This is my archive

Kiedy do uzyskania leasingu potrzebny jest poręczyciel?

Ubiegając się o leasing możesz spotkać się z koniecznością zorganizowania poręczyciela. Kto może być poręczycielem? Kiedy jest wymagany? W poniższym wpisie omówię krótko najczęstsze przyczyny tego wymogu.

Poręczyciel (zwany też żyrantem) jest potrzebny, gdy, jako leasingobiorca, nie masz zdolności leasingowej, prowadzisz krótko działalność albo analitykowi zależy na dodatkowym zabezpieczeniu transakcji. Zdecydowanie częściej dotyczy leasingu maszyn i urządzeń, niż samochodów. Chodzi o poręczenie wekslowe (czynność prawna polegająca na bezwarunkowym poręczeniu długu wekslowego).

Poręczycielem może być osoba fizyczna (właściciel lub reprezentanci spółki) lub inna firma.

Warto wiedzieć, że jeśli prowadzisz działalność w formie jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej to zawsze poręczasz jako osoba prywatna. Poręcza także żona/mąż właściciela lub wspólników. Są też wyjątki od poręczenia małżonków.

Jakie konsekwencje niesie poręczenie leasingu dla poręczyciela?

Przede wszystkim udzielone poręczenie ogranicza zdolność kredytowo-leasingową poręczyciela. Ubiegając się o kredyt czy leasing dla siebie wykazuje bowiem takie poręczenie jako zobowiązanie. Mimo, że sam nie płaci rat leasingu.

Ponadto gdy leasingobiorca nie spłaca leasingu, firma leasingowa może zażądać od poręczyciela spłaty długu. Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył.

 

Brak zdolności leasingowej

Twoja firma jest na stracie? Generuje jeszcze małą sprzedaż? A może jest już mocno zadłużona w bankach i firmach leasingowych? Niezależnie od powodu jeśli nie masz zdolności leasingowej, leasingodawca odmówi udzielenia leasingu (nie dotyczy samochodów). W tej sytuacji ratunkiem może być poręczenie innej firmy z historią działalności oraz mającej zdolność leasingową. Nie stosuje się raczej poręczeń prywatnych, za wyjątkiem poręczenia przez reprezentantów lub udziałowców spółki.

Nowa firma

Otwarłeś niedawno działalność i chcesz wyleasingować np. tokarkę czy frezarkę? Leasingodawca prawdopodobnie poprosi o wysoką pierwszą wpłatę oraz poręczenie prywatne reprezentantów firmy. Szczególnie, gdy  twoja firma to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z niskim kapitałem zakładowym. Wymóg poręczenia może pojawić się również przy leasingu samochodów.

Więcej o leasingu dla młodej firmy przeczytasz tutaj.

W zależności od przedmiotu leasingu i wartości inwestycji większy wkład własny i poręczenie reprezentantów mogą niekiedy nie wystarczyć. Wtedy warunkiem udzielenia leasingu będzie poręczyciel (inna firma) z historią działalności oraz zdolnością leasingową.

Poręczenie jako dodatkowe zabezpieczenie transakcji

Gdy ubiegasz się o leasing:

 • drogich (jak na swoje możliwości finansowe) maszyn czy urządzeń, np. centrum obróbczego, linii technologicznej etc.
 • nietypowych czy trudnych do wyleasingowania maszyn lub urządzeń, np. regałów magazynowych, szalunków, wind, maszyn do produkcji peletu in.
 • masz długą historię działalności ale twoja zdolność leasingowa jest na wyczerpaniu (masz duże zobowiązania kredytowo-leasingowe)
 • transakcja jest ryzykowna z punktu widzenia firmy leasingowej a zależy ci na niskim wkładzie własnym itp.

analityk wśród warunków udzielenia leasingu może postawić wymóg poręczenia prywatnego. Poręczycielem jest wtedy właściciel, wspólnicy lub reprezentanci firmy, jako osoby prywatne.

Poręczenie pokazuje leasingodawcy czy jako leasingobiorca wierzysz w swoją firmę i realizowaną inwestycję. Niekiedy poręczenie jest warunkiem uzyskania niższej pierwszej wpłaty (np. 10% z poręczeniem, 30% bez poręczenia).

Co zrobić gdy leasingodawca żąda poręczenia?

Masz 2 możliwości:

1) Pogodzić się z tym i poręczyć za swoją firmę lub znaleźć poręczyciela

2) Złożyć wniosek o leasing do innej firmy leasingowej.

Mamy duże możliwości, żeby pomóc ci w tym drugim. .

Leasing dla nowych firm

Firmy leasingowe coraz chętniej finansują nowe firmy ale pod pewnymi warunkami. Niejednokrotnie jednym z pierwszych zakupów do nowych firm jest samochód. Właściciele często wybierają leasing jako źródło finansowania.  Co zrobić, żeby dostać leasing dla nowej firmy? Co można leasingować?

 

Różne firmy leasingowe różnie definiują start-up. Dla jednych nową firmą jest firma istniejąca poniżej 3 lub 6 miesięcy, dla innych firma z historią działalności poniżej roku lub dwóch lat. Coraz większa część leasingodawców jest otwarta na finansowanie nowych firm, bardziej konserwatywne nadal nie są, chyba że z poręczeniem (więcej na ten temat w dalszej części wpisu).

