Jak wygląda leasing dla firm na ryczałcie? Jesteś na ryczałcie i chcesz wziąć leasing na samochód, koparkę albo inny przedmiot? Oto co warto wiedzieć.

Zobacz nasz najnowszy film o leasingu dla firm na ryczałcie i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

.

Leasing dla firm na ryczałcie – poradnik

Ryczałtem mogą rozliczać się działalności jednoosobowe oraz spółki osobowe, których obroty nie przekraczają 2 mln euro rocznie – w 2024r 9.218.200 zł. W niektórych branżach (np. budowlanej) jest to często spotykana forma opodatkowania. W 2023r ryczałtem rozliczał się ponad milion przedsiębiorców!

Zaletą jest niska stopa opodatkowania – stawki ryczałtu w 2024 roku wynoszą: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%, w zależności od branży.

Będąc vatowcem można odliczać VAT. Wadą ryczałtu jest brak możliwości generowania kosztów, czyli podatek (a od 2022r także składkę zdrowotną ZUS) płacimy od zaewidencjonowanych przychodów.

.

Jakie są korzyści z leasingu dla firm na ryczałcie?

Firmy opodatkowane ryczałtem również osiągną szereg korzyści (podatkowych i nie tylko) poprzez leasing samochodu lub maszyny. Najważniejsze korzyści:

 • Na początku musisz tylko dysponować kwotą na wkład własny, resztę finansuje leasingodawca. Od razu czerpiesz 100% korzyści z użytkowania.
 • Jeśli jesteś płatnikiem VAT – odliczysz VAT z rat leasingu. Ograniczenia dotyczą tylko samochodów osobowych i motocykli.
 • Możesz dopasować wysokość rat do sezonowości – w sezonie płacić wyższe raty, poza sezonem niższe.
 • Gwarancja wykupu na własność po cenie zapisanej w umowie, stanowiącej ułamek wartości rynkowej przedmiotu leasingu.
 • Masz możliwość wykupu prywatnego.
 • Leasing jest tani, to jedno z najtańszych źródeł finansowania na rynku.
 • Proces otrzymania leasingu jest szybki i prosty.
 • W pewnym sensie leasing pomaga chronić przedmiot przed komornikiem.

.

Leasing na ryczałcie – jak to zrobić dobrze?

Leasing to umowa, która przeciętnie trwa od 2 do 5 lat. W tej sytuacji można pomyśleć nad zmianą formy opodatkowania na zasady ogólne w jednym roku leasingu. Harmonogram leasingowy można ułożyć tak, żeby maksymalnie dużo kapitału spłacić właśnie w tym roku i tym samym wygenerować wysokie koszty.

W kolejnym roku obrachunkowym płacić już niskie raty i ponownie przejść na opodatkowanie ryczałtem. Jeśli po wykupie zdecydujesz się sprzedać leasingowany samochód – zapłacisz tylko 3% podatku dochodowego.

Warto mieć na uwadze, że z tytułu leasingu samochodu osobowego w koszty zaliczysz maksymalnie 150.000 zł, a w pierwszym roku leasingu możesz spłacić do 70% kapitału. Dlatego np. dla programisty z przychodem 400 tys. zł rocznie bez innych, znaczących kosztów podatkowych zmiana formy opodatkowania z powodu leasingu może być nieopłacalna.

Jeśli obecnie jesteś na zasadach ogólnych i bierzesz leasing a w kolejnym roku planujesz przjeść na ryczałt to zastanów się, czy nie wziąć leasingu z wpłatą 45% i spłacić maksymalnie dużo w pierwszej racie leasingu (albo kilku pierwszych ratach). Dzięki temu wygenerujesz wysoki koszt podatkowy jeszcze na ten rok.

.

Czy wysoki wykup z leasingu ma sens dla ryczałtowca?

Odpowiedź brzmi: to zależy.

