Rejestracja samochodu w leasingu – kto rejestruje pojazd? Czy można wybrać miasto, w tym otrzymać lokalne tablice rejestracyjne? Ile trwa i ile kosztuje rejestracja w leasingu?

Rejestracja samochodu w leasingu

Rejestracja samochodu w leasingu – poradnik leasingobiorcy

Każdy samochód musi zostać zarejestrowany przed dopuszczeniem do ruchu drogowego. Na rejestrację mamy 30 dni od zakupu.

.

Kto rejestruje samochód w leasingu?

Samochód w leasingu rejestruje firma leasingowa. Jest właścicielem samochodu przez cały okres trwania leasingu i to na niej spoczywa obowiązek rejestracji. Firmy leasingowe zatrudniają pracowników dedykowanych tylko do celów rejestracji pojazdów (tzw. rejestratorzy).

Każdego dnia rano rejestrator zabiera z oddziału dokumenty, następnie rejestruje pojazdy w wydziale komunikacji i po południu przywozi do oddziału tablice i dowody rejestracyjne.

Jest to wygodne dla leasingobiorcy – nie musi bowiem poświęcać czasu na wizytę w wydziale komunikacji i stanie w kolejce. Jednocześnie jeśli sprawa jest pilna – można zawsze umówić się z rejestratorem, podjechać do wydziału komunikacji i odebrać tablice oraz dowód rejestracyjny osobiście. Podobnie, gdy wymieniasz tymczasowy dowód rejestracyjny na stały.

Trzeba pamiętać, że wszelkie inne czynności w wydziale komunikacji są również po stronie leasingodawcy. Rejestrator załatwia, np. wyrobienie dodatkowej tablicy, wbicie w dowód haka holowniczego czy instalacji LPG.

.

Rejestracja samochodu w leasingu – jakie miasta są do wyboru?

Po tablicach łatwo poznać, w jakim mieście został zarejestrowany pojazd. Zwykle zakładamy, że kierowca samochodu mieszka właśnie w tym mieście (lub powiecie). Część osób chce mieć lokalne tablice z osobistych pobudek (np. lokalny patriotyzm).

Niektórym zależy, żeby nie rejestrować w którymś mieście, na przykład w Warszawie (gdy żyją daleko poza Warszawą) czy w Bydgoszczy (gdy mieszkają/pracują w Toruniu).

Leasingodawca może rejestrować samochód w miastach, w których ma zarejestrowany oddział w KRS. Zwykle są to miasta wojewódzkie. Największe firmy leasingowe mają także oddziały w niektórych mniejszych miastach.

Dlatego jeśli mieszkasz na przykład w Nowym Sączu, bierzesz samochód w leasing i chcesz lokalne tablice rejestracyjne to najlepiej zgłoś to już na etapie zapytania ofertowego o leasing.

Możesz wybierać miejsce rejestracji spośród oddziałów leasingodawcy. Część firm leasingowych, a w szczególności te mniejsze, rejestrują tylko w jednym, dwóch lub trzech miastach w Polsce. Niektóre celowo zarejestrowały oddział w małym mieście, gdzie obowiązują atrakcyjne stawki podatku od środków transportu (dotyczy to np. leasingu ciągników siodłowych).

.

Gdy w twoim mieście żaden leasingodawca nie ma zarejestrowanego oddziału a zależy ci na lokalnych tablicach rejestracyjnych

W tej sytuacji zamiast leasingu proponujemy finansowanie pożyczką leasingową lub kredytem samochodowym. Wtedy samodzielnie rejestrujesz pojazd i jesteś jego właścicielem od początku.

Innym rozwiązaniem jest zamówienie indywidualnych tablic rejestracyjnych dla samochodu w leasingu (o czym więcej w dalszej części tekstu). Co prawda nie będą to tablice lokalne ale też nie będzie sprawą oczywistą, że leasingujesz pojazd.

Czy leasingodawca może zarejestrować pojazd w innym kraju?

Nie, firmy leasingowe rejestrują pojazdy tylko w Polsce, w miastach z oddziałem zarejestrowanym w KRS. Jeśli zależy ci na zagranicznych tablicach powinieneś zwrócić się o leasing do zagranicznego leasingodawcy działającego na lokalnym rynku.

Czy firma leasingowa zarejestruje pojazd zabytkowy na żółtych tablicach?

Leasingodawca nie zarejestruje pojazdu zabytkowego. Może natomiast sfinansować zakup pojazdu zabytkowego pożyczką leasingową. W pożyczce sam dokonujesz czynności w wydziale komunikacji.

