This is my archive

Leasing a rejestr zastawów

Czy można wyleasingować zastawiony samochód lub maszynę? Zdecydowanie nie – leasingodawcy sprawdzają rejestr zastawów gdy mają leasingować używane przedmioty. Warto jednak upewnić się samemu czy przedmiot leasingu jest wolny od zastawu – oszczędzisz sobie nieprzyjemnych sytuacji zanim sprawa będzie pilna.

Rejestr zastawów

Leasingodawcy sprawdzają krajowy rejestr zastawów. Jeśli pojazd lub maszyna były sprowadzone z zagranicy – sprawdzają także europejski rejestr zastawów. Problem w tym, że robią to dopiero po podpisaniu umowy leasingu a przed płatnością za przedmiot leasingu. Najczęściej przedmiot leasingu nie jest zastawiony. Jeśli jednak jest – nie zapłacą do czasu, aż zastaw zniknie. Tymczasem leasingobiorcy są zniecierpliwieni, zwłaszcza gdy potrzebują maszyny/pojazdu do wykonywania zleceń.

Leasing używanej koparki

Jeden z naszych klientów miał z tego powodu duży kłopot. Chciał wyleasingować używaną koparkę gąsiennicową w związku z wygranym kontraktem na prace melioracyjne. Sprzedawcą była firma zajmująca się sprzedażą koparek pochodzenia zagranicznego. Leasing został przyznany. Po sprawdzeniu w ERP okazało się, że koparka była zastawiona na rzecz brytyjskiego banku. W tym przypadku poprzedni właściciel zdążył spłacić kredyt ale jego bank zapomniał zdjąć zastaw rejestrowy. Po upomnieniu bank zareagował ale wykreślenie z rejestru zastawów trwało około 3 tygodni. W tym czasie nasz klient przeżywał trudne chwile – bez tej koparki nie mógł wykonać kontraktu w czasie. Ponieważ wpłacił sprzedawcy zaliczkę oraz opłacił koszty wyceny koparki i sprawdzenia w rejestrze zastawów – nie chciał szukać innej koparki. W efekcie musiał wynająć maszynę do czasu uruchomienia leasingu.

Więcej o leasingu maszyn budowlanych dowiesz się z tego wpisu.

Dlatego zanim zdecydujesz się na leasing używanej maszyny lub samochodu upewnij się, że nie jest zastawiona. Kupując używane: samochód lub maszynę zapytaj sprzedawcę czy sprawdził rejestr zastawów. Jeśli nie – możesz to zrobić samodzielnie po numerze seryjnym lub numerze vin.

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia składa się na urzędowych formularzach. Można je otrzymać w sądach lub pobrać ze strony internetowej ministerstwa (www.ms.gov.pl).

Wnioski można składać w:

 • Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych w Warszawie, ul. Ostrobramska 75 C (gmach PROMENADA) – osobiście lub pocztąOpłatę za wniosek należy wówczas wnieść na rachunek bankowy: Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NBP O/O Warszawa Konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000,
 • Punktach Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych znajdujących się przy każdym sądzie rejonowym, wydziale gospodarczym – rejestru zastawów. Tylko osobiście. Opłatę uiszcza się na miejscu w kasie sądu.

 

Ile to kosztuje?

Stawki są następujące:

 • 20 zł za wydanie zaświadczenia,
 • 15 zł za wydanie odpisu lub udzielenie informacji na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów,
 • 10 zł za udzielenie informacji na wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów.

 

Wykaz sądów rejonowych prowadzących rejestr zastawów

Rejestr Zastawów - Leasing używanych maszyn

Sprawdzenie w ERP jest droższe, na stronie brak cennika ale koszt wynosi prawdopodobnie ok. 200 zł netto.

Nawet jeśli chcesz kupić używany samochód lub maszynę za gotówkę warto sprawdzić rejestr zastawów. Dlaczego? Ponieważ zastaw obciąża przedmiot niezależnie od tego kto jest jego kolejnym właścicielem. Konsekwencją kupna np. samochodu obciążonego zastawem rejestrowym jest to, że jeśli kredyt nie zostanie przez kredytobiorcę spłacony, bank będzie mógł pozwać do sądu nowego właściciela i wyegzekwować należności z kupionego przez niego pojazdu obciążonego zastawem. Bez znaczenia będzie, że nabywca o kredycie i zastawie nic nie wiedział. Firmy leasingowe mają tego świadomość, dlatego zawsze sprawdzają rejestr zastawów.

Oczywiście możesz złożyć wniosek o przyznanie leasingu na zastawiony przedmiot, np. żeby sprawdzić czy w ogóle dostaniesz leasing. Jeżeli tak – decyzja leasingowa jest zwykle ważna od 1 do 3 miesięcy, będziesz miał więc czas, aby zająć się zdjęciem zastawu.

