Zdolność leasingowajak sprawdzić, czy ją posiadasz? Na co zwracają uwagę leasingodawcy w trakcie oceny wniosku o leasing samochodów i maszyn?

zdolność leasingowa

Zdolność leasingowa

Zdolność leasingowa jest bardzo szerokim zagadnieniem a leasingodawcy stosują różne metody jej liczenia. W tym wpisie przybliżymy ogólne założenia.

Biorąc w leasing samochód lub niedrogą maszynę bardzo często możesz liczyć na uproszczone procedury przyznania leasingu. Oznacza to, że leasingodawca nie będzie liczył zdolności leasingowej albo weźmie pod uwagę tylko niektóre z poniższych kryteriów. Wyniki finansowe lub poziom zadłużenia nie będą tak istotne w ocenie.

.

Główne kryteria oceny zdolności leasingowej

Obroty firmy

Zwykle możesz liczyć na leasing w kwocie nie przekraczającej 50-60% rocznego obrotu firmy patrząc na ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Ma znaczenie czy obroty rosną, są na podobnym poziomie co rok wcześniej (sytuacje pożądane) czy spadają (sytuacja niepożądana). Możesz znaleźć też firmy leasingowe finansujące więcej, niż 100% rocznego obrotu – ocenę opierają bardziej o twoje doświadczenie w branży oraz historię kredytową.

Są leasingodawcy, którzy moga liczyć zdolność z obrotu albo z dochodu firmy, w zależności jak wychodzi korzystniej.

Dochód / zysk brutto firmy

W ogólnych założeniach dochód/zysk powinien być wyższy niż 12 rat leasingu. Jednakże leasing kolejnej maszyny prowadzi do wzrostu zdolności produkcyjnych a co za tym idzie wzrostu sprzedaży i zysku. Kryterium to może być stosowane wymiennie z kryterium obrotu. W przypadku straty powinieneś ją wyjaśnić, np. poczynionymi inwestycjami. Niektóre firmy leasingowe wliczą wysokość amortyzacji do dochodu/zysku firmy.

Zdolność leasingowa a czas działalności i doświadczenie w branży

Firmy leasingowe mogą finansować nowe firmy, przy czym często mogą poprosić o poręczyciela. Większość wymaga min. 6-12 miesięcy działalności, niektóre co najmniej 2 lat. Na zdolność wpływa także branża, branże z trudnym PKD mają utrudniony dostęp do leasingu.

Historia w bazach

Różni leasingodawcy sprawdzają różne bazy, do najczęściej sprawdzanych należą: BIK, BIG, Infomonitor, BRKN, KRD. Jeśli masz dobre wyniki finansowe ale z baz wynika, że z opóźnieniami regulujesz swoje zobowiązania kredytowe wiele firm leasingowych odmówi udzielenia leasingu. Wtedy istotne jest określenie, w których bazach masz negatywną historię spłat. Więcej informacji znajdziesz w tekście o leasingu bez BIK.

Majątek firmy oraz właściciela

Bierze się pod uwagę przede wszystkim czy firma (lub właściciel) posiada nieruchomości, maszyny, samochody i środki pieniężne, czy ma udziały w innych firmach oraz jaką przedstawiają wartość. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych obejmuje to również majątek prywatny właścicieli lub wspólników. Preferowane są firmy lub osoby posiadające majątek.

Zobowiązania firmy

Chodzi o zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów, leasingów, pożyczek czy poręczeń. Istotny jest ogólny poziom zadłużenia oraz wysokość miesięcznych płatności. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych obejmuje to również zobowiązania prywatne właścicieli lub wspólników i ich małżonków.

Wskaźniki a zdolność leasingowa

Ocena wskaźnikowa dokonywana jest najczęściej w procedurach zwykłych i pełnych. Różne firmy leasingowe biorą pod uwagę różne wskaźniki, do najczęściej liczonych należą: wskaźnik ogólnego zadłużenia i zadłużenia kapitałów własnych, płynności bieżącej i szybkiej, rotacji należności i zapasów, rentowności.

Wkład własny do leasingu

Bardzo często przyznanie leasingu zależy od wysokości wkładu własnego. Nawet, jeśli finansowao firma nie wygląda dobrze wysoki wkład własny może sprawić, że otrzymasz leasing. W końcu to firma leasingowa będzie właścicielem przedmiotu leasingu, który sam w sobie stanowi zwykle dobre zabezpieczenie umowy. Im wyższy wkład własny zaoferujesz (aż do 45%), tym łatwiej o leasing. Przekonał się o tym właściciel tartaku, który wpłacił aż 55% wartości suszarni i pieca aby otrzymać leasing.

.

Co jeśli nie masz zdolności leasingowej?

Jeśli nie masz zdolności leasingowej nie wszystko stracone. Na początku wpisu wspominaliśmy, że dla wielu przedmiotów można liczyć na leasing w procedurze uproszczonej. Wtedy często dostaniesz leasing nawet, gdy z wyników firmy nie wychodzi wprost zdolność leasingowa. Brak zdolności leasingowej w jednym leasingu nie oznacza od razu, że w drugim będzie tak samo.

Wielokrotnie pomogliśmy w uzyskaniu leasingu firmom, którym wcześniej odmówiono leasingu. Kluczem do sukcesu jest zidentyfikowanie przyczyny odmowy leasingu i wyselekcjonowanie leasingodawcy, dla którego nie będzie ona przeszkodą w udzieleniu finansowania.

Klasycznym przykładem są nowe firmy, które jeszcze nie mają przychodów (albo bardzo niskie przychody) a mimo to dostają leasingi na samochody osobowe, sprzęt IT czy niektóre maszyny. Tu zwykle o sukcesie decyduje podwyższony wkład własny do leasingu lub poręczyciel z historią.

Jeśli chcesz sprawdzić czy masz zdolność do wzięcia leasingu skontaktuj się z nami, np. przez formularz na dole strony i opisz pokrótce swoją sytuację.

..

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

Leasing online (1 – 100 tys. zł netto) >>

..

Wpisy powiązane tematycznie:

Brak zdolności leasingowej na całą inwestycję – jak broker leasingowy może pomóc?

Duży leasing – jak go dostać?

Jakie są standardowe i dodatkowe zabezpieczenia umowy leasingu

Zobacz nasz najnowszy film o przyczynach odmowy leasingu i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

    5/5 - (10 votes)

    Poprzedni post

    10 największych firm leasingowych w Polsce w 2020 roku – ranking

    Następny post

    Beneficjent rzeczywisty a leasing