Leasing a Polski Ład  – zmiany obejmują również leasing. Co się zmieniło? W jaki sposób użyć leasingu do obrony przed rosnącym opodatkowaniem? Czy leasing nadal pozostaje atrakcyjną formą finansowania? Szczegóły poniżej.

Zobacz nasz najnowszy film o leasingu w Polskim Ładzie i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

Leasing a Polski Ład – największe zmiany w JDG

Większość z firm zarejestrowanych w Polsce to jednoosobowe działalności, których liczba przekracza 2 miliony. To właśnie ich dotyczą największe zmiany w odniesieniu do leasingu.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Jedną z największych zmian w Polskim Ładzie jest sposób naliczania składki zdrowotnej. Od 2022r składka ta liczona jest od dochodu firmy. Gdy rozliczasz się:

 • na skali podatkowej – zapłacisz 9% i nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie,
 • na podatku liniowym – zapłacisz 4,9%, nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie.

Dla właścicieli JDG opodatkowanych na zasadach ogólnych jest to dodatkowa danina na rzecz państwa.

Składka zdrowotna dla firm na ryczałcie uzależniona jest od obrotów firmy i wynosi 335,94 zł do 60.000 zł rocznego przychodu, 559,89 zł do 300.000 zł przychodu lub 1007,81 zł powyżej 300.000 zł przychodu.

Poza właścicielami jednoosobowych działalności składkę zdrowotną płacą także:

 • wspólnik spółki komandytowej (komandytariusz lub komplementariusz);
 • właściciel jednoosobowej spółki z o.o.;
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej.

Przedsiębiorcy postrzegają składkę zdrowotną, jako nowy podatek 4,9% lub 9%. W tej sytuacji część firm poszukuje atrakcyjniejszych form opodatkowania. Jednym ze sposobów jest np. przejście na ryczałt. Inni rozliczają się tak, jak dotychczas ale kładą większy nacisk na generowanie kosztów w celu utrzymywania dochodu na określonym poziomie.

Leasing jako czynnik kosztotwórczy a Polski Ład

Leasing operacyjny jest od dawna skutecznym sposobem na przewidywalne, comiesięczne koszty. Ponieważ Polski Ład podniósł poziom opodatkowania to leasing stał się atrakcyjniejszy, jako czynnik kosztotwórczy. Płacąc tą samą ratę oszczędzasz więcej na podatku i składce zdrowotnej.

Nie każdy przedsiębiorca wie, że nawet wcześniej zawarte umowy leasingu można wykorzystać jako dodatkową tarczę podatkową.

Jeżeli wiesz, że w nadchodzącym miesiącu/kwartale wykażesz wysoki dochód to możesz zmienić harmonogram spłat leasingu. W taki sposób, żeby najbliższa rata była kilkukrotnie wyższa, niż dotychczas (tak zwana rata balonowa).

Wysoka rata przyczyni się do obniżenia dochodu, a tym samym wygeneruje oszczędności na podatku dochodowym i składce zdrowotnej. Zamiast oddać pieniądze państwu przeznaczysz je na nadpłatę środka trwałego w leasingu.

Pozostałe raty będą niższe lub umowa leasingu może ulec skróceniu. Zmian dokonasz płatnym aneksem (koszt kilkuset złotych). A jeśli zawarłeś leasing z ryczałtem zamiast tradycyjnej tabeli opłat i prowizji – zmiany w umowie będą bezpłatne.

Podobną strategię można wykorzystać zawierając nową umowę leasingu na samochód, maszynę czy urządzenie. Wtedy najczęściej wkład własny do leasingu daje jednorazowy wysoki koszt (do 45% ceny zakupu przedmiotu leasingu). Należy przy tym pamiętać o limicie kosztów 150.000 zł dla samochodów osobowych.

Gdy cena samochodu po odliczeniu VAT (50% lub 100% VAT) przekracza 150.000 zł wszystkie opłaty leasingowe księgujesz w proporcji:

150.000 zł / cena samochodu po odliczeniu VAT.

