This is my archive

7 najczęściej zadawanych pytań o leasing maszyn i urządzeń Myślisz o zakupie maszyny do firmy i chcesz skorzystać z leasingu? W niniejszym tekście odpowiadam na najczęstsze pytania związane z leasingiem maszyn.

 

Czy mogę wyleasingować taką maszynę lub urządzenie?

Jakie maszyny możesz leasingować?  Najłatwiej nowe, typowe dla branży. Mają rynek wtórny i można je zidentyfikować poprzez numer seryjny. Niewiele tracą na wartości w trakcie trwania umowy leasingu.

Ale możliwości są znacznie szersze. Możesz dostać leasing na maszyny i urządzenia nie spełniających powyższych kryteriów. Przykładowo maszyny do druku cyfrowego cechują się dużą utratą wartości w krótkim okresie czasu, szalunki – nie mają numerów seryjnych.

Ogólnie – wyleasingować można wszystko, co ma zastosowanie w biznesie. Nawet meble czy oprogramowanie. Tylko im bardziej nietypowa maszyna lub urządzenie, tym trudniej o leasing. Oceny wniosku leasingowego dokonuje się wtedy w oparciu o wiarygodność leasingobiorcy. Ponadto firmy leasingowe często specjalizują się w określonych segmentach rynku i łatwiej dostaniesz finansowanie, jeśli trafisz do leasingodawcy znającego twoją branżę i rynek wtórny maszyn.

Dlatego zachęcam do sprawdzenia oferty leasingu maszyn lub  innych przedmiotów.

Min. kwota leasingu wynosi 500 zł netto. Kwoty do 30 000 zł netto finansujemy w leasingu online.

 

Czy dostanę leasing na maszyny używane?

Tak, leasing maszyn używanych jest możliwy. Wiele zależy od wieku maszyny. Większość firm leasingowych finansuje maszyny, których wiek po zakończeniu umowy leasingu nie przekracza 8-10 lat. Czyli maszynę 5-letnią możesz leasingować na okres 3-5 lat w zależności od leasingodawcy.

Niektóre firmy leasingowe dopuszczają starsze roczniki – finansują 10-12-letnie maszyny. Garstka firm leasingowych finansuje jeszcze starsze maszyny, bardziej opierając się na ich wartości, niż roku produkcji. Istotnym argumentem jest tutaj udokumentowany remont generalny maszyny. Najstarsze maszyny, jakie finansowaliśmy, miały ponad 40 lat.  U nas masz do dyspozycji pełen wachlarz leasingów dla maszyn używanych. Zawsze możesz złożyć indywidualne zapytanie.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać leasing na maszynę używaną?

Standardowo:

  • Wypełniony wniosek leasingowy
  • Dokumenty finansowe za 1-2 lata
  • Faktura pro forma na maszynę oraz jej specyfikacja techniczna

Poza tym firma leasingowa zleci rzeczoznawcy wycenę maszyny. Wartość z wyceny powinna mniej więcej odpowiadać cenie maszyny.

 

Jaka jest minimalna pierwsza wpłata?

W przypadku nowych i typowych maszyn możliwy jest leasing bez wkładu własnego. Jednak w większości przypadków powinieneś liczyć się z min. 5-10% pierwszej wpłaty. Dla pozostałych maszyn minimalna pierwsza wpłata wynosi zwykle od 10% wzwyż.

Dla maszyn używanych możesz oczekiwać wkładu własnego od 10%. W rzadkich sytuacjach – poniżej 10%.

Jeśli Twoja firma działa jeszcze krótko na rynku (poniżej 2 lat) min. wpłata wynosi często 20%.

 

Czy firma leasingowa sfinansuje maszynę z zagranicy?

Zwykle tak, jeśli sprzedawcą jest producent lub diler. W innym wypadku pozostaje ściągnąć maszynę do Polski przy pomocy pośrednika zajmującego się sprzedażą podobnych maszyn. Możesz także kupić maszynę za własne środki, przetransportować do firmy i wtedy odsprzedać do firmy leasingowej. Zwykle najpierw składasz wniosek leasingowy i dopiero po otrzymaniu zgody na leasing sprowadzasz maszynę do Polski.