Jeżeli zależy ci na niskiej racie w trakcie leasingu, to tak. Podobnie gdy jesteś płatnikiem VAT i chcesz odliczyć 100% VAT od wykupu poprzez wykup samochodu na towary handlowe. Wtedy im wyższy wykup, tym więcej VATu odliczysz. Więcej na temat piszemy w tekście Wykup z leasingu.

Z kolei gdy oczekujesz jak najniższego kosztu leasingu albo planujesz wykup prywatny – lepszy będzie leasing z niskim wykupem.

Nievatowcy na ryczałcie nie dokonają żadnych odliczeń podatkowych z tytyłu leasingu. Tutaj wysokość wykupu wpływa jedynie na koszty leasingu (wyższy wykup = więcej odsetek leasingowych) i wysokość raty (wyższy wykup = niższa rata leasingu).

.

Ryczałt a leasing – ustalenie dochodu

Ponieważ firma na ryczałcie nie ewidencjonuje kosztów (mimo, że jakieś koszty prowadzenia firmy przecież ponosi) to nie znamy też jej dochodów. Możemy polegać tylko na słowach właściciela/wspólnika, że osiąga taki czy inny dochód.

Dlatego firmy leasingowe oceniając firmę na ryczałcie ustalają jej dochód jako określony procent ze sprzedaży. Poszczególni leasingodawcy przyjmują dochód od 15% do 30% obrotu firmy. Innymi słowy leasingodawcy szacują, że firma z roczną sprzedażą 200 tys. zł zarabia 30-60 tys. zł.

Dla niektórych branż cechujących się wysoką marżowością (np. branża IT) takie podejście jest krzywdzące. Na szczęście można opisać, że miesięcznie firma ponosi koszty w wysokości X zł, a reszta stanowi dochód.

Problem: brak wystarczających dochodów

Bolączką firm na ryczałcie jest mała skala działalności. W Pit-28 wykazują najczęściej sprzedaż w przedziale 50-200 tys. zł rocznie, rzadko powyżej. Pomijamy to, że niekiedy ewidencjonują jedynie część przychodów.

W tej sytuacji zazwyczaj brakuje im zdolności, żeby uzyskać np. leasing na używaną koparkę w cenie 150-200 tys. zł netto. Leasingodawcy bowiem niechętnie finansują więcej, niż 50% rocznej sprzedaży firmy. Wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z uproszczonych ścieżek oceny wniosku.

.

Leasing dla firm na ryczałcie w procedurach uproszczonych

Sprawa jest prosta przy nowych samochodach osobowych – większość leasingodawców finansuje je bez konieczności okazywania dokumentów finansowych. Albo proszą o oświadczenie sprzedaży i dochodów na wniosku, albo nawet o to nie pytają. Wystarczy, że wniesiesz wkład własny w odpowiedniej wysokości.

Dość łatwo jest przy samochodach używanych.Tutaj często trzeba pokazać wyniki finansowe, ale nawet przy niewielkiej sprzedaży firmy masz duże szanse na leasing. Samochody bowiem są dobrem łatwo zbywalnym i przyznanie leasingu zależy często od wysokości wkładu własnego do leasingu.

Trudniej z leasingiem maszyn przemysłowych. Dla nowych można liczyć na procedury uproszczone na oświadczenie o dochodzie. Dla używanych prawie zawsze pokazujesz dokumenty finansowe. Przy zbyt małych obrotach ratunkiem może być poręczyciel.

.

Leasing online dla firm na ryczałcie do 100 000 zł netto

Bardzo wygodną metodą finansowania maszyn i urządzeń jest leasing online.

Tutaj finansujemy urządzenia nowe i używane (bez wyceny i bez limitu wieku) do 100 000 zł netto, w tym:

 • 500 – 30 000 zł netto w 15 minut 24/7 bez żadnych dokumentów i również dla nowych firm
 • 30 000 – 100 000 zł netto w 1-2 dni z okazaniem obrotów na rachunku bankowym

Dużą zaletą jest samodzielne załatwienie leasingu online bez konieczności kontaktu z doradcą leasingowym. Konfigurujesz parametry leasingu i od razu masz informacje o kosztach (im większą kwotę leasingujesz, tym taniej). Umowę podpisujesz korespondencyjnie z kurierem.