Odsetki od leasingu idą w koszty w 100% niezależnie od ceny pojazdu. Przedsiębiorcy niebędący płatnikami VAT do obliczenia proporcji użyją ceny brutto. Aktualne zasady odliczeń od leasingu samochodu prezentujemy we wpisie Leasing auta od 2019r.

Co ciekawe fakturę z tytułu opłaty wstępnej do leasingu możesz mieć już teraz, w miesiącu podpisania umowy leasingu. Dzięki temu wygenerujesz potrzebne koszty. Odbiór samochodu lub maszyny może nastąpić za kilka miesięcy, a nawet w kolejnym roku. Raty leasingu zaczynasz płacić dopiero po odbiorze.

Wyższe koszty dzięki leasingowi

Dla części przedsiębiorców istotna jest także „szybsza amortyzacja” przedmiotu w leasingu niż przy zakupie z własnych środków. Nowy samochód osobowy amortyzujemy 5 lat. Nową maszynę – 7 lub 10 lat w zależności od przypisanej stawki amortyzacji.

W leasingu samochód zaliczysz w koszty w 2-3 lata, maszynę w 3-4 lata. Tak się dzieje gdy sięgasz po leasing z przyczyn podatkowych. Umowa leasingu może zostać zawarta również na dłuższy czas, co wydłuży czas ujęcia leasingu w kosztach ale obniży wysokość miesięcznych opłat leasingowych.

Samochód osobowy powyżej 150.000 zł

Ciekawym przypadkiem jest zakup samochodu osobowego o wartości znacznie przekraczającej limit kosztów 150.000 zł, na przykład leasing na samochód premium. Leasing pozwala wrzucić w koszty firmy więcej niż 150.000 zł. W jaki sposób? Poprzez wysoki wykup.

Limit 150.000 zł stosujemy najpierw dla opłaty wstępnej i rat leasingu. Wykup traktowany jest jako osobna od leasingu transakcja i stosujemy dla niego ponownie limit 150.000 zł. Kwotę wykupu amortyzujemy a przy sprzedaży samochodu rozliczamy niezamortyzowaną część.

Wysoki wykup daje też inne możliwości, w tym wykup na towary handlowe. Więcej opisujemy w dalszej części tekstu.

Powyższe informacje nie mają zastosowania, gdy firma opodatkowana jest ryczałtem. Tutaj z opłat leasingowych odliczymy jedynie VAT.

Leasing samochodu elektrycznego a Polski Ład

Dla samochodów elektrycznych limit kosztów jest wyższy i wynosi 225.000 zł. Gdy elektryk kosztuje więcej – poprzez leasing z wysokim wykupem również możemy zaliczyć w koszty wyższą kwotę.

Od listopada 2021r przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dopłatę na leasing pojazdu elektrycznego w ramach programu „Mój Elektryk”. Dla samochodów osobowych dopłata wynosi do 27.000 zł a limit ceny samochodu ustalono na 225.000 zł.

Programem mogą być objęte także elektryczne samochody dostawcze i motocykle. Szczegóły związane z programem i leasingiem opisujemy w tekście Leasing na samochód elektryczny w programie Mój elektryk.

Leasing a Polski Ład – wysoki wykup w cenie

W kontekście wykupu trzeba wspomnieć o kolejnej zmianie wprowadzonej Polskim Ładem. W chwili pisania niniejszego tekstu składkę zdrowotną naliczamy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży środka trwałego, w tym również wykupionego z leasingu.

Jak pisałem na początku tekstu problem składki zdrowotnej powiązanej z dochodem dotyczy głównie JDG.

Załóżmy, że twój dochód do opodatkowania wynosi 5000 zł miesięcznie. W tym miesiącu sprzedałeś maszynę lub samochód za 100.000 zł netto. Nie masz jak wygenerować kosztów i twój miesięczny dochód wyniósł 105.000 zł.

Na podatku liniowym zapłacisz od tego dochodu 4,9% składki zdrowotnej (5145 zł) i 19% podatku dochodowego. Na zasadach ogólnych 9% składki zdrowotnej (9450 zł) i 17% lub 32% podatku dochodowego. Jak temu zapobiec?

