Ubezpieczenie GAP w leasingu. Decydując się na leasing samochodu poza obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym spotkasz się z propozycją zawarcia dodatkowego ubezpieczenia GAP.

Ubezpieczenia te cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza w leasingu nowych samochodów. Czy to się opłaca? W jakich sytuacjach GAP może Ci się przydać? Jaka jest cena GAP? Jaki wariant ubezpieczenia GAP wybrać?

Zobacz nasz film o ubezpieczeniu GAP i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

Na co mi ubezpieczenie GAP w leasingu?

Michał wziął w leasing Skodę Octavię o wartości 85 000 zł brutto z niedużym, 5-procentowym wkładem własnym. Po roku miał wypadek. Rzeczoznawca stwierdził szkodę całkowitą. Wrak samochodu sprzedano za 7 000 zł, a ubezpieczyciel wypłacił z AC 63 000 zł. Leasingodawca obliczył niespłaconą kwotę oraz koszty zamknięcia umowy leasingu przed czasem na 78 000 zł i zażądał od Michała spłaty brakujących 8 000 zł.

Przypadków takich, jak Michała, jest wiele i właśnie na wypadek takich zdarzeń istnieje GAP.

Wyceniając wartość pojazdu nieuszkodzonego w dniu szkody ubezpieczyciele korzystają z tabel Eurotax lub Info-Expert. Dla pojazdów specjalnych minimalna wartość rynkowa wyznaczana jest na podstawie poniższej tabeli:

tabela utraty wartości

Jak widać z każdym kolejnym miesiącem wartość pojazdu maleje.

Co to jest ubezpieczenie GAP

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection) oznacza ubezpieczenie od straty finansowej. Jest to ubezpieczenie od utraty wartości samochodu działające w przypadku szkody całkowitej lub utraty samochodu (kradzieży). Ubezpieczenie GAP pokryje różnicę między wartością samochodu a ceną z faktury zakupu lub pozostałym zadłużeniem z tytułu leasingu lub pożyczki, w zależności od wariantu ubezpieczenia GAP.

Zaletą GAP jest możliwość zakupu samochodu porównywalnego z utraconym. Ubezpieczenie GAP jest szczególnie przydatne w przypadku nowych samochodów, dla których utrata wartości jest największa.

Zadzwoń

Rodzaje ubezpieczeń GAP w leasingu

Można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów GAP: fakturowy, finansowy, indeksowy i casco.

Ubezpieczenie GAP fakturowy

GAP fakturowy (zwany też GAP RTI – return to invoive) – pokrywa różnicę między ceną samochodu z faktury a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z AC lub wartością pojazdu.

Przykład: Kupiłeś auto za 100 000 zł. Po 2 latach jego wartość spadła do 65 000 zł i zostało skradzione. W tym wariancie GAP zapewni ci wypłatę pozostałych 35 000 zł (różnica do wartości z faktury).

Kiedy wybrać GAP fakturowy? Najbardziej „opłaca się” w leasingu nowych samochodów, gdzie utrata wartości w stosunku do ceny z faktury zakupu jest największa. Z tego też tytułu jest to najdroższy wariant GAP. Znaczny odsetek leasingodawców oferuje wyłącznie ten wariant GAP. Im dłużej trwa leasing, tym wyższa wartość ochrony.

Większość GAPów fakturowych nie działa w pierwszym roku leasingu (autocasco ze stałą suma ubezpieczenia chroni do wartości z FV zakupu). Niektórzy z leasingodawców oferują GAP, który wypłaca 10% ponad wartość z faktury zakupu, jeśli szkoda całkowita/kradzież miała miejsce w pierwszym roku leasingu.

Ubezpieczenie GAP finansowy

GAP finansowy – pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty z odszkodowania AC a wartością odszkodowania z tytułu AC.

Przykład: Do spłaty leasingu zostało ci 35 000 zł. Wypłata z polisy AC wyniosła 26 000 zł. W tym wariancie GAP wypłaca różnicę między wartością do spłaty a wartością z odszkodowania, czyli 9 000 zł.

