W czasach drogiej energii elektrycznej wiele osób decyduje się na zakup paneli fotowoltaicznych, a leasing fotowoltaiki jest popularną metodą zakupu na własne potrzeby. Na jakie warunki finansowania możesz liczyć?

leasing fotowoltaika

.

Leasing fotowoltaiki – poradnik leasingobiorcy

Decydując się na leasing fotowoltaiki wybierasz dostawcę paneli, negocujesz cenę i ustalasz warunki i adres dostawy. Następnie firma leasingowa płaci za zakupy, a ty korzystasz z fotowoltaiki. Spłacasz leasing w miesięcznych ratach, które zaliczasz w koszty firmy. Na koniec umowy wykupujesz instalację fotowoltaiczną na własność. Wykup jest częścią kapitału do spłaty, płatną na końcu umowy.

.

Leasing fotowoltaiki – dlaczego warto?

Dla firmy produkcyjnej koszt przeciętnej instalacji fotowoltaicznej poniżj 50 kW wynosi od 70 do 200 tys. zł netto. Do zakupu fotowoltaiki zachęcają z jednej strony wysokie ceny energii, a z drugiej wysoka sprawność instalacji i trwałość przekraczająca 20 lat. W efekcie inwestycja szybko na siebie zarabia. Jest bezobsługowa i nie generuje kosztów użytkowania.

Przedsiębiorcy częściej instalują fotowoltaikę na dachu, rzadziej naziemnie czy na ścianach budynku.

Leasing fotowoltaiki oferuje wiele korzyści:

 • natychmiastowe oszczędności – oszczędzasz na rachunkach za prąd, nadwyżkę przeznaczasz na spłate raty leasingu. Po kilku latach dokonujesz wykupu i instalacja staje się twoją własnością ciągle generując oszczędności.
 • nie nadwyrężysz płynności finansowej przedsiębiorstwa, na początek inwestujesz tylko pieniądze na wkład własny do leasingu (zwykle 10%), w kolejnych miesiącach raty spłacasz z oszczędności na rachunkach za prąd
 • prosta procedura przyznania, mało dokumentów i szybki czas oceny,
 • zaczynasz korzystać z instalacji od razu – nie trzeba odkładać środków na cały zakup w przyszłości,
 • nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, bo leasing (operacyjny) ujęty jest w kosztach firmy i nie widać go w bilansie,
 • mniejsze podatki – raty leasingu księgujesz w koszty i odliczasz od nich VAT (jeśli jesteś płatnikiem VAT), dzięki temu płacisz niższe podatki,
 • proste zabezpieczenia – instalacja jest własnością firmy leasingowej + podpisujesz weksel in blanco (a czasami weksel nie jest potrzebny),
 • gwarancja wykupu za kwotę zapisaną w umowie, zdecydowanie niższą od faktycznej wartości rynkowej instalacji fotowoltaicznej,
 • produkujesz zieloną energię poprawiając też wizerunek firmy.

Rynek leasingu fotowoltaiki w Polsce

W 2022r firmy leasingowe udzieliły finansowania fotowoltaiki na łączną kwotę 1 463 mln zł netto. To duża kwota, porównywalna z wartością udzielonego leasingu wózków widłowych.

W 2023r firmy leasingowe sfinansowały fotowoltaikę o wartości 966 mln zł netto.

.

Kto może otrzymać leasing paneli fotowoltaicznych?

Z leasingu fotowoltaiki korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy:

Ponadto fundacje i stowarzyszenia oraz gospodarstwa rolne.

Najwięcej na leasingu fotowoltaiki mogą skorzystać biznesy energochłonne, ale nawet małe firmy moga uzyskać spore oszczędności.

.

Warunki leasingu fotowoltaiki do 50 kW

Leasing operacyjny fotowoltaiki: parametry.

Min. wkład własny 10-20%. W niektórych przypadkach może wynieść 5%. Maksymalny – 45%.

W leasingu operacyjnym odliczasz 100% VAT, kwotę netto zaliczasz w koszty firmy.

Min. czas trwania umowy wynosi 4 lata, co wynika z 10% stawki amortyzacji fotowoltaiki. Umowa leasingu kończy się 25% wykupem. To sprawia, że miesięczna rata jest niższa, choć wzrastają też nieco koszty leasingu (wysoki wykup to część kapitału płatna na końcu, od której do końca naliczane są odsetki). U nas znajdziesz też leasing z wykupem spłacanym z ratami leasingu, co pozwoli obniżyć koszty leasingu.

Maksymalny czas spłaty wynosi 5-7 lat w zależności od leasingodawcy. Po 5 latach minimalny wykup wynosi 14-15%, po 6 latach 4%, po 7 latach 1%.

Leasing fotowoltaiki obejmuje całość kosztów: panele, falowniki, konstrukcja wraz z usługą montażu, o ile wliczona jest w cenę paneli.

Większość instalacji do 50kW leasingujemy w procedurach uproszczonych, co oznacza mało dokumentów do leasingu, szybki czas oceny i łatwe do spełnienia kryteria szacowania zdolności leasingowej.

.

Leasing finansowy fotowoltaiki

W leasingu finansowym czas trwania umowy nie jest powiązany ze stawką amortyzacji, stąd można leasingować na krótszy czas, np. 2-3 lata.

W tym leasingu razem z wkładem własnym z góry wpłacasz cały VAT (od paneli + od odsetek) i jednorazowo rozliczasz. Kwotę netto amortyzujesz (10% rocznie) a odsetki od raty co miesiąc zaliczasz w koszty firmy.

Na koniec umowy następuje przeniesienie własności instalacji na leasingobiorcę (nie mylić z wykupem), zwykle za niewielką opłatą.

Można również skorzystać z pożyczki leasingowej – zazwyczaj wtedy, gdy zakup paneli fotowoltaicznych objęty jest dofinansowaniem unijnym, albo chcesz rozłożyć spłątę VAT do rat pożyczki (ta opcja jest dla nievatowców). Z pożyczki chętnie korzystają także rolnicy na KRUS.

Istnieje możliwość finansowania pożyczką w ramach procedury uproszczonej (na oświadczenie o dochodzie).

.

Co z dofinansowaniem przy leasingu fotowoltaiki?

Jeśli zakup fotowoltaiki objęty jest dofinanswaniem to również można finansować projekt ze środków zewnętrznych, w tym leasingiem finansowym. Najczęściej jednak przedsiębiorcy wybierają wspomnianą pożyczkę leasingową. We wniosku o dofinansowanie powinieneś zaznaczyć preferowaną formę finansowania. Leasing operacyjny najczęściej jest wyłączony.

.

Gdzie zamontować instalację fotowoltaiczną – na dachu, ścianie czy gruncie?

Wybór miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych zależy od kilku czynników, takich jak kąt nachylenia powierzchni, kierunek ekspozycji, zacienienie, dostępność i koszty instalacji.

Najczęściej spotykanym miejscem instalacji paneli fotowoltaicznych jest dach, ponieważ jest to zazwyczaj najbardziej wygodne i ekonomiczne rozwiązanie. Instalacja na dachu może pomóc w uniknięciu kosztów wynikających z konieczności budowy podstawy na ziemi lub na ścianie budynku. Jednakże, warto zwrócić uwagę na to, czy dach jest wystarczająco mocny i stabilny, aby wytrzymać ciężar paneli i konstrukcji nośnej.

Inną opcją jest montaż paneli na ścianie budynku, co może być korzystne w przypadku braku wystarczającej ilości wolnej powierzchni na dachu lub jeśli kierunek ekspozycji paneli na dachu nie jest optymalny. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że ściana jest odpowiednio mocna i stabilna, aby utrzymać panele.

Montaż paneli fotowoltaicznych na ziemi jest również możliwy i może być korzystny w przypadku, gdy dach lub ściana nie są odpowiednie, lub gdy mamy dużą ilość wolnej przestrzeni. Warto jednak pamiętać, że taki montaż wymaga budowy konstrukcji nośnej i dodatkowych kosztów związanych z połączeniem instalacji z budynkiem.

.

Leasing fotowoltaiki – na co zwrócić uwagę?

Jeśli rozważasz leasing fotowoltaiki, istnieje kilka kwestii, na które powinieneś zwrócić uwagę:

 1. Warunki umowy: Przeczytaj dokładnie warunki umowy, w tym okres trwania umowy, wysokość rat i warunki wypowiedzenia umowy.
 2. Wysokość rat: Upewnij się, że wysokość rat leasingowych jest zgodna z Twoim budżetem. Pamiętaj, że niskie raty mogą oznaczać długi okres spłaty, co zwiększa koszty całkowite.
 3. Warunki wykupu: Przed podpisaniem umowy, zwróć uwagę na warunki wykupu z leasingu i koszty związane z nabyciem paneli słonecznych po zakończeniu okresu leasingu. Standardem jest wykup na poziomie 24-25% po 4 latach leasingu lub 14-15% po 5 latach.
 4. Miejsce montażu paneli: Fotowoltaikę możesz zamontować na dachu, ścianie budynku lub na gruncie.
 5. Tytuł prawny do nieruchomości: Najlepiej, gdy leasingobiorca jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, na której instaluje fotowoltaikę. Jeśli nie jest – umowa najmu nieruchomości powinna zostac zawarta na okres równy lub dłuższy umowie leasingu, a właściciel nieruchomości może zostać poproszony o podanie numeru księgi wieczystej w celu weryfikacji prawa własności.
 6. Wysokość oszczędności: Przed podpisaniem umowy, zwróć uwagę na potencjalne oszczędności, jakie mogą być osiągnięte dzięki wykorzystaniu energii słonecznej. Przeprowadź dokładne badanie rynku i sprawdź, jakie są aktualne stawki za energię elektryczną.
 7. Gwarancje: Upewnij się, że dostawca fotowoltaiki oferuje odpowiednio długi czas gwarancji na panele słoneczne oraz ich wydajność. Pamiętaj, że panele słoneczne to inwestycja na długie lata, a ich wydajność jest kluczowa dla osiągnięcia korzyści finansowych.
 8. Montaż: Dopytaj, kto będzie odpowiedzialny za montaż paneli słonecznych (sprzedawca czy podwykonawca) i czy firma ta posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
 9. Utrzymanie i serwis: Upewnij się, że sprzedawca oferuje odpowiednią obsługę serwisową i utrzymanie paneli słoncznych przez cały okres leasingu.

Podsumowując, przed podpisaniem umowy leasingowej na fotowoltaikę warto dokładnie zbadać rynek, porównać oferty leasingodawców i skonsultować się z ekspertem, który pomoże w podjęciu najlepszej decyzji.

leasing farm fotowoltaicznych

.

Leasing farm fotowoltaicznych

Leasing farm fotowoltaicznych różni się od leasingu małych instalacji fotowoltaicznych, zakres inwestycji i koszty są znacznie wyższe. I właśnie ze względu na koszty możliwe jest finansowanie na dłuższy okres czasu. Maksymalny czas spłaty wynosi 10 lat. Wkład własny zaczyna się od 10%. Warunki leasingu ustalane sa indywidualnie.

Jeśli zarabiasz w euro, możesz dostać leasing w euro.

W leasingu farm fotowoltaicznych można finansować wielomilionowe kwoty.

Przykładowo farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW to wydatek rzędu 3,5-4,5 miliona złotych netto. Istotny jest tytuł prawny do gruntu, na którym ma stanąć farma, najlepiej gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.

.

Dokumenty do leasingu farmy fotowoltaicznej

Standardowe dokumenty do leasingu obejmują:

 • Fv pro formę + specyfikację techniczną urządzeń,
 • Dokumenty finansowe za 1-2 zamknięte lata + rok bieżący,
 • Wypełniony wniosek leasingowy,
 • Opis działalności firmy i cel inwestycji.

W przypadku farmy fotowiltaicznej dochodzi sporo dokumentów specyficznych dla tego rodzaju inwestycji, przykładowo:

 • Biznes plan inwestycji,
 • Specyfikacja mocowa i modelowa całej inwestycji (czy jest stacja trafo, falowniki, moduły, konstrukcje, okablowanie, monitoring, ogrodzenie itd.) – pełna lista tego co wchodzi w leasing,
 • Promesy i umowy z odbiorcami, potwierdzenie wygranej aukcji OZE, jeżeli dotyczy,
 • Kopia pozwolenia na budowę,
 • Kopia umowy z generalnym wykonawcą w tym harmonogram rzeczowo-finansowy, warunki płatności, terminy rozliczeń,
 • Wymagane decyzje – środowiskowa, zagospodarowania terenu i inne, jeżeli występują,
 • Umowa przyłączeniowa,
 • Promesa koncesji lub koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej wydana przez URE,
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców energii przez URE jeżeli dotyczy (moc <1000 kWe),
 • Jeśli sprawa dotyczy leasingu zwrotnego, już po wybudowaniu elektrowni słonecznej, pokazujemy FV zakupu z potwierdzeniami zapłaty.

Inwestując w farmy fotowoltaiczne przedsiębiorcy często powołują spółki celowe. Nowa spółka również może otrzymać leasing, ale potrzebne będzie poręczenie dłużej działającej firmy posiadającej zdolność leasingową.

Poręczyciel przedstawia:

 • Wypełniony wniosek leasingowy,
 • Dokumenty finansowe,
 • Opis działalności + doświadczenie w projektach PV (o ile posiada).

.

Gdzie po ofertę fotowoltaiki?

Myślisz o zakupie, a nie wybrałeś jeszcze dotstawcy fotowoltaiki? Wobec tego koniecznie sprawdź ofertę naszego partnera – firmy Vosti.

Kliknij w link: Chcę ofertę fotowoltaiki z VOSTI

Wypełnij formularz i poczekaj na ofertę.

Powyższy link jest linkiem afiliacyjnym. Nie namawiam Cię do korzystania z usługi, która nie jest Ci potrzebna. Jeżeli jednak uznasz, że ta forma finansowania ma sens i zechcesz skorzystać z oferty leasingu za pośrednictwem naszego bloga, będę Ci bardzo wdzięczny. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, dla nas szansa na pozyskanie środków na dalszy rozwój bloga. Dlatego serdecznie dziękuję jeśli uznasz, że warto to zrobić.

Inwestycja w fotowoltaikę może być połączona z zakupem pompy ciepła, którą również można leasingować.

.

Leasing fotowoltaiki – pomocne linki

Ogólne informacje o leasingu:

7 najczęściej zadawanych pytań o leasing maszyn i urządzeń
Leasing w euro
Leasing na stałej czy zmiennej stopie?
Harmonogram spłat leasingu i płatności w transzach do producenta maszyny
Finansowanie maszyn z dotacją unijną
Leasing dla nowych firm
10 najczęściej popełnianych błędów w leasingu samochodów i maszyn

Leasing fotowoltaiki a podatki:

Jak stawka amortyzacji maszyny wpływa na czas trwania leasingu i wykup?
Leasing operacyjny a finansowy – różnice
VAT od odsetek w leasingu operacyjnym, finansowym i pożyczce leasingowej
Kaucja gwarancyjna czyli wykup płatny z ratami leasingu
Wysoki jednorazowy koszt na koniec miesiąca lub roku dzięki leasingowi
Leasing w działalności jednoosobowej
Leasing w spółce zoo
Leasing dla firm na ryczałcie
Nie jesteś płatnikiem VAT. Czy leasing jest dla ciebie?

Procedury leasingu fotowoltaiki i koszty dodatkowe:

Jak dostać leasing krok po kroku
Leasing w procedurze uproszczonej
Dokumenty do leasingu – jakie są potrzebne?
Koszty dodatkowe w leasingu
Koszty spreadu (przewalutowania) w leasingu maszyn
Czy leasing maszyny obejmuje koszty transportu, montażu, szkolenia i cła? 
Zdolność leasingowa – główne kryteria oceny
Zabezpieczenia leasingu: standardowe i dodatkowe
10 najczęstszych przyczyn odmowy leasingu i jak im zaradzić
Dywersyfikacja leasingodawców – dlaczego jest wskazana?

1

Oferta leasingu Leason: leasing fotowoltaiki i nie tylko

Szukasz oferty leasingu na fotowoltaikę? Sprawdź naszą propozycję:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Jak dostać leasing krok po kroku

10 błędów przy leasingu samochodów i maszyn

  5/5 - (7 votes)

  Poprzedni post

  Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT 2024

  Następny post

  Leasing Mercedesa z wysokimi odliczeniami podatkowymi 2024