Cesja leasingu to sposób na szybkie pozbycie się samochodu w leasingu z możliwością uzyskania wysokiego odstępnego. Jak zrobić cesję? Na co zwrócić uwagę? Jak oszacować odstępne za przejęcie leasingu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w poniższym tekście.

cesja leasingu

Co to jest cesja leasingu?

Cesja leasingu to zmiana dotychczasowego leasingobiorcy (zwanego cedentem) na nowego (zwanego cesjonariuszem). Nowy leasingobiorca przejmuje leasing, czyli przedmiot leasingu wraz z obowiązkiem spłaty rat leasingu. Korzysta z przedmiotu i reguluje zobowiązania.

Kontynuuje spłatę leasingu na dotychczasowych zasadach. Może odkupić przedmiot po wartości wykupu wynikającej z umowy, zwykle niższej od wartości rynkowej.

Co daje cesja leasingu?

Przejęcie leasingu przez nowego leasingobiorcę pozwala pozbyć się niechcianego samochodu lub maszyny wraz ze zobowiązaniem.

Z kolei przejmujący ma do dyspozycji prawie nowy samochód czy maszynę, często w korzystnej cenie. Nie musi miesiącami oczekiwać na wyprodukowanie i odbiór od dilera.

Z jakich powodów decydujemy się na cesję leasingu?

Powody cesji są różne i warto przyjrzeć im się bliżej. Część to z góry zaplanowane działania. Pozostałe wynikają raczej z aktualnej potrzeby.

Cesja z powodu chęci zmiany samochodu

Zdecydowana większość ogłoszeń o cesję dotyczy leasingu samochodów osobowych.

W trakcie leasingu może się okazać, że chcesz zmienić samochód na inny a nie masz, lub nie chcesz wykładać gotówki na wcześniejszą spłatę leasingu. Cesja nie tylko rozwiązuje ten problem, ale jeszcze pozwala uzyskać odstępne (o czym więcej piszemy w dalszej części tekstu).

Część leasingobiorców celowo bierze leasing bez pierwszej wpłaty, na 5 lat i z wysokim wykupem, żeby przez rok czy dwa płacić niskie raty, a potem znaleźć chętnego na przejęcie.

Z góry zakładają, że po pewnym czasie zrobią cesję leasingu. Chcą po prostu jeździć najnowszym modelem za niewielkie pieniądze i często wybierają samochody premium, np. marki BMW.

Nie opłaca się zakończyć leasingu przed czasem

Leasing operacyjny musi trwać minimum 40% czasu amortyzacji przedmiotu. Dla:

Jeśli chciałbyś zakończyć umowę leasingu wcześniej nie zostanie spełnione kryterium ustawowego, minimalnego czasu trwania umowy. Dlatego wykup nastąpi po aktualnej wartości rynkowej lub aktualnej wartości pozostałej do spłaty, w zależności która z nich jest wyższa.

Jeśli wziąłeś w leasing samochód za 150.000 zł i po roku spłaciłeś 60.000 zł kapitału (opłata wstępna + raty leasingu), a aktualna wartość rynkowa wynosi 120.000 zł, to zamykając umowę przed czasem musiałbyś zapłacić 120.000 zł + zdyskontowane odsetki (pomniejszone o stopę procentową). Byłbyś stratny 30.000 zł.

Tymczasem decydując się na cesję leasingu mógłbyś liczyć na odstępne w podobnej wysokości (30.000 zł).

Trudna sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą spłatę

Jeśli w trakcie leasingu biznes podupada i nie stać cię już na spłatę cesja leasingu pozwoli uwolnić się od zobowiązania, a być może dodatkowo podreperować budżet firmy dzięki odstępnemu.

Istotnym jest, żeby działać zawczasu, kiedy jeszcze terminowo opłacasz raty leasingu. Gdy pojawią się opóźnienia leasingodawca może nie zgodzić się na cesję.

Inną możliwością jest transfer leasing, w którym inny leasingodawca spłaci dotychczasowy leasing, rozłoży spłatę na dłuższy okres a ewentualną nadwyżkę wypłaci na twoje konto.

