Większość infrastruktury niezbędnej do działania stoków narciarskich, w tym wyciągi narciarskie, można wziąć w leasing. Inwestycje w infrastrukturę są kosztowne, dlatego leasing wyciągów narciarskich bardzo często wiąże się z dodatkowymi zabezpieczeniami, ale jest powszechnie stosowany przez właścicieli stacji narciarskich. W tym wpisie przybliżymy tematykę leasingu wyposażenia stoków narciarskich.

leasing wyciąg narciarski

Leasing wyciągów narciarskich – dlaczego warto?

Dlaczego warto wziąć leasing na wyciąg narciarski, ratrak lub armatki śnieżne? Istnieje wiele powodów. Do najważniejszych należą:

 • Konieczność dysponowania kwotą jedynie na wkład własny do leasingu. Zwykle minimalny wkład własny wynosi 5-10% wartości zakupu. Resztę finansuje firma leasingowa.
 • Korzyści podatkowe – każdą ratę leasingu zaliczysz w koszty firmy i odliczysz od niej VAT.
 • Szybkie zaliczenie zakupu w koszty – nawet 2 razy szybciej, niż przy zakupie za gotówkę lub w kredycie.
 • Możliwość dostosowania wysokości rat do sezonowości biznesu – wysokie raty leasingu w okresie zimowym, niskie w pozostałych miesiącach.
 • Leasing operacyjny nie obniża zdolności kredytowej, która może się przydać do sfinansowania np. budowy bazy noclegowej, gastronomicznej, robót ziemnych etc.

Jakie elementy infrastruktury narciarskiej można leasingować?

Są to przede wszystkim:

 • leasing wyciągów narciarskich – elementy niezwiązane trwale z gruntem: słupy, krzesełka lub gondole, maszynownia, system sterowania, lina, materace ochronne etc.
 • leasing ratraków
 • leasing armatek śnieżnych: armatki, przyłącza, słupy, napędy hydrantu, materace i pokrowce, układ sterowania etc.
 • leasing bramek narciarskich i automatów biletowych wraz z oprogramowaniem
 • leasing mebli
 • leasing urządzeń gastronomicznych
 • leasing monitoringu

Leasing nie obejmie budowy nieruchomości, fundamentów pod słupy, robót budowlanych.

Warunki leasingu wyciągów narciarskich

Wyciągi narciarskie, armatki śnieżne, ratraki czy bramki mają niską, 10% stawkę amortyzacji. To sprawia, że w leasingu operacyjnym minimalny czas trwania umowy wynosi 4 lata i kończy się wysokim wykupem 24-25%. Dlaczego tak się dzieje wyjaśniamy we wpisie Stawka amortyzacji a czas trwania leasingu i wykup.

W leasingu operacyjnym warunki leasingu przedstawiają się następująco:

 • Wkład własny 5-45%
 • Czas spłaty od 4 do 7 lat, dla wyciągu narciarskiego nawet do 10 lat
 • Wykup 25% po 4 latach, 15% po 5 latach, 4% po 6 latach, 1% po 7-10 latach. Dla wysokiego wykupu leasingodawca może zastosować kaucję gwarancyjną (czyli wykup spłacany z ratami leasingu)
 • Raty sezonowe, równe lub malejące
 • Leasing w euro lub złotówkach
 • Stopa procentowa stała lub zmienna

W leasingu finansowym umowa może trwać krócej, np. 2-3 lata. W tym leasingu z góry wpłacasz cały VAT (i rozliczasz jednorazowo), amortyzujesz przedmiot leasingu i zaliczasz w koszty odsetki leasingowe. Brak wykupu – zostajesz właścicielem po zapłaceniu ostatniej raty leasingu.

Leasing wyciągów narciarskich z zagranicy

Jeśli kupujesz wyciąg od zagranicznego sprzedawcy to leasingodawca może zapłacić zagranicę. Płatności idą w transzach na podstawie trójstronnej umowy zakupu. Zwyczajowo wpłacasz zaliczkę do sprzedawcy (choć może ją wpłacić także leasingodawca), leasingodawca dopłaca do 90% przed wysyłką i ostatnie 10% płaci po uruchomieniu wyciągu.

Zakupy dokonywane w krajach Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia są bez VATu. W leasingu firma leasingowa potraktuje cenę zakupu jako netto i doliczy 23% VAT. Jeśli chciałbyś kupić wyciąg w kwocie netto i finansować tylko kwotę netto, to możesz to osiągnąć poprzez finansowanie pożyczką leasingową.

