Czy mając samochód lub maszynę w leasingu możesz uniknąć jej zlicytowania przez komornika? Czy egzekucja z przedmiotu firmy leasingowej jest możliwa?

Na początek mam złą wiadomość – komornik może zająć każdą ruchomość którą dysponuje dłużnik, niezależnie czy jest jego własnością, czy nie. Dotyczy to także samochodów, maszyn i urządzeń wziętych w leasing.

W trakcie zajęcia dłużnik powinien poinformować, że przedmiot jest własnością firmy leasingowej, a komornik zamieści stosowną adnotację w protokole zajęcia. Następnie poinformuje leasingodawcę (właściciela przedmiotu) o zajęciu. Zajęcie nie oznacza jeszcze „zabrania” przedmiotu leasingu. Najczęściej przedmiot nadal znajduje się u dłużnika do czasu zlicytowania.

Czy leasing chroni przed komornikiem i w jaki sposób?

Co prawda dłużnik nie uniknie zajęcia przedmiotu leasingu, ale leasingodawca z wysokim prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zapobiegnie egzekucji. Najpierw firma leasingowa wysyła pismo do wierzyciela z żądaniem zwolnienia przedmiotu leasingu z zajęcia. Jeśli to nie poskutkuje leasingodawca skieruje sprawę do sądu. W sądzie firma leasingowa wygra sprawę, a wierzyciel zostanie obciążony kosztami sądowymi. Dlatego najczęściej wierzyciel w odpowiedzi na pismo leasingodawcy złoży wniosek o zwolnienie zajęcia przedmiotu leasingu do komornika, a ten zwolni przedmiot.

Jak ochronić swój majątek?

Jeśli jednak sprawa ma trafić do sądu, leasingodawca ma tylko 1 miesiąc na założenie sprawy od daty, gdy dowiedział się o zajęciu komorniczym. Po tym terminie komornik może zlicytować przedmiot leasingu. Dlatego lesingobiorca również powinien poinformować firmę leasingową o zajęciu komorniczym i pozostawać w kontakcie z leasingodawcą dla ułatwienia przepływu informacji i dokumentów. Jeśli tylko dochowane zostaną terminy, przedmiot leasingu nie zostanie zlicytowany.

Gdy leasingodawca zapobiegnie egzekucji, leasingobiorca prawdopodobnie będzie mógł kontynuować umowę leasingu i użytkowanie samochodu lub maszyny. To jest, jeśli płaci raty leasingu w terminie.

Szukasz leasingu? Sprawdź naszą ofertę!

Poprzedni post

Jak dzięki leasingowi wrzucić do 70% ceny samochodu w koszty na koniec roku?

Następny post

Kiedy do uzyskania leasingu potrzebny jest poręczyciel?