Przedmiot leasingu nie jest już potrzebny

Kilka lat leasingu to długi okres czasu, w trakcie którego różne aspekty prowadzonej działalności mogą ulec zmianie. Przykładowo możesz zmienić asortyment lub branżę albo model biznesowy.

Nagle okazuje się, że maszyna nie będzie już potrzebna, albo wraz ze zmniejszeniem działu handlowego nie musisz utrzymywać tak rozbudowanej floty samochodów. Ponownie cesja leasingu pomoże rozwiązać ten problem.

Cesja leasingu z powodu zmiany formy prawnej firmy

To naturalne, że wraz z rozwojem firmy chcemy ją zabezpieczyć przed różnymi ryzykami. Wiele działalności jednoosobowych czy spółek cywilnych po osiągnięciu odpowiedniej skali działalności przekształca się w spółki zoo.

W tej sytuacji cesja jest najczęściej formalnością, bowiem dalej te same osoby prowadzą biznes i kontynuują dotychczasową działalność.

Chęć wykupu prywatnego

Ciekawą motywacją jest chęć prywatnego wykupu samochodu.

Spółki jawne czy spółki zoo nie mają możliwości wykupu prywatnego. Jeśli wspólnik, członek zarządu albo ktoś z ich najbliższej rodziny prowadzi JDG to zdarza się, że przed końcem umowy przepisują leasing na działalność.

Dzięki temu mogą wykupić prywatnie i, z wykorzystaniem darowizny, po 6 miesiącach sprzedać pojazd bez podatków. Gdyby wykupili na spółkę – sprzedaż trzeba by było opodatkować (VAT i podatek dochodowy).

Jeśli chciałbyś skorzystać z takiego rozwiązania koniecznie upewnij się, czy twój leasingodawca nie stawia ograniczeń czasowych na dokonanie cesji. Część leasingodawców nie zgadza się na cesję, gdy do końca leasingu zostało poniżej 6-12 miesięcy.

Kto może przejąć leasing?

Leasing może przejąć firma działająca w dowolnej formie prawnej lub fundacja.

Trzeba pamiętać, że leasingodawca zweryfikuje nowego leasingobiorcę. Oceni wniosek podobnie, jak ma to miejsce przy ubieganiu się o leasing. To oznacza możliwość oceny w procedurze uproszczonej o ile przedmiot i rocznik na to pozwalają.

Ciężko będzie uzyskać zgodę leasingodawcy, gdy cesjonariusz (przejmujący):

 • jest startupem albo działa bardzo krótko na rynku,
 • jest osoba młodą, poniżej 25 roku (chodzi o właściciela firmy lub prezesa spółki),
 • ma negatywną historię w bazach,
 • nie ma zdolności leasingowej wynikającej z dokumentów finansowych lub z oświadczenia o dochodach na wniosku,
 • spółka ma zagranicznych udziałowców bez karty pobytu, w szczególności z krajów objętych sankcjami, np. Rosji czy Białorusi.

Odstępne leasingu

Przy cesji leasingu częstą praktyką jest odstępne – opłata, którą nowy leasingobiorca płaci dotychczasowemu. Odstępne wyrównuje kwotę pozostałą do spłaty do wartości rynkowej samochodu lub maszyny.

Im więcej kapitału spłaciłeś w trakcie leasingu, tym większa kwota odstępnego. A gdy spłaciłeś niewiele – kwota odstępnego będzie niewielka lub wcale jej nie będzie.

Jeśli masz nóż na gardle może się nawet zdarzyć, że będziesz musiał dopłacić, żeby nowy leasingobiorca chciał przejąć leasing:

Przykładowo wziąłeś leasing bez pierwszej wpłaty na 5 lat z wykupem 30%. Spłaciłeś 6 rat i szukasz chętnego na przejęcie leasingu. Do spłaty z odsetkami pozostało jeszcze ponad 120% wartości pojazdu.

Jak ustalić kwotę odstępnego?

