Pożyczka na maszyny to tanie i szybkie finansowanie, jak również ciekawa alternatywa dla leasingu. Korzystają z niej przedsiębiorcy z różnych branż oraz rolnicy. Oto najważniejsze informacje o pożyczce leasingowej w kontekście finansowania maszyn.

.

Co to jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa to kredyt celowy (na zakup maszyn, samochodów etc.) udzielany przez firmę leasingową, zamiast bank. Podatkowo i księgowo rozliczysz ją identycznie, jak kredyt, a więc odsetki zaliczysz w koszty firmy, VAT rozliczysz jednorazowo a kapitał zamortyzujesz. Finansowany środek trwały jest twoją własnością od początku. Zabezpieczeniem pożyczki jest najczęściej weksel, zastaw rejestrowy i cesja z ubezpieczenia na rzecz pożyczkodawcy (firmy leasingowej).

Więcej informacji o pożyczce leasingowej znajdziesz w tekście Czym jest pożyczka leasingowa i kto może z niej skorzystać?

Zobacz nasz najnowszy film o pozyczce leasingowej i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

.

Jak wyglądał rynek pożyczek leasingowych w Polsce w 2022r?

W 2022r firmy leasingowe udzieliły pożyczek o wartości 9,8 mld zł, z czego pożyczki na maszyny stanowiły 6,8 mld zł (69,2% rynku), pożyczki na samochody osobowe i dostawcze 1,26 mld zł (12,8%), pożyczki na transport ciężki (ciągniki siodłowe + naczepy) 1,2 mld zł (12,4%). Pozostałą część stanowiły pożyczki na zakup innych środków transportu oraz nieruchomości.

Wśród pożyczek na maszyny w 2022r finansowano najczęściej:

Jak widać pożyczka na maszyny odgrywa największą rolę w branży rolniczej, która w 2022r odpowiadała za 47,2% rynku pożyczek leasingowych.

.

Kiedy i dlaczego warto sięgnąć po pożyczkę na maszyny

Jest wiele powodów, dla których przedsiębiorcy i rolnicy wybierają finansowanie pożyczką leasingową. Wymienimy i omówimy te najważniejsze.

Pożyczka na maszyny z zagranicy (transakcje WNT)

Przedsiębiorcy kupujący maszyny z terenu Unii Europejskiej dokonują wewnątrzwspólnotowego zakupu środka trwałego i płacą ceny netto, bez VATu. W pożyczce nie dolicza się VAT (ani do kapitału, ani do odsetek). Dzięki temu rata pożyczki leasingowej jest niższa, niż rata leasingu (różnica o wartość podatku VAT). Więcej informacji na temat podatku VAT w różnych formach finansowania znajdziesz w tekście:  VAT od odsetek w leasingu finansowym, operacyjnym i pożyczce leasingowej.

Między innymi stąd bierze się spore zainteresowanie pożyczką w przemyśle, gdzie wiele specjalistycznych maszyn produkowanych i sprzedawanych jest poza granicami Polski. To samo dotyczy finansowania ciągników siodłowych i naczep.

finansowanie maszyn

Pożyczka na maszyny z dotacją unijną

Projekty inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym stanowią kolejny, bardzo ważny obszar do zastosowania pożyczki leasingowej. Instytucje udzielające dotacji często wymagają, żeby właścicielem środka trwałego był beneficjent dotacji (a więc firma lub gospodarstwo rolne). Finansowanie pożyczką spełnia to kryterium, bowiem faktura za maszynę wystawiana jest na Twoją firmę lub gospodarstwo rolne. Dla porównania w leasingu do końca umowy właścicielem maszyny jest firma leasingowa, co uniemożliwia jego zastosowanie w większości projektów z dotacjami.

Pożyczka na maszyny może być dobrą alternatywą dla kredytu bankowego – jest podobnie oprocentowana, natomiast jej przyznanie jest szybsze, łatwiejsze i wiąże się z mniejsza ilością dokumentów. Często też zabezpieczenie na finansowanej maszynie jest wystarczające, podczas gdy banki preferują dodatkowe zabezpieczenie na nieruchomościach.

W przypadku pożyczki na maszyny pod dotacje unijne standardowym zabezpieczeniem (poza wekslem, zastawem na maszynach i cesją z ubezpieczenia) jest też cesja dotacji na rzecz pożyczkodawcy. Natomiast składając wniosek o pożyczkę można wnioskować, aby całość lub część dotacji zachować w firmie do celów bieżącej działalności.

Zagadnienie finansowania pod projekty unijne jest obszerne, więcej informacji znajdziesz we wpisie Pożyczka pod dotacje unijne.

.

