Pożyczka leasingowa funkcjonuje na polskim rynku od dłuższego czasu i w pewnych branżach szybko stała się hitem. Dlaczego? Jest korzystnie oprocentowana i prosta do uzyskania. Przyjrzyjmy się więc bliżej pożyczce leasingowej.

Czym jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa to kredyt celowy udzielany przez firmę leasingową, a nie bank.

Niektóre z firm leasingowych wprowadziły ją do swojej oferty, aby konkurować z bankami o klientów z przyznanym dofinansowaniem unijnym. W przeszłości bowiem rozliczenie wniosku unijnego finansowanego leasingiem było skomplikowane. Wymagało złożenia wielu wniosków o płatność aby otrzymać całość przyznanej dotacji. Tymczasem przy finansowaniu kredytem rozliczenie następowało jednorazowo, dlatego firmy leasingowe traciły rynek na rzecz banków. Odpowiedzią firm leasingowych było wprowadzenie pożyczek pomostowych pod dotacje unijne (nazywamy je także: leasing pożyczką lub pożyczką leasingową).

Z czasem pożyczki te ewoluowały. Zaczęto je również oferować klientom bez przyznanego dofinansowania unijnego i zyskały niemałą popularność w kilku branżach, m. in. medycznej, transportowej, rolniczej, budowlanej i szeroko rozumianym przemyśle. Według danych Związku Leasingu Polskiego po 10 miesiącach 2021 roku firmy leasingowe udzieliły pożyczek o łącznej wartości 10,8 mld zł a rynek wzrósł o 34% w stosunku do 2020r. Dla porównania wartość udzielonych leasingów wyniosła 64,8 mld zł.

Pożyczką finansowane są głównie maszyny i urządzenia  mające 66% udziału w rynku pożyczek leasingowych w 2021r. Ponadto samochody osobowe i dostawcze odpowiadające za 20% pożyczek oraz transport ciężki z udziałem 12,7%.

2 rodzaje pożyczki leasingowej

Można wyszczególnić dwa rodzaje pożyczek: pożyczki leasingowe pod dotacje unijne oraz pożyczki bez dotacji. W niniejszym tekście skupię się na pożyczkach bez dotacji.

Dla kogo przeznaczone jest finansowanie pożyczką leasingową i kiedy jest ono opłacalne? Jakie są zalety pożyczki leasingowej?

Pożyczkę leasingową możesz przeznaczyć tylko na zakup środka trwałego. Innymi słowy firmy leasingowe nie udzielają finansowania na dowolny cel, jak np. w kredytach gotówkowych.

Podatkowo pożyczkę rozliczysz identycznie jak kredyt bankowy. Faktura zakupu wystawiona jest na Twoją firmę. Przedmiot pożyczki jest twoim środkiem trwałym i Ty go amortyzujesz. Oznacza to, że VAT odliczasz jednorazowo i (w razie potrzeby) możesz jednorazowo zamortyzować środek trwały (z wyjątkiem samochodów osobowych).  Odsetki od pożyczki zaliczysz w koszty firmy.

Aby dokonać jednorazowej amortyzacji:

 • Twoja firma jest małym podatnikiem, czyli w 2021r roku przychód nie przekroczył 2 000 000 euro
 • Środek trwały zalicza się do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych
 • Wysokość jednorazowej amortyzacji w ciągu roku nie może przekroczyć wartości 50 000 euro. Po więcej szczegółów odsyłam do specjalistów z zakresu prawa podatkowego.

Jest to dobre rozwiązanie jeśli zależy Ci na jednorazowym odliczeniu VAT i dużym koszcie.

W przeciwieństwie do leasingu pożyczka leasingowa nie jest „ovatowana” – do rat pożyczki nie dolicza sie podatku VAT. Ma to duże znaczenie w branżach, gdzie pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT, przykładowo wśród lekarzy. Zakup sprzętu medycznego z 8% stawką VAT w pożyczce leasingowej jest dla lekarza korzystniejszy, niż zakup w leasingu, szczegóły https://www.leason.pl/dlaczego-leasing-pozyczka-jest-dla-lekarzy-korzystniejsza-niz-leasing/ .