 1. Należy oszacować aktualną wartość rynkową samochodu.
 2. Następnie zsumować pozostałe opłaty leasingowe wraz z wykupem.
 3. Różnica wskaże wartość odstępnego, przykładowo:

Pojazd warty 100 tys. zł. Do spłaty zostało 20 rat po 2 tys. zł i wykup 20 tys. zł, co daje w sumie 60 tys. zł. Odstępne wyniesie więc 40 tys. zł.

Jednakże w szacowaniu odstępnego należy uwzględnić, że przejmujący nie płaci całej wartości rynkowej pojazdu od razu. Jednorazowo płaci tylko odstępne, a pozostałą część reguluje w opłatach leasingowych.

Pieniądz nie jest za darmo, każdy leasingobiorca płaci odsetki leasingowe. Gdyby nowy leasingobiorca zamiast przejąć leasing, wziął w leasing nowy samochód z salonu, to również spłaci auto z odsetkami leasingowymi.

Dlatego ustalając odstępne należy uwzględnić również odsetki leasingowe pozostałe do spłaty (albo ich część). Cena samochodu za gotówkę, a cena auta z leasingiem to dwie różne wartości. Widać to szczególnie przy aktualnych, wysokich stopach procentowych. Leasing nie jest za darmo.

Co  jeszcze uwzględnić ustalając wartość odstępnego?

 • Opłatę leasingodawcy za cesję (najczęściej okolice 1000 zł netto).
 • Poniesione opłaty za ubezpieczenie w leasingu (więcej o ubezpieczeniu piszemy w dalszej części tekstu).
 • Inne istotne elementy, np. dopiero co wykonany serwis (wymiana płynów + klocków).

Wracając do wcześniejszego przykładu:

Pojazd o wartości 100 tys. zł. Do spłaty pozostało 20 rat po 2000 zł (z tego 5000 zł stanowią odsetki) i wykup 20 tys. zł, co daje łącznie 60 tys. zł. Cesja kosztuje 1000 zł. Opłacone OC AC NNW w kwocie 3000 zł (do końca polisy pozostało 8 miesięcy – równowartość 2000 zł).

Odstępne może więc wynieść : 100 (wartość rynkowa) – 55 (kapitał pozostały do spłaty)  – 1 (koszt cesji) +  2 (opłacone ubezpieczenie) = 46  tys. zł.

Jednakże znalezienie chętnego na przejęcie leasingu za taką wartość może być trudne. Im bardziej zależy ci na dokonaniu cesji, im szybciej chcesz znaleźć chętnego tym niższe odstępne zaproponujesz. Będzie to okazja dla cesjonariusza.

Jak rozliczyć odstępne?

Dotychczasowy leasingobiorca wystawia fakturę tytułem cesji leasingu (przejęcia / przekazania praw do umowy leasingu). Jest to jego przychód i należy go rozliczyć z urzędem skarbowym.

Nowy leasingobiorca zaliczy fakturę za odstępne w koszty na takich samych zasadach, jak opłaty leasingowe. To oznacza ograniczenia w odliczeniu VAT oraz limit kosztów 150.000 zł dla samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł. Szczegółowo opisujemy te zagadnienia w tekście o odliczeniach podatkowych w leasingu.

Efekty podatkowe cesji leasingu

Dotychczasowy leasingodawca nie dokonuje żadnych korekt. Wystawia tylko fakturę za odstępne i ją rozlicza.

Nowy leasingobiorca:

 • Zalicza w koszty kolejne opłaty leasingowe.
 • Odlicza VAT w 50% lub w 100%, w zależności od przedmiotu leasingu. Jeśli nie jest płatnikiem VAT to nic nie odlicza.
 • Rozlicza fakturę za odstępne identycznie, jak opłaty leasingowe.
przejęcie leasingu

