Leasing auta od 2019 różni się od wcześniej obowiązujących zasad. Jak wyglądają aktualne przepisy?

.

Nowe przepisy – leasing auta od 2019

Zmiany w rozliczeniu leasingu 2019 są skutkiem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT. Co się zmieniło w stosunku do 2018 r.?

Zobacz nasz film o zasadach podatkowych leasingu auta od 2019r i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube:

.

Wyższe koszty amortyzacji

Do końca 2018 roku limit podatkowej amortyzacji aut osobowych wynosił 20 000 euro (dla samochodów innych niż elektryczne) i 30 000 euro (dla samochodów elektrycznych). Od 2019 roku został on podwyższony do 150 000 zł dla samochodów spalinowych i 225 000 zł dla aut elektrycznych.

.

Leasing auta od 2019 a rozliczenie rat leasingowych

Do 150 000 zł raty leasingu są księgowane w koszty w całości. Od samochodu wykorzystywanego do celów prywatnych oraz firmowych odliczysz 1/2 VAT. Więcej informacji o odliczeniach znajdziesz w tekście Leasing odliczenie VAT, PIT, ZUS i CIT. Kwota netto + 1/2 niepodlegającego odliczeniu VAT zaliczane są w koszty działalności.

Przedsiębiorca, który weźmie w leasing pojazd do 165 470,85 zł brutto (150 000 zł po odliczeniu 1/2 VAT) rozliczy w kosztach całość zapłaconych rat leasingowych. Jeśli wartość auta będzie wyższa, rozliczy jedynie część wydatków, do wysokości wynikającej z proporcji. Aby lepiej wyjaśnić tę zależność, posłużę się przykładem.

Załóżmy, że chcesz wziąć w leasing samochód o wartości 204 080,72 zł brutto. Po odliczeniu 1/2 VAT zostaje: 165 919 ,28 zł netto + 1/2 VAT = 185 000 zł. Czas spłaty 5 lat, opłata wstępna 0 zł, a cena wykupu 1% – 2040,81 zł. Kwota miesięcznej raty wyniesie 3 424,40 zł brutto + odsetki, a kwota netto + 1/2 VAT = 3071,21 zł + odsetki. Dlaczego piszemy „+ odsetki”? Ponieważ limit podatkowy dotyczy tylko ceny zakupu auta. Odsetki leasingowe wrzucisz w koszty w 100%.

Część raty leasingowej stanowiącej koszt uzyskania przychodu wyliczysz w następujący sposób:

(150 tys. zł/185 tys. zł) x 3 071,21 zł = 2 490,17 zł + 100% odsetek. Taką kwotę zaliczysz co miesiąc w koszty działalności. To jest 581,04 zł miesięcznie mniej, niż przed 2019r. W całym okresie trwania umowy różnica wyniesie 34 281,40 zł.

.

Rozliczenie składki na ubezpieczenie

W przypadku samochodów o wartości do 150 000 zł będziesz mógł rozliczyć całość składek na ubezpieczenie. Dla pojazdów, których wartość przekroczy tę kwotę — tylko we wskazanej wyżej proporcji.

.

Limit wydatków eksploatacyjnych

Jak wyglądają nowe zasady w leasingu w kwestii limitu wydatków eksploatacyjnych? Przedsiębiorca, który wykorzystuje samochód zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie, może zaliczyć w koszty 75% poniesionych wydatków związanych z jego użytkowaniem. Wcześniej odlicza jeszcze 50% VAT. Jeśli opłata za leasing zostanie skalkulowana tak, że obejmie także koszty eksploatacyjne (np. koszty serwisu, myjni, przeglądów czy wymiany opon) , do tej części opłaty należy zastosować limit 75%.

Osoby, które zdecydują się na wykup leasingu na osobę prywatną zaliczą potem w koszty tylko 20% wydatków eksploatacyjnych (do 2018r mogły zaliczyć 100%). Mogą też odliczać 50% VAT z faktur na wydatki eksploatacyjne.

Istnieje również możliwość odliczania 100% VAT. Zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z prywatnym samochodem osobowym, jeżeli pojazd ten wykorzystywany jest wyłącznie w działalności gospodarczej. Trzeba prowadzić ewidencję przebiegu. Jeśli odliczasz 100% VAT możesz równiez zaliczać w koszty 100% kwoty netto z faktur za eksploatację.

.

