Zagraniczny poręczyciel do leasingu. Czy zagraniczna firma może zostać poręczycielem do leasingu? Kiedy takie poręczenia są honorowane przez polskich leasingodawców?

Z poręczeniem mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy leasingobiorca działa krótko na rynku lub brakuje mu zdolności leasingowej. Poręczenie pozwala leasingodawcy oprzeć ocenę na innej firmie, która nie ma problemu z uzyskaniem leasingu.

Poręczyciel (zwany też żyrantem) podpisuje weksel in blanco do umowy leasingu. Jeśli leasingobiorca nie radzi sobie ze spłatą leasingu to firma leasingowa może dochodzić należności od poręczyciela. Poręczycielem jest najczęściej inna firma, czasami prezes spółki (jako osoba prywatna) lub inne osoby prywatne, np. rodzice.

1

Zagraniczny poręczyciel do leasingu

Wiele spółek działających w Polsce jest kontrolowanych przez podmioty zagraniczne albo z nimi powiązanych (działają w ramach grupy międzynarodowej). Jeśli polska spółka nie może otrzymać leasingu czy poręczenie zagranicznej firmy pozwoli otrzymać leasing?

Więksi polscy leasingodawcy ani nie finansują firm zagranicznych, ani nie honorują poręczeń od zagranicznych podmiotów. Jednakże dla poręczeń zdarzają się od tego wyjątki, rozpatrywane indywidualnie.

Najczęściej dotyczą większych grup międzynarodowych. Zamiast poręczenia niektóre firmy leasingowe honorują także gwarancję zagranicznej spółki matki, wystawianą na druku dostarczonym przez firmę leasingową. Szerzej opisujemy to zagadnienie w tekście Leasing z gwarancją zagranicznej spółki matki na drukarki 3D.

1

Zagraniczny poręczyciel do leasingu – przykłady

Drukarnia

Mieliśmy przypadek drukarni działającej w międzynarodowym holdingu. Polska spółka zajmowała się drukiem dla klientów korporacyjnych. W badanym okresie sprawozdawczym wykazywała straty. Zyski były transferowane do zagranicznego podmiotu powiązanego, który zajmował się jedynie sprzedażą wydruków.

Chodziło o leasing maszyny drukarskiej za 1+ mln zł z wysokim wkładem własnym. Leasing był możliwy na podstawie analizy wyników skonsolidowanych grupy.

Producent płytek

Mieliśmy również przypadek ukraińskiego producenta płytek. Była to duża firma i dopiero co uruchomiła w Polsce spółkę zajmującą się dystrybucją ich produktów. Nie mając zdolności leasingowej polska spółka chciała wyleasingować kilka przedmiotów o łącznej wartości 200 000 zł. Tutaj poręczenie nie było potrzebne.

Wybraliśmy natomiast leasingodawcę powiązanego z bankiem, który działał także na Ukrainie i obsługiwał tamtejszego producenta. Pozytywna rekomendacja banku ukraińskiego wystarczyła, żeby udzielić leasingu przy 20% wkładu własnego.

Korporacja z branży automotive z zagranicznym gwarantem

Inny przykład dotyczył leasingu wózków samojezdnych dla korporacji z branży automotive. Firma działała w Polsce od wielu lat generując kilkaset milionów złotych obrotu rocznie, wykazując zyski i mając podpisane kontrakty gwarantujące prace. Natomiast na skutek wcześniejszych, dużych inwestycji wykazywała w bilansie kilkadziesiąt milionów złotych ujemnych kapitałów.

W efekcie leasing doszedł do skutku po wystawieniu przez zagraniczną spółkę-matkę gwarancji. Było to potrzebne aby proceduralnie leasingodawca mógł udzielić leasingu.

Park trampolin

Otrzymaliśmy także zapytanie o leasing parku trampolin. Leasingobiorca, Polak prowadzący jednoosobową działalność, przez wiele lat mieszkał w Wielkiej Brytanii. Prowadził tam z sukcesami kilka parków trampolin w ramach spółki ltd (odpowiednik naszej spółki zoo).

Przyjechał do Polski i chciał uruchomić podobny biznes. Tutaj leasingodawcy nie chcieli uznać poręczenia jego brytyjskiej spółki i leasing nie doszedł do skutku. Jego biznes był po prostu za mały.

1

Jaki zagraniczny poręczyciel jest dobry do leasingu?

Dla leasingodawców poręczyciel z zagranicy jest kłopotliwy. Bowiem jeśli polski leasingobiorca przestanie spłacać leasing – jak zmusić zagraniczną firmę do zapłaty zaległych rat? Ile dodatkowo będzie to kosztować?

Właśnie dlatego poręczenie dotyczy raczej większych podmiotów zagranicznych o dużej wiarygodności. Wymaga okazania skonsolidowanych wyników finansowych grupy w języku angielskim. Samo podpisanie umowy następuje w Polsce.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Z poręczycielem lub bez – sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing z gwarancją BGK

Użytkowanie przedmiotu leasingu przez zagraniczna firmę

Maszyna w leasingu a wywóz zagranicę

    5/5 - (8 votes)

    Poprzedni post

    Co to jest leasing operacyjny?

    Następny post

    Pożyczka pod dotacje jako źródło finansowania projektów z dofinansowaniem unijnym