od samochodu. Ubezpiecz od wartości:

 • Brutto – gdy nie odliczasz VAT.
 • Netto + 1/2 VAT – gdy leasingujesz samochód osobowy i odliczasz od niego 50% VAT.
 • Netto – gdy odliczasz 100% VAT od samochodu.

Najczęściej otrzymasz ofertę ubezpieczenia od wartości netto (tańszą od pozostałych wariantów). Załóżmy, że ubezpieczyłeś pojazd osobowy od wartości netto. Likwidując szkodę ubezpieczyciel również wypłaci kwotę netto odszkodowania. VAT płacisz z własnej kieszeni. Jeśli odliczasz 100% VAT to nie ma problemu. Jeśli odliczasz tylko 50% VAT – pozostałych 50% nie odliczysz, czyli poniesiesz dodatkowy koszt. Wg mnie warto zapłacić kilkaset złotych więcej i ubezpieczyć należycie.

Jeśli chcesz płacić ubezpieczenie w ratach

Decydując się na ubezpieczenie leasingodawcy możesz wybrać wariant płacenia go w 2, 4 ratach lub razem z ratami leasingu. Oczywiście pojawi się z tego tytułu lekka zwyżka (kilka-kilkanaście %).  Gdy ubezpieczasz auto we własnym zakresie to najczęściej możesz opłacić polisę tylko jednorazowo.

Ubezpieczenie maszyn w leasingu

Dla maszyn koszty ubezpieczenia są znacznie niższe, niż dla samochodów. Prawie wszyscy leasingobiorcy wybierają więc ubezpieczenie leasingodawcy (często w wariancie płatnym w ratach leasingu). Jeśli jednak chcesz ubezpieczać maszyny we własnym zakresie obowiązują to potrzebujesz tańszej oferty ubezpieczenia oraz zapłacisz opłatę manipulacyjną.

Szukasz dobrego leasingu z tanim ubezpieczeniem? Wypełnij poniższy formularz.

Jeśli szukasz osoby od ubezpieczeń komunikacyjnych możemy Ci polecić sprawdzonego brokera.

:

10 największych firm leasingowych w Polsce po I półroczu 2019

Pierwsze półrocze 2019 roku zaowocowało kilkoma zmianami w rankingu największych leasingodawców w Polsce.

Samodzielnym liderem pozostaje PKO Leasing z ogromną przewagą nad konkurentami. Największą niespodzianką jest „awans” na 2 pozycję ING Lease, który po raz pierwszy w historii znalazł się na podium.

Firmy leasingowe w Polsce – zestawienie 10 największych

Zestawienie największych firm leasingowych w Polsce pod względem sprzedaży w I półroczu 2019r.

PozycjaNazwa firmyUdzielone finansowanie w mln zł (zmiana r/r)
1.PKO Leasing5 352,5 (+21%)
2.ING Lease2 782 (+28%)
3.Europejski Fundusz Leasingowy2 744,8 (0%)
4.Mleasing2 616,5 (-11%)
5.Santander Leasing2 464,8 (+2%)
6.Pekao Leasing2 249,1 (+33%)
7.Millennium Leasing1 759 (+6%)
8.Alior Leasing1 623,3 (+9%)
9.SG Equipment Leasing1 013,1 (+3%)
10.Scania Finance684,8 (+42%)

źródło: ZPL

Związek Polskiego Leasingu opublikował wyniki branży za I półrocze 2019r.

Samodzielnym liderem jest PKO Leasing

Największe wzrosty sprzedaży odnotowały: Scania Finance (+42%), Pekao Leasing (+33%), Ing Lease (+28%) i PKO Leasing (+21%). W pierwszej 10 zadebiutowały: Alior Leasing, SG Equipment Leasing, Scania Finance.

W rankingu spadły: Mleasing (-1).

Danych nie podały: IdeaGetin Leasing (dotychczasowy vicelider), Volkswagen Leasing oraz BNP Paribas Lease. Firmy te prawdopodobnie znalazłyby się w pierwszej 10 zestawienia.