Podstawą do udzielenia tego leasingu jest pozytywna weryfikacja w bazach. Jeśli masz dobry BIK i nie widniejesz w KRD jako dłużnik prawdopodobnie dostaniesz leasing.

.

Wykup prywatny z leasingu dla firm na ryczałcie

JDG i spółki cywilne opodatkowane ryczałtem mogą wykupić samochód z leasingu prywatnie. Dla płatników VAT ma to tą zaletę, że po wykupie można sprzedać samochód bez VATu, na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Gdy sprzedaż samochodu nastąpi przed upływem 6 lat od wykupu to trakujemy ją jak przychód z działalności i opodatkowujemy 3% ryczałtem, mimo, że sprzedajemy jako osoba prywatna. Czyli podatek jest bardzo niski w porównaniu np. z podatkiem liniowym.

Natomiast warto pamiętać, że firmy na ryczałcie od 2022r płacą 9% składkę zdrwotną według 3 progów przychodowych:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60.000 zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale 60.000 zł do 300.000 zł,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300.000 zł.

Składka zdrowotna 2024 dla ryczałtowców – tyle zapłacisz

 • 419,46 zł miesięcznie – do 60 tys. zł przychodu,
 • 699,11 zł miesięcznie – od 60. tys do 300 tys. zł przychodu,
 • 1258,39 zł miesięcznie – powyżej 300 tys. zł przychodu.

Jeśli w wyniku sprzedaży pojazdu wskoczysz w wyższy próg przychodowy zaczniesz płacić wyższy ZUS zdrowotny. Ponadto po przekroczeniu w trakcie roku progu przychodowego składkę podatek zdrowotny w wyższej wysokości płacisz nie tylko od momentu prekroczenia, ale też wstecz, od początku roku. Dopłacasz za poprzednie miesiące.

Sposobem na obejście tych negatywnych skutków podatkowych jest darowizna samochodu osobie z najbliższej rodziny (z tzw. zerowej grupy podatkowej). Osoba obdarowana po 6 miesiącach może sprzedać samochód bez podatków i zusów.

Więcej informacji na temat wykupu prywatnego, darowizny etc. znajdziesz w tekście Wykup z leasingu na osobę prywatną.

.

Co jest potrzebne do leasingu dla firmy na ryczałcie?

Dokumenty do leasingu są takie same, jak dla firm w pozostałych formach opodatkowania. Dla samochodu osobowego w procedurze uproszczonej:

 • faktura pro forma + wyposażenie/specyfikacja techniczna
 • wypełniony wniosek leasingowy
 • dla samochodów używanych również skan dowodu rejestracyjnego i kilka zdjęć.

W procedurze zwykłej dodatkowo okazujesz:

 • PIT-28 z UPO za ostatni zamknięty rok + podsumowanie sprzedaży za rok bieżący
 • ewentualnie wykaz środków trwałych.

.

Warunki leasingu dla firmy na ryczałcie

Firmy na ryczałcie mogą liczyć na leasing na tych samych warunkach, co pozostałe firmy, a więc:

.

Oferta leasingu na ryczałcie w Leason

Dlatego jeśli jesteś na ryczałcie i szukasz dobrego leasingu na samochód lub maszynę sprawdź naszą ofertę:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

albo wypełnij forlumarz na dole strony.

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing a Polski Ład – jakie zmiany w leasingu od 2022r?

Leasing w działalności jednoosobowej

Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT – aktualne zasady

Leasing maszyn budowlanych

Leasing maszyn stolarskich – na jakie trudności możesz się natknąć?

Wykup z leasingu od 2022r – jak to zrobić dobrze?

Wykup z leasingu dla nievatowców a sprzedaż samochodu

  4.3/5 - (31 votes)

  Poprzedni post

  Leasing na samochód ciężarowy powyżej 3,5t

  Następny post

  Leasing maszyn budowlanych