Leasing dla korporacji i dużych firm różni się nieco od leasingu dla firm z sektora MSP. Firmy te mają bowiem inne potrzeby i zwracają uwagę na inne aspekty leasingu, niż MSP. Jak wyglądają warunki leasingu?

leasing dla korporacji

Czym jest leasing dla korporacji?

Leasing dla korporacji to umowa, w ramach której leasingobiorca wynajmuje od leasingodawcy pojazdy, maszyny lub sprzęt przez określony umową czas z możliwością jego zakupu na końcu umowy. W zamian za regularne płatności firma ma dostęp do potrzebnego sprzętu a nie musi wykładać całej kwoty na zakup od razu.

Dlaczego duże firmy i korporacje sięgają po leasing?

W dużych firmach bardzo często powodem sięgnięcia po leasing jest wyczerpanie środków CAPEX, czyli pieniędzy na nakłady inwestycyjne w środki trwałe: ich nabycie, modernizację lub rozbudowę z myślą o długoterminowym użytkowaniu. Dotyczy to w szczególności leasingu maszyn przemysłowych.

Jeśli chodzi o pojazdy to korporacje zwykle dokonują zakupów hurtowo (po kilkanaście-kilkadziesiąt samochodów na raz). Leasing, a dokładniej wynajem długoterminowy, jest wygodny ponieważ nie wymaga wkładu własnego i pozwala z góry zaplanować wydatki na flotę, a w ratach zawarte są serwisy i ubezpieczenie. Ponadto leasing nie narzuca obowiązku wykupu i konieczności późniejszej odsprzedaży na rynku.

Dla dużych firm czynniki podatkowe płynące z leasingu mają zwykle drugorzędne znaczenie.

Leasing umożliwia zakup nowych środków trwałych z niewielkim wkładem własnym 1-20%, a możliwy jest też leasing bez pierwszej wpłaty.  Spłatę można rozłożyć od 2 do nawet 6-8 lat.

Zalety leasingu dla korporacji i dużych firm

Leasing jest korzystny z wielu powodów, oto niektóre z nich:

 • możliwość zakupów poza CAPEXem;
 • z każdej raty odliczysz VAT, kwotę netto zaliczysz w koszty firmy. Szczegóły w tekście Leasing odliczenie VAT PIC ZUS i CIT – aktualne zasady;
 • możliwość długich terminów płatności, nawet do 60 dni. Wiele firm korporacyjnych stosuje w rozliczeniach z kontrahentami długie, nawet 90-dniowe terminy płatności. Dla takich firm potrafimy uzyskać leasing z wydłużonymi terminami płatności faktur za raty leasingowe, nawet do 60 dni;
 • możliwość obniżenia wysokości płaconych podatków;
 • prostsze i szybsze procedury przyznania leasingu, niż kredytu bankowego;
 • proste zabezpieczenia – wózek/robot pozostają własnością leasingodawcy, dodatkowo spółka podipisuje weksel in blanco (choć nie zawsze);
 • to jedno z najtańszych źródeł finansowania na rynku, szczególnie leasing w euro;
 • brak kosztów początkowych – leasing pozwala korporacjom uniknąć wysokich kosztów początkowych związanych z zakupem, co wpływa na płynność finansową;
 • praca z najnowszą technologią – dzięki leasingowi duże firmy mają dostęp do najnowszego sprzętu, co pozwala zachować przewagę konkurencyjna na rynku;
 • elastyczność finansowa – umowę leasingu można łatwo modyfikować i dostosować do bieżącej sytuacji i potrzeb.
leasing na wózki samojezdne AMR

Korporacje i duże firmy mają inne potrzeby od firm z sektora MSP

Leasing pozabilansowy dla dużych firm

W poprzednim akapicie pisaliśmy o leasingu, jako sposobie na ominięcie limitu CAPEX.

Firmy stosujące MSRy (międzynarodowe standardy rachunkowości) musza wykazać w bilansie leasing jako zobowiązanie (w tym standardowy leasing operacyjny). Dlatego niektóre korporacje oczekują tak zwanego leasingu pozabilansowego, którego nie będzie widać w bilansie.

Możemy zaproponować również taki leasing. Jak działa leasing pozabilansowy?