Leasing z wysokim wykupem obniży dochód ze sprzedaży

Zobrazuję to na przykładzie.

Wyleasingowałeś samochód osobowy marki BMW za 210.000 zł netto (258.300 zł brutto). Leasing trwał 3 lata i kończył się 30% wykupem (63.000 zł netto). Auto służy do użytku mieszanego, używasz go prywatnie i do celów działalności.

Odliczasz 1/2 VAT, zatem kwota wykupu do amortyzacji wynosi 70.245 zł (63.000 zł + 1/2 VAT). Od razu po wykupie sprzedałeś samochód za 130.000 zł netto. Twój dochód ze sprzedaży wynosi 59.755 zł netto (130.000 zł – 70.245 zł).

Jeśli w tym samym miesiącu wpłacisz wkład własny do kolejnego leasingu samochodu to obniżysz lub wyzerujesz dochód do opodatkowania.

Nie jest to rozwiązanie idealne ze względu na ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych używanych do celów mieszanych. Dwukrotnie tracimy na VAT – najpierw przy wykupie, a potem przy opłacie wstępnej do kolejnego leasingu samochodu. Można to jednak zoptymalizować.

Po wykupie możesz zakwalifikować auto jako towar handlowy zamiast jako środek trwały. Od towaru można odliczyć 100% VAT. Należy pamiętać o posiadaniu odpowiedniego PKD (handel samochodami) przed dokonaniem takiej operacji. Rozwiązanie można zastosować dla samochodu przeznaczonego do szybkiej sprzedaży.

A teraz powróćmy do powyższego przykładu.

Samochód jako towar handlowy. Wykup z leasingu 63.000 zł netto (odliczenie 100% VAT). Sprzedaż za 130.000 zł netto. Kwota do opodatkowania i oskładkowania wynosi 67.000 zł netto. To więcej, niż we wcześniejszym wariancie, ale właśnie zaoszczędziłeś 7245 zł z tytułu VAT.

Ile odliczysz z leasingu samochodu osobowego w Polskim Ładzie?

Obliczmy korzyści podatkowe przy założeniu, że prowadzisz JDG i jesteś na podatku liniowym 19% a leasing BMW wziąłeś na początku 2022r. Odliczasz 50% VAT.

Cena samochodu 210.000 netto / 258.300 zł brutto.

W leasingu spłacasz 70% ceny (147.000 zł netto / 180.810 zł brutto), 30% to wykup (63.000 zł netto / 77.490 zł brutto).

W trakcie leasingu odliczasz 50% VAT czyli: 16.905 zł VAT od samochodu + 50% VAT od odsetek leasingowych.

W koszty zaliczysz 64,06% kwoty po odliczeniu VAT + 100% odsetek. 64,06% wynika z ceny samochodu, obliczamy to z proporcji 150.000 dzielone przez 234.150 (cena auta po odliczeniu 1/2 VAT).

Koszty wynoszą (147.000 zł netto + 1/2 VAT) * 64,06% = 105.000 zł + odsetki. Oszczędność na PIT 19% i ZUS 4,9% wynosi 25.095 zł + 23,9% odsetek.

Oszczędności podatkowe w trakcie leasingu wynoszą: 16.905 VAT + 25.095 PIT + ZUS +odliczenia od odsetek, razem 42.000 zł+ odliczenia odsetek.

Wykup:

 1. Samochód jako środek trwały: oszczędność na VAT 7245 zł, oszczędność na PIT + ZUS 16.789 zł, razem 24.034 zł
 2. Samochód jako towar handlowy: oszczędność na VAT 14.490 zł, oszczędność na PIT + ZUS 15.057 zł, razem 29.547 zł.

Suma oszczędności podatkowych leasing + wykup dla samochodu za 258.300 zł brutto:

Wariant 1: 66.034 zł + odliczenia od odsetek.

Wariant 2: 71 547 zł + odliczenia od odsetek.

Mam świadomość, że powyższe wyliczenia wydają się skomplikowane. Łatwiej je przeprowadzić dla samochodów do 150.000 zł, gdzie nie trzeba liczyć proporcji.

Koszty dodatkowe (poza odsetkami od leasingu):

Ubezpieczenie OC AC NNW – przy płatności jednorazowej zwolnione z VAT, w powyższym przykładzie zaliczasz je w koszty w proporcji 64.06% (tak, jak raty leasingu).

Koszty eksploatacyjne – odliczasz 50% VAT, od pozostałej kwoty 75% idzie w koszty firmy.

Koszty rejestracji – przeciętnie 350zł netto.

Ubezpieczenie GAP – o ile zdecydujesz się je wykupić.

Korzystny zakup drogich pojazdów na CIT estońskim

leasing samochodów premium

Dla firm opodatkowanych CITem estońskim nie ma limitu kosztów 150 000 zł. Oznacza to, że nawet kupując auto za 1 milion złotych można zaliczyć zakup w kosztach firmy w 50% lub 100% w zależności od sposobu użytkowania pojazdu.

Nieco upraszczam a szczegółowo zagadnienie to omawiamy we wpisie Leasing w CIT estońskim. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać spółki zoo, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne po spełnieniu kilku warunków.

Polski Ład – leasing z wysokim wykupem lub wynajem – TAK

Aktualnie obowiązujące przepisy Polskiego Ładu zachęcają przedsiębiorców do leasingu z wysokim  wykupem (opisanym powyżej) lub do najmu długoterminowego. W najmie spłacamy utratę wartości samochodu.

W zamyśle nie wykupujemy auta oszczędzając sobie kłopotu z jego późniejszą sprzedażą i opodatkowaniem dochodu. Dodatkowo w ratach płacimy za ubezpieczenie czy serwis. Przedsiębiorcy ceniący wygodę wybiorą zapewne to rozwiązanie, choć nie jest ono pozbawione wad.

Więcej na temat najmu długoterminowego dowiesz się z tekstu: Co to jest najem długoterminowy i co się bardziej opłaca – wynajem czy leasing?

Wykup prywatny – mniej korzystny

Za finansowaniem z wysokim wykupem przemawia też niekorzystna zmiana przepisów w wykupie na osobę prywatną.

Od 2022r trzeba odczekać 6 lat od wykupu, żeby samochód wykupiony z leasingu na osobę prywatną sprzedać bez podatku. Wcześniej wystarczyło 6 miesięcy. Dla firm często zmieniających samochody leasing na 2-3 lata + 6 lat użytkowania prywatnego to zdecydowanie za długo.

Niektórzy szukają obejścia i myślą o darowiźnie samochodu osobie z zerowej grupy podatkowej (najbliższa rodzina, w tym małżonek) krótko po wykupie. Osoba obdarowana po upływie 6 miesiący może sprzedać samochód bez PIT i ZUS. Wcześniejsza sprzedaż skutkuje koniecznością zapłaty PIT (ale nie ZUS).

Sprzedaż prywatnego samochodu nie jest objęta podatkiem VAT (chyba, że przesiębiorca najpierw wykupi samochód na firmę, a następnie dokona przeniesienia do majątku prywatnego).

Szerzej o wykupie na osobę prywatną piszemy w tekście Wykup prywatny.

Można się spodziewać, że zainteresowanie wykupami prywatnymi zmaleje.

Leasing zwrotny mniej korzystny w JDG, korzystniejszy w niektórych spółkach

Polski Ład wpływa negatywnie na leasing zwrotny. W leasingu zwrotnym sprzedajesz środek trwały firmie leasingowej, za co otrzymujesz środki pomniejszone o wkład własny do leasingu. Korzystasz z przedmiotu leasingu bez zmian.

Sprzedaż trzeba opodatkować, a JDG dodatkowo odprowadzą składkę zdrowotną, co zmniejsza atrakcyjność operacji.

Firmy, których nie dotyczy powiązanie składki zdrowotnej z dochodem, nie odczują zmian w leasingu zwrotnym. Dla niektórych spółek leasing zwrotny może wręcz okazać się korzystniejszy, niż dotychczas.

