Polityka Prywatności

Korzystając z serwisów Leason akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Leason Mikołaj Łagowski z siedzibą ul. Fatimska 41a/109, 31-831 Kraków, NIP 7692008486 (zwany dalej Leason) jest właścicielem stron https://www.leason.ploraz http://www.leason.com.pl i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów i nie korzystać z usług oferowanych przez Leason.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Klientów jest Leason Mikołaj Łagowski ul. Fatimska 41a/109, 31-831 Kraków , nip 7692008486.
 2. Użytkownik ma możliwość korzystania z formularza kontaktowego po akceptacji  Regulaminu oraz udostępnieniu następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu komórkowego
  3. adres e-mail
 3. Podanie danych osobowych wymienionych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z funkcjonalności udostępnionych za pomocą strony, tj. kontaktu z Leason
 4. Odbiorcą danych osobowych jest Leason.
 5. W przypadku chęci skorzystania z usług firmy Leason zostaniesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 6. Dostęp do danych użytkownika mają pracownicy Leason. Decydując się na złożenie wniosku o przyznanie leasingu, pożyczki leasingowej lub kredytu dostęp do danych uzyska firma leasingowa lub bank, do których składamy wniosek.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych przez Leason zależy od celu ich udostępnienia:
  1. w przypadku zawarcia umowy – równy jest okresowi czasu trwania umowy i ewentualnych roszczeń z niej związanymi.
  2. w przypadku braku zawarcia umowy – równy jest okresowi przez jaki Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych ma prawo wystąpić wobec Leason z przysługującymi mu na mocy obowiązujących przepisów roszczeniami.
 1. Użytkownik ma prawo zażądać, by Leason przesłał przetwarzane przez niego dane osobowe użytkownika bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być przez nich przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane (modyfikacja danych) w każdym czasie.
 3. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych dotyczących oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Zebrane dane osobowe przechowujemy na serwerach Google LLC na podstawie zawartej umowy.
 5. Na stronie jest podpięte następujące skrypty śledzące
   Yandex Metrix
   Google Tag Manager
   Google Connect
   Google AdWords
   Facebook Custom Audience
   DoubleClick Ad-Exchange

Ciasteczka

Podczas korzystania z serwisów Leason mogą zostać umieszczone na Twoim komputerze ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o użytkownikach. Ich obsługa jest warunkiem koniecznym do przeglądania stron internetowych należących do Leason.

Niezapowiedziane wiadomości

Leason zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań i usług Leason (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez podmioty trzecie. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Leason.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy starań, aby wszystkie informacje publikowane na łamach serwisów Leason były rzetelne i sprawdzone. Jednakże w związku ze zmianami prawa a także różnymi interpretacjami przepisów wszystkie informacje z naszych serwisów powinny zostać potwierdzone we właściwych organach administracji państwowej, np. Urzędzie Skarbowym podatnika. Dlatego Leason nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych z jego serwisów i samodzielnie niezweryfikowanych.

Wszystkie informacje zamieszczone na serwisach Leason nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informacje zamieszczone na serwisach Leason służą wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Zawartość serwisów Leason (teksty, zdjęcia, grafika itd.) nie może być użyta do użytku publicznego albo w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Leason. Prosimy przyjąć założenie, że wszelka zawartość serwisów Leason podlega prawu autorskiemu (o ile nie zastrzeżono inaczej) i nie może być użyta w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności.