Czy możliwa jest zmiana warunków leasingu i firmy leasingowej w trakcie trwania umowy leasingu? Przykład naszego klienta pokazuje, że tak, choć jest to skomplikowana operacja. Poniżej opisuję, w jaki sposób pomogliśmy drukarni wyleasingować używaną maszynę offsetową za 1,9 mln zł netto. W trakcie składania wniosku maszyna była leasingowana przez inną drukarnię. I nie chodziło o cesję leasingu.

Skąd pomysł na transakcję?

Klientem była drukarnia offsetowa. Właścicielowi zaoferowano możliwość przejęcia leasingu maszyny a wraz z nim biznesu innej drukarni offsetowej, w tym kontrakty z klientami. Była to szansa na podwojenie dotychczasowej skali działalności klienta.

W normalnych okolicznościach strony dokonałyby cesji leasingu. Nowy leasingobiorca wchodzi w miejsce dotychczasowego i kontynuuje spłatę. Tutaj pojawił się problem.  Leasing zawarty był na krótki czas co wiązało się z bardzo wysoką ratą miesięczną przekraczającą możliwości drukarni. Ponadto cesja leasingu wiązałaby się z zapłatą wysokiego odstępnego. Właściciel postanowił więc samodzielnie zorganizować leasing na odpowiadających mu warunkach. Początkowo zwrócił się do swojego leasingodawcy, jednak w miarę upływu czasu i braku decyzji uznał, że potrzebuje alternatywy.

Właściciel prenumerował miesięcznik „Świat Druku”. W jednym z wydań opublikowano mój tekst z analizą przypadku leasingu linii do druku etykiet. Po jego lekturze wyszukał kontakt do mnie i poprosił o pomoc.

O kliencie

Klient od wielu lat prowadził drukarnię offsetową. Drukował głównie etykiety, katalogi, gazetki, kalendarze i foldery. Posiadał własny park maszynowy pozwalający na samodzielne działanie, własną nieruchomość produkcyjno-biurową oraz nieruchomość magazynową. Na tą pierwszą spłacał kredyt, miał tez kilka leasingów.  Ogólne zadłużenie firmy oscylowało około 50% rocznej sprzedaży firmy, czyli było znaczne. Wszystko finansował jeden bank i powiązana z nim firma leasingowa. Większość długu stanowił dłogoterminowy kredyt na nieruchomość. Sprzedaż firmy przekraczała 2 mln zł rocznie. To niewiele w stosunku do ceny zakupu maszyny – 1,9 mln zł. Na szczęście drukarnia wykazywała wysoką rentowność.

O transakcji

Z powyższego nie wychodziła zdolność leasingowa na tak dużą kwotę leasingu, ale też leasing maszyny otwierał nowe możliwości. Podstawową korzyścią było przejęcie biznesu konkurencyjnej drukarni wraz z kontraktami klientów. Ponadto maszyna zwiększała konkurencyjność firmy poprzez: poszerzenie oferty o zadruk na materiałach syntetycznych, zwiększenie formatu wydruku na 2 razy większy od dotychczasowego czy możliwość obróbki introligatorskiej bezpośrednio po wydruku, co skracało termin realizacji zamówień. Niosła więc szereg korzyści dla klienta.

Maszyna offsetowa miała 2 lata i wyprodukował ją renomowany producent. Właściciel drukarni liczył na leasing 7-letni z 10% wkładem własnym, ale był przygotowany na 20% wpłaty. Po otrzymaniu promesy leasingowej dotychczasowy leasingobiorca miał wykupić maszynę z leasingu a następnie sprzedać ją nowej firmie leasingowej.

Deklaracja nowego leasingodawcy

Po zebraniu powyższych informacji przystąpiliśmy do działania. Wybraliśmy leasingodawcę, u którego prawdopodobieństwo uzyskania leasingu na maszynę ocenialiśmy najwyżej. Następnie skompletowaliśmy niezbędne dokumenty i złożyliśmy wniosek o leasing. Nasza analiza okazała się trafna. Leasingodawca wydał pozytywną rekomendację leasingu maszyny na okres 7 lat z 20% wpłaty początkowej (na niższą się nie zgodził). Dodatkowo oczekiwał zabezpieczenia na hipotece magazynu na okres 2 lat. Wartość nieruchomości szacowano na 400 000 zł. Po 2 latach możliwe będzie zwolnienie hipoteki jeśli drukarnia osiągnie deklarowane obroty 4+ mln zł oraz wskaźnik pokrycia obsługi długu (DSCR) >= 1,2.

Warunkiem wydania wiążącej decyzji były (łącznie):

  • przedstawienie wyceny potwierdzającej wartość maszyny,
  • dostarczenie oświadczenia aktualnego leasingodawcy o spłacie zobowiązania lub promesy sprzedaży ze wskazaną kwotą do zapłaty (czyli istniała możliwość zapłaty za maszynę bezpośrednio do dotychczasowego leasingodawcy),
  • przedstawienie dokumentów umożliwiających ustanowienie hipoteki.

Realizacja leasingu

Właściciel przyjął tą informację z ulgą. Po pewnym czasie okazało się, że jego leasingodawca odmówił udzielenia leasingu. Spodziewaliśmy się tego, bowiem całkowite zadłużenie drukarni miało przekraczać jej roczną sprzedaż. W tej sytuacji pozostało dopełnić formalności. Skompletowanie wymaganych dokumentów zajęło około miesiąca. Wskazany przez nas leasingodawca wydał decyzję zgodnie z obietnicą a następnie podpisaliśmy umowę leasingu.  Tym samym zrealizowaliśmy trudną transakcję leasingu, która trwale zmieni biznes naszego klienta.

.

Szukasz finansowania na maszynę lub linie produkcyjną? – Sprawdź naszą ofertę. Oferujemy:

Wpisy powiązane tematycznie:

Poprzedni post

Finansowanie linii do produkcji toreb papierowych z Chin [case study]

Następny post

10 największych firm leasingowych w Polsce po I półroczu 2020