Leasing auta od 2019

Nowe zasady w leasingu obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Jeśli zawarłeś umowę przed tą datą, wrzucisz w koszty raty leasingowe w pełnej wysokości. Bez względu na wartość pojazdu. Wyższy limit amortyzacji samochodów osobowych będziesz mógł zastosować do samochodów wprowadzonych do Ewidencji Środków Trwałych po 31 grudnia 2018 r.

Ważne: Jeśli odbiór samochodu będzie w 2019 r, ale umowę podpisałeś jeszcze w 2018 r to obowiązują wcześniejsze, korzystniejsze zasady zaliczania leasingu w koszty.

.

Co z wykupem – czy umożliwi podwójne wykorzystanie limitu 150 000 zł?

Częściowo tak. Sam wykup traktowany jest jako odrębna transakcja od leasingu. Ustawiając wysoki wykup amortyzujesz potem wartość wykupu do 150 000 zł.

Jednocześnie opłatę wstępną i raty leasingu zaliczysz w koszty tylko częściowo, bowiem podstawą do obliczenia proporcji jest cena samochodu. Przyjmijmy, że leasingobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT. Cena auta wynosi 225 000 zł brutto. Opłata wstępna i raty leasingu wyniosą w sumie 150 000 zł, a wykup 75 000 zł. Przy takim harmonogramie opłatę wstępną i raty zaliczysz w koszty tylko w 2/3. Dlatego na początku napisałem o częściowym wykorzystaniu podwójnego limitu. Nadal jednak podatkowo jest to korzystniejsze rozwiązanie, niż zakup za gotówkę czy w kredycie.

Dodatkowe informacje o dwukrotnym wykorzystaniu limitu 150 000 zł wraz z kalkulacjami.

Kompendium wiedzy o wykupie z leasingu: Wykup z leasingu – jak to zrobić dobrze?

.

Jeszcze jedno przemawia na korzyść leasingu przy drogich autach

Do końca 2018r sprzedając nie w pełni zamortyzowany samochód, niezaamortyzowana część stawała się kosztem uzyskania przychodu (nie obowiązywał wtedy limit 20 000 EUR). Obecnie przy sprzedaży kosztem jest tylko niezamortyzowana kwota do 150 000 zł pomniejszona o dokonane wczesniej odpisy amortyzacyjne.

Dlatego leasing samochodu premium, na przykład leasing mercedesa w konstrukcji: duża wpłata, 2 lata, wyższy wykup osiągniesz większe korzyści podatkowe, niż kupując za gotówkę. Przy sprzedaży bowiem to właśnie kwota wykupu z leasingu będzie podstawą kosztową.

Wykupując auto możesz je zaewidencjonować w firmie nie na środki trwałe tylko jako towar handlowy. Wtedy odliczysz cały VAT od wykupu. To rozwiązanie można zastosować, gdy dysponujesz stosownym wpisem PKD w CEIDG/KRSie oraz auto przeznaczone jest na sprzedaż.

Update 15.02.2021 Jeśli leasingujesz nowy samochód i po wykupie chcesz go zostawić w firmie to zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2021r czas amortyzacji wyniesie 60 miesięcy, zamiast 30 miesięcy przed zmianą. Bowiem aktualnie używanym środkiem trwałym jest środek wykorzystywany przez innego podatnika przez co najmniej 6 miesięcy. Auto wykorzystywane przez podatnika w leasingu nie spełnia tego kryterium i amortyzujemy je jak nowy samochód.

Update 01.01.2022 Korzystnie zmieniono przepisy dotyczące opodatkowania CITem estońskim. Spółki na CIT estońskim mogą ująć w kosztach 50% lub 100% wartości samochodu bez względu na jego cenę. W tej formie opodatkowania nie obowiązuje bowiem limit 150 000 zł. O szczegółąch piszemy tutaj: Leasing w CIT estońskim

Powyższy tekst został opublikowany w miesięczniku „Świat Druku” 02/2019.

.

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrego leasingu? Sprawdź naszą ofertę >> Leasing auta

Ubezpieczenie GAP

Leasing maszyn

Leasing urządzeń i sprzętu

Doradztwo leasingowe

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing a Polski Ład – jakie zmiany w leasingu od 2022r?

Leasing w jednoosobowej działalności – ile odliczysz?

Leasing w spółce zoo – ile odliczysz?

Leasing na samochód osobowy – dlaczego warto?

Leasing samochodów premium

Auto kupowane na FV VAT marża

    4.8/5 - (17 votes)

    Poprzedni post

    Leasing ekstrudera i prasy do bieżnikowania opon za 1,6 mln zł [case study]

    Następny post

    Leasing zwrotny auta czy refinansowanie pożyczką leasingową – co jest korzystniejsze?