Wybrałeś wstępnie maszynę lub samochód. Znasz już cenę zakupu i chcesz wziąć leasing. Jak sprawdzić czy dostaniesz leasing? Chcesz sprawdzić, czy posiadasz zdolność leasingową?

Zdolność leasingowa jest bardzo szerokim zagadnieniem a leasingodawcy stosują różne metody jej liczenia. W tym wpisie przybliżę ogólne założenia.

Biorąc w leasing samochód lub niedrogą maszynę bardzo często możesz liczyć na uproszczone procedury przyznania leasingu. Oznacza to, że leasingodawca nie będzie liczył zdolności albo weźmie pod uwagę tylko niektóre z ww. kryteriów. Wyniki finansowe lub poziom zadłużenia nie będą tak istotne w ocenie.

Główne kryteria oceny

Obroty firmy – zwykle możesz liczyć na leasing w kwocie nie przekraczającej 50-60% rocznego obrotu firmy patrząc na ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Ma znaczenie czy obroty rosną, są na podobnym poziomie co rok wcześniej (sytuacje pożądane) czy spadają (sytuacja niepożądana). Możesz znaleźć też firmy leasingowe finansujące więcej, niż 100% rocznego obrotu – ocenę opierają bardziej o twoje doświadczenie w branży oraz historię kredytową.

Dochód firmy – w ogólnych założeniach dochód/zysk powinien być wyższy niż 12 rat leasingu. Jednakże leasing kolejnej maszyny prowadzi do wzrostu zdolności produkcyjnych a co za tym idzie wzrostu sprzedaży i zysku. Kryterium to może być stosowane wymiennie z kryterium obrotu. W przypadku straty powinieneś ją wyjaśnić, np. poczynionymi inwestycjami. Niektóre firmy leasingowe wliczą wysokość amortyzacji do dochodu/zysku firmy.

Czas działalności i doświadczenie w branży – firmy leasingowe mogą finansować nowe firmy, często mogą poprosić o poręczyciela. Większość wymaga min. 6-12 miesięcy działalności, niektóre co najmniej 2 lat.

Historia w bazach – różni leasingodawcy sprawdzają różne bazy, do najczęściej sprawdzanych należą: BIK, BIG, Infomonitor, BRKN, KRD. Jeśli masz dobre wyniki finansowe ale z baz wynika, że z opóźnieniami regulujesz swoje zobowiązania kredytowe wiele firm leasingowych odmówi udzielenia leasingu. Wtedy istotne jest określenie, w których bazach masz negatywną historię spłat. Więcej o leasingu bez BIK.

Majątek firmy – bierze się pod uwagę przede wszystkim czy firma jest właścicielem nieruchomości, maszyn, samochodów czy środków pieniężnych, czy ma udziały w innych firmach oraz jaką przedstawiają wartość. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych obejmuje to również majątek prywatny właścicieli lub wspólników. Preferowane są firmy posiadające majątek.

Zobowiązania firmy – chodzi o zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów, leasingów, pożyczek czy poręczeń. Istotny jest ogólny poziom zadłużenia oraz wysokość miesięcznych płatności. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych obejmuje to również zobowiązania prywatne właścicieli lub wspólników.

Wskaźniki – Ocena wskaźnikowa dokonywana jest najczęściej w procedurach zwykłych i pełnych. Różne firmy leasingowe biorą pod uwagę różne wskaźniki, do najczęściej liczonych należą: wskaźnik ogólnego zadłużenia i zadłużenia kapitałów własnych, płynności bieżącej i szybkiej, rotacji należności i zapasów, rentowności.

.

Jeśli chcesz sprawdzić czy masz zdolność do wzięcia leasingu skontaktuj się z nami, np. przez formularz na dole strony i opisz pokrótce swoją sytuację.

..

Szukasz leasingu? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodów

Leasing maszyn

Leasing online (1 – 110 tys. zł netto)

Poprzedni post

Leasing używanej wiertnicy z zagranicy [case study]

Następny post

Leasing używanej tokarki [case study]