Leasing zwrotny – jak go uzyskać i co można finansować? – cz.2

Co można wziąć w leasing zwrotny? Jakie są wymagania? Jak wygląda procedura zorganizowania finansowania? Czy mam szansę dostać leasing zwrotny? Jeśli jesteś właścicielem środka trwałego, zastanawiasz się nad możliwością jego zrefinansowania to leasing zwrotny może być właściwym rozwiązaniem.

 

Przeczytaj pierwszą część artykułu o leasingu zwrotnym.

Leasing zwrotny techniczny

Leasing zwrotny techniczny procesuje się identycznie, jak zwykły leasing. Oznacza to, że masz możliwość leasingu w procedurach uproszczonych, jeśli tylko firma leasingowa może je zastosować dla wnioskowanego środka trwałego. Oprócz standardowo wymaganych dokumentów przedstawiasz również fakturę zakupu środka trwałego z potwierdzeniem zapłaty. Taka forma leasingu dostępna jest w zdecydowanej większości firm leasingowych.

Z drugiej strony po przekroczeniu terminu 3 miesięcy (w niektórych firmach leasingowych 6 miesięcy) od momentu zakupu możliwy jest już tylko leasing zwrotny. Moment zakupu zwykle liczony jest od daty wystawienia faktury zakupu. Jeśli jednak płatność nastąpiła znacznie później, 3 miesiące mogą być liczone od daty zapłaty. Jeżeli faktura nie jest jeszcze zapłacona (albo tylko częściowo) to mamy do czynienia ze zwykłym leasingiem.

Ważne! Jeśli prowadzisz 2 firmy powiązane twoją osobą lub tym samym adresem działalności to sprzedaż z firmy A do firmy B z chęcią uzyskania leasingu będzie traktowana jak leasing zwrotny.

 

Procedura i niezbędne dokumenty

Leasing zwrotny oferuje obecnie niewiele firm leasingowych, a jeśli już go oferują to zawsze w procedurach pełnych. Wiąże się to z przedstawieniem większej ilości dokumentów, dłuższym czasem oceny wniosku i koniecznością dokonania wyceny środków trwałych przez rzeczoznawcę. Bezpiecznie jest założyć, że sprawa zajmie nawet powyżej miesiąca czasu. Zwykle leasingodawca oczekuje min. 20% wkładu własnego, czyli dostajesz przelew na maks. 80% wartości z faktury sprzedaży. Dostępny jest zarówno leasing zwrotny operacyjny, jak i finansowy.

Standardowo przy leasingu zwrotnym zostaniesz poproszony o:

 • Faktury zakupu środków trwałych z potwierdzeniem zapłaty.
 • Specyfikacje techniczne przedmiotów leasingu.
 • Dokumenty finansowe firmy za 1-2 zamknięte lata (czasem więcej) oraz za bieżący rok.
 • Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US (zawsze wymagane, ale mogą być dostarczone już po ocenie wniosku).
 • Informacje o środkach trwałych firmy, zobowiązaniach kredytowo-leasingowych, głównych kontrahentach oraz wiekowaniu należności i zobowiązań.
 • Inne dokumenty istotne z punktu widzenia transakcji, np. kontrakty, raporty z badania bilansu, opinie bankowe, oświadczenia etc.

Jeśli leasingodawca zgodzi się na udzielenie leasingu zwrotnego, przed podpisaniem umowy poprosi o wycenę a także (przed dokonaniem płatności) sprawdzi rejestr zastawów każdego z przedmiotów leasingu.

 

Kto może liczyć na leasing zwrotny:

Firma:

 • Działająca co najmniej 2 lata na rynku
 • O stabilnej sytuacji finansowej
 • Bez trudności z zachowaniem płynności finansowej
 • Z dobrą historią w bazach (BIK, BIG, BRKN, KRD)
 • Bez zaległości wobec ZUS i US

Co jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych kryteriów? Nie rezygnuj, tylko skontaktuj się ze mną pod nr 508 747 525 lub napisz mikolaj.lagowski@leason.pl. Porozmawiamy i poznawszy Twoją sytuację prawdopodobnie doradzę korzystne rozwiązanie. Zrealizowałem wiele leasingów zwrotnych maszyn.

 

Dla samochodów bardzo często korzystniejsze od leasingu zwrotnego jest refinansowanie pożyczką leasingową >>

 

Reasumując leasing zwrotny wymaga więcej zaangażowania, niż przy zwykłej transakcji leasingu, ale w dalszym ciągu jest możliwy do uzyskania. Ma tę zaletę, że pozwala odzyskać gotówkę ze środków trwałych i nadal ich używać.

Sprawdź ofertę leasingu zwrotnego >>