W czasach drogiej energii elektrycznej wiele osób decyduje się na zakup paneli fotowoltaicznych, a leasing fotowoltaiki jest popularną metodą zakupu na własne potrzeby. Na jakie warunki finansowania możesz liczyć?

leasing fotowoltaika

.

Leasing fotowoltaiki – poradnik leasingobiorcy

Decydując się na leasing fotowoltaiki wybierasz dostawcę paneli, negocujesz cenę i ustalasz warunki i adres dostawy. Następnie firma leasingowa płaci za zakupy, a ty korzystasz z fotowoltaiki. Spłacasz leasing w miesięcznych ratach, które zaliczasz w koszty firmy. Na koniec umowy wykupujesz instalację fotowoltaiczną na własność. Wykup jest częścią kapitału do spłaty, płatną na końcu umowy.

.

Leasing fotowoltaiki – dlaczego warto?

Dla firmy produkcyjnej koszt przeciętnej instalacji fotowoltaicznej poniżj 50 kW wynosi od 70 do 200 tys. zł netto. Do zakupu fotowoltaiki zachęcają z jednej strony wysokie ceny energii, a z drugiej wysoka sprawność instalacji i trwałość przekraczająca 20 lat. W efekcie inwestycja szybko na siebie zarabia. Jest bezobsługowa i nie generuje kosztów użytkowania.

Przedsiębiorcy częściej instalują fotowoltaikę na dachu, rzadziej naziemnie czy na ścianach budynku.

Leasing fotowoltaiki oferuje wiele korzyści:

 • natychmiastowe oszczędności – oszczędzach na rachunkach za prąd, nadwyżkę przeznaczasz na spłate raty leasingu. Po kilku latach dokonujesz wykupu i instalacja staje się twoją własnością ciągle generując oszczędności.
 • nie nadwyrężysz płynności finansowej przedsiębiorstwa, na początek inwestujesz tylko pieniądze na wkład własny do leasingu (zwykle 10%), w kolejnych miesiącach raty spłacasz z oszczędności na rachunkach za prąd
 • prosta procedura przyznania, mało dokumentów i szybki czas oceny,
 • zaczynasz korzystać z instalacji od razu – nie trzeba odkładać środków na cały zakup w przyszłości,
 • nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, bo leasing (operacyjny) ujęty jest w kosztach firmy i nie widać go w bilansie,
 • mniejsze podatki – raty leasingu księgujesz w koszty i odliczasz od nich VAT (jeśli jesteś płatnikiem VAT), dzięki temu płacisz niższe podatki,
 • proste zabezpieczenia – instalacja jest własnością firmy leasingowej + podpisujesz weksel in blanco (a czasami weksel nie jest potrzebny),
 • produkujesz zieloną energię poprawiając też wizerunek firmy.

W 2022r firmy leasingowe udzieliły finansowania fotowoltaiki na łączną kwotę 1 243 mln zł netto. To duża kwota, porównywalna z wartością udzielonego leasingu wózków widłowych.

.

Kto może otrzymać leasing paneli fotowoltaicznych?

Z leasingu fotowoltaiki korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy:

Ponadto fundacje i stowarzyszenia oraz gospodarstwa rolne.

Najwięcej na leasingu fotowoltaiki mogą skorzystać biznesy energochłonne, ale nawet małe firmy moga uzyskać spore oszczędności.

.

Warunki leasingu fotowoltaiki do 50 kW

Leasing operacyjny fotowoltaiki: parametry.

Min. wkład własny 10-20%. W niektórych przypadkach może wynieść 5%. Maksymalny – 45%.

W leasingu operacyjnym odliczasz 100% VAT, kwotę netto zaliczasz w koszty firmy.

Min. czas trwania umowy wynosi 4 lata, co wynika z 10% stawki amortyzacji fotowoltaiki. Umowa leasingu kończy się 25% wykupem. To sprawia, że miesięczna rata jest niższa, choć wzrastają też nieco koszty leasingu (wysoki wykup to część kapitału płatna na końcu, od której do końca naliczane są odsetki). U nas znajdziesz też leasing z wykupem spłacanym z ratami leasingu, co pozwoli obniżyć koszty leasingu.