Cesja leasingu krok po kroku

 1. Oszacuj odstępne.
 2. Przygotowuj i wystaw ogłoszenie z ofertą cesji leasingu.
 3. Gdy znajdziesz chętnego – złóż wniosek o dokonanie cesji do leasingodawcy.
 4. Poczekaj na odpowiedź leasingodawcy. Gdy zgadza się na cesję:
 5. Podpisz dokumenty, rozlicz się z cesjonariuszem (nowym leasingobiorcą) i przekaż mu samochód lub maszynę.
 1. Cesja umowy leasingu operacyjnego wiąże się wyłącznie ze zmianą Leasingobiorcy, pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
 2. Wniosek o cesję może zostać rozpatrzony nie później niż 6 miesięcy przed datą zakończenia umowy.
 3. Czas weryfikacji wniosku o cesję to około 30 dni roboczych. W indywidualnych przypadkach czas może ulec zmianie.
 4. Opłata za realizację cesji umowy dla Przejmującego wynosi: dla umów zawartych do 16.08.2022 r. 499,00 PLN netto/ dla umów zawartych od 17.08.2022 r. 900,00 PLN netto. Faktura za realizację cesji zostanie wystawiona na Przejmującego po aktywacji umowy cesji.
 5. W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej, zgoda na przeprowadzenie cesji umowy ważna jest 30 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji.
 6. Warunkiem aktywacji cesji (po uzyskaniu decyzji pozytywnej) jest:
 • podpisanie kompletu umów cesji oraz otrzymanie ich w oryginale przez pracownika Działu Obsługi Klienta Spółki Alior Leasing,
 • uregulowanie przez aktualnego Leasingobiorcę wszystkich wystawionych i nieuregulowanych faktur,
 • gdy aktualny Leasingobiorca zawarł polisę ubezpieczeniową z pakietu AL, polisa ta po aktywacji cesji umowy zostanie aneksowana na Przejmującego. W związku z koniecznością aneksowania polisy Towarzystwo Ubezpieczeniowe może dokonać przeliczenia składki w oparciu o dane nowego użytkownika. Składka polisy może ulec zmianie a jej ostateczna wartość zostanie ustalona w formie aneksu po wprowadzeniu umowy cesji,
 • gdy aktualny Leasingobiorca zawarł polisę spoza pakietu AL nie ma możliwości aneksowania polisy na Przejmującego. Jeżeli polisa była płatna w ratach aktualny Leasingobiorca zobligowany jest do opłacenia pozostałych rat. Po otrzymaniu oryginałów umów cesji podpisanych przez strony, zostanie wystawiona na aktualnego Leasingobiorcę faktura dociążeniowa za pozostałe do opłacenia raty ubezpieczenia z obowiązkiem jej uregulowania przed aktywacją cesji umowy.

Przejmujący może skorzystać z polisy indywidualnej lub polisy z pakietu Alior Leasing. Jeśli Przejmujący wybierze polisę indywidualną to konieczne jest przesłanie oferty ubezpieczenia do akceptacji.

Po spełnieniu powyższych warunków cesji następuje jej aktywowanie oraz podpisanie przez pracownika Działu Obsługi Klienta Spółki Alior Leasing. Fakturowanie Przejmującego nastąpi od najbliższej raty po dacie wejścia cesji w życie.

Cesja leasingu – FAQ – koszty, ubezpieczenie i in.

1. Ile kosztuje cesja leasingu?

Opłata dla leasingodawcy wynosi przeciętnie od 900 do 1500 zł netto, albo 0,5% kapitału i nie mniej, niż [kwota] i jest zapisana w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy.

Najczęściej opłatę pokrywa nowy leasingobiorca.

Niektórzy leasingodawcy pobierają też opłatę za „przyjęcie do obsługi wniosku o cesję” w kwocie około 200-250 zł netto. Tą opłatę pokrywa cedent (dotychczasowy korzystający), niezależnie od wyniku oceny wniosku.

Jeśli Twój leasingodawca stosuje tą opłatę – upewnij się, że cesjonariusz to wiarygodna firma, żeby nie płacić niepotrzebnie za ocenę wniosku zakończoną odmową cesji.

Z kolei nieliczni leasingodawcy, stosujący zryczałtowaną tabelę opłat, mogą dokonać cesji w ramach opłacanego ryczałtu.

