Leasing z gwarancją zagranicznej spółki. Otrzymaliśmy zapytanie o leasing dwóch drukarek 3D w kwocie 2,5 mln zł netto sztuka. Leasingobiorcą była polska spółka nieposiadająca zdolności leasingowej, zabezpieczeniem dodatkowym miała być gwarancja zagranicznej spółki matki. Zorganizowaliśmy leasing, choć było to trudne i czasochłonne.

leasing drukarki 3d

.

Leasing drukarek 3D za 5 mln zł netto – case study

Na zakup składały się 2 nowe drukarki 3D w cenie 2,5 mln zł netto sztuka.

Dostawcą była niemiecka firma działająca długo na rynku. W chwili składania wniosku o leasing maszyny były już dostarczone do polskiego leasingobiorcy.

.

O leasingobiorcy drukarek 3D

Leasingobiorcą była spółka zarejestrowana w Polsce i działająca ponad 10 lat na rynku. Dynamicznie się rozwijała, zarówno w zakresie wzrostu przychodów, jak i zatrudnienia oraz użytkowanej powierzchni. Cały czas sporo inwestowała, w tym w rozbudowę parku maszynowego.

Niestety konsekwencją ciągłych wydatków na rozwój były wysokie straty w ostatnich latach. W efekcie zagraniczna spółka matka regularnie dokapitalizowała polską spółkę umożliwiając dalszą ekspansję. Polska spółka produkowała głównie na potrzeby zagranicznych spółek grupy, ale zaczynała również pozyskiwać własnych odbiorców na polskim rynku.

Póki co jednak wyniki polskiej spółki nie pozwalały na uzyskanie finansowania.

.

Leasing drukarek 3D z gwarancją zagranicznej spółki matki

Klientowi zależało na 5-letenim leasingu operacyjnym z 10% wkładu własnego, ale był przygotowany na wyższą wpłatę. Chciał wnioskować o leasing w euro, ponieważ większość przychodów spółki wyrażona była w tej walucie. Jako dodatkowe zabezpieczenie leasingu proponował gwarancję zagranicznej spółki-matki, licząc, że pozwoli to uzyskać leasing.

Spółka matka działała międzynarodowo na dużą skalę i wykazywała odpowiednio wysokie zyski. W swoim kraju bez problemu uzyskiwała linie kredytowe w różnych bankach. Od strony wynikowej wszystko było w porządku.

.

Leasing z gwarancją zagranicznej spółki – nasze działania i rezultaty

Rozpoczęliśmy od spotkania online z prezesem polskiej spółki oraz z dyrektorem finansowym spółki matki, który opowiedział o szczegółach projektu. Gdy poznaliśmy już sytuację i oczekiwania co do leasingu, dokonaliśmy selekcji firm leasingowych pod względem możliwości leasingu z gwarancją zagranicznej firmy. Ostatecznie wybraliśmy dwóch leasingodawców, u których naszym zdaniem szanse na uzyskanie leasingu były największe.

Trzeba było zebrać sporo dokumentów i informacji, w tym także prognozy co do wyników polskiej spółki na kolejne miesiące.

Dla każdego leasingodawcy przyjęliśmy odmienną strategię działania. Dla jednego opieraliśmy wniosek głównie o gwarancję spółki matki oraz dobre perspektywy rozwoju polskiej spółki. Dla drugiego bazowaliśmy bardziej na prognozowanych wynikach oraz powiązaniu banku leasingodawcy z krajem działalności spółki matki (gwaranta). Spółka matka spłacała bowiem spory kredyt w tym banku, co ułatwiało jej lepsze prześwietlenie i ocenę wiarygodności.

Proces oceny wniosku na leasing drukarek 3D z gwarancją spółki matki

Pierwszy z leasingodawców dość prężnie podszedł do oceny i szybo zaproponował wizytę w siedzibie klienta celem głębszego zrozumienia jego biznesu i perspektyw rozwoju. Po zebraniu niezbędnych danych wniosek trafił do zaopiniowania do dyrektora zespołu ryzyka oraz do zarządu leasingodawcy. Najpierw padały dodatkowe pytania o biznes klienta. Potem przyszedł okres urlopowy i sprawa utknęła w miejscu. Po 2 miesiącach zarząd poprosił o zaktualizowane wyniki finansowe, aby sprawdzić jak mają się do przedstawionych wcześniej prognoz.