Pożyczka w celu jednorazowej amortyzacji maszyny (tylko dla małych podatników)

Prowadząc firmę są takie momenty, w których wykazujesz wysoki dochód i szukasz jednorazowo dużego kosztu, żeby obniżyć dochód i nie płacić wysokich podatków. Gdy chcesz to zrobić poprzez zakup maszyny tu z pomocą przychodzi pożyczka leasingowa. Finansujesz zakup maszyny wykładając z własnej kieszeni tylko kwotę na wkład własny i VAT. Faktura zakupu maszyny jest wystawiona na Twoją firmę, dzięki czemu możesz jednorazowo odliczyć cały VAT.

Kwotę netto niestety trzeba amortyzować. Warto jednak pamiętać, że mali podatnicy mogą zamortyzować jednorazowo do 50 tys. euro w skali roku. To oznacza, że możesz kupić maszynę np. za 100 tys. zł netto i jednorazowo ująć ją w kosztach firmy w miesiącu zakupu. W efekcie obniżysz dochód o tę kwotę. W 2022r małym podatnikiem jest firma, której obroty w 2021r nie przekroczyły 9.188.000 zł netto (2 mln euro). Jednorazowa amortyzacja dotyczy maszyn, urządzeń i pojazdów ciężarowych, natomiast nie można jej zastosować dla samochodów osobowych, motocykli i nieruchomości.

.

Elastyczne finansowanie na mniejsze kwoty

Pożyczka leasingowa ma ta zaletę, że umowę można podpisać na krótki okres czasu (np. 6, 12 czy 18 miesięcy) a także zakończyć w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji podatkowych. Krótkie okresy spłaty sprawdzają się szczególnie przy pożyczkach o małej wartości, gdzie raty są niewielkie. I na szczęście przy niewielkich cenowo przedmiotach zwykle nie stosuje się zastawu, którego ustanowienie kosztuje 200 zł.

Umowa leasingu jest w tym zakresie znacznie bardziej „sztywna” – min. czas trwania leasingu operacyjnego wynosi 40% zwykłego czasu amortyzacji maszyny (zatem dla większości maszyn 3 lub 4 lata). Zamknięcie umowy przed czasem opłaca się również dopiero po upływie tego okresu, w przeciwnym razie wykup nastąpi po aktualnej wartości rynkowej przedmiotu, a nie po wartości pozostałej do spłaty.

Mieliśmy przypadek, gdzie firma sprzedająca maszyny skorzystała z finansowania pożyczką na okres 3 miesięcy.  Mieli bowiem zakontraktowaną sprzedaż tej maszyny a przez 3 miesiące służyła im do celów demonstracyjnych. Na ten czas nie chcieli zamrażać firmowych środków.

.

Pożyczka na maszyny rolnicze

Rolnicy są grupą najchętniej sięgającą po pożyczki leasingowe przy zakupie maszyn. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest kilka. Duża część finansowanych maszyn rolniczych jest objęta dotacją unijną z ARMIRu, zatem rolnicy muszą być właścicielami maszyn. Pożyczka to umożliwia. Ponadto można ją dostać przy niewielkich formalnościach. Jeśli gospodarstwo jest na VAT-cie to można jednorazowo odliczyć VAT od zakupu (a częściej wystąpić o zwrot VAT do Urzędu Skarbowego, a potem przelać na konto pożyczkodawcy).

Sama spłata również jest wygodna. Można płacić raty pożyczki np. kwartalnie albo dostosować ich wysokość do sezonowości gospodarstwa – wyższe raty w miesiącach z wysokimi dochodami, niskie poza sezonem. Spłatę można rozłożyć nawet na 10 lat. Nie bez znaczenia jest też fakt, że większość sprzedawców maszyn oferuje przy okazji finansowanie. W efekcie wiele przemawia za pożyczką.

.

Pożyczka na maszyny i sprzęt medyczny

Branża medyczna sięga po pożyczkę na zakup sprzętu i maszyn głównie ze względów podatkowych. Działalność medyczna jest ustawowo zwolniona z VAT. Większość urządzeń medycznych zawiera 8% VAT w cenie. W pożyczce nie ma VAT od odsetek, a spłata VAT rozłożona jest do rat pożyczki, nie trzeba więc nic wykładać na początku umowy.

Gdyby zakupy te finansować leasingiem operacyjnym leasingodawca naliczyłby 23% VAT (zgodnie z przepisami). A lekarz nie mógłby tego VAT odliczyć, zatem nagle zakup podrożałby o 15% różnicy w VAT. Można by zastosować leasing finansowy, gdzie stawka VAT jest taka jak na przedmiocie leasingu (czyli wynosi 8%). Nadal jednak cały VAT (w tym VAT od odsetek) trzeba wpłacić z góry, a poza tym VAT od odsetek wynosi 23%.

Obszerniej zagadnienie to wyjaśniamy we wpisie Dlaczego pożyczka leasingowa jest dla lekarzy korzystniejsza niż leasing.

.