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa sprawdza się również wtedy, gdy otrzymałeś dofinansowanie unijne na zakup wyciągu i teraz potrzebujesz finansowania, żeby zrealizować projekt. Ma tą zaletę, że od początku jesteś właścicielem wyciągu i pozwala rozliczyć projekt jednym wnioskiem o wypłatę dotacji. Więcej informacji: Pożyczka pod dotacje unijne.

Co zrobić, żeby dostać leasing na wyciąg narciarski?

Ceny zakupu wyciągów są wysokie i wynoszą często kilka milionów euro za sztukę. Jeśli roczny obrót firmy jest niższy od ceny za wyciąg zwykle warunkiem uzyskania leasingu jest dodatkowe zabezpieczenie. Jakie? Najczęściej wpis na hipotekę nieruchomości. Inne możliwe dodatkowe zabezpieczania to gwarancja BGK, zastaw, poręczenie innej firmy lub poręczenie prywatne za spółkę.

W przypadku projektów z dotacją unijną leasingodawcy stosują cesję dotacji. Firmy działające w większej skali mogą liczyć na leasing bez dodatkowych zabezpieczeń.

Żeby uzyskać leasing standardowo okazujesz:

 • wypełniony wniosek leasingowy
 • dokumenty finansowe firmy za 1-2 zamknięte lata + rok bieżący
 • fv pro forma + specyfikacja techniczna wyciągu
 • wykaz środków trwałych firmy
 • biznesplan + opis działalności
 • w przypadku projektu z dotacją umowę dofinansowania + wniosek
 • inne dokumenty potrzebne do oceny wniosku, przeważnie prosi o nie analityk, np. zaświadczenia ZUS US, raport biegłego rewidenta, umowa spółki, pozwolenia i inne.

Leasing wyciągów narciarskich – pomocne linki

Ogólne informacje:
7 najczęściej zadawanych pytań o leasing maszyn i urządzeń
Leasing w euro
Leasing na stałej czy zmiennej stopie?
Harmonogram spłat leasingu i płatności w transzach do producenta maszyny
Leasing pierwszej linii produkcyjnej w firmie
Leasing maszyn z zagranicy
Finansowanie maszyn z dotacją unijną
Leasing dla nowych firm
Leasing starych maszyn
10 najczęściej popełnianych błędów w leasingu samochodów i maszyn

Leasing maszyn a podatki:
Jak stawka amortyzacji maszyny wpływa na czas trwania leasingu i wykup?
Leasing operacyjny a finansowy – różnice
VAT od odsetek w leasingu operacyjnym, finansowym i pożyczce leasingowej
Kaucja gwarancyjna czyli wykup płatny z ratami leasingu
Wysoki jednorazowy koszt na koniec miesiąca lub roku dzięki leasingowi
Leasing w działalności jednoosobowej
Leasing w spółce zoo
Leasing dla firm na ryczałcie
Nie jesteś płatnikiem VAT. Czy leasing jest dla ciebie?

Procedury leasingu i koszty dodatkowe:
Jak dostać leasing krok po kroku
Leasing w procedurze uproszczonej
Dokumenty do leasingu – jakie są potrzebne?
Koszty dodatkowe w leasingu
Koszty spreadu (przewalutowania) w leasingu maszyn
Czy leasing maszyny obejmuje koszty transportu, montażu, szkolenia i cła? 
Zdolność leasingowa – główne kryteria oceny
Zabezpieczenia leasingu: standardowe i dodatkowe
10 najczęstszych przyczyn odmowy leasingu i jak im zaradzić
Dywersyfikacja leasingodawców – dlaczego jest wskazana?

.

Oferta finansowania Leason

Szukasz leasingu na wyposażenie stoku narciarskiego? Sprawdź naszą ofertę:

Leasing maszyn

Leasing samochodów

Leasing sprzętu

Pożyczka leasingowa

lub wypełnij formularz kontaktowy na dole strony.

.

1Wpisy powiązane tematycznie:

7 najczęstszych pytań o leasing maszyn i urządzeń

10 najczęściej popełnianych błędów przy leasingu samochodów i maszyn

  4.9/5 - (14 votes)

  Poprzedni post

  Jak leasing pomaga rozwijać firmę [case study]

  Następny post

  Zabezpieczenie umowy leasingu: standardowe i dodatkowe