Czy maszyna w leasingu może wyjechać zagranicę i być użytkowana przez zagraniczny podmiot? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Co zrobić, żeby dostać na to zgodę leasingodawcy?

Maszyna w leasingu a wywóz zagranicę

Wywóz przedmiotu leasingu zagranicę

Gdy przedmiotem leasingu jest pojazd, przykładowo: samochód osobowy, ciężarowy lub ciągnik siodłowy to nie ma przeszkód, żeby pracował zagranicą. Zwłaszcza ciągniki siodłowe mogą przez większość czasu leasingu przebywać poza granicami Polski i jest to naturalna kolej rzeczy. Użytkują je jednak polscy przedsiębiorcy (i ich pracownicy).

Jendakże dla maszyn, w tym leasingu maszyn produkcyjnych, wygląda to inaczej. Większość maszyn jest użytkowana stacjonarnie, w obrębie magazynu czy hali produkcyjnej leasingobiorcy. Rzadko zmieniają swoje położenie w trakcie leasingu.

Dla maszyn pracujących zagranicą poza kwestiami rozszerzonego zakresu ubezpieczenia dochodzi jeszcze ryzyko w sytuacji windykacji maszyny – kwestie prawne w danym państwie, rosną też koszty transportu do Polski. Z punktu widzenia leasingodawcy windykacja maszyny znajdującej się zagranicą jest bardzo trudna lub niemożliwa. W związku z tym nawet najlepsza maszyna nie stanowi dobrego zabezpieczenia leasingu, skoro szanse na jej odzyskanie w razie windykacji są małe.

Czy leasingodawcy zgodzą się na użytkowanie maszyny przez firmę zagraniczną?

Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Jeśli przemawiają za tym dobre argumenty, tzn. twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej i masz dobre uzasadnienie albo zabezpieczenie dodatkowe, to prawdopodobnie tak.

Pomogliśmy w ten sposób producentowi materiałów budowlanych zorganizować leasing na robot przemysłowy z wpłatą początkową 10%. Część ich asortymentu produkowała spółka matka działająca w Niemczech. Robot miał wspomóc produkcję w niemieckim zakładzie na potrzeby polskiej spółki.

Warto zaznaczyć, że spółka w Polsce działała kilkanaście lat, zatrudniała ponad 200 osób, miała dużych odbiorców sieciowych i dobrą kondycję finansową. Leasingodawca nie miał wątpliwości co do zdolności leasingowej tej spółki i poza standardowym wekslem in blanco z deklaracją wekslową nie prosił o dodatkowe zabezpieczenia leasingu.

Kiedy leasingodawca zgodzi się na wywóz maszyny zagranicę?

W większości przypadków uzyskanie zgody leasingodawcy na wywóz maszyny zagranicę wiąże się z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia na równowartość leasingowanej maszyny. Może to być np. wpis na hipotekę nieruchomości, gwarancja BGK lub zastaw na innej maszynie lub samochodzie.

Innym rodzajem zabezpieczenia może być gwarancja udzielona przez zagraniczną spółkę matkę (albo spółkę siostrę). Dotyczy to jednak firm korporacyjnych prowadzących międzynarodową działalność na dużą skalę (w przeliczeniu na PLN kilkaset mln zł rocznego przychodu lub więcej).

Jeśli leasingobiorcą jest duża firma w dobrej kondycji finansowej może otrzymać zgodę bez dodatkowych zabezpieczeń (jak w opisanym powyżej przykładzie z robotem przemysłowym).

W przypadku firm z sektora MSP poza zabezpieczeniem rzeczowym częstym wymogiem jest także udzielenie poręczenia prywatnego prezesa lub wspólnika.

Poza zabezpieczeniem dodatkowym kolejnym istotnym czynnikiem jest biznesowe uzasadnienie wyjazdu leasingowanej maszyny zagranicę. Przykładowo:

 • Zagraniczna spółka córka ma produkować asortyment o krótkim terminie spożycia, którego nie opłaca się transportować na duże odległości.
 • Firma pozyskała zagranicą kontrakt i do jego zrealizowania potrzebuje parku maszynowego.
 • Firma w Polsce prowadzi tylko handel a produkcja zlokalizowana jest zagranicą. Maszyny będą pracować na rzecz polskiej spółki.
 • Wymogi środowiskowe sprawiają, że w Polsce uzyskanie pozwoleń zajmie np. 2 lata a zagranicą (przykładowo w Czechach) można wynająć halę i od razu rozpocząć produkcję.
 • W trakcie leasingu okazuje się, że firma przenosi część lub całość produkcji zagranicę.
 • Przedmiotem leasingu jest jacht lub katamaran na wynajem pływający po międzynarodowych wodach.

Leasingodawca zwraca również uwagę na kraj docelowy. Nie zgodzi się np. na wyjazd do kraju w trakcie wojny.

Co jeszcze jest ważne w uzyskaniu leasingu ze zgodą na przewiezienie zagranicę?

Należy od razu, już na etapie wnioskowania o leasing, poinformować leasingodawcę o zamiarze przewiezienia maszyny zagranicę.

Istotnym jest, aby ubezpieczyciel mógł objąć ochroną maszynę w kraju docelowym.

Ważna jest także forma finansowania. W przypadku wywozu do któregoś z krajów Unii Europejskiej możliwe jest finansowanie w formie leasingu operacyjnego lub pożyczki leasingowej. Gdy maszyna znajdzie się poza terytorium UE leasingodawca nie będzie mógł jej amortyzować (co ma miejsce w leasingu operacyjnym). W związku z tym wtedy może finansować tylko pożyczką leasingową.

W zależności od formy finansowania na skutek przepisów o VAT może zaistnieć konieczność, aby przedmiot leasingu chociaż na jeden dzień znalazł się na terytorium Polski. Stanowi to problem, gdy maszynę zamawiasz u zagranicznego producenta i ma zostać przetransportowana od razu do miejsca docelowego zagranicą. Wtedy transport do Polski wiąże się z dodatkowymi kosztami i wydłużeniem okresu oczekiwania na maszynę.

Warunki leasingu są podobne, jak dla maszyn znajdujących się na terenie Polski. Natomiast leasingodwca częściej może zażądać podwyższonego wkładu własnego, np. 30%.

1

Oferta leasingu Leason

Potrzebujesz wywieźć maszynę zagranicę i szukasz dobrej oferty leasingu? Odezwij się do nas:

Leasing maszyn i urządzeń >>

Leasing samochodów >>

Leasing sprzętu >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Czy firma zarejestrowana zagranicą może dostać leasing w Polsce?

Leasing maszyn z zagranicy

  5/5 - (3 votes)

  Poprzedni post

  Wykup samochodu z leasingu na spółkę zoo i co dalej?

  Następny post

  Leasing robota przemysłowego