Jak zaliczyć wykup z leasingu w koszty? Poprzez amortyzację, o czym nie każdy pamięta. Ma to duże znaczenie przy wyższych odkupach.

Zasady amortyzacji wykupu

Jeżeli wykup nie przekracza  10 000 zł (po odliczeniu 50% lub 100% VAT) to zaliczysz go w koszty jednorazowo. Jednocześnie w ostatnich latach wielu leasingobiorców wybiera leasing z jak najniższą ratą w wariancie: minimalny wkład własny i możliwie wysoki wykup. W takim schemacie wykup znacznie przekracza 10 000 zł.

Od wykupu odliczasz jednorazowo VAT (w 50% lub 100%). Kwota po odliczeniu jest podstawą do amortyzacji. Samochód wykupujesz jako używany i amortyzujesz przez 30 miesięcy, 1/30 wykupu w koszty co miesiąc. Przykładowo:

Wykup samochodu wynosi  66 900 zł brutto.

Odliczasz 50% VAT.

Kwota po odliczeniu to 60 000 zł.

60 000 zł / 30 miesięcy = 2000 zł/mc.

Tyle co miesiąc zaliczysz w koszty z tyt. amortyzacji.

Jeśli sprzedasz samochód przed końcem amortyzacji to niezamortyzowana kwota pomniejszy dochód ze sprzedaży. Przykład:

Cena sprzedaży 50 000 zł netto + VAT

Wartość pozostała do zamortyzowania 30 000 zł.

Dochód do opodatkowania wyniesie 20 000 zł. Zapłacisz też VAT od 50 000 zł – 11 500 zł.

Update 15.02.2021

W wyniku zmian podatkowych od 2021r środkiem trwałym używanym jest taki, który był wykorzystywany przez podmiot inny niż podatnik przez co najmniej 6 miesięcy. Ta zmiana sprawia, że nowy pojazd wzięty w leasing nie będzie po wykupie traktowany jako pojazd używany, bowiem użytkuje go cały czas ten sam podatnik. To oznacza amortyzację przez 60 miesięcy, zamiast 30. Innymi słowy w powyższym przykładzie co miesiąc zaliczymy w koszty 1000 zł zamiast 2000 zł z tytułu amortyzacji.

Amortyzacja maszyn, urządzeń

Powyższe zasady dotyczą także samochodów ciężarowych oraz maszyn i urządzeń. Odliczasz cały VAT, dlatego amortyzujesz kwotę netto. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie leasingobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT – wtedy amortyzuje wykup brutto. Czas amortyzacji zależy od stawki amortyzacji przedmiotu. 30 miesięcy dotyczy tylko przedmiotów z 20% stawką amortyzacji (np. samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, maszyny budowlane).

Nasza oferta leasingu:

Leasing maszyn

Leasing auta

Poprzedni post

Leasing telefonu online

Następny post

Leasing domków mobilnych