Zawieszenie działalności a leasing. Co z leasingiem po zawieszeniu działalności? Czy leasing na firmę może być kontynuowany? Ponadto czy po wznowieniu działalności można otrzymać kolejny leasing?

zawieszenie działalności a leasing

.

Zawieszenie działalności a leasing

Leasing w JDG trwa przez kilka lat, w tym czasie wiele może się w firmie zmienić, łącznie z chęcią zaprzestania prowadzenia działalności. Właściciele JDG niezatrudniający pracowników mogą zawiesić działalność. Minimalny czas zawieszenia wynosi 30 dni, poza tym nie ma ograniczeń co do czas trwania zawieszenia JDG. Z kolei firmy zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność maksymalnie na okres 2 lat.

Czasami powodem zawieszenia jest sezonowość i brak wpływów poza sezonem, a niekiedy trudna sytuacja finansowa, choroba, wyjazd zagranicę lub inne przyczyny.

.

Co daje zawieszenie działalności?

Podstawową korzyścią dla właściciela działalności jest oszczędność na składkach ZUS, następuje bowiem wyrejestrowanie z ZUS. Okres zawieszenia działalności nie wlicza się jednak do lat pracy uprawniających do późniejszej emerytury. 30 dni po zapłącie ostatniej składki zdrowotnej traci się również prawo do świadczeń zdrowotnych.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy, ani składać deklaracji VAT-7 czy generowac plików JPK.

Po zawieszeniu firmy nie można prowadzić działalności i osiągać firmowych przychodów, wystawiać faktur ani amortyzować środków trwałych (można jednak sprzedać środek trwały). Można natomiast ewidencjonować w KPIR niektóre koszty stałe mające na celu zabezpieczenie źródeł przychodu, wynikające z wczesniej zawartych umów, np. rachunki za telefon, internet, media, czynsz, kredyt czy leasing.

.

Leasing a zawieszenie działalności

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nadal jest zobowiązany do spłaty leasingu. Najczęściej kontynuuje umowę bez zmian. Koszty leasingu poniesione w trakcie zawieszenia można rozliczyć podatkowo na 2 sposoby:

 • po wznowieniu działalności, w pierwszym okresie rozliczeniowym,
 • w PITcie rocznym, gdy zawieszenie trwa jeszcze w kolejnym roku.

Powyższe dotyczy zarówno podatku dochodwego, jak i VAT. W taki sam sposób można rozliczyć wykup z leasingu. Właściciel JDG może też zdecydować się na wykup prywatny.

Jak rozliczyć leasing finansowy gdy firma jest zawieszona?

W leasingu finansowym leasingobiorca:

 • na początku umowy jednorazowo rozlicza VAT,
 • amortyzuje przedmiot leasingu,
 • zalicza odsetki leasingowe z raty w koszty.

Zawieszenie działalności nie wpływa na VAT, ten bowiem został rozliczony na początku leasingu. W trakcie zawieszenia firmy nie można amortyzować przedmiotu leasingu, amortyzację wznowisz dopiero po wznowieniu działalności. Odsetki zaliczysz w koszty po wznowieniu firmy lub rozliczysz je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

.

Zawieszenie działalności a inne możliwości rozliczenia leasingu:

Wcześniejszy wykup z leasingu

Umowa leasingu trwa zwykle od 2 do 5 lat. Jeśli w trakcie leasingu podejmiesz decyzję o zawieszeniu działalności firmy możesz spłacić leasing w całości przed terminem. Należy przy tym uwzględnić czy upłynął minimalny okres leasingu wynoszący 40% czasu amortyzacji przedmiotu, czyli:

Jeśli minął minimalny czas trwania umowy – możesz zakończyć umowę po wartości pozostałej do spłaty. Opłaty zostaną zdyskontowane – leasingodawca obniży sumę spłat o wartość odsetek wynikających z Wiboru ale zachowa swoją marżę.