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu

 Aktualnie leasing pożyczka używana jest często do finansowania wewnątrzwspólnotowego nabycia środka trwałego. Kupujesz maszynę lub środek transportu na terenie Unii Europejskiej bez VATu i płacisz raty od wartości netto. Dzięki temu miesięczna rata pożyczki leasingowej jest niższa, niż miesięczna rata leasingu (różnica o wartość podatku VAT). Stąd duże zainteresowanie w przemyśle, gdzie większość specjalistycznych maszyn i urządzeń wytwarzana jest poza granicami Polski. W transporcie finansowane są w ten sposób najczęściej naczepy i ciągniki siodłowe.

W przypadku samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t pożyczka leasingowa finansuje najczęściej zakupy z polskich salonów i jest interesującą alternatywą dla kredytu w banku.

Zabezpieczenia pożyczki leasingowej

 Zabezpieczeniem pożyczki leasingowej jest:

 • zastaw rejestrowy na finansowanym środku trwałym,
 • cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej,
 • weksel z deklaracją wekslową,
 • przy pożyczkach dotacyjnych również cesja z dotacji.

Mniej formalności, niż przy kredycie

Ocena wniosków o przyznanie pożyczki oparta jest na procedurach firm leasingowych. W praktyce oznacza to mniej dokumentów i formalności, niż przy kredycie bankowym oraz szybką decyzję (zwykle do tygodnia od złożenia kompletu dokumentów).

Pożyczki leasingowe udzielane są standardowo na okres od 1 roku do 5-6 lat. Zazwyczaj wymagany jest wkład własny. Koszty pożyczki leasingowej są porównywalne z kosztami kredytu inwestycyjnego.

Wady pożyczki leasingowej

Obok niewątpliwych zalet pożyczki finansowanie to ma pewne wady:

 • Widać ją w BIKu – należy zaznaczyć, że nie dotyczy to pożyczek udzielanych we wszystkich firmach leasingowych. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu. Jednakże większość firm leasingowych wpisuje pożyczki do BIKu.
 • Obniża zdolność kredytową – podobnie jak zobowiązania kredytowe pożyczka leasingowa obniża zdolność kredytową.
 • Często wymagany jest wyższy wkład własny pożyczkobiorcy, niż przy leasingu. Firmy leasingowe nie weryfikują klientów tak wnikliwie jak banki, ponieważ udzielając leasingu są właścicielami finansowanych przedmiotów. W przypadku pożyczki procedura oceny jest zbliżona do leasingu, ale to pożyczkobiorca jest właścicielem środka trwałego i firma leasingowa ponosi wyższe ryzyko. Dlatego aby je zrekompensować często wymaga wyższego wkładu własnego, dotyczy to w szczególności finansowania maszyn i urządzeń.
 • W przypadku finansowania zakupu z terenu Unii Europejskiej czasami wymaga się od pożyczkobiorcy przedłożenia dodatkowego zabezpieczenia do czasu uruchomienia maszyny lub na dłuższy okres czasu.
 • Ciężko jest uzyskać finansowanie na maszyny nietypowe o małym rynku wtórnym lub maszyny będące nowością/prototypami w swojej dziedzinie.

Mimo powyższych wad pożyczki leasingowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jeśli szukasz pożyczki leasingowej zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 508 747 525 lub mailowego na adres mikolaj.lagowski@leason.pl

Sprawdź naszą ofertę pożyczki leasingowej


Przeczytaj też:

Poprzedni post

Leasing – koszty w 2021r a odbiór samochodu lub maszyny w 2022r

Następny post

Leasing zwrotny mieszalnika przy dużym spadku sprzedaży r/r [case study]