Niestety rzeczywiste wyniki nie odzwierciedlały tych prognozowanych (były słabsze, konkretnie chodziło o ciągły brak rentowności). Ostatecznie po długiej analizie zarząd leasingodawcy zdecydował się przyznać leasing na następujących warunkach:

 • leasing w euro na 5 lat,
 • 20% wkładu własnego,
 • wpłata kaucji 2 mln zł na rachunek leasigodawcy na okres maksymalnie 2 lat lub do czasu, aż wskaźniki finansowe klienta spełnią określone parametry (według klienta realne do uzyskania w perspektywie 12 miesięcy),
 • udzielenie gwarancji przez spółkę matkę na wzorze leasingodawcy.

Drugi z leasingodawców działał wolniej, co jakiś czas zadawał pytanie a potem długo milczał. Ostatecznie mając pozytywną odpowiedź od pierwszego leasingu decyzją klienta wstrzymaliśmy procesowanie wniosku w drugim leasingu.

Negocjowanie zaakceptowanych warunków leasingu

Klient zaczął negocjować warunki przyznanego leasingu. Wskazywał, że musi wyłożyć połowę wartości maszyn i zależało mu na obniżeniu kaucji. Początkowo chciał zaproponować 0,5 mln zł, ale na to nie było zgody zarządu leasingodawcy.

Zarząd stał bowiem na stanowisku, że gwarancja spółki matki jest zabezpieczeniem miękkim – w sytuacji gdyby klient nie płacił rat i miało dojść do windykacji to spłata przez gwaranta zależałaby tylko i wyłącznie od jego dobrej woli. Leasingodawca bowiem nie miałby skutecznej metody nacisku na zagranicznego kontrahenta. Dlatego kaucja stanowiła swoiste „być albo nie być” dla tej transakcji.

Klient zaproponował kaucję w wysokości 1 mln zł. Zarząd leasingodawcy zgodził się na obniżenie kaucji z 2 mln do 1,5 mln zł, a klient mógł ją wykazać w bilansie w kapitale własnym. Ponieważ środki na kaucję miały pochodzić od pożyczki ze spółki matki w umowie miał się pojawić zapis o pierszeństwie w spłacie pożyczki (podporządkowanie wierzytelności) na rzecz leasingodawcy.

Później pozostało już tylko przygotować niestandardową umowę leasingu (co znowu wymagało wielu akceptacji po stronie działu prawnego leasingodawcy i dłuższego czasu oczekiwania) oraz zapewnić sprzedawcę, że kończymy proces przygotowania umowy i wkrótce otrzyma przelew.

Przed złożeniem wniosku szacowaliśmy, że ocena i formalności zajmą od 8 do 12 tygodni. Po czasie wiemy, że niedoszacowaliśmy, gdyż finalnie formalności zajęły 6 miesięcy i niewiele mogliśmy zrobić, aby przyspieszyć ten proces. Mimo to klient był zadowolony z uzyskanych rezultatów i zapowiedział sfinansowanie kolejnych inwestycji z naszą pomocą.

.

Jakie wnioski można wyciągnąć z opisanego leasingu z gwarancją zagranicznej spółki?

 • Gdy sytuacja nie czyni cię dobrym leasingobiorcą dobór właściwego leasingodawcy (w czym pomagamy) jest kluczowy.
 • Nie warto zostawiać organizowania leasingu na ostatni moment. Pół roku na zorganizowanie leasingu to bardzo długo, zwykle proces trwa znacznie krócej, ale w leasingu na duże kwoty trzeba się przygotować, że ocena nie nastąpi szybko a proces może potrwać co najmniej 1-2 miesiące.
 • W trudnych sprawach leasingowych warto uprzedzić dostawcę/-ów, że jesteś w trakcie organizowania leasingu i sprawa trochę potrwa.

.

Oferta Leason

Szukasz leasingu na drukarkę lub inny przedmiot? Koniecznie sprawdź u nas:

leasing maszyn >>

leasing samochodów >>

leasing urządzeń >>

.

Wpisy powiązane tematycznie:

Zagraniczny poręczyciel do leasingu

Leasing maszyn z zagranicy

Czy firma zarejestrowana zagranicą może dostać leasing w Polsce?

Leasing a użytkowanie przedmiotu przez zagraniczną firmę

Duży leasing – jak go dostać?

Maszyna w leasingu a wywóz zagranicę

  5/5 - (3 votes)

  Poprzedni post

  Leasing BMW z wysokimi odliczeniami podatkowymi 2024

  Następny post

  Leasing wózka widłowego, leasing wózków widłowych