Polski Ład wprowadził bowiem dla spółek podatek przychodowy. Chodzi o spółki wykazujące stratę lub zysk poniżej 1%. Jeśli spółka podniesie rentowność poprzez sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej  i uniknie tego podatku będzie to dodatkowa zachęta, aby sięgnąć po leasing.

Jak widać Polski Ład wprowadził wiele zmian w leasingu. A co z pożyczką leasingową?

Pożyczka leasingowa

Większość leasingdawców od dawna ma ją w swojej ofercie. Jest kredytem celowym udzielanym przez firmę leasingową na finansowanie zakupu środków trwałych. Podatkowo rozliczana identycznie, jak kredyt. Sięgamy po nią, gdy:

 • firma dostała dotację na zakup maszyn – szczegóły Pożyczka pod projekty z dotacją unijną,
 • kupujesz przedmiot bez VAT (np. z krajów UE) lub z obniżoną stawką VAT (np. sprzęt medyczny),
 • chcesz dokonać jednorazowego odliczenia VAT od całego zakupu i/lub jednorazowej amortyzacji przedmiotu,
 • chcesz być od początku właścicielem środka trwałego,
 • jesteś rolnikiem na KRUSie,
 • interesuje cię krótkie finansowanie albo chcesz spłacić finansowanie przed upływem 40% zwykłego czasu amortyzacji przedmiotu finansowania.

Po wejściu w życie Polskiego Ładu pożyczka jest stosowana tak, jak dotychczas. Może wzrosnąć zainteresowanie pożyczką pod kątem zaliczenia zakupu w koszty firmy w formie jednorazowej amortyzacji. Ta możliwość dotyczy maszyn, urządzeń i samochodów ciężarowych.

Leasing a Polski Ład. Co pozostało bez zmian?

Leasing:

 • pozostaje jednym z najtańszych źródeł finansowania na ryku,
 • to wygodny sposób na zakup środka trwałego na raty,
 • jest elastycznym finansowaniem, które łatwo dopasować do bieżących potrzeb firmy,
 • to mało formalności i szybki proces uruchomienia,
 • oferuje niską ratę przy długim okresie spłaty lub wysoką ratę przy krótkim leasingu,
 • pozwala szybko zaliczyć zakup w koszty,
 • daje tarczę podatkową,
 • chroni majątek przed komornikiem,
 • finansuje samochody, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, meble, klimatyzacje i in.

Sądzę, że zmiany wprowadzone przez Polski Ład przyczynią się do wzrostu atrakcyjności leasingu w oczach przedsiębiorców. Głównie ze względów podatkowych.

Z kolei przedsiębiorcy siągający po leasing z małym wkładem własnym (lub bez) i długim czasem spłaty (niska rata) nadal będą mieli taką możliwość. Rosnące stopy procentowe mogą jednak ostudzić popyt na takie finansowanie.

W leasingach samochodowych zmianie może ulec struktura transakcji – więcej leasingów lub wynajmów z wysokim wykupem. Przy maszynach może wzrosnąć zainteresowanie krótkim leasingiem z wysokim odkupem wynikającym ze stawki amortyzacji maszyny.

Powyższy tekst został opublikowany w miesięczniku „Świat Druku” nr 2/2022.

Zastanawiasz się jaki leasing będzie korzystny w twojej sytuacji? Oferujemy doradztwo leasingowe z tego zakresu.

.

Oferta leasingu Leason

Szukasz leasingu? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodów

Leasing maszyn

Leasing urządzeń

.

Wpisy powiązane tematycznie:

3 sposoby na tani leasing

5 największych zalet leasingu

Ile kosztuje leasing na stełej stopie?

Wykup z leasingu od 2022r – jak to zrobić dobrze?

Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT – aktualne zasady

Leasing dla firm na ryczałcie

  4.8/5 - (5 votes)

  Poprzedni post

  Leasing na samochód elektryczny w programie Mój Elektryk

  Następny post

  Leasing w procedurze uproszczonej – jak to działa?