Cesja leasingu a problemy podatkowe. Cesja leasingu to przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy na drugiego przedsiębiorcę. Polskie przepisy pozwalają na dokonanie cesji leasingu, jeśli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.  Przedsiębiorcy, którzy przejęli leasing mają problem – nie mogą dokonać zmian w umowie.

Cesja leasingu a problemy podatkowe

Cesja leasingu a problemy podatkowe

Problem dotyczy umów leasingu operacyjnego, w których na końcu umowy leasingobiorca wykupuje przedmiot za symboliczną wartość (np. 1% ceny początkowej). Wg interpretacji skarbówki (nr 0114-KDIP3-1.4011.316.2017.1) jeśli przejąłeś leasing nie możesz dokonywać żadnych zmian w harmonogramie spłat, w przeciwnym razie jest ona traktowana jak nowa umowa. Jeśli dokonasz zmian nie możesz wykupić przedmiotu leasingu za symboliczną wartość, lecz po cenie rynkowej.

W trakcie pandemii covid-19 wielu przedsiębiorców wystąpiło do leasingodawców o odroczenie zapłaty rat. Jednakże firmy leasingowe odmawiają pomocy leasingobiorcom po cesji, gdyż ta zmieniłaby warunki umowy. Wiedzą bowiem, że zmiana harmonogramu spłat skutkuje wykupem przedmiotu leasingu po cenie rynkowej. Firma, która dokonała cesji leasingu operacyjnego nie może w tej sytuacji skorzystać z czasowego obniżenia rat.

Kolejny problem pojawia się w umowach leasingu zawartych przed 2019r na samochody osobowe o wartości powyżej 150 000 zł. Przypomnijmy – do 2018r raty leasingowe były kosztem uzyskania przychodu niezależnie od ceny samochodu. Od 2019r raty są kosztem tylko do wartości 150 000 zł. Jak to działa szczegółowo opisujemy w tekście Leasing auta od 2019r. Jeśli przejąłeś leasing samochodu powyżej 150 000 zł i chcesz aneksować umowę istnieje ryzyko, że nie zaliczysz całej raty w koszty.

Update 15.02.2021 – Korzystna interpretacja Ministerstwa Finansów

Dnia 15.02.2021 Ministerstwo Fianansów wydało korzystną interpretację (sygn. DD6.8202.4.2020). Umożliwia leasingobiorcom wprowadzenie po cesji zmian do umowy leasingu bez ryzyka skarbowego. Konkretnie możliwe jest:

 • Wydłużanie i skracanie umowy (pod warunkiem zachowania minialnego okresu trwania umowy).
 • Okresowe zawieszanie lub obniżanie spłaty rat leasingu.
 • Zmiana zabezpieczeń umowy.
 • Zmiana adresu stron umowy leasingu.

Jeśli szukasz chętnego do przejęcia leasingu

Szukając chętnego na przejęcie leasingu można napotkać różne przeszkody. Najczęściej problemem jest:

 1. Znalezienie osoby zainteresowanej przejęciem.
 2. Pozytywna ocena nowego leasingobiorcy przez firme leasingową.

Można jednak napotkać inne wyzwania. Jeden z leasingobiorców otrzymał następującą wiadomość od zainteresowanego: „Proszę o informację czy biorą Państwo pod uwagę przejęcie leasingu bez cesji. Podpisalibyśmy umowę cywilno-prawną (lub notarialną). Pokrywałbym oczywiście wszelkie opłaty związane z utrzymaniem auta i miałbym możliwość wykupu auta. Nie prowadzę działalności gospodarczej więc cały VAT z faktury za leasing rozliczają sobie Państwo. Możemy podpisać umowę użyczenia pojazdu. W przypadku takiej umowy nie musimy mieć zgody leasingu ponieważ jest to użyczenie a nie najem. Proszę o informację czy takie rozwiązanie Państwu odpowiada.”

Cesja leasingu – możliwe trudności

 • Tak trzeba uzyskać zgodę leasingodawcy na użytkowanie przez osobę trzecią. Bez tej zgody w razie szkody ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 • Jeśli nie masz ubezpieczenia GAP a dojdzie do szkody całkowitej to przy leasingu z dużym wykupem może się okazać, że jeszcze będziesz dopłacał leasingodawcy.
 • Przychód z wynajmu trzeba opodatkować (w tym naliczyć VAT).
 • Wykup po wartości zapisanej w umowie przysługuje wyłącznie leasingobiorcy.
 • Jeśli kontrahent przestanie płacić raty za wynajem to twój problem. Szukaj wiatru w polu.

Osobiście nie wchodziłbym w taki układ.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Zakończenie umowy leasingu przed terminem

10 najczęściej popełnianych błędów w leasingu samochodów i maszyn

Wykup z leasingu od 2022r – jak to zrobić dobrze?

4.8/5 - (13 votes)

Poprzedni post

Leason po raz 3 wyróżniony tytułem „Najlepsi Oferteo”

Następny post

Zakończenie działalności a leasing