O możliwościach leasingu maszyn z zagranicy przeczytasz tutaj. Może Cię zainteresować także case study leasingu używanej wiertnicy sprowadzanej z Holandii.

 

Jak wygląda leasing maszyn dla nowych firm? Po jakim czasie od założenia firmy mogę leasingować maszynę?

Zagadnienie to jest skomplikowane. Czasami możesz dostać leasing na maszyny od samego początku działalności firmy, przy wysokiej pierwszej wpłacie. Na rynkowych warunkach po min. 6 lub 12 miesiącach prowadzenia działalności. A niekiedy dopiero po 24 miesiącach. Wiele zależy od procedur firmy leasingowej, maszyny będącej przedmiotem leasingu oraz sytuacji Twojej firmy.

Przykładowo gdy:

  • przepracowałeś kilka lat jako operator maszyn cnc,
  • pozyskałeś kontrakt gwarantujący ci stałe zlecenia,
  • możesz już udokumentować pierwsze obroty,
  • posiadasz też pewien majątek prywatny
  • masz pieniądze na wysoki wkład własny

to masz spore szanse na uzyskanie leasingu.

Jeśli masz poręczyciela (żyranta) posiadającego zdolność leasingową możesz liczyć na przyznanie leasingu od początku prowadzenia działalności.

Więcej o leasingu dla nowych dowiesz się z tego wpisu.

 

Czy mogę zakończyć umowę leasingu operacyjnego przed czasem?

Odpowiedź brzmi: Tak, w dowolnym momencie jej trwania.

Jeśli umowa trwa krócej, niż 40% czasu amortyzacji maszyny, firma leasingowa sprzeda Ci maszynę po wyższej z cen: rynkowej lub po cenie niespłaconego kapitału ze zdyskontowanymi odsetkami. Sytuacja taka naraża Cię na możliwe negatywne konsekwencje podatkowe przed fiskusem. Jeśli umowa nie trwa min. 40% czasu amortyzacji maszyny to nie jest umową leasingu. Urzędnik może wtedy zakwestionować zasadność zaksięgowania w koszty dotychczas zapłaconych rat leasingu.

Jeśli umowa trwa dłużej, niż 40% czasu amortyzacji maszyny możesz zakończyć umowę i wykupić maszynę po wartości niespłaconego kapitału ze zdyskontowanymi odsetkami. Bez negatywnych konsekwencji w trakcie kontroli skarbowej.

Więcej informacji o możliwościach wcześniejszego zakończenia umowy znajdziesz TUTAJ.

 

Szukasz leasingu maszyn i urządzeń?

Sprawdź naszą ofertę:

  1. Leasing maszyn 
  2. Leasing urządzeń

Szukasz leasingu na maszynę?

Jak zakończyć umowę leasingu przed czasem?

Leasing jest jedną z najkorzystniejszych form finansowania dla firm. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej wspierają się leasingiem w trakcie inwestycji. Umowa leasingu trwa przeciętnie od 2 do 5 lat. Część z nich zamykana jest przed czasem. Czy i kiedy jest to opłacalne?

Umowę leasingu możesz zakończyć w dowolnym momencie. Wiąże się to konsekwencjami prawno-podatkowymi oraz dodatkowymi kosztami, czasami dużymi.
Zastanawiasz się jak zakończyć leasing przed wyznaczonym terminem określonym umową i nie przepłacić?

 

Sposoby wcześniejszego zakończenia leasingu

…wypowiedzenie umowy.

Najczęściej taką możliwość mają obie strony umowy, ale nie zawsze tak jest. Sprawdź czy leasingodawca umożliwił Ci takie rozwiązanie. Kiedy decydujesz się na zerwanie umowy leasingu pamiętaj, że jest to kosztowne i może rodzić ryzyko podatkowe.

Nie masz wpływu na ostateczną cenę sprzedaży przedmiotu leasingu wystawionego na aukcji. Firma leasingowa obciąży Cię kosztami wyceny i obsługi. Ponadto tracisz możliwość zachowania przedmiotu leasingu, ponieważ leasingodawca dokonuje jego sprzedaży na aukcji. Uzyskana w ten sposób cena sprzedaży pomniejsza twoje zobowiązanie. Dodatkowo wartość twojego zobowiązania powinna zostać pomniejszona o korzyści leasingodawcy wynikające z jej zakończenia (dyskonto). Są one regulowane przez kodeks cywilny (art.709).

