Finansowanie kliniki stomatologii opiewało na kwotę 1,6 mln zł brutto i obejmowało sprzęt medyczny, meble oraz sprzęt IT. Sprzęt medyczny sfinansowaliśmy pożyczką, pozostałe elementy leasingiem operacyjnym. Poniżej opisujemy, jak to zrobiliśmy.

Finansowanie gabinetu stomatologicznego

Finansowanie wyposażenia kliniki stomatologii

O klinice stomatologicznej

Klientem była spółka – klinika stomatologii działająca od wielu lat, dysponująca kilkoma gabinetami i zatrudniająca blisko 40 osób. Przychód za ostatni zamknięty rok przekraczał 7 mln zł, strata 0,5 mln zł. Strata wynikała głównie z przeprowadzonych inwestycji oraz wysokiej amortyzacji (około 0,5 mln zł). W roku bieżącym widać było wzrost sprzedaży i niewielki zysk. Amortyzacja nadal była wysoka. Zadłużenie firmy wobec podmiotów zewnętrznych było niewielkie a wobec wspólników wysokie. Chcąc dalej zwiększać skalę biznesu spółka postanowiła otworzyć oddział w nowej lokalizacji. Wynajęła lokal, wykończyła w wysokim standardzie i zwróciła się z wnioskiem o sfinansowanie wyposażenia.

Finansowanie wyposażenia kliniki stomatologii

Na wnioskowane wyposażenie składały się nowe unity stomatologiczne, mikroskopy oraz rentgen o łącznej wartości około 1 mln zł brutto (VAT 8%). Ponadto meble w dużej ilości, sprzęt IT i telewizory o wartości 600 tys. zł brutto (VAT 23%). Ponieważ spółka nie była płatnikiem VAT (ustawowe zwolnienie) na sprzęt medyczny z 8% VAT zaproponowaliśmy finansowanie pożyczką leasingową, a na przedmioty z 23% VAT leasing operacyjny. W tej sytuacji są to optymalne podatkowo rodzaje finansowania. Dlaczego? Szczegółowo wyjaśniamy to zagadnienie we wpisie VAT od odsetek w leasingu finansowym, operacyjnym i pożyczce leasingowej.

Spółka wnioskowała o 10% wkładu własnego i 5-letni okres spłaty. Zależało jej na finansowaniu bez poręczenia osobistego wspólników, co jest częstym wymogiem przy finansowaniu sprzętu medycznego dla spółki zoo.

Organizowanie finansowania kliniki stomatologii

Nasza pracę rozpoczęliśmy od selekcji leasingodawców, którzy nie będą wymagali poręczenia osobistego dla udzielenia finansowania na sprzęt medyczny. Ponadto dobraliśmy takich, którzy amortyzację doliczają do zysku spółki. Dzięki temu strata 0,5 mln zł za zamknięty rok obrachunkowy nie dyskwalifikowała. Następnie wybraliśmy najlepszą z ofert i przystąpiliśmy do organizowania finansowania.

Poza standardowymi dokumentami i opisem działalności poprosiliśmy dodatkowo o umowę najmu lokalu w nowej lokalizacji, kilku zdjęć z aktualnym stanem prac w lokalu, projektu wnętrza z wizualizacjami oraz kalkulacji opłacalności biznesu w nowej lokalizacji w roku bieżącym i następnym. W efekcie szybko uzyskaliśmy zgodę na finansowanie.

Pożyczka na sprzęt medyczny została zaakceptowana na wnioskowanych warunkach. Ponieważ spółka nie była płatnikiem VAT udało się rozłożyć spłatę VAT w ratach pożyczki. Nieco trudniej było z leasingiem operacyjnym na meble i sprzęt IT. Są to aktywa kosztowne, ale będące słabym zabezpieczeniem dla leasingodawcy w razie windykacji, zwłaszcza meble robione na wymiar. W tym wypadku spółka wnioskowała o sporą kwotę. Z uwagi na podwyższone ryzyko na transakcji klient otrzymał wybór: leasing z 10% wpłaty i poręczeniem osobistym wspólników lub leasing z 20% wpłaty bez poręczeń. Ostatecznie wybrał drugą opcję. Podpisał umowy i tym samym zagwarantował sobie środki na zakup całości wyposażenia.

1

Oferta finansowania Leason

Szukasz dobrej oferty finansowania na wyposażenie gabinetu? Sprawdź u nas:

Pożyczka dla lekarza >>

Pożyczka leasingowa >>

Leasing operacyjny >>

Leasing maszyn i urządzeń >>

Leasing samochodów >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing sprzętu medycznego dla lekarzy

Dlaczego pożyczka jest dla lekarzy korzystniejsza niż leasing?

10 najczestszych pytań o leasing z branży medycznej

Nie jesteś płatnikiem VAT. Czy leasing jest dla ciebie?

Pożyczka na maszyny

    5/5 - (4 votes)

    Poprzedni post

    Leasing linii do czyszczenia folii za 700 tys. zł[case study]

    Następny post

    Leasing wtryskarki z zagranicy za 2,5 mln zł [case study]