Kiedy wybrać GAP finansowy? Gdy bierzesz samochód w leasing z bardzo niskim wkładem własnym (0-10%) i/lub wysokim wykupem. Jest spora szansa, że wartość samochodu w danym momencie jest niższa, niż to co zostało do spłaty. Ten wariant GAP jest najtańszy.

Ubezpieczenie GAP Indeksowy

GAP Indeksowy – najbardziej powszechny i najczęściej wybierany wariant, wypłaca % wartości samochodu. Zwykle od 20% do 30% w zależności od rodzaju samochodu i firmy leasingowej oferującej GAP.

Przykład: Wartość samochodu w dniu szkody wynosi 50 000 zł. W tym wariancie GAP wypłaca dodatkowe odszkodowanie 10 000 zł do 15 000 zł.

Kiedy wybrać GAP Indeksowy? Dla dowolnego samochodu na dowolnych warunkach leasingu jeśli chcesz się solidnie zabezpieczyć na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży i szukasz rozsądnego kompromisu cenowego między GAPem fakturowym a finansowym. Przy krótkich 2-, 3-letnich leasingach z wysokim wkładem własnym często jest lepszym wyborem od GAP fakturowego, w dodatku tańszym. Chroni również w pierwszym roku leasingu.

Skontaktujmy się!

Ubezpieczenie GAP Casco

GAP Casco – pokrywa różnicę między wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (dla szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku), a sumą ubezpieczenia z polisy AC ważnej na moment zawarcia ubezpieczenia.

Ten rodzaj GAP przeznaczony jest do już trwających umów leasingu/pożyczki i można go zawrzeć aneksem do umowy. Chcąc przystąpić do tego ubezpieczenia na okres 12 miesięcy sprawdź, czy Twoja polisa AC nie ma gwarancji utrzymania stałej wartości fakturowej. Bo jeśli ma – nie potrzebujesz tego GAPa.

Dodatkowe świadczenia z GAP w leasingu

Ubezpieczenie GAP to czasami także dodatkowe świadczenia wypłacane niezależnie od odszkodowania wypłaconego z GAP, np.

 • zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego
 • zwrot kosztów do 5-8% wartości z faktury/polisy AC (dotyczy GAPu fakturowego i casco, maks. 5000-6000 zł) na: koszty ubezpieczenia nowego pojazdu (OC AC NNW) lub pierwszej wpłaty na leasing/pożyczkę nowego pojazdu lub trzech pierwszych rat w nowej umowie leasingu.
 • zwrot kosztów pobytu w hotelu przy szkodzie całkowitej

Niestety większość spotykanych u leasingodawców GAPów nie zawiera wyżej wymienionych świadczeń. Te, które zawierają, są zwykle droższe.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP w leasingu?

Ubezpieczenie GAP zawierasz na cały okres trwania leasingu i koszty są najczęściej doliczone do rat leasingu. Zwykle koszt to dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie a przy drogich samochodach 200-300 zł miesięcznie. A konkretnie:

 • za GAP finansowy zapłacisz ok 0,4-0,5% ceny z faktury zakupu rocznie,
 • za GAP indeksowy 0,7-0,8% rocznie,
 • za GAP fakturowy najczęściej 0,7-1,1% rocznie. Można znaleźć też tańsze opcje w okolicach 0,4% rocznie z większą ilością wyłączeń.

Podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi aktualnymi w chwili pisania tekstu. Wraz ze wzrostem popularności tego rodzaju ubezpieczeń ich cena maleje.

Ponadto leasingodawcy oferują różne zakresy ubezpieczenia GAP w ramach danego wariantu, co ma przełożenie na cenę. Jeśli GAP wykupisz poza leasingiem zwykle płatność ma charakter jednorazowy, z góry za cały okres trwania leasingu.