2. Jakie informacje podać w ogłoszeniu o przejęciu leasingu?

Poza standardowymi informacjami o danych technicznych pojazdu, przebiegu, przeglądzie, badaniu technicznym czy okresie ubezpieczenia warto podać możliwie dużo informacji o leasingu, takich jak:

 • Nazwa leasingodawcy – dla wielu osób ma to znaczenie, na przykład część przedsiębiorców unika leasingu fabrycznego.
 • Kwota odstępnego.
 • Wysokość raty i ile rat pozostało do spłaty, stałe czy zmienne oprocentowanie.
 • Kwota wykupu z leasingu.
 • Na ile lat zawarto umowę leasingu.
 • Ubezpieczenie GAP – czy jest, jaki wariant, jaki koszt.
 • W przypadku najmu długoterminowego – limit kilometrów i opłaty za nadprzebieg.
 • Opłata za cesję do leasingodawcy.
 • Cena pojazdu w momencie zakupu (i ewentualnie uzyskany rabat).
 • Co z ubezpieczeniem?
 • Ewentualnie jakie dokumenty i informacje są niezbędne do wniosku o cesję.

Pamiętaj też, żeby w tytule ogłoszenia dopisać „cesja leasingu”.

Gdzie zamieścić ogłoszenie o cesji?

Najprościej na portalach z ogłoszeniami o sprzedaży samochodów, np. otomoto. Ponadto na facebooku można znaleźć grupy poświęcone cesji leasingu (słowo klucz „oddam leasing”, „cesja leasingu”).

3. Czy po przejęciu leasingu można wydłużyć lub skrócić leasing?

Tak, obecnie można.

W przeszłości nie było to możliwe, o czym pisaliśmy w tekście Cesja leasingu a problemy podatkowe. Przejmując leasing nie można było dokonać zmian w harmonogramie spłat pod rygorem utraty możliwości wykupu po wartości zapisanej w umowie leasingu.

Na szczęście 15.02.2021 Ministerstwo Finansów wydało korzystną interpretację zmieniającą ten stan rzeczy (sygn. DD6.8202.4.2020).

Umożliwia leasingobiorcom wprowadzenie po cesji leasingu zmian do umowy bez ryzyka skarbowego. Konkretnie możliwe jest:

 • Wydłużanie i skracanie umowy (pod warunkiem zachowania minimalnego okresu trwania umowy).
 • Okresowe zawieszanie lub obniżanie spłaty rat leasingu.
 • Zmiana zabezpieczeń umowy.
 • Zmiana adresu stron umowy leasingu.

4. Co z ubezpieczeniem po cesji leasingu?

W leasingu pojazdu OC przechodzi na nowego użytkownika i trwa do końca okresu ubezpieczenia.

Z autocasco sprawa jest bardziej skomplikowana:

 • Gdy polisa została zawarta przez firmę leasingową to ochrona trwa dalej.
 • Gdy polisę zawarł poprzedni leasingobiorca, to nowy musi wykupić ubezpieczenie AC.

5. Czy możliwa jest cesja leasingu finansowego?

Nie, możliwa jest tylko cesja leasingu operacyjnego.

W leasingu finansowym leasingobiorca może jedynie wcześniej zakończyć umowę leasingu. Następnie sprzedać pojazd lub maszynę nowemu leasingobiorcy. Nowy leasingobiorca może wziąć je w leasing w dowolnej firmie leasingowej.

6. Co jeśli leasingodawca nie zgodzi się na cesję leasingu?

Przed wydaniem zgody na cesję leasingodawca oceni wniosek leasingowy cesjonariusza i zweryfikuje jego bazy. W wyniku oceny może podjąć decyzję odmowną. Wtedy pozostaje poszukać innego chętnego na przejęcie leasingu lub wykupić pojaz z leasingu (zakończyć umowę leasingu przed czasem) i sprzedać przedmiot za gotówkę.

Ponadto jeśli leasingodawca jest w trakcie restrukturyzacji również może odrzucić wszelkie wnioski o cesję leasingu.

