Czas poznać kolejną możliwość finansowania zakupu maszyny, jaką jest pożyczka pod dotacje unijne. Jest to finansowanie alternatywne dla kredytu. Zastanawiasz czy wybrać leasing czy kredyt? Leasing pożyczka łączy w sobie najlepsze cechy ich obu.

Co to jest pożyczka leasingowa?

Na czym polega pożyczka pod dotacje unijne? Stroną finansującą jest firma leasingowa, a nie bank. Oznacza to mniej dokumentów, niż przy kredycie. Ponadto decyzję dostaniesz w ciągu 1-2 tygodni zamiast 1 miesiąca. Ocena dokonywana jest w oparciu o procedury firm leasingowych.

Dostałeś dotację i teraz chcesz zrealizować inwestycję? Leasing pożyczka zwykle finansuje zakup maszyn z uwzględnieniem Twojego wkładu własnego (rzadko bez). Najczęściej wkładem własnym jest podatek VAT, ale równie dobrze może być to np. 10% brutto ceny zakupu. Pozostałą część wykłada firma leasingowa.

Po kilku miesiącach od zakupu – zwykle 3-5 miesiącach –  dostajesz dotację na konto. Standardowo dotacja jest jednym z zabezpieczeń pożyczki. Przeznaczasz ją na spłatę znacznej części pożyczki ale możesz też poprosić o zatrzymanie części lub całości dotacji na bieżącą działalność firmy. Przy dobrej kondycji finansowej Twojej firmy jest to możliwe.

Tyle ogółem ale, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Wymienię zarówno zalety, jak i wady pożyczek pod dotacje.

Zalety pożyczki pod dotacje:

 • To Ty jesteś właścicielem przedmiotu pożyczki. Faktura sprzedaży przedmiotu wystawiona jest na Twoją firmę. Dzięki temu możesz rozliczyć dotację jednym wnioskiem o płatność i otrzymać całość dotacji jednorazowo – identycznie jak w kredycie.
 • Pożyczkę podatkowo rozliczysz identycznie jak kredyt – przedmiot pożyczki zalicza się do Twoich środków trwałych i to Ty dokonujesz odpisów amortyzacyjnych. Kosztem z tytułu pożyczki są odsetki.
 • VAT od przedmiotu finansowania rozliczasz jednorazowo.
 • Koszt pożyczki jest porównywalny z kosztem kredytu – nie przepłacasz.
 • Zabezpieczeniem pożyczki są standardowo: zastaw rejestrowy na finansowanej maszynie, weksel z deklaracją wekslową, cesja z dotacji oraz cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej. Firmy leasingowe rzadko stosują dodatkowe zabezpieczenia, a jeśli już to robią to najczęściej proszą o poręczenie reprezentanta za spółkę lub zastaw na dodatkowym środku trwałym. Czasami rezygnują z cesji z dotacji w części lub w całości – wtedy dotacja poprawia płynność finansową Twojej firmy.
 • Pożyczka jest elastyczna – możesz ją spłacać od 6 miesięcy do 7 lat w ratach równych, malejących lub sezonowych (duże raty płacisz w miesiącach, w których dużo zarabiasz). Zwykle jedna z rat uwzględnia spłatę dotacji i jest znacznie wyższa od pozostałych (rata balonowa). Harmonogram spłaty możesz zmienić aneksem w trakcie trwania umowy, a umowę zakończyć w dowolnym momencie jej trwania.
 • Finansujesz wartość brutto lub netto zakupu. Jeśli brutto to VAT od zakupu spłacasz najczęściej w 3 lub 4 racie pożyczki, gdy już dostaniesz zwrot VAT z Urzędu Skarbowego.
 • Ocena wniosku o przyznanie pożyczki leasingowej trwa krócej, niż przy kredycie i wymaga mniej dokumentów – procedury oceny są zbliżone do procedur stosowanych przy leasingu.
 • Do odsetek od pożyczki nie dolicza się VAT, podobnie jak przy kredycie. Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu maszyny (czyli zakupie z terenu Unii Europejskiej) kupujesz za kwotę netto i taką kwotę też finansujesz.
 • Pożyczka jest dostępna również dla rolników nie prowadzących działalności gospodarczej. Stała się bardzo popularną metodą zakupu. 75% rolników, którym przyznano dotację i szukają finansowania, wybiera właśnie pożyczkę.
 • Standardowo dostępne waluty to PLN i EUR (jeśli część przychodów masz w euro).
 • Pożyczka pod dotacje unijne nie musi być widoczna w BIKu.