Sprawdź zestawienie: 10 największych firm leasingowych w Polsce w 2018 roku

Łączna wartość udzielonego finansowania (leasing operacyjny, leasing finansowy oraz pożyczka leasingowa) w I półroczu 2019r – 39,17 mld zł.

Źródło: ZPL

W stosunku do I półrocza 2018r rynek urósł o 0,64%.

Szukasz leasingu?

Leasing na nowe auto

Leasing maszyn:

Leasing samochodu dostawczego

Większość pojazdów firmowych to auta leasingowane. Nie inaczej jest z samochodami dostawczymi. Leasing jest tanim finansowaniem. Pozwala także pozyskać środki szybko i bez zbędnej „papierologii”. W artykule wyjaśnię, dlaczego warto wziąć w leasing samochód dostawczy. Podpowiem również, jak załatwić niezbędne formalności.

Leasing na samochód dostawczy – najważniejsze informacje

Leasing samochodów dostawczych cieszy sie dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. W 2018 roku wartość aut dostawczych do 3,5 tony sfinansowanych leasingiem wyniosła 5,65 mld zł. W 2019r.  5,94 mld zł (wzrost + 5,1% r/r). Wzrosty napędza coraz większa świadomość korzyści wynikających z leasingu.

Najważniejsze korzyści leasingu

Wśród najważniejszych zalet leasingu należy wymienić:

 • możliwość szybkiego zaliczenia leasingowanego auta w koszty. W leasingu operacyjnym wrzucisz go w koszty nawet w ciągu 2 lat. Co więcej, do 70% wartości pojazdu możesz wrzucić w koszty już w ciągu 1 lub 2 miesięcy. Zastanawiasz się jak to zrobić? Sprawdź jak wrzucić samochód w koszty na koniec roku;
 • z każdej raty odliczysz VAT, kwotę netto zaliczysz w koszty firmy.
 • nie obniża zdolności kredytowej. Leasing traktowany jest jako koszt i w ten sposób ujmuje się go kosztach firmy. Jeśli w najbliższym czasie planujesz inwestycje z użyciem kredytów bankowych, leasing nie wpłynie na Twoje plany;
 • możliwość załatwienia formalności w ciągu 3-5 dni.
 • możliwość obniżenia wysokości płaconych podatków.
 • możliwość regulowania rat o różnej wysokości w sezonie i poza nim. Ma to szczególne znaczenie dla firm, prowadzących działalność sezonową;

Okres trwania umowy leasingowej

Zgodnie z prawem minimalny okres trwania leasingu operacyjnego wynosi 40 proc. okresu amortyzacji auta dostawczego. Umowę podpisujesz na okres od min. 2  do  maks. 7 lat.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby otrzymać leasing na nowy samochód w procedurze uproszczonej, będziesz musiał dostarczyć leasingodawcy jedynie:

 • wypełniony wniosek,
 • fakturę pro forma lub ofertę na samochód

Czasami potrzebne sa również dokumenty finansowe.

Leasing używanego dostawczaka

Możesz leasingować również używane auta dostawcze. Umowa leasingu trwa do 5 lat. Na koniec umowy wiek auta nie powinien przekraczać 10 lat.

Ile kosztuje leasing nowego auta dostawczego?

U nas otrzymasz tani leasing samochodu dostawczego.

W zależności od wysokości pierwszej wpłaty koszty wynoszą 2-3% za każdy rok leasingu.

Dlatego jeśli szukasz dobrej oferty leasingu na samochód dostawczy wypełnij formularz na dole strony.

Oferta leasing auta >>

ubezpieczenie GAP >>

Możemy też pomóc w uzyskaniu dobrej ceny zakupu na nowy samochód, często lepszej, niż oferują dilerzy.

Leasing samochodu elektrycznego

Co warto wiedzieć o leasingu samochodów elektrycznych? Jakie są różnice w stosunku do leasingu auta spalinowego?

W Polsce z roku na rok sprzedaje się więcej samochodów elektrycznych. Wg danych przedstawionych przez Związek Polskiego Leasingu w 2019r zarejestrowano 10 232 elektryków. 6 930 kupiły firmy, z czego 50% (dokładnie 3468) wyleasingowały a 17% wzięły w najem długoterminowy. To pokazuje, że leasing jest najważniejszym źródłem finansowania samochodów elektrycznych dla firm.

