Leasing bezpieczny dla leasingobiorcy. Bezpieczeństwo leasingu możemy rozpatrywać w kilku aspektach a leasingobiorca ma duży wpływ na ograniczenie potencjalnych ryzyk. Grunt to mieć świadomość, że mogą się pojawić i zabezpieczyć się na etapie zawierania umowy leasingu. Sprawdź, kiedy leasing jest bezpieczny dla leasingobiorcy.

Leasing bezpieczny dla leasingobiorcy.

Leasing bezpieczny dla leasingobiorcy

Jak dużą ratę leasingu mogę płacić?

Uważam, że bezpieczna sytuacja to taka, w której suma rat z tytułu kredytów, leasingów itp. nie przekracza 20% miesięcznego dochodu. A jeśli chodzi o samochód, rata leasingu nie powinna przekroczyć 5-10% miesięcznego dochodu. Powyżej tego progu kupujesz po prostu rzecz, na którą cię nie stać. Moje podejście jest konserwatywne ale uwzględnia zmienność sytuacji i okresowe zmniejszenie dochodów. Rok 2020 pokazał, że nieprzewidziane sytuacje mogą dotknąć nas wszystkich, a osoby mocno zadłużone po nagłym, znacznym spadku sprzedaży nie mają środków na regulowanie zobowiązań finansowych.

Ryzyko a cel leasingu – inwestycyjny czy konsumpcyjny?

Przez inwestycyjny mam na myśli leasing środka trwałego, który pomoże ci zwiększać dochody, np. maszyny, dzięki której wyprodukujesz więcej towaru, koparki, dzięki której zrealizujesz nowy kontrakt czy samochodu, dzięki któremu możesz zarobkowo przewozić osoby czy towary. Przez konsumpcyjny rozumiemy przede wszystkim zakup samochodów osobowych. Nie przekłada się na wzrost dochodów a generuje stałe koszty.

Przy leasingu w celu inwestycyjnym można rozważyć wyższą ratę – co prawda patrząc na dotychczasowe dochody będzie duża, ale też zakup pozwoli ci je zwiększyć. W efekcie rata docelowo będzie na bezpiecznym poziomie.

Leasingodawcy są gotowi ocenić zdolność leasingową i finansować leasingobiorcę do znacznie wyższych poziomów, ale jeśli już zadłużać się to z głową i nie do maksimum..

Leasing bezpieczny dla leasingobiorcy – opracuj właściwą strukturę

Oceniając transakcję leasingodawca szacuje ryzyko i sprawdza czy w poszczególnych etapach leasingu kapitał pozostały do spłaty przekracza wartości leasingowanego przedmiotu. Przy leasingach maszyn ocena ma charakter bardziej rygorystyczny i zazwyczaj wymagany jest wkład własny oraz wykup na końcu jest na niskim poziomie.

Przy samochodach możesz otrzymać leasing bez wkładu własnego i z bardzo dużym wykupem. Jeśli w trakcie umowy rozbijesz pojazd albo ci go ukradną to kwota pozostała do spłaty wraz z kosztami wcześniejszego zakończenia umowy może przekroczyć bieżącą wartość samochodu. Odszkodowanie z AC nie pokryje zobowiązania w całości i trzeba będzie dopłacić. Aby się przed tym zabezpieczyć warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie GAP

Bezpieczniej jednak zdecydować się na leasing z wkładem własnym i niskim wykupem. Koszt leasingu będzie niższy. Jeśli w takim wariancie rata wychodzi zbyt duża można też wydłużyć leasing, lub rozważyć zmianę samochodu na tańszy czy używany..

Zabezpieczenie siebie i rodziny od czasowej niezdolności do pracy lub śmierci

Biorąc kredyt czy leasing najbardziej ryzykują właściciele działalności jednoosobowych i spółek cywilnych – odpowiadają bowiem całym sowim majątkiem za zobowiązania. W tej sytuacji szczególnie ważnym jest posiadanie ubezpieczenia na wypadek śmierci lub czasowej niezdolności do pracy.  To pierwsze powinno pokrywać wartość wszystkich zobowiązań kredytowo-leasingowych. To drugie – zapewnić pieniądze na spłatę rat przez kilka-kilkanaście miesięcy do czasu powrotu do zdrowia.

Ofert ubezpieczenia na rynku znajdziesz wiele. Możesz wykupić tego rodzaju ubezpieczenie u leasingodawcy. Większość polis przewiduje:

 • w przypadku śmierci leasingobiorcy — spłatę wszystkich rat do końca trwania umowy;
 • w przypadku śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego — wypłatę dodatkowego świadczenia;
 • w przypadku niezdolności do pracy — spłatę kilku lub kilkunastu rat leasingowych.

Dzięki takiemu ubezpieczeniu ochronisz swoich bliskich i zapewnisz im finansowe bezpieczeństwo — bardzo ważne w tak trudnym czasie.

Więcej o leasingu po śmierci leasingobiorcy...

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Czy leasing jest bezpieczny? Zagrożenia

Leasing stała czy zmienna stopa procentowa?

Leasing a Polski Ład

3 sposoby na tani leasing

  4.6/5 - (7 votes)

  Poprzedni post

  Leasing maszyn pakujących

  Następny post

  Leasing bez karty pobytu. Leasing na paszport.