Zmieniamy zapisy OWUL (ogólne warunki umowy leasingu) związane z wykupem. Wtedy wykup z leasingu staje się opcją, a nie obowiązkiem. Jako leasingobiorca masz prawo nabycia środka trwałego po cenie wykupu (a nie wartości rynkowej). To jest gdy nie zalegasz z zapłatą rat leasingu oraz nie oświadczysz przed końcem leasingu, że rezygnujesz z wykupu.

W efekcie leasing dla korporacji przypomina bardziej najem, którego nie trzeba wykazywać w bilansie.

Wykup z leasingu może być niski (z uwzględnieniem minimalnych wartości wykupu w zależności od czasu trwania umowy i stawki amortyzacji wózka) lub podwyższony (np. 10-20%). Jeśli wykup jest wysoki można także przygotować załącznik do umowy leasingu wskazujący inny podmiot dokonujący wykupu.

Leasing dla korporacji – terminy płatności rat

Standardowe terminy płatności leasingodawców wynoszą przeciętnie od 10 dni do 3 tygodni z możliwością niewielkiego wydłużenia (zazwyczaj nie więcej, niż do 30 dni).

My natomiast organizowaliśmy leasingi, gdzie terminy płatności rat były wydłużone nawet do 60 dni. Jest to możliwe, gdy leasingobiorcą jest duża, działająca międzynarodowo firma. Wymaga natomiast uzyskania stosownych odstępstw leasingodawcy.

Większość dużych firm stosuje długie terminy płatności względem dostawców. Takie rozwiązanie jest więc pożądane.

Wyznaczenie limitu leasingowego dla korporacji

Firmy, które planują rozciągnięty w czasie zakup większej ilości środków trwałych mogą wystąpić o nadanie limitu leasingowego. Wtedy leasingodawca dokonując oceny zdolności leasingowej przyzna kwotę leasingu do wykorzystania w okresie najbliższych 6-12 miesięcy.

Dzięki temu wskazując potem kolejne przedmioty do wyleasingowania czas oceny jest szybki – bowiem leasingodawca weryfikuje tylko przedmiot leasingu i sprzedawcę.

Gdy termin ważności limitu upłynie można go odnowić  w oparciu o aktualne wyniki finansowe.

Leasing dla dużych firm – duży może więcej

Negocjowanie zapisów umowy leasingu

Duży może więcej – ta zasada działa również w leasingu. O ile leasingodawca nie będzie skłonny zmieniać zapisów umowy dla leasingu 1-2 samochodów, o tyle udzielając leasingu na kilka milionów złotych dla dużej firmy możliwości są duże.

Można negocjować zapisy umowy leasingu, ogólnych warunków umowy leasingu oraz umowy trójstronnej (jeśli zakup wymaga jej podpisania). Oczywiście leasingodawca nie zgodzi się na każdą zmianę, ale możliwości są spore.

W tym celu należy wskazać zapisy umowy do zmiany i własną propozycję. Następnie dział prawny leasingodawcy opiniuje możliwość wprowadzenia tych zmian.

Gwarancje korporacyjne są akceptowane

Zdarza się, że polskie oddziały korporacji wykazują straty i brak im zdolności. Jeśli leasingobiorcą jest duża, działająca międzynarodowo firma jako zabezpieczenie można zaproponować np. gwarancję korporacyjną spółki matki/siotry etc. Takie gwarancje są honorowane przez niektórych polskich leaisngodawców.

Leasing dla korporacji a płatności w transzach do sprzedawcy

Produkcja i dostawa maszyn trwa najczęściej kilka miesięcy. Kwoty zamówień opiewają zwykle na wielomilionowe kwoty, dlatego dostawcy maszyn oczekują płatności w transzach. Standardowe płatności w transzach wyglądają następująco:

 • zaliczka po podpisaniu zamówienia, wymagana do uruchomienia produkcji – w zależności od producenta może wynieść od 10% do nawet 50% zamówienia,
 • dopłata do 90% po wyprodukowaniu, a przed wysyłką do odbiorcy,
 • ostatnie 10% po dostawie i rozruchu w hali zamawiającego.

Sięgając po leasing maszyn również można realizować płatności w traszach, zgodnie z ustalonymi warunkami.