.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w leasingu?

Koszty rejestracji większości leasingodawców wynoszą od 325 zł netto do 450 zł netto, a najczęściej zapłacisz 350 zł netto. Na tą opłatę składają się: koszty urzędowe 180,50 zł w przypadku rejestracji nowego auta z Polski lub 256 zł w przypadku auta sprowadzanego z zagranicy + marża leasingodawcy.

Dokładny koszt jest wyszczególniony w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy. Jeżeli wziąłeś leasing ze zryczałtowaną tabelą opłat i prowizji zamiast tradycyjnej to czasami w ramach rocznego ryczałtu (od 100 do 200 zł netto) rejestracja zawarta jest w cenie i nic za nią nie dopłacasz.

Dla pozostałych czynności w wydziale komunikacji trzeba się liczyć z wydatkami rzędu 100-200 zł netto.

.

Indywidualne tablice w leasingu samochodu

Biorąc samochód w leasing możesz również wybrać indywidualne tablice rejestracyjne. Trzeba to wcześniej zgłosić leasingodawcy. Opłata za wydanie takich tablic wynosi 1000 zł + pozostałe koszty urzędowe + marża leasingodawcy, razem około 1300 zł netto.

Na tablicy rejestracyjnej mieści się tylko 7 znaków i czasami dla uzyskania pożądanego efektu trzeba skorzystać z rejestracji w innym województwie. Przykładowo prowadzisz firmę w Krakowie ale chcesz tablice rejestracyjne z napisem POPATRZ. Wtedy pozostaje rejestracja w Poznaniu: P0 PATRZ.

Niekiedy można otrzymać atrakcyjne numery bez tablic indywidualnych. Jeśli masz cyfry lub liczby, których oczekujesz na tablicy zgłoś to leasingodawcy – rejestrator sprawdzi, czy da się takie zdobyć bez dodatkowych opłat.

Po wykupie z leasingu prawdopodobnie przerejestrujesz pojazd na siebie. Co ważne aktualnie możesz zachować tablice leasingowe (w tym również indywidualne tablice leasingowe), nawet jeśli rejestrujesz pojazd w innym mieście.

.

Ile trwa rejestracja samochodu w leasingu?

Rejestracja samochodu w leasingu trwa najczęściej 1 dzień, czasami odbiór dokumentów następuje kolejnego dnia. Z kolei na tablice indywidualne trzeba zwykle poczekać kilka dni.

Zanim leasingodawca zarejestruje samochód

Zanim leasingodawca zarejestruje samochód musi zostać spełnionych kilka warunków:

 • Podpisałeś umowę leasingu.
 • Wpłaciłeś wkład własny (do leasingodawcy lub zaliczkę do sprzedawcy) – wyjątkiem są sytuacje, gdy bierzesz leasing bez wkładu własnego.
 • Leasingodawca otrzymał komplet dokumentów do zarejestrowania samochodu.

Gdy dokumenty do rejestracji dotrą do oddziału leasingodawcy rano, rejestrator zabierze je do rejestracji i zwykle tego samego dnia po południu tablice i dowód rejestracyjny są gotowe do odbioru w oddziale. Jeśli dotrą za późno – rejestracja nastąpi kolejnego dnia roboczego.

Moższ odebrać tablice leasingowe i dowód rejestracyjny:

 • bezpośrednio od rejestratowa w wydziale komunikacji,
 • w oddziale firmy leasingowej,
 • lub mogą zostać wysłane kurierem do sprzedawcy samochodu, gdzie odbierze je razem z pojazdem.

Warto pamiętać, że w dniu rejestracji trzeba ubezpieczyć pojazd. Gdy wybierasz ubezpieczenie leasingodawcy – to on dopilnuje formalności. Jeśli wybierzesz ubezpieczenie OC AC NNW z innego źródła – musisz poinformować doradcę ubezpieczeniowego kiedy ma wystawić polisę. Od momentu rejestracji liczony jest czas uruchomienia umowy leasingu.

wykup z leasingu rejestracja smaochodu

.

Rejestracja lub zgłoszenie nabycia samochodu wykupionego z leasingu

Po wykupieniu samochodu z leasingu w ciągu 30 dni trzeba zarejestrować pojazd. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzedajemy samochód przed upływem 30 dni. Od 1 stycznia 2024r nie ma obowiązku zgłaszania nabycia pojazdu, zostaje natomiast obowiązek zgłoszenia zbycia auta. Niezgłoszenie w terminie podlega karze 250 zł.