Refinansowanie pożyczką na maszyny i samochody zamiast leasingu zwrotnego

Uzyskanie środków z pożyczki pod zastaw maszyny lub samochodu ma tą przewagę nad leasingiem zwrotnym, że nie powstaje obowiązek podatkowy. Sprzedając pojazd firmie leasingowej musisz wystawić fakturę a dochód ze sprzedaży trzeba opodatkować. A zatem zapłacisz VAT, podatek dochodowy i w przypadku działalności jednoosobowej ZUS zdrowotny.

W pożyczce nie jest to problem, bowiem finansowanie uzyskujesz pod zastaw maszyny czy samochodu. Nie sprzedajesz środka trwałego pożyczkodawcy a zatem nie powstaje obowiązek podatkowy. Obszerniej o całej sprawie wraz ze wskazaniem dodatkowych korzyści piszemy w tekście Leasing zwrotny auta czy refinansowanie pożyczką leasingową – co jest korzystniejsze?

Powyższe zalety są najważniejszymi w kontekście pożyczki na maszyny.

.

Wady pożyczki na maszyny

A teraz opowiemy o wadach pożyczek leasingowych na maszyny.

 • Pożyczka obniża zdolność kredytową, podobnie jak kredyty. Widać ją także w bilansie, co wpływa na wskaźniki bilansowe firmy.
 • Firmy amortyzują maszyny finansowane pożyczką zgodnie z ich stawką amortyzacji , tj. 7 lub 10 lat (o ile nie zastosują jednorazowej amortyzacji). W leasingu możesz zaliczyć zakup w koszty 2x szybciej.
 • Pożyczki większości leasingodawców widoczne są w BIKu.
 • Trudno otrzymać pożyczkę, gdy maszyna jest nietypowa, ma mały rynek wtórny, jest prototypem albo jest to stara maszyna (dotyczy to również wspomnianego refinansowania pożyczką).
 • Firmy leasingowe ofertując pożyczkę na maszyny często wymagają wyższego wkładu własnego, niż w leasingu. Wynika to z zabezpieczeń transakcji – w leasingu są właścicielem finansowanych maszyn, w pożyczce mają tylko zastaw.
 • A jeśli już jesteśmy przy zastawach rejestrowych to w pożyczce ponosisz koszty z nim związane (200 zł ustanowienie zastawu, 50 zł za jego zdjęcie dla każdego środka trwałego).
 • Będąc płatnikiem VAT w pożyczce nie odliczysz VAT od odsetek, a odsetki naliczane są od kwoty brutto. Porównując to z leasingiem – w leasingu można odliczyć więcej. Szczegółowo wyjaśniamy to we wpisie Leasing operacyjny czy kredyt – co się bardziej opłaca?
 • W pożyczce nie ma wykupu, a więc pożyczka nie opłaca się podatkowo na samochody premium.

.

Koszty dodatkowe finansowania maszyn pożyczką leasingową

Do najczęściej spotykanych kosztów dodatkowych należą:

 • Prowizja dla leasingodawcy – jesli jest wynosi zwykle 1-2%.
 • Koszt ustanowienia przewłaszczania lub zastawu rejestrowego (200 zł za maszynę).
 • Koszt weryfikacji maszyny (wycena, sprawdzenie polskiego i/lub europejskiego rejestru zastawów).
 • Ubezpieczenie majątkowe.
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kapitału.

.

Warunki finansowania pożyczką

Poznałeś zarówno zalety, jak i wady pożyczki leasingowej. Czas poznać parametry pożyczki:

 • wkład własny od 0% do 50%,
 • czas spłaty od 6 do 84 miesięcy, a niekiedy nawet do 120 miesięcy,
 • waluta PLN lub euro,
 • zmienna lub stała stopa procentowa,
 • raty równe, kwartalne lub sezonowe,
 • sfinansujesz przedmioty nowe i używane, z Polski i z zagranicy,
 • koszt zbliżony z kosztem kredytu inwestycyjnego.

.

Zapytaj o warunki pożyczki na maszyny dla Twojej firmy.

Oferta finansowania w Leason

Szukasz finansowania? Sprawdź u nas. Wyślij zapytanie korzystając z formularza kontaktu na dole strony, napisz maila lub zadzwoń.

Pożyczka leasingowa

Pożyczka dla lekarza

Leasing maszyn

Leasing urządzeń i sprzętu

Leasing na auto

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Pożyczka leasingowa dla piekarni na zakup maszyn z dotacją (case study)

Finansowanie pożyczką lakierni i linii do klejenia drzwi za 3 mln zł (case study)

Finansowanie pożyczką na laser fibrowy za 1,4 mln zł z dotacją [case study]

Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT – aktualne zasady

Leasing maszyn przemysłowych

Leasing maszyn z zagranicy

Leasing czy kredyt – co się bardziej opłaca?

5/5 - (27 votes)

Poprzedni post

Wykup prywatny interpretacje indywidualne 2023

Następny post

Leasing trendy 2023