1

Leasing samochodów elektrycznych – możliwości

Obowiązują te same zasady leasingu, co przy autach spalinowych.

Standardowy czas finansowania wynosi od 2 do 5 lat, ale możesz go wydłużyć do 7 lat. Koszty leasingu również są identyczne. Procedury oceny także. Możesz liczyć na ocenę w procedurze uproszczonej (bez dokumentów finansowych) lub zwykłej (z dokumentami finansowymi). Wkład własny od 0% do 45%.

Nieco trudniej leasinguje się samochody używane, bowiem większość leasingodawców akceptuje młode elektryki (do 4-5 lat). Poza wiekiem zasady leasingu używanych elektryków sa takie same, jak zwykłych samochodów. Szczegółowo opisałem je tutaj.

1

Auta z zagranicy

W leasing weźmiesz zarówno auta krajowe, jak i sprowadzane z zagranicy. Zagraniczne można finansować na 3 sposoby:

 1. Leasingodawca płaci do zagranicznego sprzedawcy – najczęściej ma to miejsce przy nowych samochodach sprzedawanych przez dilera. Jest to czasochłonne.
 2. Kupujesz z własnych środków i sprzedajesz leasingodawcy (krótko po zakupie) – auto sprowadzasz do Polski i przygotowujesz do rejestracji przed sprzedażą.
 3. Angażujesz polską firmę, która kupi auto zagranicą i sprzeda do leasingu – to wiąże się z wynagrodzeniem dla tej firmy, ale nie musisz angażować swoich środków w zakup (może poza zaliczką). Leaisngodawcy nie płacą zagranicę za używane samochody sprzedawane poza salonami.

1

Jakie są różnice pomiędzy leasingiem aut elektrycznych a spalinowych?

Wyższe limity podatkowe – 225 tys. zł

Dla samochodów elektrycznych obowiązują wyższe limity kosztów – 225.000 zł dla 1 samochodu. Do tej kwoty zaliczysz w koszty 100% ceny zakupu. Powyżej  – w proporcji 225.000/cena samochodu. Do wyliczania proporcji powinieneś także uwzględnić podatek VAT. Szczegółowo opisałem to tutaj. Odsetki od leasingu zaliczysz w koszty w całości, bez względu na cenę samochodu.

Wyższy limit podatkowy pozwala zrekompensować wyższą cenę zakupu auta elektrycznego.

Auta hybrydowe niestety nie są objęte wyższym limitem.

1

Co z dofinansowaniem do zakupu auta elektrycznego w leasingu?

W chwili pisania niniejszego tekstu o dotację mogą wystąpić jedynie osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej (źródło).

 • Auta elektryczne są objęte 30% dofinansowaniem z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 37 500 zł.
 • Maksymalna cena samochodu elektrycznego objętego dofinansowaniem nie może przekroczyć 125 000 zł brutto (z VAT).
 • Dofinansowaniem objęte są także samochody wodorowe – limit ceny wynosi 300 000 zł, maksymalne dofinansowanie 90 000 zł.

Aktualnie firmy nie mogą skorzystać z dofinansowania. Podobnie przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę i chcą zakupić auto na siebie, jako osobę prywatną. Przedsiębiorcy oczekują jednak, że w niedalekiej przyszłości pojawi się rozporządzenie w sprawie wsparcia dla firm.

Niestety dofinansowaniem nie są objęte samochody w leasingu i wynajmie długoterminowym. Andrzej Sugajski, Dyrektor generalny ZPL komentuje: ” (…)Nie znamy oficjalnego uzasadnienia takiej decyzji, ale z dyskusji jaka odbyła się z przedstawicielami administracji publicznej, wynika, że objęcie leasingodawców dopłatami tworzyłoby konflikt prawny z ustawami podatkowymi w części dotyczącej definicji umowy leasingu. Wychodząc naprzeciw tym zastrzeżeniom Związek Polskiego Leasingu wspólnie z PSPA wystąpił z postulatem, aby w przypadku transakcji leasingowych dopłatami objąć nie firmy leasingowe, ale ich klientów. Mamy nadzieję, że temat dopłat dla klientów zainteresowanych leasingiem samochodów elektrycznych będzie w najbliższych miesiącach przedmiotem konsultacji publicznych.

