Leasing na wózki samojezdne AGV i AMR pozwala zautomatyzować produkcję i magazyn bez konieczności wykładania całej kwoty z góry. Co warto wiedzieć leasingu moblinych robotów do intralogistyki? Jak wyglądają warunki leasingu wózków samojezdnych?

leasing wózki samojezdne AGV AMR

Leasing na wózki samojezdne AGV – poradnik leasingobiorcy

Co to jest wózek AGV?

Wózki AGV (automated guided vehicle) to autonomiczne wózki samojezdne, bez operatora. Dedykowane są dużym firmom i korporacjom chcącym automatyzować procesy intralogistyki w halach produkcyjnych i magazynach. Do grupy wózków samojezdnych AGV zaliczamy:

 • AGC (automated guided carts), pojazdy o niskim podwoziu
 • tugger AGV (holujące)
 • automatic forklift (automatyczne wózki widłowe)
 • fork over AGV pallet mover (automatyczne wózki do transportu palet)
 • counter balanced AGV (wózki AGV z przeciwwagą)
 • straddle AGV (AGV z widłami)
 • VNA (very narrow aisles) – AGV do wąskich korytarzy
 • under ride – przewożące łądunki za sobą
 • outdoor AGV – do użytku na zewnątrz
 • unit load AGV – transportujące ładunek na sobie
 • autonomiczne roboty mobilne AMR (autonomous mobile robot). Można je również spotkać pod nazwą SGV (self guided vehicle), SDV (self driving vehicle) czy AIV (autonomous intelligent vehicle).

Dodatkowo wózki te różnią się metodami nawigacji. Nie wchodząc w szczegóły niektóre poruszają się tylko po z góry wytyczonej trasie (wózki AGV), co powoduje zatrzymanie, gdy na trasie pojawi się przeszkoda. Inne (roboty mobilne AMR) mają skaner, potrafią mapować otoczenie i ominąć przeszkodę. Dlatego mówimy o robotach autonomicznych.

Wózki AGV i roboty AMR są kosztowne. Ich ceny zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy euro w górę. Klienci korporacyjni najczęściej finansują zakupy z CAPEXu, ale jeśli przekroczą limit to chętnie sięgają po leasing.

leasing wózki samojezdne AGV

Dlaczego warto wybrać leasing na wózki samojezdne AGV i roboty mobilne AMR?

Leasing umożliwia zakup nowych wózków AGV z niewielkim wkładem własnym 1-20%, a możliwy jest też leasing bez pierwszej wpłaty.  Spłatę można rozłożyć od 3 do nawet 6-8 lat.

Zalety leasingu wózków samojezdnych i robotów mobilnych

Leasing jest korzystny z wielu powodów, oto niektóre z nich:

 • możliwość zakupów poza CAPEXem;
 • z każdej raty odliczysz VAT, kwotę netto zaliczysz w koszty firmy. Szczegóły w tekście Leasing odliczenie VAT PIC ZUS i CIT – aktualne zasady;
 • możliwość długich terminów płatności, nawet do 60 dni. Wiele firm korporacyjnych stosuje w rozliczeniach z kontrahentami długie, nawet 90-dniowe terminy płatności. Dla takich firm potrafimy uzyskać leasing z wydłużonymi terminami płatności faktur za raty leasingowe, nawet do 60 dni;
 • możliwość obniżenia wysokości płaconych podatków;
 • prostsze i szybsze procedury przyznania leasingu, niż kredytu bankowego;
 • proste zabezpieczenia – wózek/robot pozostają własnością leasingodawcy, dodatkowo spółka podipisuje weksel in blanco (choć nie zawsze);
 • to jedno z najtańszych źródeł finansowania na rynku, szczególnie leasing w euro.
leasing na wózki samojezdne AMR

Pozabilansowy leasing wózków samojezdnych i terminy płatności dla korporacji

Firmy stosujące MSRy (międzynarodowe standardy rachunkowości) wykazują w bilansie również zobowiązania leasingowe (w tym standardowy leasing operacyjny). Jednakże sięgając po leasing niektóre firmy oczekują tak zwanego leasingu pozabilansowego, którego nie będzie widać w bilansie.

Możemy zaproponować również taki leasing. Jak działa leasing pozabilansowy?

Zmieniamy zapisy OWUL (ogólne warunki umowy leasingu) związane z wykupem – wykup wózka staje się opcją, a nie obowiązkiem. Jako leasingobiorca masz prawo nabycia wózka po cenie wykupu (a nie wartości rynkowej) o ile nie zalegasz z zapłatą rat leasingu oraz nie oświadczysz przed końcem leasingu, że rezygnujesz z wykupu.

W efekcie leasing przypomina bardziej najem, którego nie trzeba wykazywać w bilansie.

Wykup z leasingu może być niski (z uwzględnieniem minimalnych wartości wykupu w zależności od czasu trwania umowy i stawki amortyzacji wózka) lub podwyższony (np. 10-20%). Jeśli wykup jest wysoki można także przygotować załącznik do umowy leasingu wskazujący inny podmiot dokonujący wykupu.

Terminy płatności rat leasingu dla korporacji

Standardowe terminy płatności leasingodawców wynoszą przeciętnie od 10 dni do 3 tygodni z możliwością niewielkiego wydłużenia (zazwyczaj nie więcej, niż do 30 dni).

My natomiast organizowaliśmy leasingi, gdzie terminy płatności rat były wydłużone nawet do 60 dni. Jest to możliwe, gdy leasingobiorcą jest duża, działająca międzynarodowo firma.

