Jakie dokumenty trzeba przygotować do leasingu? Lista zmienia się w zależności od formy prowadzonej działalności i procedury oceny wniosku. Oto szczegóły.

dokumenty do leasingu

Dokumenty do leasingu

Do leasingu w procedurze uproszczonej potrzebne są:

 • FV pro forma + specyfikacja techniczna samochodu/maszyny.
 • Wypełniony wniosek leasingowy na formularzu leasingodawcy.
 • Ewentualnie dane z dowodu osobistego właściciela/reprezentanta.

Gdy przedmiot jest używany, to dla leasingu pojazdów przedstawiasz również również skan dowodu rejestracyjnego i zdjęcia (przekątne, licznik, deska rozdzielcza, nr vin) a dla maszyn zdjęcia po przekątnych, tabliczka znamionowa i licznik motogodzin (o ile dotyczy).

Do leasingu w procedurze standardowej okazujesz dodatkowo:

 • Dokumenty finansowe za ostatni zamknięty oraz bieżący rok obrachunkowy.
 • Opis prowadzonej działalności i celu zakupu.
 • Umowę spółki.

Dokumenty dodatkowe do procedury standardowej leasingu

Leasingodawca może poprosić o inne dokumenty i informacje, istotne z punktu widzenia oceny twojego wniosku. Przeważnie nie są potrzebne, ale w pewnych sytuacjach okazujesz na przykład:

 • umowę najmu lokalu,
 • ewidencję środków trwałych (EŚT),
 • kontrakty,
 • listy intencyjne,
 • biznesplan,
 • zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US,
 • opinie bankowe lub leasingowe,
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • raport z badania biegłego rewidenta,
 • CIT-8,
 • F-01 za ostatni kwartał,
 • listę akcjonariuszy,
 • umowę o dofinansowanie unijne (gdy ubiegasz się o finansowanie z przyznaną dotacją unijną),
 • dokumenty poręczyciela (gdy bierzesz leasing z poręczeniem innej firmy),
 • fakturę zakupu z potwierdzeniem zapłaty (gdy starasz się o leasing zwrotny).

Dokumenty do leasingu w jednoosobowej działalności (JDG)

Typowe dokumenty do leasingu dla JDG:

 • FV pro forma + specyfikacja techniczna samochodu/maszyny.
 • Wypełniony wniosek leasingowy.
 • Ewentualnie dane z dowodu osobistego właściciela i małżonki/-ka (w przypadku rozdzielności majątkowej akt o rozdzielności).
 • Ewentualnie PIT 36 i B z UPO lub PIT-28 za ubiegły rok + podsumowanie książki przychodów za bieżący rok. Dla firm na pełnej księgowości bilans i rachunek zysków i strat za ubiegły i bieżący rok.

Dokumenty do leasingu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. zoo)

Typowe dokumenty do leasingu dla spółki zoo:

 • FV pro forma + specyfikacja techniczna samochodu/maszyny.
 • Wypełniony wniosek leasingowy.
 • Ewentualnie umowa spółki.
 • Ewentualnie dane z dowodu osobistego reprezentantów.
 • Ewentualnie Bilans i Rachunek zysków i strat za bieżący i ubiegły rok obrachunkowy.

Dokumenty do leasingu w spółce cywilnej

Typowe dokumenty do leasingu dla spółki cywilnej:

 • FV pro forma + specyfikacja techniczna samochodu/maszyny.
 • Wypełniony wniosek leasingowy.
 • Ewentualnie umowa spółki.
 • Ewentualnie dane z dowodu osobistego wspólników i małżonki/-ka (w przypadku rozdzielności majątkowej akt o rozdzielności).
 • Ewentualnie PITy 36 i B z UPO wspólników za ubiegły rok + podsumowanie książki przychodów za bieżący i ubiegły rok obrachunkowy. Dla spółek na pełnej księgowości bilans i rachunek zysków i strat za ubiegły i bieżący rok.