Aby dostać dotację konsument może sfinansować zakup gotówką, kredytem lub pożyczką leasingową, a następnie wystąpić o refundację. W jaki sposób uzyskać dofinansowanie możesz przeczytać np. tutaj.

1

Szukasz leasingu samochodu elektrycznego?

Sprawdź naszą ofertę >> leasing auta

Ubezpieczenie GAP do leasingu >>

Leasing w procedurze uproszczonej – jak to działa?

Leasing w procedurach uproszczonych ma wiele zalet. To przede wszystkim mała ilość dokumentów i szybki czas oceny. Dla niektórych przedsiębiorców procedury uproszczone są jedyną metodą na uzyskanie leasingu. Jakie wyróżniamy procedury uproszczone? Czym się różnią od zwykłych procedur oceny?

1

Procedura procedurze nierówna. Różne firmy leasingowe mają różne kryteria oceny. Stosują różne maksymalne limity oceny w procedurach uproszczonych. Szybkie ścieżki oceny dedykowane są leasingowi nowych, typowych przedmiotów, łatwo zbywalnych na rynku wtórnym. Przede wszystkim są to: samochody osobowe i ciężarowe, ciągniki siodłowe, sprzęt budowlany i medyczny, maszyny do obróbki drewna, metalu, kamienia, tworzyw sztucznych, poligraficzne, rolnicze i wózki widłowe. Jeśli leasingodawca uzależnia rodzaj procedury bardziej od kwoty leasingu niż od przedmiotu, to można finansować również przedmioty nietypowe lub trudne, jak np. fotowoltaikę czy meble.

Przykładem jest tutaj leasing online dedykowany małym transakcjom leasingowym (do 50 000 zł netto).

Cechą charakterystyczną procedur uproszczonych jest szybka ocena, niekiedy decyzję otrzymasz jeszcze w dniu złożenia wniosku. Ewentualnie poczekasz 2-3 dni zamiast 1-2 tygodni.

1

Rodzaje procedur uproszczonych

Wyróżniamy 3 rodzaje procedur uproszczonych:

 1. Bez dokumentów finansowych
 2. Na oświadczenie o dochodach
 3. Z dokumentami finansowymi.

1

 1. Leasing bez dokumentów finansowych

Do leasingu przedstawiasz zazwyczaj:

 • informacje o przedmiocie (FV pro forma + specyfikacja techniczna przedmiotu),
 • dane z dowodu osobistego właściciela/reprezentantów,
 • ewentualnie wypełniasz prosty wniosek leasingowy.

Maksymalny limit dla jednego przedmiotu jest niewielki, np. do 150-250 tys. zł netto dla samochodu, 400 tys. zł dla ciągnika siodłowego lub 100-200 tys. dla maszyn.

Min. wkład własny do leasingu wyniesie najczęściej 5-20% w zależności od przedmiotu i leasingodawcy.

Ocena wniosku bazuje na przedmiocie, dostawcy oraz weryfikacji leasingobiorcy w bazach – sprawdzany jest BIK, KRD i inne bazy. Jeśli masz złą historię w bazach nie jest to procedura dla ciebie.

Jest to dobre rozwiązanie dla firm, które np. musiałyby długo czekać na dokumenty księgowe. Ponadto dla firm bez zdolności leasingowej wynikającej z dokumentów finansowych, bo np. wykazują stratę, bardzo niską sprzedaż lub mają ujemne kapitały własne.

Tylko kilka firm leasingowych ocenia wnioski w tej procedurze.

1

 1. Leasing na oświadczenie o dochodach

Dokumenty przedstawiasz podobnie, jak w pkt. 1 z tą różnicą, że na wniosku leasingodawca prosi o oświadczenie przychodu, kosztów i dochodu/zysku brutto (za bieżący i poprzedni rok).

Limity zwykle są wyższe – mogą dochodzić do 500 tys. zł, a dla ciągników siodłowych nawet do 700 tys. zł.