Możliwe są różne scenariusze płatności zaliczki:

 1. Wpłacasz całą zaliczkę z własnych środków – stosujemy ten wariant gdy chcesz, żeby zaliczka została zaliczona na poczet wkładu własnego do leasingu lub zależy ci na jak najszybszym rozpoczęciu produkcji. Masz też więcej czasu na zorganzowanie leasingu i nie zamyka to drzwi do starania się o leasing z mniejszym wkładem własnym, niż wysokość wpłaconej zaliczki.
 2. Wpłacasz część zaliczki z własnych środków a resztę dopłaca leasingodawca. Wybieramy ten wariant, gdy wkład własny do leasingu jest niższy od kwoty zaliczki, przykładowo zaliczka wynosi 30%, bierzesz leasing z wpłatą 10% i tyle wpłacasz sprzedawcy. Brakujące 20% dopłaca leasingodawca.
 3. Całą zaliczkę wpłaca leasingodawca. Jeśli leasingodawca wymaga wkładu własnego – wpłacasz go na konto firmy leasingowej.

Uzupełniając informacje z punktu 1: możliwa jest sytuacja w której wpłacasz 30% zaliczki producentowi i ubiegasz się o leasing z 10% wkładem własnym. Wtedy leasingdawca zalicza 10% na poczet wkładu własnego, a pozostałe 90% wpłaci w transzach producentowi. W efekcie producent otrzymuje 120% ustalonej kwoty. Nastepnie producent zwraca ci nadwyżkę – 20%.

leasing dla dużych firm

Aby leasingodawca mógł płacić do sprzedawcy maszyn muszą zostać spełnione 3 lub 4 warunki:

 1. Leasingodawca pozytywnie ocenił twój wniosek o udzielenie leasingu.
 2. Podpisaliście umowę leasingu z odroczonym harmonogramem spłat.
 3. Ty, leasingodawca i sprzedawca podpisaliście trójstronną umowę zakupu/sprzedaży na wzorze leasingodawcy. Jest to kontrakt z warunkami płatności i karami umownymi za niedotrzymanie terminów.
 4. Wpłaciłeś wymagany wkład własny na konto sprzedawcy lub firmy leasingowej – ten punkt obowiązuje tylko wtedy, gdy bierzesz leasing z wkładem własnym.

Łatwo wywnioskować, że proces zorganizowania leasingu jest rozciągnięty w czasie, szczególnie gdy działy prawne twojej firmy lub sprzedawcy chcą negocjować zapisy umowy trójstronnej. W efekcie mogą minąć 1-2 miesiące, zanim przejdziemy przez wyżej wymienione punkty.

Wypłata pozostałych transz idzie już szybciej, zgodnie z zapisami kontraktu trójstronnego.

Uruchomienie leasingu następuje po odbiorze maszyn. Za wypłacone wcześniej środki leasingodawca nalicza koszty prefinansowania (odsetki od kapitału, oprocentowane tak samo, jak leasing). Koszty te rozliczane są najczęściej krótko po uruchomieniu leasingu.

Powyższe obowiązuje zarówno dla zakupów krajowych, jak i od zagranicznych sprzedawców.

Rodzaje leasingu dla korporacji

Dokumenty niezbędne do leasingu dla dużych firm

Leasing wiąże się z okazaniem następujących dokumentów i informacji:

 • Faktura pro forma + specyfikacja techniczna wózków + warunki płaności
 • Bilans i rachunek zysków i strat za zamknięty i bieżący rok obrachunkowy
 • Wykaz środków trwałych
 • Wypełniony wniosek leasingowy
 • Opis działalności spółki

Warunki leasingu dla korporacji

Oferta leasingu dla korporacji

Szukasz dobrego leasingu, dopasowanego do sytuacji Twojej firmy? Sprawdź u nas:

Leasing auta

Leasing maszyn

Leasing urządzeń

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Leasing wózków widłowych

Leasing wyposażenia magazynu

Leasing wtryskarki z zagranicy za 2,5 mln zł (case study)

3 sposoby na tani leasing

  5/5 - (7 votes)

  Poprzedni post

  Leasing maszyn do kamienia: piły, cyrkularki, łupiarki

  Następny post

  Leasing w spółce jawnej