Jaka kara za spóźnienie przy rejestracji samochodu?

Za nieterminowe zarejestrowanie pojazdu kara wynosi 500 zł, a jeśli rejestracji dokonasz po upływie 180 dni od zakupu kara wzrasta do 1000 zł.

W przypadku firm zajmujących się handlem samochodami kary są wyższe i wynoszą 1000 zł za rejestrację między 90 a 180 dniem od zakupu i 2000 zł po przekroczeniu 180 dni. Natomiast firmy te mają 90 dni na rejestrację pojazdu.

Nieco inaczej wyglądały przepisy do końca 2023r.

Większość przedsiębiorców zgłaszała fakt nabycia poprzez zarejestrowanie pojazdu, ale nie wszyscy. Aby dokonać zgłoszenia wystarczył dokument informujący urząd o nabyciu i faktura wykupu z leasingu. Zgłoszenia można dokonać online (rejestracji – tylko stacjonarnie), a potem można było użytkować pojazd bez konieczności rejestracji.

Jakie motywy przemawiały tylko za zgłoszeniem, zamiast rejestracji? Przykładowo:

 • chęć zaoszczędzenia na opłatach urzędowych,
 • przeznaczanie czasu na rzeczy bardziej produktywne,
 • zamieszkanie w dużej odległości od siedziby firmy, gdy wykup był na firmę.

Można sobie wyobrazić np. programistę, który prowadzi działalność zarejestrowaną w Grudziądzu, a mieszka i pracuje w Krakowie. Wykupił pojazd na firmę, więc rejestracji musiałby dokonać w wydziale komunikacji w Grudziądzu, właściwym dla siedziby firmy. Tymczasem w Grudziądzu bywa 3-4 razy do roku i tylko weekendowo. Taki przedsiębiorca poprzestanie raczej na zgłoszeniu nabycia pojazdu i nie będzie go rejestrować na siebie. Niestety od 2024r jest zmuszony do rejestracji pojazdu.

.

Dokumenty do rejestracji samochodu wykupionego z leasingu

Jeśli jednak zdecydujesz się zarejestrować pojazd i udasz się do urzędu, w wydziale komunikacji będą potrzebne:

 • dowód rejstracyjny z aktualnym badaniem technicznym (przeglądem),
 • tablice rejestracyjne,
 • faktura wykupu z leasingu,
 • polisa OC,
 • wniosek o rejestrację + zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • dokument tożsamości – osoby fizyczne dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, osoby prawne – KRS.
 • może, ale nie musi, być potrzebny KRS sprzedawcy auta (leasingodawcy),
 • pełnomocnictwo – jeśli działasz przez pełnomocnika.

Aktualnie można zachować tablice z leasingu (również indywidualne tablice leasingowe) i przypisać je do samochodu, nawet jeśli rejestrujesz pojazd w innym regionie. Pozwala to zaoszczędzić 99,50 zł na opłatach w wydziale komunikacji (80 zł tablice + 19,50 zł koszt naklejki kontrolnej i opłaty ewidencyjnej).

A jeśli zależy ci na lokalnych tablicach – można dokonać zmiany przy okazji rejestracji.

.

Gdzie zarejestrować samochód po wykupie – w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Osoby fizyczne rejestrują samochód w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania, czyli lokalizacji gdzie przebywają przez większą część roku. A konkretnie w:

 • urzędzie miasta – gdy mieszkają w mieście na prawach powiatu,
 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie dzielnicy (Warszawa).

Samochód wykupiony z leasingu na firmę rejestrujemy w urzędzie właściwym dla siedziby firmy.

Samochód wykupiony prywatnie – w urzędzie właściwym dla adresu zamieszkania.

..

Leasing samochodu – pomocne linki

Ogólne informacje o leasingu pojazdów:

Leasing samochodu a podatki:

Procedury i koszty dodatkowe:

.

Oferta finansowania Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu na samochód? W takim razie czekamy na Twój kontakt.

Nasza oferta:

Leasing samochodów

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC NNW

Ponadto oferujemy:

Leasing maszyn

Leasing urządzeń

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Jak dostać leasing krok po kroku

Leasing w działalności jednoosobowej

Leasing w spółce zoo

Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT – aktualne zasady

Co to jest pożyczka leasingowa i kto może z niej skorzystać

5/5 - (7 votes)

Poprzedni post

Leasing wyposażenia basenu za 1 mln zł [case study]

Następny post

Leasing sprzętu medycznego dla lekarzy