Cesja leasingu to przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy na drugiego przedsiębiorcę. Polskie przepisy pozwalają na dokonanie cesji leasingu, jeśli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.  Przedsiębiorcy, którzy przejęli leasing mają problem – nie mogą dokonać zmian w umowie.

Problem dotyczy umów leasingu operacyjnego, w których na końcu umowy leasingobiorca wykupuje przedmiot za symboliczną wartość (np. 1% ceny początkowej). Wg interpretacji skarbówki (nr 0114-KDIP3-1.4011.316.2017.1) jeśli przejąłeś leasing nie możesz dokonywać żadnych zmian w harmonogramie spłat, w przeciwnym razie jest ona traktowana jak nowa umowa. Jeśli dokonasz zmian nie możesz wykupić przedmiotu leasingu za symboliczną wartość, lecz po cenie rynkowej.

W trakcie pandemii covid-19 wielu przedsiębiorców wystąpiło do leasingodawców o odroczenie zapłaty rat. Jednakże firmy leasingowe odmawiają pomocy leasingobiorcom po cesji, gdyż ta zmieniłaby warunki umowy. Wiedzą bowiem, że zmiana harmonogramu spłat skutkuje wykupem przedmiotu leasingu po cenie rynkowej. Firma, która przejęła leasing nie może w tej sytuacji skorzystać z czasowego obniżenia rat.

Kolejny problem pojawia się w umowach leasingu zawartych przed 2019r na samochody osobowe o wartości powyżej 150 000 zł. Przypomnijmy – do 2018r raty leasingowe były kosztem uzyskania przychodu niezależnie od ceny samochodu. Od 2019r raty są kosztem tylko do wartości 150 000 zł. Jak to działa szczegółowo opisujemy tutaj. Jeśli przejąłeś leasing samochodu powyżej 150 000 zł i chcesz aneksować umowę istnieje ryzyko, że nie zaliczysz całej raty w koszty.

Jeśli szukasz chętnego do przejęcia leasingu

Szukając chętnego na przejęcie leasingu można napotkać różne przeszkody. Najczęściej problemem jest:

  1. Znalezienie osoby zainteresowanej przejęciem.
  2. Pozytywna ocena nowego leasingobiorcy przez firme leasingową.

Można jednak napotkać inne wyzwania. Jeden z leasingobiorców otrzymał następującą wiadomość od zainteresowanego: „Proszę o informację czy biorą Państwo pod uwagę przejęcie leasingu bez cesji. Podpisalibyśmy umowę cywilno-prawną (lub notarialną). Pokrywałbym oczywiście wszelkie opłaty związane z utrzymaniem auta i miałbym możliwość wykupu auta. Nie prowadzę działalności gospodarczej więc cały VAT z faktury za leasing rozliczają sobie Państwo. Możemy podpisać umowę użyczenia pojazdu. W przypadku takiej umowy nie musimy mieć zgody leasingu ponieważ jest to użyczenie a nie najem. Proszę o informację czy takie rozwiązanie Państwu odpowiada.”

Taka sytuacja rodzi kilka problemów:

-i tak trzeba uzyskać zgodę leasingodawcy na użytkowanie przez osobę trzecią. To  może powodować wzrost opłat za ubezpieczenie. Bez tej zgody w razie szkody ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

-jeśli nie masz ubezpieczenia GAP a dojdzie do szkody całkowitej to przy leasingu z dużym wykupem może się okazać, że jeszcze będziesz dopłacał leasingodawcy.

-przychód z wynajmu trzeba opodatkować (w tym naliczyć VAT).

-jeśli kontrahent przestanie ci płacić raty za wynajem to twój problem. Szukaj wiatru w polu.

Osobiście nie wchodziłbym w taki układ.

Poprzedni post

Leason po raz 3 wyróżniony tytułem „Najlepsi Oferteo”

Następny post

Zakończenie działalności a leasing