Leasing wózka samojezdnego AGV a płatności w transzach do sprzedawcy

Produkcja i dostawa wózków samojezdnych trwają najczęściej kilka miesięcy. Kwoty zamówień opiewają zwykle na kilkaset tysięcy euro, dlatego dostawcy wózków AGV oczekują płatności w transzach. Standardowe płatności w transzach wyglądają następująco:

 • zaliczka po podpisaniu zamówienia, wymagana do uruchomienia produkcji – w zależności od producenta może wynieść od 10% do nawet 50% zamówienia,
 • dopłata do 90% po wyprodukowaniu, a przed wysyłką do odbiorcy,
 • ostatnie 10% po dostawie i rozruchu w hali zamawiającego.

Sięgając po leasing wózka AGV również można realizować płatności w traszach, zgodnie z ustalonymi warunkami.

Możliwe są różne scenariusze płatności zaliczki:

 1. Wpłacasz całą zaliczkę z własnych środków – stosujemy ten wariant gdy chcesz, żeby zaliczka została zaliczona na poczet wkładu własnego do leasingu lub zależy ci na jak najszybszym rozpoczęciu produkcji. Masz też więcej czasu na zorganzowanie leasingu i nie zamyka to drzwi do starania się o leasing z mniejszym wkładem własnym, niż wysokość wpłaconej zaliczki.
 2. Wpłacasz część zaliczki z własnych środków a resztę dopłaca leasingodawca. Wybieramy ten wariant, gdy wkład własny do leasingu jest niższy od kwoty zaliczki, przykładowo zaliczka wynosi 30%, bierzesz leasing z wpłatą 10% i tyle wpłacasz sprzedawcy. Brakujące 20% dopłaca leasingodawca.
 3. Całą zaliczkę wpłaca leasingodawca. Jeśli leasingodawca wymaga wkładu własnego – wpłacasz go na konto firmy leasingowej.

Uzupełniając informacje z punktu 1: możliwa jest sytuacja w której wpłacasz 30% zaliczki producentowi i ubiegasz się o leasing z 10% wkładem własnym. Wtedy leasingdawca zalicza 10% na poczet wkładu własnego, a pozostałe 90% wpłaci w transzach producentowi. W efekcie producent otrzymuje 120% ustalonej kwoty. Nastepnie producent zwraca ci nadwyżkę – 20%.

leasing roboty mobilne amr

Aby leasingodawca mógł płacić do sprzedawcy wózków AGV lub AMR muszą zostać spełnione 3 lub 4 warunki:

 1. Leasingodawca pozytywnie ocenił twój wniosek o udzielenie leasingu.
 2. Podpisaliście umowę leasingu z odroczonym harmonogramem spłat.
 3. Ty, leasingodawca i sprzedawca podpisaliście trójstronną umowę zakupu/sprzedaży na wzorze leasingodawcy. Jest to kontrakt z warunkami płatności i karami umownymi za niedotrzymanie terminów.
 4. Wpłaciłeś wymagany wkład własny na konto sprzedawcy lub firmy leasingowej – ten punkt obowiązuje tylko wtedy, gdy bierzesz leasing z wkładem własnym.

Łatwo wywnioskować, że proces zorganizowania leasingu jest rozciągnięty w czasie, szczególnie gdy działy prawne twojej firmy lub sprzedawcy chcą negocjować zapisy umowy trójstronnej. W efekcie mogą minąć 1-2 miesiące, zanim przejdziemy przez wyżej wymienione punkty.

Wypłata pozostałych transz idzie już szybciej, zgodnie z zapisami kontraktu trójstronnego.

Uruchomienie leasingu następuje po odbiorze wózków AGV. Za wypłacone wcześniej środki leasingodawca nalicza koszty prefinansowania (odsetki od kapitału, oprocentowane tak samo, jak leasing). Koszty te rozliczane są najczęściej krótko po uruchomieniu leasingu.

Powyższe obowiązuje zarówno dla zakupów krajowych, jak i od zagranicznych sprzedawców.

Dokumenty niezbędne do leasingu wózków samojezdnych

Leasing na wózki samojezdne wiąże się z okazaniem następujących dokumentów i informacji:

 • Faktura pro forma + specyfikacja techniczna wózków + warunki płaności
 • Bilans i rachunek zysków i strat za zamknięty i bieżący rok obrachunkowy
 • Wykaz środków trwałych
 • Wypełniony wniosek leasingowy
 • Opis działalności spółki

Warunki leasingu na wózki samojezdne AGV i roboty AMR

Leasing na wózki samojezdne – pomocne linki

Ogólne informacje:

Leasing wózków samojezdnych AGV a podatki:

Procedury leasingu i koszty dodatkowe:

Oferta leasingu na wózki samojezdne AGV Leason

Szukasz dobrego leasingu, dopasowanego do sytuacji Twojej firmy? Sprawdź u nas:

Leasing auta

Leasing maszyn

Leasing urządzeń

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing wózków widłowych

Leasing wyposażenia magazynu

Leasing maszyn przemysłowych

3 sposoby na tani leasing

  5/5 - (7 votes)

  Poprzedni post

  10 największych firm leasingowych w Polsce po I półroczu 2022

  Następny post

  Leasing lokomotywy i wagonów – zasady i możliwości

  Wyszukaj:

  O autorze

  Mikołaj Łagowski

  Mikołaj Łagowski

  Właściciel firmy Leason. Z branżą leasingową związany od 2008r. Wyleasingował 1000+ maszyn oraz linii technologicznych i 700+ samochodów dla klientów z całej Polski.

  mikolaj.lagowski@leason.pl Tel. +48 508 747 525

  Pon. - Pt. 9:00 - 16:00, Działamy online.