Jeśli nie minął – sprzedaż nastąpi po aktualnej wartości rynkowej, albo wartości pozostałej do spłaty – w zależności która z nich jest wyższa.

.

Zwrot przedmiotu leasingu

Jeśli nie chcesz kontynuować spłaty i nie masz środków na wczesniejszy wykup masz opcję zerwania umowy i zwrotu przedmiotu leasingu do leasingodawcy. Przedmiot leasingu zostanie wystawiony na licytację. Leasingodawca obciąży cię związanymi z tym kosztami. Jeżeli kwota ze sprzedaży przekroczy kwotę roszczeń – nie przysługuje ci zwrot różnicy.

.

cesja leasingu

Zawieszenie działalności a leasing – cesja leasingu

Możesz też dokonać cesji leasingu na inną firmę. W tym celu trzeba znaleźć chętnego na przejęcie leasingu. Leasingodawca oceni jego zdolność i jeśli wszystko zakończy się pomyślnie przepisze leasing. Cesja kosztuje zwykle około 1000 zł netto.

Cesje leasingu w Polsce przeszły długą drogę. Do 2013r były prawie niemożliwe, bo po cesji leasing miał być traktowany jako zupełnie nowa umowa leasingu. W 2013r nastąpiła zmiana i możliwe było kontynuowanie dotychczasowej umowy leasingu po cesji, pod warunkiem, że po przejęciu nie dokonywaliśmy w niej żadnych zmian. Duży problem pojawił się, gdy w 2020r w wyniku pandemii leasingobiorcy masowo występowali o „wakacje leasingowe”. Przedsiębiorcy, którzy przejęli leasing nie mogli skorzystać z tego rozwiązania.

Wcześniejsze interpretacje Fiskusa wskazywały, że po zmianach w umowie nie będzie już ona umową leasingu operacyjnego. Gdy dotychczasowa umowa leasingu kończyła się np. 1% wykupem zmiana harmonogramu spłat powodowała, że wykup przedmiotu leasingu był możliwy za jego wartość rynkową (czyli znacznie wyższą). Po apelach branży leasingowej w lutym 2021r Ministerstwo Finansów wydało korzystną interpretację ogólną (sygn. DD6.8202.4.2020) pozwalającą zmieniać umowę leasingu po cesji bez ryzyka skarbowego. Konkretnie możliwe jest:

 • Wydłużanie i skracanie umowy (pod warunkiem zachowania minimalnego okresu trwania umowy).
 • Okresowe zawieszanie lub obniżanie spłaty rat leasingu.
 • Zmiana zabezpieczeń umowy.
 • Zmiana adresu stron umowy leasingu.

Przy okazji cesji dotychczasowy leasingobiorca może oczekiwać odstępnego, szczególnie gdy wartość rynkowa przedmiotu leasingu znacznie przekracza wartość pozostałą do spłaty.

„Oddając” przedmiot leasingu nie trzeba dokonywać żadnych korekt podatkowych. Nie ma znaczenia, czy zwracasz przedmiot leasingodawcy, czy też dokonujesz cesji.

Po więcej szczegłów odsyłamy do wpisu Cesja leasingu.

.

Czy JDG dostanie leasing po wznowieniu działaności?

Po wznowieniu działalności leasingodawcy patrzą na firmę, jak na startup. Oznacza to, że w początkowych miesiącach po wznowieniu warunki będą zbliżone do leasingu dla nowych firm. Spodziewaj się zatem wyższego wkładu własnego, zwykle min. 20%.

Stosunkowo prosto wyleasingujesz samochód, ciągnik siodłowy lub koparkę. Trudniej będzie z maszynami produkcyjnymi.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Co z leasingiem po śmierci leasingobiorcy?

Zakończenie działalności a leasing

Wcześniejsza spłata leasingu

Wykup z leasingu od 2022r – jak to zrobić dobrze?

  5/5 - (10 votes)

  Poprzedni post

  Leasing wtryskarek i maszyn do obróbki tworzyw sztucznych

  Następny post

  Leasing Porsche z optymlizacją podatkową