Maksymalny czas spłaty wynosi 5-7 lat w zależności od leasingodawcy. Po 5 latach minimalny wykup wynosi 14-15%, po 6 latach 4%, po 7 latach 1%.

Leasing fotowoltaiki obejmuje całość kosztów: panele, falowniki, konstrukcja wraz z usługą montażu, o ile wliczona jest w cenę paneli.

Większość instalacji do 50kW leasingujemy w procedurach uproszczonych, co oznacza mało dokumentów do leasingu, szybki czas oceny i łatwe do spełnienia kryteria szacowania zdolności leasingowej.

.

Leasing finansowy fotowoltaiki

W leasingu finansowym czas trwania umowy nie jest powiązany ze stawką amortyzacji, stąd można leasingować na krótszy czas, np. 2-3 lata.

W tym leasingu razem z wkładem własnym z góry wpłacasz cały VAT (od paneli + od odsetek) i jednorazowo rozliczasz. Kwotę netto amortyzujesz (10% rocznie) a odsetki od raty co miesiąc zaliczasz w koszty firmy.

Można również skorzystać z pożyczki leasingowej – zazwyczaj wtedy, gdy zakup paneli fotowoltaicznych objęty jest dofinansowaniem unijnym, albo chcesz rozłożyć spłątę VAT do rat pożyczki (ta opcja jest dla nievatowców). Z pożyczki chętnie korzystają także rolnicy na KRUS.

Istnieje możliwość finansowania pożyczką w ramach procedury uproszczonej (na oświadczenie o dochodzie).

.

Co z dofinansowaniem przy leasingu fotowoltaiki?

Jeśli zakup fotowoltaiki objęty jest dofinanswaniem to również można finansować projekt ze środków zewnętrznych, w tym leasingiem finansowym. Najczęściej jednak przedsiębiorcy wybierają wspomnianą pożyczkę leasingową. We wniosku o dofinansowanie powinieneś zaznaczyć preferowaną formę finansowania. Leasing operacyjny najczęściej jest wyłączony.

.

Gdzie zamontować instalację fotowoltaiczną – na dachu, ścianie czy gruncie?

Wybór miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych zależy od kilku czynników, takich jak kąt nachylenia powierzchni, kierunek ekspozycji, zacienienie, dostępność i koszty instalacji.

Najczęściej spotykanym miejscem instalacji paneli fotowoltaicznych jest dach, ponieważ jest to zazwyczaj najbardziej wygodne i ekonomiczne rozwiązanie. Instalacja na dachu może pomóc w uniknięciu kosztów wynikających z konieczności budowy podstawy na ziemi lub na ścianie budynku. Jednakże, warto zwrócić uwagę na to, czy dach jest wystarczająco mocny i stabilny, aby wytrzymać ciężar paneli i konstrukcji nośnej.

Inną opcją jest montaż paneli na ścianie budynku, co może być korzystne w przypadku braku wystarczającej ilości wolnej powierzchni na dachu lub jeśli kierunek ekspozycji paneli na dachu nie jest optymalny. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że ściana jest odpowiednio mocna i stabilna, aby utrzymać panele.

Montaż paneli fotowoltaicznych na ziemi jest również możliwy i może być korzystny w przypadku, gdy dach lub ściana nie są odpowiednie, lub gdy mamy dużą ilość wolnej przestrzeni. Warto jednak pamiętać, że taki montaż wymaga budowy konstrukcji nośnej i dodatkowych kosztów związanych z połączeniem instalacji z budynkiem.

.

Leasing fotowoltaiki – na co zwrócić uwagę?