7. Opłacam leasing wzięty na byłego pracodawcę a leasingodawca nie zgadza się, żebym go przejął. Co zrobić?

Są sytuacje w których pracownik dogaduje się z pracodawcą, aby pracodawca wyleasingował dla niego samochód. Pracownik pokrywa wszystkie koszty leasingu i docelowo samochód ma być jego. Z czasem otwiera własną firmę (przy okazji często będąc podwykonawcą dla dotychczasowego pracodawcy) i wtedy chce przejąć leasing na siebie. Co jeśli leasingodawca nie zgadza się na cesję?

Wtedy można kontynuować leasing bez zmian, a po wykupie były pracodawca sprzeda pracownikowi pojazd za symboliczną kwotę. Najlepiej, jeśli leasing kończy się wyższym wykupem, aby pracodawca w razie kontroli skarbowej nie miał problemów, bo sprzedał samochód po rażąco zaniżonej wartości w porównaniu z wartością rynkową. Można tez zawrzeć na tę okoliczność umowę precyzującą, że były pracownik pokrywa koszty leasingu i przysługuje mu prawo odkupu po wartości XYZ zł.

Alternatywnie pracodawca może zakończyć umowę przed czasem (o ile leasing trwa już powyżej 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu – dla samochodów 2 lata), wykupić pojazd po wartości pozostałej do spłaty i odsprzedać pracownikowi w tej samej cenie.

Pracodawca może wykupić samochód z leasingu na towary handlowe, zamiast na środki trwałe, dzięki czemu odliczy 100% VAT od wysokiego wykupu (o ile jest płatnikiem VAT).

Uwaga na podejrzane propozycje przejęcia leasingu

Po wystawieniu ogłoszenia o cesję możesz otrzymać różne, „ciekawe” propozycje. Przykładowo:

Czy biorą Państwo pod uwagę przejęcie leasingu bez cesji? Podpisalibyśmy umowę cywilno-prawną (lub notarialną). Pokrywałbym oczywiście wszelkie opłaty związane z utrzymaniem auta i miałbym możliwość wykupu auta.

Nie prowadzę działalności gospodarczej więc cały VAT z faktury za leasing rozliczają sobie Państwo. Możemy podpisać umowę użyczenia pojazdu. W przypadku takiej umowy nie musimy mieć zgody leasingu ponieważ jest to użyczenie a nie najem. Proszę o informację czy takie rozwiązanie Państwu odpowiada.”

Powyższe jest autentyczną wiadomością, którą otrzymał jeden z naszych klientów. Co jest nie tak z tą propozycją?

 • Trzeba uzyskać zgodę leasingodawcy na użytkowanie przez osobę trzecią. Bez tej zgody w razie szkody ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 • Jeśli nie masz ubezpieczenia GAP a dojdzie do szkody całkowitej, to w leasingu z dużym wykupem może się okazać, że jeszcze będziesz dopłacał leasingodawcy.
 • Przychód z wynajmu trzeba opodatkować (w tym naliczyć VAT).
 • Wykup po wartości zapisanej w umowie przysługuje wyłącznie leasingobiorcy. Po wykupie musiałbyś wystawić fakturę na sprzedaż, raczej po wartości rynkowej.
 • Jeśli kontrahent przestanie płacić raty za wynajem to twój problem. Szukaj wiatru w polu.

Ogólnie zalecamy ostrożność i nie zgadzanie się na podejrzane rozwiązania.

.

Leasing oferta Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Oczekujesz doradztwa w tym zakresie?

W takim razie czekamy na Twój kontakt.

Nasza oferta:

Leasing samochodów

Kredyt samochodowy

Ubezpieczenie OC AC NNW

Ubezpieczenie GAP oferta z rabatem 5%:

kupuje gap

Ponadto oferujemy:

Leasing maszyn

Leasing urządzeń

.

Wpisy powiązane tematycznie:

10 najczęściej popełnianych błędów w leasingu samochodów i maszyn

5/5 - (7 votes)

Poprzedni post

Leasing klimatyzacji, klimatyzatorów i wentylacji

Następny post

10 największych firm leasingowych w Polsce w 2022 roku – ranking