 

Leasing dla nowych firm – na co można liczyć?

Jako nowa firma możesz postawić na:

Zdecydowanie trudniej osiągalny dla nowych firm jest leasing maszyn.

 

Leasing dla nowych firm – warunki, które trzeba spełnić

Jeśli chodzi o leasing dla nowej firmy, bierze się pod uwagę kilka czynników związanych z leasingobiorcą oraz przedmiotem leasingu:

 • Przedmiot leasingu – czy jest typowy w swojej branży, jak duży jest rynek wtórny. Najlepiej gdy jest to samochód.
 • Wysokość pierwszej wpłaty – im wyższa tym lepiej, minimum 20-25%, w uzasadnionych przypadkach mniej. Przy leasingu samochodów jest to główne kryterium decydujące o sukcesie. Jeśli chcesz leasingować coś innego, niż samochód, istotne są także:
 • Doświadczenie w branży osób zarządzających firmą – jeśli otwierasz firmę transportową a wcześniej kilka lat pracowałeś jako kierowca masz większe szanse na leasing, niż ktoś bez doświadczenia.
 • Majątek firmy i majątek prywatny właściciela lub reprezentantów – leasingodawcy preferują klientów posiadających majątek (nieruchomości i ruchomości), w przypadku spółek zoo często wymagają poręczenia prywatnego umowy leasingu przez reprezentantów. Niekiedy warunkiem udzielenia leasingu dla nowej firmy może być dodatkowe zabezpieczenie w postaci np. zastawu na prywatnym samochodzie.
 • Kontrakty lub listy intencyjne – preferowane są zakupy pod kontrakt. Ewentualnie możesz przedstawić listy intencyjne na odbiór swoich towarów/usług – nie jest to mocny argument, ale lepszy niż żaden.
 • Czy firma rozpoczęła działalność i są już generowane obroty – jeśli dopiero się organizujesz szanse maleją, nawet w przypadku dużego kapitału zakładowego lub majątku firmy/reprezentantów, chyba że masz podpisany kontrakt na odbiór twoich usług lub towarów.
 • Czy masz biznesplan – jeśli chcesz wyleasingować przedmiot, dzięki któremu będziesz mógł zarabiać bądź przygotowany na przedstawienie krótkiego biznesplanu lub prognozy na 1-2 lata do przodu. To mogą być krótkie wyliczenia pokazujące ile spodziewasz się sprzedać, jakie poniesiesz koszty i jaki będzie zysk.

 

Na warunki zbliżone do rynkowych możesz liczyć, gdy:

 • Twoja firma działa powyżej 3 miesięcy i chce leasingować samochód.
 • Twoja firma działa powyżej 12 miesięcy i chce leasingować maszynę.

Okresowo możesz skorzystać z preferencyjnych warunków leasingu dla nowych firm. Przykładowo w chwili gdy piszę niniejszy tekst możesz liczyć na leasing samochodu lub maszyny o wartości do 100 000 zł netto przy min. wkładzie własnym 20%. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu aktualnych informacji zapraszam do konsultacji z naszymi doradcami.

 

Leasing z poręczeniem dla nowej firmy

Uruchomiłeś nową firmę i nie dostałeś leasingu? Nie wszystko stracone! Nadal możesz dostać leasing jeśli znajdziesz poręczyciela. Poręczycielem powinna być firma z dłuższą historią działalności (nie start-up) i dobrymi wynikami. Niekiedy może być to także osoba prywatna (np. rodzic). Poręczyciel (żyrant) podpisuje się na wekslu. Jeśli spóźniasz się z płatnością rat, leasingodawca może go poprosić o uregulowanie zaległości. Dlatego poręczycielami są najczęściej firmy powiązane rodzinnie lub pozostające w bliskich relacjach z leasingobiorcą.

Jeśli masz poręczyciela to w oparciu o jego wyniki liczona jest zdolność leasingowa. Nie ma znaczenia, że dopiero otwierasz firmę.

Więcej na temat leasingu z poręczycielem możesz przeczytać tutaj: poręczenie leasingu.

 

Zawieszenie działalności a leasing

Warto także wspomnieć o zawieszeniu działalności – przyjmijmy, że prowadziłeś firmę dłuższy czas a następnie postanowiłeś ją zawiesić. Po wznowieniu działalności jesteś przez leasingodawców traktowany tak, jak nowe działalności i obowiązują wyżej wymienione zasady. Dlatego jeśli planujesz leasing maszyny budowlanej, która jest kosztowna i masz zamiar zawiesić działalność, żeby zimą zaoszczędzić na 3-4 składkach ZUS, przemyśl sprawę dwa razy.

 

Na koniec mam dobrą wiadomość: w leasingu online możesz leasingować urządzenia i maszyny do 50 000 zł już od 1 dnia działalności!

 

Podsumowując: leasing dla nowych firm jest możliwy, najłatwiej uzyskać go na samochody. Jeśli zamierzasz starać się o leasing na nową firmę wypełnij poniższy formularz i opisz krótko o co chodzi.[boc_divider divider_color=”#eeeeee”]