Co można wziąć w leasing zwrotny? Jakie są wymagania? Jak wygląda procedura zorganizowania finansowania? Czy mam szansę dostać leasing zwrotny? Jeśli jesteś właścicielem środka trwałego, zastanawiasz się nad możliwością jego zrefinansowania to leasing zwrotny może być właściwym rozwiązaniem.

Leasing zwrotny techniczny

Leasing zwrotny techniczny procesuje się identycznie, jak zwykły leasing. Oznacza to, że masz możliwość leasingu w procedurach uproszczonych, jeśli tylko firma leasingowa może je zastosować dla wnioskowanego środka trwałego. Oprócz standardowo wymaganych dokumentów przedstawiasz również fakturę zakupu środka trwałego z potwierdzeniem zapłaty. Taka forma leasingu dostępna jest w zdecydowanej większości firm leasingowych.

Z drugiej strony po przekroczeniu terminu 3 miesięcy (w niektórych firmach leasingowych 6 miesięcy) od momentu zakupu możliwy jest już tylko leasing zwrotny. Moment zakupu zwykle liczony jest od daty wystawienia faktury zakupu. Jeśli jednak płatność nastąpiła znacznie później, 3 miesiące mogą być liczone od daty zapłaty. Jeżeli faktura nie jest jeszcze zapłacona (albo tylko częściowo) to mamy do czynienia ze zwykłym leasingiem.

Ważne! Jeśli prowadzisz 2 firmy powiązane twoją osobą lub tym samym adresem działalności to sprzedaż z firmy A do firmy B z chęcią uzyskania leasingu będzie traktowana jak leasing zwrotny.

Procedura i niezbędne dokumenty

Leasing zwrotny oferuje obecnie niewiele firm leasingowych, a jeśli już go oferują to zawsze w procedurach pełnych. Wiąże się to z przedstawieniem większej ilości dokumentów, dłuższym czasem oceny wniosku i koniecznością dokonania wyceny środków trwałych przez rzeczoznawcę. Bezpiecznie jest założyć, że sprawa zajmie nawet powyżej miesiąca czasu. Zwykle leasingodawca oczekuje min. 20% wkładu własnego, czyli dostajesz przelew na maks. 80% wartości z faktury sprzedaży. Dostępny jest zarówno leasing operacyjny, jak i leasing finansowy.

Standardowo przy leasingu zwrotnym zostaniesz poproszony o:

 • Faktury zakupu środków trwałych z potwierdzeniem zapłaty.
 • Specyfikacje techniczne przedmiotów leasingu.
 • Dokumenty finansowe firmy za 1-2 zamknięte lata (czasem więcej) oraz za bieżący rok.
 • Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US (zawsze wymagane, ale mogą być dostarczone już po ocenie wniosku).
 • Informacje o środkach trwałych firmy, zobowiązaniach kredytowo-leasingowych, głównych kontrahentach oraz wiekowaniu należności i zobowiązań.
 • Inne dokumenty istotne z punktu widzenia transakcji, np. kontrakty, raporty z badania bilansu, opinie bankowe, oświadczenia etc.

Jeśli leasingodawca zgodzi się na udzielenie leasingu zwrotnego, przed podpisaniem umowy poprosi o wycenę a także (przed dokonaniem płatności) sprawdzi rejestr zastawów każdego z przedmiotów leasingu.

Kto może liczyć na leasing zwrotny:

Firma:

 • Działająca co najmniej 2 lata na rynku
 • O stabilnej sytuacji finansowej
 • Bez trudności z zachowaniem płynności finansowej
 • Z dobrą historią w bazach (BIK, BIG, BRKN, KRD)
 • Bez zaległości wobec ZUS i US

Co jeśli nie spełniasz któregoś z powyższych kryteriów? Nie rezygnuj, tylko skontaktuj się ze mną pod nr 508 747 525 lub napisz mikolaj.lagowski@leason.pl. Porozmawiamy i poznawszy Twoją sytuację prawdopodobnie doradzę korzystne rozwiązanie. Zrealizowałem wiele leasingów zwrotnych maszyn.

Dla samochodów bardzo często korzystniejsze od leasingu zwrotnego jest refinansowanie pożyczką leasingową

Reasumując leasing zwrotny wymaga więcej zaangażowania, niż przy zwykłej transakcji leasingu, ale w dalszym ciągu jest możliwy do uzyskania. Ma tę zaletę, że pozwala odzyskać gotówkę ze środków trwałych i nadal ich używać.

Poprzedni post

Leasing zwrotny – jak go uzyskać i co można finansować? – cz.1

Następny post

Czy w leasingu można odebrać auto teraz i mieć koszty dopiero w kolejnym miesiącu?