U nas również można wykupić GAP. Ceny GAP fakturowego kształtują się następująco:

ubezpieczenie GAP cena

Dla czytelników naszego bloga przygotowaliśmy 5% rabatu od powyższych cen. Aby zakupić ubezpieczenie GAP z rabatem 5%, albo sprawdzić ceny pozostałych okresów i wariantów kliknij:

kupuje gap

Uważaj na drogi GAP w leasingu niektórych leasingodawców

Firmy leasingowe zarabiają na GAP, i to jest OK. Natomiast część leasingodawców „wciska” drogi GAP z dużą ilością wykluczeń, oferując w zamian nieco tańszy leasing. Chodzi przede wszystkim o fabryczne finansowania dilerskie, ale nie wszystkie. Przez to ich oferta jest pozornie tańsza.

Sam GAP jest przeciętnie 2-2,5x droższy od rynkowej ceny. Zawiera więcej wyłączeń, wykluczających uzyskanie odszkodowania.

A już największym hitem są GAPy RTI (fakturowe) 3-letnie (chronią przez 3 lata) dla 4-5-letnich leasingów, spłacane przez cały okres trwania leasingu. Przecież z każdym kolejnym rokiem utrata wartości samochodu od faktury jest większa i wartość odszkodowania z GAP będzie znacznie wyższa w piątym roku, niż np. w trzecim.

Wybierając ofertę GAP zwróć również uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną wartość odszkodowania, szczególnie gdy chcesz leasingować samochód premium. Dla większości GAPów suma ubezpieczenia wynosi 150.000 zł.

kiedy można kupić ubezpieczenie gap

Ubezpieczenie GAP w leasingu a podatki

Ubezpieczenie GAP jest zwolnione z VAT, ale…

Opłaty za polisy ubezpieczeniowe sa zwolnione z VAT i podobnie jest w przypadku ubezpiecznia GAP w leasingu. Jednakże tylko wtedy, gdy zdecydujesz się opłacić składkę jednorazowo z góry za cały okres leasingu. Dla większości samochodów wiąże się to jednorazową opłatą w przedziale od 2 do 5 tys. zł, w zależności od ceny pojazdu i czasu trwania leasingu.

W praktyce dla większości umów leasingu operacyjnego z GAPem klienci opłacają składki w miesięcznych ratach. W tym wariancie GAP jest opodatkowany 23% VATem, z czego przedsiębiorcy odliczają najczęściej tylko 1/2 VAT.

Ponadto rozłożenie płatności na raty oznacza wyższe koszty GAPa, niż w płatności jednorazowej. Niestety wiekszość leasingodawców nie informuje o możliwości jednorazowego opłacenia składki i prezentują jedynie koszty w miesięcznym zestawieniu. U nas możesz wykupić GAP jednorazowo.

Ubezpieczenie GAP w kosztach firmy a limit 150.000 zł

Dla samochodów osobowych do 150.000 zł (225.000 zł dla samochodów elektrycznych) zaliczysz w koszty całą składkę GAP. Dokumentem kosztowym jest polisa lub rata leasingu (gdy opłacasz GAP w ratach).

Dla samochodów powyżej 150.000 zł w proporcji obliczanej ze wzoru:

(150.000 zł / [cena auta po odliczeniu VAT]) * 100%

Przykład

Leasing BMW za 223.000 zł brutto. Odliczenie 50% VAT (23.000 zł).

(150.000 / 200.000)*100% = 75%.

W powyższym przykładzie 75% opłaty za GAP zaliczymy w koszty uzyskania przychodu firmy.

Limit kosztów 150.000 / 225.000 zł to kwota:

 • netto, gdy odliczasz 100% VAT,
 • netto + 1/2 VAT, gdy odliczasz 50% VAT,
 • brutto, gdy nie odliczasz VAT.

Więcej informacji na temat odliczeń podatkowych w leasingu znajdziesz w tekście: Leasing odliczenie VAT PIT ZUS i CIT

Od jakiej wartości wykupić GAP: netto, netto + 50% VAT czy brutto?