Wady pożyczki pod dotacje:

 • Możesz finansować w ten sposób tylko ruchome środki trwałe (głównie maszyny i urządzenia) – przede wszystkim maszyny. Firma leasingowa nie sfinansuje np. kosztów badań, budowy hali czy zakupu instalacji będących częścią projektu unijnego.
 • Możesz mieć trudność w finansowaniu przedmiotów o małym rynku wtórnym lub przedmiotów będących prototypami w swojej dziedzinie.
 • Często trzeba mieć pieniądze na wkład własny.
 • Pożyczka, w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, jest widoczna w bilansie. Wpływa to na wskaźniki bilansowe firmy.
 • Nie sfinansujesz w ten sposób projektów realizowanych z pomocą kredytu technologicznego.
 • Nie odlicza się VAT od odsetek (bo VAT nie występuje), ale odsetki naliczane są od kwoty brutto pożyczki. W efekcie jeśli jesteś płatnikiem VAT w leasingu podatkowo odliczysz więcej.
 • Ponosisz koszty ustanowienia zastawu rejestrowego na każdym finansowanym środku trwałym (200 zł za ustanowienie zastawu, 50 zł za wykreślenie).

Na czyje konto trafia przelew?

Firma leasingowa przelewa pieniądze bezpośrednio na konto sprzedawcy maszyny.

Jeśli jednak na potrzeby projektu unijnego przelew za maszynę musi wyjść z Twojego rachunku bankowego to również jest wykonalne. Leasingodawca zażąda ustanowienia blokady na Twoim rachunku bankowym – tzn. przeleje pieniądze na Twój rachunek, ale środki te Twój bank wyśle tylko i wyłącznie na konto sprzedawcy maszyny. Innymi słowy nie będziesz miał możliwości rozporządzania nimi wedle uznania. Na taką operację zgodę musi wyrazić Twój bank i może to potrwać kilka dni. Jeśli bank się nie zgodzi (istnieje taka możliwość) – trzeba będzie otworzyć rachunek w innym banku. Przykład transakcji z takim wymogiem opisujemy tutaj (https://www.leason.pl/pozyczka-leasingowa-dla-piekarni-na-sfinansowanie-zakupu-linii-technologicznej-do-produkcji-wyrobow-cukierniczych/). Dlatego tak ważne jest, żeby nie zostawiać składania wniosku o pożyczkę leasingową na ostatni moment.

Płatność pożyczką leasingową zagranicę

Jeśli kupujesz przedmiot zagranicą leasingodawca może zapłacić do zagranicznego sprzedawcy. Płatności najczęściej następują w 3-4 transzach na podstawie trójstronnej umowy zakupu. Stroną jesteś Ty, leasingodawca i sprzedawca. Zwykle ostatnie 10% przelewane jest po uruchomieniu maszyny w twojej firmie.

Nabywając maszynę z terenu Unii Europejskiej dokunujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia i płacisz kwotę netto. I na taką wartość opiewa pożyczka pod dotacje.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę leasingową?

Standardowo:

 • Dokumenty finansowe za 1-2 zamknięte lata i rok bieżący (Pit 36 i B + podsumowanie książki przychodów lub bilans i rachunek zysków i strat.
 • Faktura pro forma + specyfikacja techniczna maszyn do zakupu.
 • Wypełniony wniosek o pożyczkę na formularzu leasingodawcy.
 • Umowa o dofinansowanie unijne z załącznikami.

Przy okazji składania wniosku bardzo często dołączamy dodatkowo:

 • Wykaz środków trwałych firmy.
 • Wniosek o dofinansowanie z biznesplanem, który składałeś do urzędu ubiegając się o przyznanie dotacji.

Leasingodawca może poprosić o dodatkowe dokumenty, przykładowo: aktualne zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US (zwykle wymagane na etapie płatności do sprzedawcy maszyn), opinie bankowe czy kontrakty z odbiorcami.

Na przestrzeni lat zorganizowaliśmy wiele pożyczek leasingowych pod projekty unijne.

.

Zapytaj o warunki leasing pożyczki dla Twojej firmy.

Zadzwoń pod nr 508 747 525 lub napisz na mikolaj.lagowski@leason.pl i dowiedz się więcej.

Oferta pożyczki leasingowej

.

Powyższy tekst został również opublikowany w miesięczniku „Świat Druku” 2/2021.

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Promesa leasingowa – jak ją dostać?

Pożyczka leasingowa bez dotacji

VAT od odsetek w leasingu finansowym, operacyjnym i pożyczce leasingowej

Poprzedni post

Poręczenie firmy zagranicznej do leasingu

Następny post

Leasing robota przemysłowego