Jeśli rozważasz leasing fotowoltaiki, istnieje kilka kwestii, na które powinieneś zwrócić uwagę:

 1. Warunki umowy: Przeczytaj dokładnie warunki umowy, w tym okres trwania umowy, wysokość rat i warunki wypowiedzenia umowy.
 2. Wysokość rat: Upewnij się, że wysokość rat leasingowych jest zgodna z Twoim budżetem. Pamiętaj, że niskie raty mogą oznaczać długi okres spłaty, co zwiększa koszty całkowite.
 3. Warunki wykupu: Przed podpisaniem umowy, zwróć uwagę na warunki wykupu z leasingu i koszty związane z nabyciem paneli słonecznych po zakończeniu okresu leasingu. Standardem jest wykup na poziomie 24-25% po 4 latach leasingu lub 14-15% po 5 latach.
 4. Miejsce montażu paneli: Fotowoltaikę możesz zamontować na dachu, ścianie budynku lub na gruncie.
 5. Tytuł prawny do nieruchomości: Najlepiej, gdy leasingobiorca jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, na której instaluje fotowoltaikę. Jeśli nie jest – umowa najmu nieruchomości powinna zostac zawarta na okres równy lub dłuższy umowie leasingu, a właściciel nieruchomości może zostać poproszony o podanie numeru księgi wieczystej w celu weryfikacji prawa własności.
 6. Wysokość oszczędności: Przed podpisaniem umowy, zwróć uwagę na potencjalne oszczędności, jakie mogą być osiągnięte dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Przeprowadź dokładne badanie rynku i sprawdź, jakie są aktualne stawki za energię elektryczną.
 7. Gwarancje: Upewnij się, że dostawca fotowoltaiki oferuje odpowiednio długi czas gwarancji na panele słoneczne oraz ich wydajność. Pamiętaj, że panele słoneczne to inwestycja na długie lata, a ich wydajność jest kluczowa dla osiągnięcia korzyści finansowych.
 8. Montaż: Dopytaj, kto będzie odpowiedzialny za montaż paneli słonecznych (sprzedawca czy podwykonawca) i czy firma ta posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
 9. Utrzymanie i serwis: Upewnij się, że sprzedawca oferuje odpowiednią obsługę serwisową i utrzymanie paneli słoncznych przez cały okres leasingu.

Podsumowując, przed podpisaniem umowy leasingowej na fotowoltaikę warto dokładnie zbadać rynek, porównać oferty leasingodawców i skonsultować się z ekspertem, który pomoże w podjęciu najlepszej decyzji.

leasing farm fotowoltaicznych

.

Leasing farm fotowoltaicznych

Leasing farm fotowoltaicznych różni się od leasingy małych instalacji fotowoltaicznych, zakres inwestycji i koszty są znacznie wyższe. I właśnie ze względu na koszty możliwe jest finansowanie na dłuższy okres czasu. Maksymalny czas spłaty wynosi 10 lat. Wkład własny zaczyna się od 10%. Warunki leasingu ustalane sa indywidualnie.

Jeśli zarabiasz w euro, możesz dostać leasing w euro.

W leasingu farm fotowoltaicznych można finansować wielomilionowe kwoty.

Przykładowo farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW to wydatek rzędu 3,5-4,5 miliona złotych netto. Istotny jest tytuł prawny do gruntu, na którym ma stanąć farma, najlepiej gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.

.

Dokumenty do leasingu farmy fotowoltaicznej

Standardowe dokumenty do leasingu obejmują:

 • Fv pro formę + specyfikację techniczną urządzeń,
 • Dokumenty finansowe za 1-2 zamknięte lata + rok bieżący,
 • Wypełniony wniosek leasingowy,
 • Opis działalności firmy i cel inwestycji.

W przypadku farmy fotowiltaicznej dochodzi sporo dokumentów specyficznych dla tego rodzaju inwestycji, przykładowo:

 • Biznes plan inwestycji,
 • Specyfikacja mocowa i modelowa całej inwestycji (czy jest stacja trafo, falowniki, moduły, konstrukcje, okablowanie, monitoring, ogrodzenie itd.) – pełna lista tego co wchodzi w leasing,
 • Promesy i umowy z odbiorcami, potwierdzenie wygranej aukcji OZE, jeżeli dotyczy,
 • Kopia pozwolenia na budowę,
 • Kopia umowy z generalnym wykonawcą w tym harmonogram rzeczowo-finansowy, warunki płatności, terminy rozliczeń,
 • Wymagane decyzje – środowiskowa, zagospodarowania terenu i inne, jeżeli występują,
 • Umowa przyłączeniowa,
 • Promesa koncesji lub koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej wydana przez URE,
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców energii przez URE jeżeli dotyczy (moc <1000 kWe),
 • Jeśli sprawa dotyczy leasingu zwrotnego, już po wybudowaniu elektrowni słonecznej, pokazujemy FV zakupu z potwierdzeniami zapłaty.

Inwestując w farmy fotowoltaiczne przedsiębiorcy często powołują spółki celowe. Nowa spółka również może otrzymać leasing, ale potrzebne będzie poręczenie dłużej działającej firmy posiadającej zdolność leasingową.

Poręczyciel przedstawia:

 • Wypełniony wniosek leasingowy,
 • Dokumenty finansowe,
 • Opis działalności + doświadczenie w projektach PV (o ile posiada).
 • .

Gdzie po ofertę fotowoltaiki?

Myślisz o zakupie, a nie wybrałeś jeszcze dotstawcy fotowoltaiki? Wobec tego koniecznie sprawdź ofertę naszego partnera – firmy Vosti.

Kliknij w link: Chcę ofertę fotowoltaiki z VOSTI

Wypełnij formularz i poczekaj na ofertę.

Powyższa oferta nie jest wpisem sponsorowanym. Po prostu uważamy ofertę Vosti za korzystną cenowo i jakościowo. Powyższy link jest linkiem afiliacyjnym, czyli otrzymamy wynagrodzenie za zrealizowane przez Was zakupy. Z góry dziękujemy!

Inwestycja w fotowoltaikę może być połączona z zakupem pompy ciepła, którą również można leasingować.

.

Leasing fotowoltaiki – pomocne linki

Ogólne informacje o leasingu:

7 najczęściej zadawanych pytań o leasing maszyn i urządzeń
Leasing w euro
Leasing na stałej czy zmiennej stopie?
Harmonogram spłat leasingu i płatności w transzach do producenta maszyny
Finansowanie maszyn z dotacją unijną
Leasing dla nowych firm
10 najczęściej popełnianych błędów w leasingu samochodów i maszyn

Leasing fotowoltaiki a podatki:

Jak stawka amortyzacji maszyny wpływa na czas trwania leasingu i wykup?
Leasing operacyjny a finansowy – różnice
VAT od odsetek w leasingu operacyjnym, finansowym i pożyczce leasingowej
Kaucja gwarancyjna czyli wykup płatny z ratami leasingu
Wysoki jednorazowy koszt na koniec miesiąca lub roku dzięki leasingowi
Leasing w działalności jednoosobowej
Leasing w spółce zoo
Leasing dla firm na ryczałcie
Nie jesteś płatnikiem VAT. Czy leasing jest dla ciebie?

Procedury leasingu fotowoltaiki i koszty dodatkowe:

Jak dostać leasing krok po kroku
Leasing w procedurze uproszczonej
Dokumenty do leasingu – jakie są potrzebne?
Koszty dodatkowe w leasingu
Koszty spreadu (przewalutowania) w leasingu maszyn
Czy leasing maszyny obejmuje koszty transportu, montażu, szkolenia i cła? 
Zdolność leasingowa – główne kryteria oceny
Zabezpieczenia leasingu: standardowe i dodatkowe
10 najczęstszych przyczyn odmowy leasingu i jak im zaradzić
Dywersyfikacja leasingodawców – dlaczego jest wskazana?

1

Oferta leasingu Leason: leasing fotowoltaiki i nie tylko

Szukasz oferty leasingu na fotowoltaikę? Sprawdź naszą propozycję:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

10 błędów przy leasingu samochodów i maszyn

  5/5 - (7 votes)

  Poprzedni post

  Finansowanie na laser fibrowy za 1,4 mln zł netto z dotacją [case study]

  Następny post

  Dokumenty do leasingu – jakie są potrzebne?