To najpowszechniejszy rodzaj procedury uproszczonej. Zwykle wymaga min. wkładu własnego 5-20%. Również przedsiębiorcy ze słabszym BIK mogą otrzymać leasing, jeśli trafią do odpowiedniego leasingodawcy.

Sporadycznie analityk może poprosić o dokumenty finansowe dla potwierdzenia danych z oświadczenia. Ma to miejsce najczęściej przy leasingu maszyn o większej wartości, ale rzadko.

1

 1. Leasing z dokumentami finansowymi

Do wniosku załączasz dodatkowo PIT za ostatni rok + podsumowanie książki przychodów za rok bieżący. Spółki kapitałowe odpowiednio bilans i rachunek zysków i strat.

Tutaj występują najwyższe limity oceny (nawet powyżej 1 mln zł).

Możliwy jest leasing bez wkładu własnego.

Ta procedura różni się od zwykłej szybszym czasem oceny wniosku, zazwyczaj tez analityk nie dokonuje szczegółowej oceny wskaźnikowej.

1

Można wyróżnić jeszcze jedno kryterium: kto dokonuje oceny – analityk czy program (automat).

Leasing w automacie

Część dużych leasingodawców stworzyła oprogramowanie do oceny wniosków leasingowych. Pozwoliło to przyspieszyć czas oceny a także odjąć pracy analitykom. Doradca leasingowy po wprowadzeniu danych do systemu wysyła wniosek do weryfikacji i otrzymuje odpowiedź po kilku-kilkunastu minutach. Analityk w tym czasie ocenia inne wnioski.

Ocena w automacie dotyczy głównie nowych samochodów, ale można w ten sposób finansować także maszyny. Jednym z kryteriów oceny jest pozytywna weryfikacja w bazach.

Z kolei procedury zwykłe/pełne mają to do siebie, że często przedstawiasz dodatkowe dokumenty, np. wykaz środków trwałych, kontrakty, umowy najmu, biznesplany i in. 1-2 tyg. na ocenę jest standardem, ale zdarza się czekać i 3-4 tygodnie, szczególnie przy dużych transakcjach na maszyny lub ciągi technologiczne.

1

Oczywiście w naszej ofercie znajdziesz wszystkie ww. rodzaje procedur uproszczonych. Leasingodawcę i procedurę dobieramy pod projekt.

Jeśli szukasz leasingu wypełnij formularz na dole strony albo poznaj wcześniej naszą ofertę:

Oferta leasingu samochodów >>

Oferta ubezpieczenia GAP >>

Oferta leasingu maszyn >>

Leasing dla kobiet

Co branża leasingowa może zaoferować kobietom? Czy istnieje leasing wyłącznie dla kobiet i na czym polega?

1

Są branże mające bogatą ofertę wyłącznie dla kobiet. Siłownie czy szkoły nauki jazdy tylko dla kobiet nikogo dziś nie dziwią. Ale branża leasingowa nie jest jedną z tych branż. Co jakiś czas poszczególni leasingodawcy próbują oczywiście zachęcić panie do skorzystania z ich oferty. Ostatnim przykładem był „Leasing na obcasach” stworzony przez Pekao Leasing (oferta wygasła 31.12.2019r). W ramach tego rozwiązania właścicielki firmy, wspólniczki lub reprezentantki spółki mogły wyleasingować samochód z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym i ubezpieczeniem GAP (dla wygody wszystko płatne w ratach leasingu).

W zamian za to mogłaś potem odebrać torebkę marki Wittchen o wartości 150 zł brutto. Ponadto otrzymywałaś roczny kupon „home assistance” uprawniający do jednorazowego skorzystania z pomocy elektryka, hydraulika, gazownika, szklarza lub ślusarza 24/7 w miejscu zamieszkania. Poza 2 dodatkami ten leasing niczym się nie różnił od zwykłego leasingu. Czy dla ciebie byłaby to wystarczająca zachęta do skorzystania?

Moim zdaniem inne czynniki, np. koszt leasingu, cena ubezpieczenia czy opłaty z tabeli opłat są ważniejsze. Inne propozycje kierowane do kobiet, jeśli sie pojawiają, wyglądają podobnie.

1

Oferta leasingodawców dla kobiet i mężczyzn

W skrócie na co dzień możesz skorzystać z tych samych rozwiązań leasingowych, co mężczyźni. A leasingodawcy mają wiele do zaoferowania. Co konkretnie? Przykładowo:

i wiele innych. W dodatku jest to ekstremalnie tanie finansowanie.

1

Jeśli szukasz dobrej oferty leasingu, sprawdź u nas.

Wypełnij formularz na dole strony albo poznaj wcześniej naszą ofertę:

Oferta leasingu samochodów >>

Oferta ubezpieczenia GAP >>

Oferta leasingu maszyn >>

Rynek leasingu w 2019r

W trakcie 2019 roku firmy leasingowe wyleasingowały przedmioty o wartości 77,8 mld zł.

Jest to wynik nieco słabszy do ubiegłorocznego (82,6 mld zł, spadek r/r -5,8%). Wynika głownie z mniejszej ilości wyleasingowanych samochodów osobowych. „Za ujemną dynamikę segmentu pojazdów lekkich odpowiada niższe niż rok temu finansowanie samochodów osobowych, co należy łączyć z bardzo wysoką bazą z 2018r. Zmiany fiskalne w rozliczaniu umów leasingu na samochody osobowe, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, przesunęły zakupy przedsiębiorców z 2019 roku na ostatni kwartał 2018 roku. Inaczej było w przypadku finansowania pojazdów dostawczych (do 3,5 t.) w 2019r. – poprawiły one swój wynik z 2018r.  osiągając +5,1 proc. dynamikę r/r.” – podaje komunikat prasowy ZPL.

Transport ciężki również na minusie. „Sektor finansowania pojazdów ciężarowych wciąż pozostaje pod presją zmian prawnych wdrażanych przez Unię Europejską (przepisy o Pakiecie Mobilności oraz o pracownikach delegowanych). Niekorzystne dla polskich firm transportowych zmiany przełożyły się na istotne obniżenie nastrojów firm transportowych i ograniczenie ich inwestycji w III i IV kw. 2019. Skutkiem czego 2019 rok zakończył się ujemną dynamiką (- 4,6 proc.r/r) w zakresie finansowania środków transportu ciężkiego.” – podaje ZPL.

Mimo to leasing pozostaje najważniejszą formą finansowania inwestycji dla MSP.

Leasing samochodów elektrycznych

W 2019r w Polsce zarejestrowano 10 232 samochody elektryczne. Z tego 6930 przypadało na firmy (67,7%). Firmy leasingowe zarejestrowały 3468 samochodów elektrycznych, czyli 50% wszystkich elektryków dla firm. Kolejne 17% przypadło firmom CFM oferującym wynajem długoterminowy. Jest to ciekawe, ponieważ leasing został wyłączony z dopłat do zakupu elektryków. Branża liczy, że wkrótce ta sytuacja ulegnie zmianie i przedsiębiorca biorący samochód elektryczny w leasing również będzie mógł uzyskać dopłatę.

Rynek leasingu w 2019 roku – wyleasingowano:

 • Pojazdy do 3,5t o wartości  35,3 mld zł (-11,7% r/r) – samochody osobowe i dostawcze
 • Środki transportu ciężkiego 18,6 mld zł (-4,6% r/r) – ciągniki siodłowe, samochody ciężarowe, naczepy i przyczepy, autobusy, statki, kolej, samoloty i pozostałe pojazdy
 • Maszyny i urządzenia o wartości 22,6 mld zł (wzrost +4% r/r)
 • Nieruchomości 0,84 mld zł (-12% r/r)

Prognozy rynku leasingu na 2020 rok:

Wg ZPL: „Prognoza wyników branży leasingowej pokazuje umiarkowane odbicie na rynku leasingu w 2020r. Dynamika branży leasingowej w 2020 r. na poziomie 6,3% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W bieżącym roku branża leasingowa możne udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 82,7 mld zł. Tym samym może nieznacznie przekroczyć rekordową wartość rynku leasingu z 2018 roku.

Szukasz finansowania na samochód lub maszynę? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodowy

Finansowanie maszyn i urządzeń

: