Czeka cię wykup samochodu z leasingu na spółkę zoo i zastanawiasz się, w jaki sposób wyprowadzić pojazd z firmy aby zapłacić jak najmniejsze podatki? Można to zrobić na kilka sposobów i omówimy je po kolei.

Wykup samochodu z leasingu spółka zoo

Wykup samochodu z leasingu na spółkę zoo

W leasingu operacyjnym prawo do wykupu samochodu po cenie zapisanej w umowie ma jedynie leasingobiorca, czyli spółka zoo. Wszyscy pozostali (w tym udziałowcy czy zarząd spółki) po aktualnej wartości rynkowej, która zwykle jest znacznie wyższa.

Zatem leasing samochodu dobiega końca i wykupuje go spółka zoo. Następnie udziałowcy często zadają sobie pytanie – w jaki sposób można przenieść pojazd ze spółki do majątku prywatnego udziałowca?

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na spółkę zoo

Najbardziej oczywistą odpowiedzią jest sprzedaż na podstawie faktury VAT.

Problem stanowi opodatkowanie sprzedaży – VATem i CITem.

Jeśli po wykupie planujesz sprzedać pojazd, a wykup jest wysoki  – warto wykupić pojazd jako towar handlowy (co pozwoli odliczyć 100% VAT od wykupu). Następnie sprzedać w tym samym miesiącu, kompensując przychód ze sprzedaży z kosztem wykupu. Wtedy opodatkowaniu podlega tylko różnica.

Podatek ze sprzedaży (VAT i CIT) można dodatkowo obniżyć poprzez wzięcie np. kolejnego leasingu i wpłatę wysokiego wkładu własnego. Prawdopodobnie odliczysz tylko 50% VAT od wkładu własnego.

Przekazanie samochodu wspólnikowi spółki zoo w formie dywidendy

Możliwa jest wypłata dywidendy w formie rzeczowej pod warunkiem, że umowa spółki zoo przewiduje taką możliwość. Wypłata dywidendy może nastąpić również w trakcie roku obrachunkowego (ponownie konieczny jest odpowiedni zapis w umowie spółki).

Gdy spółka jest płatnikiem VAT i miała prawo skorzystać z odliczenia VAT dla samochodu wypłata dywidendy będzie opodatkowana podatkiem VAT, bez względu na fakt czy VAT od pojazdu został odliczony w całości lub w części. Wspólnik nie będzie miał prawa do jego odliczenia, nawet gdyby posiadał status podatnika czynnego.

Możliwa jest sytuacja, w której spółka będąca czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci VATu od dywidendy. Dyrektor KIS w interpretacji z 12 maja 2021, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.214.2021.1.MWJ

stwierdził, że podatnik działający w branży inwestycyjnej (zwolnionej z VAT) nie musi opodatkowywać VATem przekazania wspólnikowi samochodu dywidendą, gdy nie miał prawa do jego odliczenia przy nabyciu.

Natomiast dla większości spółek zoo będących vatowcami przekazanie samochodu dywidendą skutkuje obowiązkiem odprowadzenia VAT. Wartość pojazdu powinna odpowiadać wartości rynkowej.

Ponadto dochodzi podatek dochodowy od wartości netto dywidendy.

Darowizna samochodu na rzecz wspólnika spółki zoo

Czy możliwa jest bezpodatkowa darowizna samochodu wspólnikowi spółki zoo?

Od 2022r wyprowadzając samochód z firmy darowizną płatnicy VAT odprowadzają VAT od wartości rynkowej pojazdu (nie dotyczy spółek niebędących płatnikami VAT).

Niezależnie czy samochód został wykupiony z leasingu jako środek trwały czy towar handlowy.

Osoba obdarowana (udziałowiec) odprowadza podatek dla 3 grupy podatkowej, zgodnie z progiem podatkowym:

 • do 5 308 zł – brak obowiązku płacenia podatku i informowaniu fiskusa;
 • do 11 128 zł – 12% (1 335,40 zł);
 • od 11 128 zł do 22 256 zł – 1 335,40 zł + 16% nadwyżki ponad 11 128 zł;
 • powyżej 22 256 zł – 3 115,90 zł + 20% nadwyżki ponad 22 256 zł.

Liczone od wartości brutto darowizny (a gdyby była zaniżona – od wartości rynkowej).

Bezpodatkowa darowizna możliwa jest dla osób prywatnych oraz JDG niebędących płatnikami VAT, w ramach najbliższej rodziny (zerowa grupa podatkowa).

Czy darowizna również rozliczy niezamortyzowaną kwotę?

W przypadku, gdy pojazd nie zostanie całkowicie zamortyzowany przed dokonaniem darowizny, niezamortyzowana część nie będzie kosztem uzyskania przychodu spółki.

Z podatkowego punktu widzenia najkorzystniej będzie sprzedać pojazd na optymalnej FV – unikniemy opodatkowania VAT i CIT ponad kwotę z FV.

Alternatywnie jeszcze w trakcie leasingu można rozważyć cesję leasingu na JDG wspólnika (lub osoby z jego najbliższej rodziny) i wykup prywatny.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu dopasowanej do Twojej sytuacji? Potrzebujez doradztwa? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Doradztwo leasingowe >>

Ubezpieczenie OC AC NNW >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing w spółce zoo

Znacznie więcej o wykupie z leasingu, w tym korzyściach z dużego wykupu piszemy we wpisie: Wykup z leasingu od 2022r – jak to zrobić dobrze?

Leasing samochodów osobowych

Odliczenia podatkowe od leasingu – aktualne zasady

10 najczestszych pytań o leasing z branży medycznej

  5/5 - (10 votes)

  Poprzedni post

  Leasing nieruchomości w Polsce – jak działa?

  Następny post

  Maszyna w leasingu a wywóz zagranicę