Ubezpieczenie GAP Direct. Ubezpieczenie GAP przyjęło się na rynku. Reagując na potrzebę zawierania polis online firma Defend wprowadziła GAP DIRECT.

defend gap direct

Czym jest GAP i jakie są podstawowe warianty opisaliśmy tutaj: Ubezpieczenie gap w leasingu

Co to jest ubezpieczenie GAP Direct?

DEFEND Gap DIRECT to innowacyjne ubezpieczenie, które chroni przed utratą wartości pojazdu, naliczaną w rezultacie szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu do wysokości ustalonego limitu odszkodowania.

DEFEND Gap DIRECT działa jak Gap Fakturowy, jeżeli wykupiłeś polisę AC dla swojego pojazdu. W przypadku jej braku lub braku wznowienia w kolejnych latach, Gap Direct działa dalej, tylko zmienia się zakres ochrony ubezpieczeniowej.

DEFEND Gap Direct przypisany do polisy OC, chroni przed szkodą całkowitą z winy osoby trzeciej oraz kradzieżą, do wybranego limitu odszkodowania. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte nawet 10-o letnie pojazdy. Nie wymagamy polisy AC, aby zawrzeć polisę DEFEND Gap DIRECT.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia GAP Direct?

Mając GAP Direct gwarantujesz sobie:

 • Ochronę przed spadkiem wartości pojazdu nawet przez okres 3 lat.
 • Elastyczny zakres ochrony. Wariant DIRECT umożliwia włączenie do programu pojazdów starszych, których właściciele z różnych powodów kupują tylko polisę OC.
 • Swobodny wybór jednego z czterech limitów odszkodowania.
 • Brak ograniczeń w kwestii terminu zawarcia ubezpieczenia. DEFEND Gap DIRECT można zawrzeć w każdym momencie trwania polisy AC/OC.
 • Minimum formalności przy zawieraniu polisy. Brak wymagań w zakresie dokumentów niezbędnych do dostarczenia przed zawarciem ubezpieczenia.
 • Możliwość samodzielnego zawarcia ubezpieczenia za pośrednictwem platformy internetowej.
 • Prostotę zawarcia. Nie pytamy o wartość pojazdu na dzień zawarcia ubezpieczenia. Pojazd będzie wyceniany w procesie likwidacji szkody całkowitej.

kupuje gap

Powyższy link jest linkiem afiliacyjnym. Nie namawiam Cię do korzystania z usługi, która nie jest Ci potrzebna. Jeżeli jednak uznasz, że ta forma finansowania ma sens i zechcesz skorzystać z oferty leasingu za pośrednictwem naszego bloga, będę Ci bardzo wdzięczny. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, dla nas szansa na pozyskanie środków na dalszy rozwój bloga. Dlatego serdecznie dziękuję jeśli uznasz, że warto to zrobić.

Co można ubezpieczyć?

Możesz ubezpieczyć pojazdy spełniające poniższe kryteria:

Zakres ochrony ubezpieczenia Defend Gap Direct

Ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT swoim zakresem obejmuje utratę wartości ubezpieczonego pojazdu w czasie, wyliczaną na moment zdarzenia szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, do wysokości ustalonego limitu odszkodowania.
Szkoda całkowita na ubezpieczonym pojeździe to szkoda uznana za całkowitą przez ubezpieczyciela AC lub OC, za którą zostało wypłacone przez ubezpieczyciela AC lub OC odszkodowanie.

Typ ochrony

Ubezpieczenie Gap DIRECT można zawrzeć:
1) posiadając ubezpieczenie AC
2) posiadając jedynie ubezpieczenie OC

Jeżeli posiadasz polisę AC i zawarłeś ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT, w tym przypadku Gap Direct działa dokładnie tak jak znany każdemu Gap Fakturowy. Jest to produkt typu all-risk, działa w przypadku każdej szkody całkowitej niezależnie od tego kto (co) był sprawcą takiej szkody oraz w przypadku kradzieży.

Dodatkowo, nie ma ograniczenia co wartości pojazdu a jednocześnie właściciele nawet 10-letnich aut, mogą skorzystać z rozwiązania typu Gap MAX (fakturowy) za przystępną składkę.

Jeżeli posiadasz tylko polisę OC i zawarłeś ubezpieczenie DEFEND Gap DIRECT, wtedy Gap Direct działa w przypadku szkody całkowitej
likwidowanej z polisy OC sprawcy oraz kradzieży, do wybranego limitu odszkodowania.

Ubezpieczenie GAP direct – limity odszkodowania

Do wyboru jest jeden z czterech limitów odszkodowania:

 • 10.000 zł,
 • 20.000 zł,
 • 30.000 zł,
 • 40.000 zł.

Maksymalne odszkodowanie z tytułu straty finansowej DEFEND Gap DIRECT nie może przekroczyć maksymalnego limitu odszkodowania wskazanego we właściwej umowie ubezpieczenia oraz nie może być wyższe, niż 50% wartości początkowej pojazdu. Wartość początkowa pojazdu będzie kalkulowana na moment zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli szkody całkowitej.

Zakres obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz krajów Europy, z wyłączeniem Rosji. Brak udziału własnego, franszyzy i amortyzacji. Oznacza to, że DEFEND w imieniu zakładu ubezpieczeń wypłaca nawet najmniejsze szkody. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po opłaceniu składki od daty określonej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP direct?

Dla czytelników bloga przygotowaliśmy 5% rabatu od powyższych cen. Wystarczy kliknąć:

kupuje gap

Wyłączenia odpowiedzialności

Defend odpowiada za wszystkie ryzyka z wyłączeniem:

 • spowodowanych po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków.
 • powstałych w pojeździe używanym do któregokolwiek z wymienionych celów: nauki jazdy, wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd, TAXI, a także w pojeździe wynajmowanym krótkoterminowo.

Pełny zakres włączeń znajduje się w OWU / SWU dla wariantu DEFEND Gap DIRECT.

W sprawie szczegółów oferty prosimy o wypełnienie formularza na dole strony lub kontakt telefoniczny.

1

Oferta leasingu Leason

Szukasz dobrej oferty leasingu? Sprawdź u nas:

kupuje gap

Leasing samochodów >>

Leasing urządzeń i sprzętu >>

Leasing maszyn >>

1

Wpisy powiązane tematycznie:

Ubezpieczenie GAP na maszynę

Ubezpieczenie GAP – wykluczenia, limity wypłat i maksymalne ceny auta

Leasing samochodów premium

  4.5/5 - (10 votes)

  Poprzedni post

  Leasing linii do druku etykiet za 1 mln zł [case study]

  Następny post

  Leasing dla ecommerce