Decydując się na GAP wykupujesz go od takiej samej wartości, jak polisę AC. A konkretnie:

 • od brutto – gdy nie jesteś płatnikiem VAT
 • od netto + 50% VAT – gdy jesteś vatowcem i odliczasz 50% VAT od samochodu (użytek mieszany)
 • od netto – gdy odliczasz 100% VAT od pojazdu.

kupuje gap

Ubezpieczenie GAP w leasingu – kto i kiedy dostaje odszkodowanie?

W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży skutkującej wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia GAP przelew trafi na konto ubezpieczonego.

Jeśli wykupisz GAP oferowany przez firmę leasingową – ubezpieczonym będzie firma leasingowa udzielająca leasingu. Leasingodawca otrzyma odszkodowanie z polisy OC sprawcy lub AC oraz z polisy GAP. Rozliczy umowę leasingu i nadwyżkę przeleje na konto leasigobiorcy.

Natomiast gdy wykupisz ubezpieczenie GAP do leasingu poza leasingodawcą (np. u nas) i jako ubezpieczonego wskażesz siebie to odszkodowanie trafi na twoje konto. Warto pamiętać, że GAP jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie ma obowiązku informować leasingodawcy o jego zakupie, gdy wykupujesz we własnym zakresie.

Kiedy następuje wypłata odszkodowania z GAP?

W przypadku naszego GAPa ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia wraz z kompletem dokumentów.

Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania, nie było możliwe w powyższym
terminie z przyczyn niezależnych od ubezpieczyciela, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie do 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Jednakże bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel wypłaca w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia wraz z kompletem dokumentów.

Dodatkowe informacje o GAP w leasingu

Na ubezpieczenie GAP decydują się najczęściej osoby, którym (tak jak Michałowi) przydarzyła się szkoda całkowita lub kradzież w trakcie spłaty leasingu. Jednocześnie wraz ze wzrostem świadomości klientów coraz więcej osób wykupuje GAPa dla „świętego spokoju”. Może się zdarzyć, że decydując się na ubezpieczenie GAP dostaniesz tańszy leasing.

Ważne: Ubezpieczenie GAP u leasingodawcy możesz nabyć tylko przy zawieraniu umowy leasingu. Wyjątek stanowi GAP Casco. W chwili pisania tekstu nie wszyscy leasingodawcy mieli go w ofercie.

U nas możesz dokupić GAP do 4 miesięcy od zawarcia umowy leasingu. Jeżeli wziąłeś już leasing bez GAP, a jednak chciałbyś dokupić to ubezpieczenie sprawdź naszą ofertę ubezpieczenia GAP.

Zdarzały nam się telefony od ludzi, których auta uległy wypadkowi a nie wykupili GAPa. Żałowali, że ich doradca leasingowy nie powiedział o możliwości zakupu ubezpieczenia GAP albo chcąc zaoszczędzić nie decydowali się na jego zakup.

Podsumowanie

Reasumując ubezpieczenie GAP staje się coraz popularniejsze, szczególnie w leasingu nowych samochodów. Jednocześnie nie jest obowiązkowe, dlatego nikt nie zmusza do jego wykupienia. Jeśli liczysz się z możliwością szkody całkowitej lub kradzieży (pewne samochody szczególnie często padają łupem złodziei) warto rozważyć zakup GAPa. Jego wariant dobierz do warunków finansowania.

U nas również możesz otrzymać szczegółowe informacje o cenie i warunkach ubezpieczenia GAP przy okazji leasingu Twojego samochodu. GAP możemy zaoferować zarówno razem z leasingiem, jak i osobno.

.

Oferta Leason

Sprawdź naszą ofertę, z rabatem 5%:

kupuje gap


Przeczytaj też:

4.7/5 - (153 votes)

Poprzedni post

Leasing na maszyny do lodów

Następny post

Leasing samochodu lub maszyny bez podpisu żony lub męża?