Dokumenty do leasingu w spółce jawnej

Typowe dokumenty do leasingu dla spółki jawnej:

 • FV pro forma + specyfikacja techniczna samochodu/maszyny.
 • Wypełniony wniosek leasingowy.
 • Ewentualnie umowa spółki.
 • Ewentualnie dane z dowodu osobistego wspólników i małżonki/-ka (w przypadku rozdzielności majątkowej akt o rozdzielności).
 • Ewentualnie PITy 36 i B z UPO wspólników za ubiegły rok + podsumowanie książki przychodów za bieżący i ubiegły rok obrachunkowy. Dla spółek na pełnej księgowości bilans i rachunek zysków i strat za ubiegły i bieżący rok.

Dokumenty do leasingu w spółce zoo spółce komandytowej (Sp. zoo Sp.K.)

Typowe dokumenty do leasingu dla spółki zoo spółki komandytowej:

 • FV pro forma + specyfikacja techniczna samochodu/maszyny.
 • Wypełniony wniosek leasingowy.
 • Umowa spółki.
 • Ewentualnie dane z dowodu osobistego reprezentantów.
 • Ewentualnie Bilans i Rachunek zysków i strat za bieżący i ubiegły rok obrachunkowy.

Dokumenty do leasingu w spółce akcyjnej (S.A.)

Typowe dokumenty do leasingu dla spółki akcyjnej:

 • FV pro forma + specyfikacja techniczna samochodu/maszyny.
 • Wypełniony wniosek leasingowy.
 • Ewentualnie umowa spółki.
 • Ewentualnie dane z dowodu osobistego reprezentantów.
 • Ewentualnie Bilans i Rachunek zysków i strat za bieżący i ubiegły rok obrachunkowy.

Jakie informacje podajemy we wniosku leasingowym?

W większości wniosków leasingowych podajesz następujące informacje:

 • Dane adresowe i kontaktowe firmy.
 • Informacje o głównych udziałowcach.
 • Oświadczenie o przychodach i dochodach w ubiegłym i bieżącym roku.
 • Głównych kontrahentów (klientów i dostawców) z % udziałem w sprzedaży lub zakupach.
 • Główne składniki majątku.*
 • Zobowiązania kredytowo-leasingowe.*
 • Informacje o beneficjentach rzeczywistych + dane z dowodu osobistego.
 • Zgody na weryfikację firmy i reprezentantów w bazach.

*Firmowe w spółkach prawa handlowego, firmowe i prywatne w jdg, spółkach cywilnych i jawnych.

Wniosek leasingowy może zawierać także pytania o zatrudnienie, amortyzację, przychody w walutach zagranicznych czy wiekowanie należności i zobowiązań (w tym przeterminowanych).

Jakie informacje podajemy w części opisowej?

Opis działalności firmy może przygotować doradca leasingowy. Musi jednak dysponować źródłem informacji a z doświadczenia wiemy, że osoby zarządzające firmą mają w tym zakresie największą wiedzę. Zwykle opis nie musi być obszerny.

Standardowo opisujemy przedmiot działalności firmy i kamienie milowe w jej historii rozwoju, główne produkty i usługi. Warto wspomnieć o najważniejszych klientach i sposobie ich pozyskania. Można napisać o posiadanych zasobach firmy (pracownicy, park maszynowy, flota pojazdów, nieruchomości, kontakty branżowe itd.), planach rozwoju.

Jeśli przedmiotem leasingu jest maszyna czy urządzenie to krótko uzasadniamy potrzebę zakupu. W przypadku dużych inwestycji (jak na możliwości firmy) warto załączyć prostą kalkulację opłacalności zakupu. A gdy zakup następuje w związku z zawarciem nowego kontraktu – najlepiej załączyć ten kontrakt.

1

Szukasz dobrej oferty leasingu?

Oferta Leason

Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodów

Leasing urządzeń

Leasing maszyn

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing w działalności jednoosobowej

Leasing w spółce zoo

10 najczęściej popełnianych błędów przy leasingu samochodów i maszyn

  5/5 - (8 votes)

  Poprzedni post

  10 najczęściej popełnianych błędów w leasingu samochodów i maszyn

  Następny post

  Ubezpieczenie GAP na maszynę – najważniejsze informacje