Jeżeli wypowiadasz umowę leasingu operacyjnego a przedmiot leasingu nie zamortyzował się powyżej 40% to ryzykujesz. W trakcie kontroli podatkowej Urząd Skarbowy może zażądać zwrotu podatku odliczonego dzięki ratom leasingu. Umowa leasingu operacyjnego bowiem musi trwać min. 40% zwykłego czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. W przypadku samochodów co najmniej 2 lata, a w przypadku większości maszyn min. 3 lata.

 

Wcześniejszy wykup

Korzystniejszy od wypowiedzenia umowy jest wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu. W tym wariancie stajesz się jego właścicielem. Ze względów kosztowych poczekaj do momentu kiedy przedmiot leasingu zamortyzuje się powyżej 40%. Jeśli wykupisz go wcześniej, leasingodawca zobligowany jest do sprzedaży przedmiotu leasingu po zdyskontowanej wartości pozostałej do spłaty lub po rynkowej wartości wynikającej z wyceny, w zależności która z nich jest wyższa. Ponadto w trakcie kontroli Urząd Skarbowy może zakwestionować zaliczenie zapłaconych wcześniej rat leasingu w koszty uzyskania przychodu.

Jeśli minęło już 40% amortyzacji przedmiotu leasingu, możesz go wykupić po zdyskontowanej wartości pozostałej do spłaty. Oczywiście pojawi się opłata za wcześniejsze zakończenie umowy, zgodnie z tabelą opłat i prowizji leasingodawcy.

 

Cesja umowy

Możesz też skorzystać z cesji umowy leasingu. Wystarczy, że znajdziesz przedsiębiorcę, który przejmie na siebie umowę leasingu. Leasingodawca może wyrazić na to zgodę po pozytywnym zweryfikowaniu nowego leasingobiorcy. Może również zaproponować mu nowe warunki spłaty. Przy cesji masz możliwość uzyskać odstępne, jednocześnie tracisz prawo do wykupu przedmiotu leasingu. Cesji możesz dokonać w każdym momencie trwania umowy i nie musisz czekać aż przedmiot leasingu zamortyzuje się powyżej 40%.

 

Podnajem przedmiotu leasingu

Najprostszym rozwiązaniem jest podnajem przedmiotu leasingu. Tu również musisz uzyskać zgodę leasingodawcy ale podnajmu możesz dokonać w każdym momencie trwania umowy. Nie rodzi to konsekwencji podatkowych przed Urzędem Skarbowym. Nie ponosisz też dodatkowych kosztów wcześniejszego zamknięcia umowy, bo umowa leasingu ciągle trwa.

Firma wynajmująca od ciebie przedmiot leasingu płaci Ci co miesiąc ustaloną kwotę. Pojawia się ryzyko, że najemca nie będzie terminowo opłacał faktur za użytkowanie. Po zakończeniu podnajmu przedmiot leasingu wraca do Ciebie. Masz też ciągle możliwość wykupu przedmiotu leasingu zgodnie z wartością z harmonogramu, np. za 1% wartość z faktury zakupu.

 

Kradzież lub zniszczenie przedmiotu leasingu

Częstym powodem zakończenia umowy leasingu samochodu jest jego kradzież lub zniszczenie w wyniku wypadku. W takiej sytuacji umowa leasingu ulega rozwiązaniu. W zależności od wartości odszkodowania z ubezpieczenia możesz dostać nadwyżkę po potrąceniu kosztów firmy leasingowej. Może się także zdarzyć, że będziesz musiał jeszcze dopłacić. Przed tym drugim wariantem zabezpiecza ubezpieczenie GAP.

Które rozwiązanie wybrać?

Każda z powyższych możliwości niesie ze sobą ryzyko i dodatkowe koszty. Dlatego czasem bardziej opłaca się zaczekać do końca umowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakończeniu umowy leasingu przed czasem skontaktuj się z działem obsługi klienta w twojej firmie leasingowej.